Pomóc – stratila sa mi batožina!

Písmo: A- | A+

Aj vy ste si povedali, že to sa vám predsa nemôže stať? Vaša batožina sa nemôže stratiť ani poškodiť. Alebo patríte medzi tých, ktorí sa trasú počas každého letu, či batožina dorazí spolu s nimi a v takom stave, v akom ju odovzdali na letisku? A neviete si ani za ten svet predstaviť, čo by ste robili, ak by sa vám vaša batožina stratila alebo by ste ju nebodaj už nikdy nemuseli vidieť?

V prvom rade si treba uvedomiť, že sa to stáva. V roku 2010 bolo vraj vo svete stratených, omeškaných či poškodených 29 miliónov kusov batožiny a denne sa ráta okolo 70 000 kusov. Je to ohromujúce číslo. Preto sa na túto možnosť treba pripraviť a poznať postup, aby sa v prípade nepríjemnej situácie záležitosť vyriešila čo najskôr a efektívne.

Ako predísť nepríjemnej situácii

Zvlášť si treba dávať pozor pri letoch, počas ktorých treba prestupovať a batožina sa prenáša z jedného lietadla do druhého, a to v krátkom časovom úseku. Odporúčame vám vašu batožinu obaliť do fólie, čím sa znižuje riziko jej poškodenia. Taktiež treba kufor označiť vašimi údajmi (menom, adresou, kontaktom) takým spôsobom, aby sa tieto dôležité informácie nepoškodili (odtrhnutím od kufra pri prenášaní a pod.) Informácie o vás slúžia na lepšiu identifikáciu stratenej batožiny. V prípade jej eventuálneho poškodenia vám zas môže pomôcť k získaniu vyššej náhrady aj predloženie kópie dokladov o kúpe poškodených vecí, ktoré sa nachádzali v batožine.

Ak je vaša batožina mimoriadne drahá záležitosť a vy sa bojíte, že by náhrada škody nebola dostatočná, existuje možnosť pripoistenia batožiny na letisku alebo súkromného poistenia. Proti prípadnému vykradnutiu je dobrou prevenciou zamknúť kufor zámkou.

V neposlednom rade si skutočne veľmi cenné a dôležité veci nenechávajte v podpalubnej batožine a zoberte si ich so sebou na palubu. Nielenže takto predídete ich strate alebo poškodeniu, ale stratená alebo omeškaná batožina sa k vám môže častokrát vrátiť až po niekoľkých týždňoch či mesiacoch.

Čo robiť, ak batožina nedorazila alebo dorazila poškodená

Dopravca zodpovedá za vzniknutú škodu, v prípade zničenia, straty alebo poškodenia batožiny vtedy, keď vznikla škoda kedykoľvek po zapísaní. V prípade, že letecký dopravca, ktorý skutočne vykonáva let, nie je totožný s leteckým dopravcom uzatvárajúcim zmluvu, má cestujúci právo podať reklamáciu alebo vzniesť nárok na náhradu škody voči obom. Zodpovednosť za škodu je potrebné uplatniť vždy písomne – v prípade poškodenia batožiny najneskôr do siedmich dní a v prípade omeškania najneskôr do 21 dní odo dňa, kedy batožina bola alebo mala byť odovzdaná cestujúcemu. Po uplynutí týchto lehôt už nie je prípustné sa domáhať náhrady škody či podávať žalobu na príslušnom súde na náhradu škody. Ak však cestujúci bezvýsledne uplatnil sťažnosť alebo nebol s jej vybavením spokojný, akákoľvek žaloba musí byť podaná do dvoch rokov odo dňa príletu lietadla.

Ako prvé, čo by ste mali urobiť v prípade , že vaša batožina nedorazila do destinácie spolu s vami, je vyhľadanie reklamačného oddelenia na príslušnom letisku (nazývané aj Lost and Found alebo Baggage Claim Office), kde sa spíše tlačivo PIR – Property Irregularity Report. Batožinu vám potom doručia na adresu, ktorú uvediete v spomínanom dokumente. V prípade, že sa vaše veci nenájdu do 24 hodín, dopravná spoločnosť by mala preplatiť náklady, ktoré vám vznikli v dôsledku straty – napríklad nákup základných hygienických potrieb a podobne.

A na záver jedna zaujímavosť – stratené, zapatrošené a nikým nevyzdvihnuté batožiny nekončia iba v kontajneroch. Existujú dražby takýchto batožín, kde ľudia kupujú „mačku vo vreci“. Neznámy obsah kufra je dobrodružstvom pre kupujúcich, v ktorej môžu objaviť aj rôzne cennosti.

Veľa šťastia pri cestovaní!

Lenka Kubatková

Skryť Zatvoriť reklamu