Pánmi v zdravotníctve sú naďalej farmaceutické firmy

Písmo: A- | A+

Minulý týždeň potvrdil už niekoľkoročný fakt, že ten, kto naozaj drží taktovku v ruke nad slovenským zdravotníctvom nie je vláda, či rezortné ministerstvo, ale farmaceutické spoločnosti. Revízia úhrad cien za lieky totiž nebude.

Obrázok blogu
(zdroj: TASR)

Toto vyhlásenie ministerky zdravotníctva prišlo deň po tom, čo Ministerstvo financií SR na svojom webe zverejnilo správu o revízii výdavkov v oblasti zdravotníctva, kde ráta s úpravou cien za lieky, ktorá mala prebehnúť v praxi už v roku 2019. Ministerstvo financií na svojej webovej stránke ešte aj dnes považuje toto opatrenie, ktoré sa neuskutoční za "najväčšie nové opatrenie v revízii výdavkov". S týmto významným opatrením ráta aj v návrhu rozpočtu na nasledujúce tri roky, ktoré schválila vláda len nedávno, ale aj v návrhu rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Podľa oficiálnych vládnych dokumentov, vrátane spomínaných rozpočtových návrhov, rozhodnutie revidovať úhrady liekov malo priniesť v budúcom roku úsporu 50 mil. euro v oblasti výdavkov na lieky a jej presmerovanie do ústavnej, či ambulatnej starostlivosti a na inovatívnu liečbu. V prípade Všeobecnej zdravotnej poisťovne to má predstavovať úsporu 35 mil. euro.

 Lieková cenová politika tak po najnovšej správe rezortného ministerstva ostane bezo zmeny i napriek tomu, že v roku 2018 podľa platného zákona o podmienkach úhrad za lieky, ako aj nadväzujúcej vyhlášky ministerstva zdravotníctva to mala byť v tomto roku v poradí už štvrtá revízia úhrad za lieky. A od roku 2011, kedy platí táto legislative malo dôjsť k revízii už 28 krát. Skutočnosť je však paradoxná v tom, že od doby platnosti tohto zákona a jeho vyhlášky došlo iba raz k naplneniu legislatívy pri väčšom počte liekov, a to v minulom roku pri zhruba 100 liekoch, čo je len zlomok celkového počtu kategorizovaných liekov, ktoré máme na našom trhu. Každý právnik, či legislatívec, ale aj ten, kto nemá právnicke vzdelanie si musí položiť otázku. Aký zmysel má legislatíva v súčasnom znení, keď ten, kto má povinnosť zo zákona uskutočniť zmeny cien liekov, nie je schopný túto povinnosť naplniť?

 Revízia úhrad za lieky znamená, že ministerstvo zdravotníctva prehodnocuje cenu lieku, ktorú v plnej miere hradí zdravotná poisťovňa. Z verejného zdravotného poistenia sa tak hradí do výšky ceny najlacnejšieho lieku v referenčnej skupine liekov a zvyšok ceny hradí pacient formou dodatku. Ak teda dôjde v referenčnej skupine liekov k zmene ceny takéhoto lieku smerom nadol, zároveň sa ostatné lieky v danej skupine stanú drahšími a doplatky za ich obstaranie zo strany pacientov sú vyššie, pokiaľ farmaceutická firma nezníži cenu takéhoto lieku, a tým aj zníži doplatok za neho. Zmyslom refinancovania cien liekov je, aby pacienti nepoužívali drahé lieky, ale lieky, ktoré im prinášajú ten istý efekt a sú lacnejšie. Tí, ktorí sú zvyknutí na lieky, ktoré užívali, hoc sa stali drahšie, môžu, avšak prípadne za vyšší doplatok. 

Ilustračné foto liekov
Ilustračné foto liekov (zdroj: TASR/Alexandra Moštková)

 Vďaka refinancovaniu cien máme na Slovensku lieky, ktoré patria v rámci EÚ k tým lacnejším, čo znamená, že v iných krajinách dáme za tie listé lieky viac. I napriek tomu, vydávame v celkovom objeme na na zdravotníctvo viac ako okolité krajiny, ale aj viac ako ďalšie krajiny v EÚ, či OECD, pričom lieky tvoria u nás až 30% z celových výdavkov z verejného zdravotného poistenia. Tento trend potvrdzuje, že na Slovensku je obľuba v konzumovaní drahších liekov, navyše v podmienkach, keď i napriek vyšším výdavkom na lieky dosahujeme horšie výsledky v zdravotníctve, ktoré sú merané napríklad počtom odvrátiteľných úmrtí. Tento fakto potvrdzuje, že matermatika síce v našich reáliach na trhu liekov funguje, avšak nefunguje logika najmä na dopytovej strane, kde by sa očakával vyšší dopyt po lacnejšom a rovnako účinnom lieku a v použití ušetených peňazí na iné akútnej oblasti v našom zdravotníctve.

