Brány, vchody, dvere, dvierka, 3. časť

Písmo: A- | A+

Ľudské obydlia od počiatku mali viditeľne vyznačený vchod na súkromný majetok, cez ktorý vstupovali iba pozvaní a spriaznení ľudia.

Vchod

Vchod je miesto, kade sa vchádza do ohradeného priestranstva, do areálu, do budovy, alebo do obytného domu. Dejiny vstúpili do pokojnejšieho obdobia, kde sa nemuseli brániť veľkými tvrdými bránami, ktoré by prípadne odolali útočníkovi. Také sa prestali stavať zhruba pred sto až stopäťdesiat rokmi. Staré brány sa zachovali na domoch, pamiatkári dbajú, aby boli chránené a majitelia domov sa o ne starajú. Niektoré sú v múzeu.

Po latinsky ,,ostium".

Môže to byť vstup, prístup, príchod, vjazd.

Obrázok blogu

Verejná budova na námestí s viacerými vchodmi foto E.G.

Obrázok blogu

Pekná, opravená a dobre udržiavaná verejná budova s vlajkoslávou Foto E.G.

Od stredoveku sa mestá stavali podľa presných plánov, ktoré zohľadňovali potreby obyvateľov, ale hlavne obchodu, dopravy a bezpečnosti.

Dediny vyrastali živelnejšie, bez presných plánov, ale hlavná cesta cez dedinu držala priamu líniu a domy stáli veľa seba. Na kopcovitom strednom Slovensku cesta viedla od dola k námestiu a odtiaľ hore smerovala k ďalšej dedine za kopcom. Preto najstaršie, základné ulice boli Dolná a Horná.

Najlukratívnejší priestor na stavbu domu a bývanie bolo námestie. Tam stáli najvýznamnejšie budovy, ale tým námestie podliehalo najväčším zmenám. Prechádzalo vývinom, obnovou, búraním a stavaním, lebo na námestí nemá prečo stáť budova, ktorá je zastaralá a nevyzerá dobre. Práve preto v obciach sa práve na námestiach zachovalo menej pôvodných budov.

Pôvodné budovy s oblými bránami som predstavila v prvej časti, ostal jedna oblúková brána, ale bez veľkej drevenej brány, lebo tu by nebolo vhodné brániť vojsť, naopak tento vchod sa zmenil na moderný a pozýva, vojdite, poslúžime vám mreža je počas dňa otvorená.

Obrázok blogu

Vchod do areálu lekárne foto E.G.

V Dolnej ulici sa zachovali oblúkové brány, ktoré veľmi nevidieť v iných dedinách. Zo sto domov na Dolnej ulici sa zachovala tretina, ostatné domy sú prestavané, alebo zbúrané a na ich mieste postavili nové, ale štýl sa príliš nezmenil.

Na námestí sú domy novšie, ale stavebný štýl obce stále zachovávajú, že domy stoja pri sebe pri chodníku a uprostred domu je veľká pevná brána, cez ktorú prejde voz so záprahom. Rozdiel je v tom, že brány už nestavali oblúkové, ale hranaté. Asi sa ľahšie postaví pravý uhol ako oblúk.

Cez dom pokračuje záprah na dvor a záhradu. Na Horehroní zapriahali voly. Zámerne nepíšem názov obce, lebo takto je to v obciach na okolí, všeobecne je tu veľa stredovekých obcí, z 13. stor. -14. stor.

Obrázok blogu

Najstarší kostol na okolí, zmienka o ňom je z r. 1330, vtedy ešte pod názvom sv. Ducha. V štýle doznievajúcej gotiky prešiel prestavbami, jednoduchá stavba bez ozdôb foto E.G.

Iné staré budovy tu nie sú, domy predtým boli drevené a často horeli. Keď vyhorela veľká časť obce, nové domy už nepovolili stavať z dreva. Bolo v r. 1899. Potom sa stavali domy z kameňa, ale tie boli studené a vlhké. Napokon aj tie sa zbúrali a na ich mieste postavili murované domy.

V pretrvávajúcom stavebnom štýle, kde záprah musel prejsť podbráním, pod domom na hospodársky dvor, za tým bola záhrada. Na konci záhrady po čase postavili dom pre syna v novšom stavebnom slohu, s novými požiadavkami na pohodlie, hygienu a iné zohľadnené skutočnosti. Vytvorila sa nová ulica a na konci záhrady ešte novšia pre ďalšieho potomka. Toto je umožnené tým, že na jednej strane dediny sú dlhé pozemky. Vtedy siahali až po Hron, teraz siahajú po železnicu. Podľa pozemkových kníh, sa našli tie isté mená na starých adresách, hoci nie je ich veľa.

Novšia zástavba sa vinie popri železnici, od hluku ju chránia stromy a kríky. Ani trošku sa nepodobá štýlu starej dediny. Stavebné parcely sú aj pri vstupe a pri výstupe z obce, následne sa stavalo tam, na hornom a dolnom konci. Tam sa usilovne stavia aj teraz.

Nech sa páči, pozrite si fotky nových stavieb s tradičnými, alebo modernými vchodmi.

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Sokolovňa v typickom secesnom stavebnom štýle, ktorý bol veľmi moderný na zač.19.stor. vo svete a u nás na začiatku 20. stor.

Vchod zanikol, schody ostali foto E.G.

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Staré zaniká, ale nezbúrali, opravujú, aby nové vzniklo foto E.G.

Obrázok blogu

Staré zbúrali, nové vzniká a nebo je dramatické

Ak vás príliš nenudím, prosím pozrite si v 4. časti pekné prírodné, dedinské zákutia na ktorých sú dvere, dvierka a vráta, ktoré vás vrátia.

Skryť Zatvoriť reklamu