Bol Ježiš katolík?

Písmo: A- | A+

Katolíci, ktorí majú k veci tradičný prístup, zvyčajne mlčky predpokladajú, že bol.

"V našom demokratickom veku sotva nájdeme inú veľkú inštitúciu, ktorá by sa takým opovrhnutiahodným spôsobom vyrovnávala s krízou a s odlišnými názormi vo svojich vlastných radoch, a ktorá by tak diskriminovala - zákazom antikoncepcie, zákazom sobášenia kňazov a zákazom kňazskej vysviacky žien. Nijaká iná inštitúcia tak nepolarizuje spoločnosť a politiku na celom svete nekompromisnými postojmi v otázkach potratov, homosexuality a eutanázie, postojmi, nad ktorými sa vždy vznáša svätožiara neomylnosti, ako by boli prejavom vôle samotného Boha",

píše sa v úvode významného diela Hansa Künga Katolícka cirkev a jej stručné dejiny.

Hans Küng študoval na Gregoriánskej univerzite v Ríme a v roku 1957 získal v Katolíckom inštitúte na Sorbonne doktorát z teológie. Učil na univerzitách v Münsteri a v Tübingene (1960-1996) a v roku 1962 ho pápež Ján XXIII. vymenoval za teologického poradcu druhého vatikánskeho koncilu.

Po spore s Vatikánom má zákaz prednášať ako teológ na katolíckych univerzitách. Prednáša po celej Európe, je autorom početných diel, v ktorých sa venuje kresťanskej a ekumenickej otázke, ako aj otázkam náboženstva všeobecne.

Autor Katolíckej cirkvi Hans Küng v úvode svojho významného diela otvorene hovorí: "Napriek všetkým svojim skúsenostiam s tým, aký nemilosrdný vie byť rímsky systém, dodnes zostala mojím duchovným domovom katolícka cirkev, toto spoločenstvo veriacich."

Pretože postoje katolíckej cirkvi vyvolávajú v súčasnosti vrenie aj medzi samotnými veriacimi, nevybrali sme uvedené náhodou. Bolo by preto veľmi užitočné, keby si samotní veriaci, ktorí sa v dnešnej dobe sporia, prečítali vyvrcholenie a zhrnutie neobyčajne hodnotnej práce Hansa Künga.

Otázka z titulku "Bol Ježiš katolík?" nebude znieť čitateľovi neprirodzene.

Skryť Zatvoriť reklamu