Ako to začalo?

Písmo: A- | A+

Tereza, ktorá napísala nasledujúcu báseň, to dokázala. Jej Tomáš má dnes 18 rokov. Stačilo málo. Pomôcť. Nesúdiť. Je našou prvou mamou, ktorá je súčasťou veľkého príbehu.

"Bola to pre mňa silná bolesť, nad ktorú bolo ťažké sa povzniesť... Ako prijať plod neskutočnej lásky? Navôkol ľudia bez pochopenia, v srdci pocit rozochvenia. Zrazu bolo ťažké sa aj hnúť. Ale ako sa mám rozhodnúť?... Prečo výčitka tak veľmi bolí? Všetkého sa vzdávam. A hoci zostala som sama, pokúsim sa byť dobrá mama. Budem ťa mať rada, ako najviac viem. Kto uverí mi, že to dokážem?“

Tereza, ktorá sa takto vyjadrila v básni, ktorú mala v izbe na nástenke, to dokázala. Jej Tomáš má dnes 18 rokov. Stačilo málo. Pomôcť. Nesúdiť. Je našou prvou mamou, ktorá je súčasťou veľkého príbehu. Ten príbeh začal a nemá koniec. Tomuto začiatku predchádza mnoho nenápadných príbehov, príbehov žien, ktoré boli pred zásadným osobným rozhodnutím možnosti voľby – dať, alebo nedať nový život.

Je to už skoro 30 rokov. Ležala som v nemocnici. Vedľa mňa ženy prichádzali, odchádzali, každá s veľkým bôľom. Inak to nešlo. Ten zhluk buniek v ich maternici bol ich bremenom. Po čase som sa stretla s jednou mojou spoluležiacou. Mali sme spoločný problém. Obidve sme prišli o dieťa. Moje sa uhniezdilo mimo maternice, lekári mi zachránili život. Jej lekári „pomohli“ zbaviť sa dieťaťa. Moja bolesť sa podelila v mojej veľkej rodine, ona so svojou bolesťou ostala sama. Mne sa ešte dve deti narodili, ona už dieťa po zákroku nikdy mať nebude. Táto moja osobná skúsenosť, empatia a pocit zodpovednosti boli začiatkom konania. Výsledkom je vznik neziskovej organizácie Áno pre život a projektov konkrétnej pomoci tehotným matkám, matkám s deťmi, ktoré sa ocitli v núdzi, ženám a deťom na ktorých je páchané násilie, ženám po potrate koordinovaných Fórom života.

Byť advokátom slabých, posilou tých, ktorí pomáhajú slabším a vážiť si každý ľudský život od jeho začiatku až po jeho koniec sa vždy oplatí. Chceme vám prinášať príbehy žien, ktorým poskytnutá nezištná pomoc zmenila život.

Marcela Dobešová, zakladateľka Áno pre život n.o. a predsedníčka Fóra života

Fórum života je zriaďovateľom neziskových organizácií poskytujúcich všeobecno-prospešné služby - Poradne Alexis n.o., gynekologickej ambulancie Gianna n.o. a prevádzkovateľom projektu Zachráňme životy. Je platformou združujúcou 51 mimovládok, desiatky spolupracujúcich organizácií a stovky jednotlivcov, podporovateľov a dobrovoľníkov, ktorých spája spoločná vízia – ochrana ľudského života v každej jeho fáze a rodiny ako optimálneho miesta rozvoja ľudskej osobnosti. Svoju misiu napĺňa v troch oblastiach – v advokácií, prevencii a v konkrétnej pomoci.

Skryť Zatvoriť reklamu