Nejvyšší správní soud sa výrazne zastal Slováka v spore s Luhačovicami

Písmo: A- | A+

Mestský úrad Luhačovice definitívne prehral súdny spor so Slovákom, ktorý podal správnu žalobu voči záverom skúšobného komisára Miroslava Juričku o neudelení vodičského oprávnenia viesť osobné motorové vozidlo.

Obrázok blogu

Je prejavom arogancie moci, že minister dopravy Českej republiky doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA si nevedel poradiť so svojvoľným výrokom skúšobného komisára Miroslava Juřičku z Magistrátu mesta Zlín o neudelení vodičského oprávnenia, ktorý zároveň pracuje aj pre Mestský úrad Luhačovice ako skúšobný komisár pre autoškoly.

Uvedená kauza je právoplatne skončená v môj prospech Rozsudkom Najvyššieho správneho súdu v mene Českej republiky, spisová značka 9 As 195/2020 zo dňa 14.01.2021.

Obrázok blogu

Za účelom objektívnej kritiky nižšie pripájam dôkazy:

Záznam o skúške 11.11.2019
Záznam o skúške 11.11.2019 
  • rýchlosť 70 km/h mimo obec nie je v žiadnom prípade bezdôvodne pomalá jazda

  • to, že som prešiel na žltú (oranžovú) nie je porušenie dopravných predpisov, nakoľko tá naskočila až na hranici križovatky

K uvedenému je potrebné uviesť nasledujúce:

1.) rýchlosť 70 km/h mimo obec nie je právne udržateľné hodnotiť ako bezdôvodne pomalú jazdu, nakoľko v zmysle § 18, ods. 1 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích – citujem:

„Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.“

Odôvodnenie:

V žiadnom prípade som nejavil známky takzvanej „bezdôvodne pomalej jazdy“ tým že som išiel rýchlosťou 70 km/h mimo obec, nakoľko:

  1. a) som začiatočník a rýchlosť 70 km/h bola v danom úseku primeraná mojim schopnostiam

  2. b) boli veľmi nepriaznivé poveternostné podmienky

  3. c) boli tam aj ostré zákruty a bol som teda povinný v zmysle 18, ods. 1 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ísť len takou rýchlosťou, aby som bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú mám rozhľad

2.) nezastavenie na žltú nie je porušenie dopravných predpisov, nakoľko v zmysle § 70, ods. 2, písmeno d) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích jasne hovorí – citujem:

Při řízení provozu na křižovatce znamená pro řidiče signál se žlutým světlem „Pozor!“ povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou „Příčná čára souvislá“, „Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!“ a „Příčná čára souvislá s nápisem STOP“, a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením; je-li však toto vozidlo při rozsvícení tohoto signálu již tak blízko, že by řidič nemohl vozidlo bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízděSvítí-li světlo tohoto signálu přerušovaně, nejde o křižovatku s provozem řízeným světelnými signály.“

Odôvodnenie:

Žltá naskočila tesne pred hranicou križovatky a bezpečne sa zastaviť nedalo, rovnako tak dopravnú situáciu vyhodnotila aj inštruktorkačiže ja som úplne vyvinený a išiel som teda zákonne. Prešiel som na žltú, avšak bezpečne sa už zastaviť nedalo, takže som na žltú prejsť musel a mohol – neporušil som žiadny dopravný predpis, nakoľko žltá naskočila na hranici križovatky.

  • Autoškola Petr Janků – platby len v hotovosti v EUR a len mimo účtovníctva

100 EUR
100 EUR 
  • Autoškola Petr Janků – úhrada 100 EUR v hotovosti a mimo účtovníctva za opravný termín skúšky, rukopis syna majiteľa autoškoly – inštruktora Lukáša Janků

Vážený pán minister Havlíček,

verím, že nechcete tolerovať existenciu takého rozkladu českého demokratického právneho štátu, kedy skúšobný komisár svojvoľne neudelí vodičské oprávnenie žiadateľovi, ktorý pri skúške neporuší žiadne dopravné predpisy a taktiež verím, že nechcete tolerovať daňové úniky autoškoly a korupčné správanie skúšobného komisára.

Len pre zaujímavosť – autoškola Petr Janků, ktorá spadá pod Uherský Brod chodí „účelovo“ robiť skúšky do 50 km vzdialeného mesta, aby spadala pod skúšobného komisára z Magistrátu mesta Zlín. Pričom tento magistrát má viacerých skúšobných komisárov, ale do tejto autoškoly chodí výnimočne len jeden a ten istý. To už potom kľudne môžu autoškoly z Brna chodiť na skúšky do Prahy.

Navyše, ani 2 mesiace po skúške o mne Magistrát mesta Zlín a ani Mestský úrad Luhačovice neevidoval žiadny spisový materiál – disponujem 3 rôznymi a vnútorne rozpornými úradnými záznamami Mestského úradu Luhačovice, dokonca mi spisový materiál bol dodatočne zaslaný poštou čo ho pán skúšobný komisár dodatočne „vyrobil“.

Bol na mňa na skúške vyvíjaný nátlak a musel som platiť peniaze mimo účtovníctva v hotovosti a v eurách – vyššie sú dôkazy. Protokol o skúške som musel podpísať „in bianco“ na prázdny papier pod nátlakom skúšobného komisára Miroslava Juříčka.

Obrázok blogu

Teším sa na rokovanie s Vami pán minister dopravy Českej republiky.

Skryť Zatvoriť reklamu