Čo inšpiruje umelcov... mužský akt, veľké svaly, fyzická práca

Písmo: A- | A+

Pekné svalnaté telo vykonáva telesnú prácu, ktorá nie je ľahká, vyžaduje silu, vypracované svaly, skúsenosť, ako tú prácu urobiť a umelci to zobrazia.

Dominik Skutecký Kotlári, olejomaľba
Dominik Skutecký Kotlári, olejomaľba (zdroj: foto E.G.)

Olejomaľba Kotlári je zo série obrazov, ktoré namaľoval Dominik Skutecký, 1849 - 1921, významný maliar, usadil sa v Banskej Bystrici Namaľoval veľa žánrových obrazov zo spoločenského života v meste. Potom začal maľovať robotníkov pri práci. Chodil do dielne, kde chlapi ťažko pracovali. Odlievali kovové kotle a potom ich kuli, kovali kladivom. Kotol je čerstvo odliaty, horúci kov svieti červenou žiarou. Odlievač ťahá kotol veľkými hákmi, svaly má napnuté. Kotliari robili nebezpečnú prácu. Keby to nezvládol a žeravý kotol by sa zvalil na neho, zmrzačí ho, alebo, zabije.

Bolo to na Medenom hámri v Banskej Bystrici. Hámor je z nemčiny, to slovo sa hovorí aj teraz, hámrik, takto tu volajú kladivo.

Dielňa stojí doteraz, hoci v hroznom stave. Je to na zaplakanie. Ostalo tam všetko zariadenie, ale zničené, budova schátraná, okná vybité. Nedávno dávali v televízii zábery na poľutovaniahodnú spúšť, ktorá ostala v nestráženom historickom objekte a upozornili na to v akom je stave. Je to historická pamiatka a mala sa zachovať. Teraz je to už len pomenovanie tej časti mesta, Medený hámor.

 *****

Laluha Chlapi pri vreciach, olejomaľba
Laluha Chlapi pri vreciach, olejomaľba (zdroj: foto E.G.)

Milan Laluha 1930 - 2013

Popredný slovenský maliar, študoval v Bratislave, na vtedy založenej, novej Vysokej škole výtvarných umení. V jeho tvorbe je charakteristická široká, plošná ,,laluhovská" kontúra. Základom sú veľké geometrické tvary. Má nezameniteľný prejav, jeho diela sú typické a spoznateľné. Zobrazuje človeka pri práci a pri odpočinku po práci. Zobrazení ľudia prebúdzajú dojem, že sa pohnú, niečo sa má stať, je tam vnútorný, skrytý dej.

Obraz Chlapi pri vreciach čiernobielym kontrastom, veľkými plochami pôsobia monumentálnym dojmom, vyjadrujú silu, ktorú človek v sebe má.

Jeho diela sú v galériach, v predaji veľmi žiadané.

 *****

Rudolf Kremlička Myčky, olejomaľba
Rudolf Kremlička Myčky, olejomaľba (zdroj: foto E.G.)

Rudolf Kremlička 1886 - 1932

Významný český maliar, študoval na AVU v Prahe. Po štúdiu navštívil Paríž a ovplyvnili ho diela impresionistov jasnými farbami. Vo svojej tvorbe sa prepracoval k štylizovaným, zjednodušeným tvarom. ktoré pôsobia moderne a predsa jemne.

Na obraze Myčky dve ženy umývajú podlahu. Jedna nesie ťažký kýbel s vodou, druhá už kľačí na podlahe, žmýka handru na dlážku. Je to ich práca a zamestnanie, ktoré sa musí robiť na kolenách. Robia to denne veľa hodín. Maliar ich zachytil pri náročnej fyzickej práci a aj tak zobrazil a zdôraznil ich ženskosť, príťažlivé telá a ich pohyby sú aj nechtiac žensky zvodné.

 *****

Ťažký úraz v práci, reliéf
Ťažký úraz v práci, reliéf (zdroj: Foto E.G.)

Rudolf Pribiš  1913 - 1984

Slovenský sochár, tvorca veľkých pamätníkov a pomníkov, významný predstaviteľ umenia 20. storočia.

Svoje diela modeloval z hliny a následne dal v umeleckých dielňach odliať do bronzu. Modeloval často výjavy z boja 2. svetovej vojny, a mužov pri práci, ale jeho večnou témou bola žena, tvár a pekné telo.

Tento reliéf je sochárska štúdia modelovaná z hliny, téma je ťažký úraz v práci. Zobrazil mužov, ako pomáhajú zranenému spolupracovníkovi. Zdvihli ho na ruky a nesú k zdravotníckym záchranárom, novovzniknutej lekárskej prvej pomoci.

V r. 1957 reliéf vytesali do pieskovca nazvali ho Po úraze a je pri vchode na budove Transfúznej stanici v Bratislave.

 *****

Miloš Jiránek Pieskári, olejomaľba
Miloš Jiránek Pieskári, olejomaľba (zdroj: foto E.G.)

Miloš Jiránek 1875 - 1911

Český maliar a výtvarný kritik ovplyvnený impresionizmom. Študoval na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity a na pražskej Akadémii výtvarných umení.

Býval na Hradčanoch a odtiaľ mal výhľad na hrad, ktorý veľmi často a rád maľoval.

Obraz Pieskari namaľoval v r. 1910.

Zachytil pekný slnečný deň, rieku ako pokojne tečie. Radostná atmosféra je v protiklade ťažkej práci troch robotníkov. Vidíme akú námahu musia vynaložiť, zobrazuje ich, ako napínajú svaly rúk, nohami sa musia zaprieť a nesmú stratiť rovnováhu, aby nepadli do rieky. Namaľoval ťažkú prácu mužov, ktorí získavali z riečneho dna piesok, potrebný v stavebníctve a budovaní ciest.

 *****

Všetky ťažké práce, ktorých umelecké zobrazenie som v tomto článku zobrazila, boli vykonávané v oblečení. Ale chcem vám ukázať aj pekný mužský akt,

Túto sošku pekného, svalnatého holého muža, Oskara, najznámejšieho vo svete, môžete venovať a preposlať komu chcete, určite sa každý poteší! Alebo dostane jednu do huby (a druhú do ruky)...

Oskar, reprodukcia sošky
Oskar, reprodukcia sošky (zdroj: foto E.G.)
Skryť Zatvoriť reklamu