Odvrátiteľná úmrtnosť

Písmo: A- | A+

V roku 2012 Eurostat zriadil pracovnú skupinu, ktorú tvorili národní experti, Eurostat a GR SANTE. Pracovná skupina analyzovala rôzne existujúce zoznamy a metodiky a prišla s návrhom zoznamu tzv. odvrátiteľnej úmrtnosti.

Tieto zoznamy boli v decembri 2013 schválené členskými štátmi EÚ počas výročnej pracovnej skupiny Eurostatu pre štatistiku v oblasti verejného zdravia. Eurostat začal tieto ukazovatele poskytovať v roku 2014.

Zoznam príčin úmrtnosti a vekové limity pri rôznych ukazovateľoch odrážajú súčasné zdravotné očakávania, odborné vedomosti, lekársku technológiu a vývoj zdravotnej politiky. Predpokladá sa, že sa v budúcnosti bude meniť.

Na Slovensku patrí ku každodenným témam v súvislosti so zdravotníctvom jeho prekáranie a obviňovanie z nedostatočnej efektívnosti, v dôsledku ktorej žijeme v priemere o 5 rokov kratšie, ako je priemer v štátoch združených v OECD. Mali by sme si vyjasniť/ zopakovať, o čom vlastne diskutujeme.

Diskutujeme o odvrátiteľnej úmrtnosti, ktorá zahŕňa dve nezávislé oblasti: „preventabilnú úmrtnosť“, ktorej vieme predísť preventívnymi zásahmi, ktoré obsahujú napr. zmenu stravovania, nefajčenie, obmedzenie príjmu živočíšnych tukov, alkoholu, ale aj vakcináciu a pod. Druhou oblasťou je „liečiteľná úmrtnosť“; ak je vysoká, poukazuje najmä na tie oblasti medicíny, v ktorých sa veci nedejú tak, ako by sa mali.

Vo všeobecnosti sa odhaduje, že zdravotníctvo túto oblasť ovplyvňuje iba na úrovni okolo 20%. Zvyšok tvorí životné prostredie, stravovanie, patologické návyky a pod. V ostatnom čase sa pod negatívny stav zdravia podpisuje aj nezmyselná protivakcinačná kampaň. Pritom iba vďaka vakcinácii už nepoznáme pravé kiahne, detskú obrnu a viacero infekčných chorôb, ktoré v minulosti usmrtili milióny ľudí.

Ak teda vravíme o odvrátiteľnej úmrtnosti, musíme zobrať na vedomie, že nehovoríme iba o zdravotníctve. Tiež však nehovoríme iba o peniazoch, pretože v zle organizovanom systéme sa peniaze prepadnú pod čiernu zem bez efektu. Pri štúdiu demografie vo vzťahu k úmrtnosti, očakávanej dĺžke života pri narodení a pod. nájdeme aj na malilinkom Slovensku gigantické rozdiely v chorobnosti a úmrtnosti na kardiovaskulárne a onkologické choroby medzi jednotlivými regiónmi. Najhoršie na tom je juh Slovenska, poľnohospodárska oblasť, kde sa ľudia dožívajú o niekoľko rokov menej, ako ľudia z ostatných častí Slovenska. Ďalším faktorom je vzdelanie: stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaní ľudia sú zdravší a žijú dlhšie.

Za férové budem pokladať, ak občania prestanú útočiť na zdravotníctvo v tých oblastiach, ktoré nie sú v jeho rukách a zamyslia sa nad svojim osobným podielom na svojom zlom zdravotnom stave a na zlom zdravotnom stave našej populácie.

Skryť Zatvoriť reklamu