Rady pri kúpe jazdeného auta (2. časť)

Písmo: A- | A+

Je bezpečná kúpa auta z autobazáru? Ako si vybrať ten správny? Z množstva autobazárov na slovenskom trhu ako aj v zahraničí, je skutočne zložité si vybrať. Tak ako sme v predošlom blogu prisľúbili, v nasledujúcich riadkoch sa budeme venovať téme autobazáre a ich rozlíšeniu na jednotlivé typy podľa toho, či sprostredkovávajú obchod medzi dvoma súkromnými osobami, alebo či predávajú autá odkúpené od pôvodných majiteľov.

V prvom rade, pri kúpe jazdeného auta prostredníctvom autobazáru sa stretnete s dvoma typmi autobazárov. Prvým typom je autobazár, ktorý ponúka službu komisionálneho predaja. Je určený pre tých predávajúcich, ktorí nepotrebujú peniaze ihneď v hotovosti a s predajom auta nechcú mať žiadne starosti. Auto jednoducho umiestnia do vybraného autobazáru, ktorý za sprostredkovateľskú províziu predaj sprostredkuje.

Vo všeobecnosti, autobazáre s komisionálnym predajom sú považované za rizikovejšie. Často krát vystupujú len v úlohe sprostredkovateľa a od akýchkoľvek problémov, dávajú ruky preč. Ak na aute dodatočne zistíte chyby, na ktoré ste upozornení neboli, napríklad zistíte, že vaše auto má stočené kilometre, autobazár za nič nezodpovedá a automaticky z toho vinia pôvodného majiteľa. Ďalej sa stretávame s prípadmi, že majiteľ je nemajetný, nezvestný alebo veľmi vysokého veku, prípadne je to tzv. biely kôň, od ktorého v prípade nároku na vrátenie kúpnej ceny, peniaze nikdy neuvidíte. Dajte si tiež pozor na to, či má autobazár ako sprostredkovateľ právo auto predať. Stretli sme sa aj s takými podvodmi, pri ktorých komisní predajcovia jednali na základe sfalšovaných plných mocí alebo sfalšovaných predajných zmlúv. Takto sa ľahko môžete stať „majiteľmi“ auta, ktoré v podstate stále patrí pôvodnému majiteľovi a ešte za neho nedostal ani zaplatené.

V záujme vyhnutia sa podvodníkom, je potrebné pred kúpou zistiť, akú zmluvu uzavrel autobazár s majiteľom auta. Niektoré bazáre s majiteľmi áut uzatvárajú sprostredkovateľskú zmluvu, iné bazáre predávajú autá na základe zmluvy o obstaraní predaja veci. Aký je medzi nimi rozdiel?

Ak má autobazár auto zverené do predaja na základe zmluvy o obstaraní predaja veci, v súčasnej dobe prevláda právny názor, že subjektom kúpnej zmluvy na strane predávajúceho je autobazár. Autobazár uzatvára kúpnu zmluvu ako predávajúci vo vlastnom mene, na účet vlastníka predaného auta. V tomto prípade je autobazár priamo zodpovedný kupujúcemu za vady auta, ktoré má pri prevzatí a aj za to, že predané auto má vlastnosti ním uvádzané pri predaji. Nezodpovedá za vady, ktoré vznikli používaním alebo primeraným opotrebovaním vzhľadom na vek auta. Vlastník auta, ktorý zveril auto do predaja autobazáru, sa tým voči kupujúcemu zbavil zodpovednosti.

V prípade, ak má autobazár s vlastníkom auta uzavretú sprostredkovateľskú zmluvu, je zaviazaný len na vyhľadanie kupujúceho, nie na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpnu zmluvu uzatvára vlastník auta sám a autobazár mu len pripraví potrebné podklady. Autobazár v tomto prípade na uzavretie kúpnej zmluvy potrebuje od vlastníka auta písomné plnomocenstvo. Bez písomného plnomocenstva autobazár nie je oprávnený ani na prijatie kúpnej ceny. Predávajúci ako pôvodný majiteľ auta zodpovedá za vady, na ktoré vás neupozornil a rovnako aj za prípadnú škodu. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že sprostredkovateľ je za spôsobenú škodu zodpovedný iba vtedy, ak predstieral alebo zastieral určité skutočnosti týkajúce sa predávajúceho alebo auta, o ktorých vedel, a tým podnietil záujemcu uzavrieť takú kúpnu zmluvu na auto, ktorá je pre kupujúceho nepriaznivá.

Druhým typom autobazárov sú autobazáre, ktoré predávajú autá odkúpené od majiteľov. Či je tomu naozaj tak, je však otázne. Niektoré autobazáre totiž zmluvu s názvom „zmluva o odkúpení vozidla“ majú koncipovanú ako sprostredkovateľskú zmluvu, z čoho vyplýva už vyššie uvedené.

 Ak má autobazár auto vo svojom vlastníctve, vystupuje aj v kúpnej zmluve v pozícii predajcu. Pri kúpe jazdeného auta je to bezpečnejší variant, vzhľadom na to, že autobazár predáva jazdené auto ako tovar v obchode. Na auto poskytuje zákonnú záručnú dobu, ktorá podľa občianskeho zákonníka nesmie byť pre použité veci kratšia ako 12 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté primeraným opotrebovaním vzhľadom na vek auta a počet najazdených kilometrov, a rovnako sa nevzťahuje na chyby, s ktorými ste boli oboznámení pri kúpe. Ak kúpna zmluva obsahuje ubezpečenie, že technický stav auta zodpovedá jeho veku a najazdeným kilometrom a autobazár vám zatají napríklad to, že krátko pred predajom bolo auto zatopené, máte právo odstúpiť od zmluvy. Autobazár vám je v takom prípade povinný vrátiť peniaze, pričom vy mu vrátite auto, čo by malo byť oveľa menej problematické, ako požadovať vrátenie plnenia od súkromnej osoby.

Navyše, autobazár je podnikateľský subjekt, a teda sa na neho vzťahuje zákon o ochrane spotrebiteľa za predpokladu, že auto kupujete ako súkromná osoba, nie na účely podnikania. Máte v tom prípade právo na uplatnenie reklamácie, náhradu škody a so svojim podnetom, pri podozrení na porušenie povinnosti predajcu vyplývajúce z predmetného zákona, sa môžete obrátiť aj na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Na záver je vhodné podotknúť, že rôznym nepríjemnostiam sa dá predísť kúpou auta od predajcov, ktorí nechávajú autá preverovať. Rovnako odporúčame využiť služby firiem, ktoré sa špecializujú na preverovanie histórie automobilov.

Katarína Zalaiová

Skryť Zatvoriť reklamu