Každoročná dovolenka snov

Písmo: A- | A+

„Tak veľmi som sa tešil na dovolenku a hneď prvý deň som sa nechal obabrať o 400 eur!“ Zavolal mi nešťastný dovolenkár Noro s prosbou o pomoc.

„Len čo sme prišli do apartmánu, nadšení výhľadom priamo na more, len pár krokov od apartmánu, obliekli sme si plavky a vybrali sa na pláž. V tej eufórii nás zastavil sympatický pán, ktorý nám ponúkol dovolenku na tomto fantastickom mieste za výhodnú cenu, každoročne, na týždeň do kedy len budeme chcieť. Prijali sme preto od neho pozvanie na nezáväzné stretnutie v reštaurácii na pláži, na ktorom nám povedal viac.“

Obrázok blogu

Noro zaslepený leskom bieleho piesku a šumením mora podpísal zmluvu na užívanie apartmánu jedenkrát týždenne každoročne po dobu desiatich rokov. Teraz môže tráviť dovolenku v tom istom apartmáne na tej istej pláži v tej istej destinácii za 50 eur ročne, teda len za udržiavací poplatok. K tejto vynikajúcej a finančne výhodnej ponuke mu ešte ponúkli možnosť výmeny týždňa v iných krajinách za malý príplatok. Viac k podpisu zmluvy Norovi nebolo treba a z „nezáväzného“ stretnutia odchádzal s faktúrou za zloženie zálohy vo výške 400 eur, ktorú kartou zaplatil na mieste a so splátkovým kalendárom, na základe ktorého má ďalšie dva roky splácať 250 eur mesačne.

Po návrate z dovolenky a lepšom preštudovaní zmluvných podmienok Noro zistil, že podpisom zmluvy sadol na lep šikovnému manipulátorovi, pretože sa stal členom „cestovateľského klubu“, ktorého členom vôbec nechcel byť. Fungovanie klubu spočíva v tom, že si člen klubu na určitý počet rokov "prenajme" apartmán vždy na konkrétny týždeň v roku, pričom v daný týždeň môže apartmán využiť on, prípadne jeho známy, alebo apartmán nevyužije a poskytne ho do on-line databázy ako v tú dobu neobsadený apartmán, a ponúkne ho tak iným členom klubu. Na oplátku môže zasa on, vlastník apartmánu, využiť inde vo svete apartmán, ktorý si "prenajal" iný člen klubu a ktorý je v on-line ponuke. Stále to neznie zle, avšak, všetko je ako inak spojené s nemalými príplatkami.

Čo ho zarazilo najviac a o čom ho na „nezáväznom“ stretnutí zabudli informovať je fakt, že sezóny sú cenovo odstupňované do viacerých zón v závislosti od ročného obdobia, v ktorých je potrebné si dovolenku priplatiť. Nečakané, ale aj keď bude chcieť ísť na dovolenku do svojho apartmánu v rezervovaný čas, aj tak si musí priplatiť, keďže si ho „prenajal“ na druhý júlový týždeň, keď sezóna vrcholí. Ďalším nečakaným poplatkom je aj prístup do on-line rezervačného systému, ktorý sa mu zíde v prípade, ak druhý júlový týždeň nebude môcť vycestovať. A keď si Noro pripočítal ceny leteniek a stravy za pobyt v každoročne „prenajatom“ apartmáne, jeho týždenná každoročná dovolenka snov ho vyjde na viac ako 3-týždňová all inclusive plavba okolo sveta. Samozrejme každoročne!

Všetkým preto odporúčam pred podpisom (akejkoľvek) zmluvy pozorne, pre istotu viackrát ju prečítať a podpisovať až po dôslednom rozhodnutí a uvážení. Akokoľvek sa ponuka môže zdať výhodná pri podpise zmluvy na mieste, najlepšie je zmluvu si bez nátlaku preštudovať doma, prípadne sa poradiť s odborníkom. V prípade timesharingovej zmluvy je potrebné obzvlášť zvážiť, či je pre vás výhodná, nakoľko v cene každoročnej dovolenky je len ubytovanie. Nezabúdajte, že na miesto je potrebné sa aj každoročne dopraviť. To, že na dovolenku nepôjdete každoročne hladovať pripomínať snáď nemusím.

Čo je teda timesharingová zmluva? Zjednodušene povedané, timeshare je zmluva o užívaní budovy alebo jej časti na časový úsek, ktorá vás oprávňuje k pravidelnému užívaniu určitej rekreačnej nehnuteľnosti alebo jej časti po určitú dobu. Po uzavretí tejto zmluvy je vašou povinnosťou platiť tzv. udržiavacie poplatky súvisiace so správou poskytovanej nehnuteľnosti a zložiť na začiatku kontraktu kúpnu cenu za timeshare. Na oplátku máte právo užívať zmluvou určené priestory, avšak len po určité obdobie, ktoré je taktiež definované v zmluve. Ak sa dostanete do kontaktu so šikovným manipulátorom a podpis zmluvy si dodatočne rozmyslíte, máte právo od nej odstúpiť do 14 kalendárnych dní. Viac o tomto type zmluvy sa dozviete v zákone č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Katarína Zalaiová
 

Skryť Zatvoriť reklamu