Otázkou je, prečo sa revízia úhrad za lieky stáva každým rokom nepriechodnou tortúrou bez reálneho konca? Odpovedí je mnoho, tou základnou je, že tento stav vyhovuje farmaceutickým firmám, ktoré si každý rok odkladaním prehodnocovania cien za lieky zo strany mininisterstva zdravotníctva, plnia vrecká dodatočnými získami, ktoré majú najmä vďaka drahým liekom. Tí sa búdú brániť vždy a neustále budú robiť obštrukcie, pretože nechcú, aby cena lieku, ktorý v plnej miere hradí zdravotná poisťovňa klesla, pretože sa zvýšia doplatky za ich drahé lieky zo strany pacienta, na čo je pacient samozrejme háklivý alebo by museli znižiť svoju ziskovú maržu, znížením ceny drahšieho lieku, čím by pacient platil na doplatku menej. Namiesto konštruktívneho prístupu zo strany týchto firem, ktoré sú združené v stavovských organizáciách sme sa akurát dočítali demagogické výmysly, ako napríklad, že za ušetrené peniaze môže vláda kúpiť stíhačky. Alebo, že ohrozíme pacient a ďalšie bla bla bla. Stíhačky kúpiť z úspor nemožno, pretože použitie tejto úspory je už naplánované na aktivity v oblasti zvýšenia výdavkov na ďalšie oblasti zdravotnej starostlivosti vo verejných rozpočtových návrhoch. Rovnako tak by nedošlo k ohrozeniu pacientov, preože lieky, ktoré nemajú alternatívu pre konkrétne skupiny pacientov by boli vyňaté z tohto revidovania cien. A tak by sme mohli pokračovať ďalej. Dočkali sme sa dokonca aj onálepkovania ministerky, že drží stranu Dôvery, lebo tá prišla s návrhom na revíziu úhrad, lebo chcela vykonať svoju povinnosť, ktorú jej dáva zákon.

Všeobecná zdravotná poistovňa
Všeobecná zdravotná poistovňa (zdroj: TASR)

 Odpoveďou na otázku, prečo je prehodnoocovanie cien za lieky neuskutočniteľné, je aj bezubá legislatíva a nezvládnutie úlohy ministerstva zdravotníctva v tomto procese. Každý zákon musí byť vykonateľný, inak je neúčinný, čo súčasné znenie zákona o podmienkach za úhrady liekov a nadväzjúca vyhláška dokazuje. Je potrebné zákon zmeniť, a to tak, že posilní právomoc ministerstva zdravotníctva vo fáze, keď rozhodnutie za účasti participácie zainteresovaných subjektov nie je možné prijať, pretože tie to odmietajú a neprinášajú žiadne konštruktívne návrhy. Vtedy musí ministerstvo zdravotníctva vyceriť zuby a rozhodnúť o revízii úhrad za lieky. Som presvedčený, že lepšie rozhodnutie by bolo uskutočniť revíziu cien liekov i napriek sabotáži zo strany farmafiriem, pretože tie by sa napokon poddali zníženiu ceny za liek v plnej výške preplácenej z verejného zdravotného poistenia. Aj jediná revízia úhrad, tá z minulého roka, priniesla zníženie cien drahších liekov zo strany farmafiriem a tým aj zníženiu doplatkov pacientov.

Svoju úlohu na neúspešnom nauplatnení platnej legislatívy v oblasti cenotvorby liekov má na svedomí aj samotné ministerstvo zdravotníctvo. Proces hľadania kompromisu je dlhý a ak naozaj ministerka zdravotníctva a premiér po minulotýždňovom pondelkovom rokovaní so zástupcami farmafirem si mysleli, že do 48 hodín prídu tieto firmy s návrhmi na zníženie výšky doplatkov po znížení cien preplácaných liekov v plnej výške z verejného zdravotného poistenia, je trochu naivné. 

Budova Ministerstva zdravotníctva
Budova Ministerstva zdravotníctva (zdroj: SITA/Marko Erd)

 Z tejto situácie, ktorá pretrváva už sedem rokov ťažia iba farmaceutické spoločnosti, ktoré tým držia ceny liekov na dnešnej úrovni, ktorá je vyššia, akoby bola po revízii úhrad za lieky. Pacienti prehrávajú tento boj tým, že zdravotné poisťovne namiesto zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti pre nich, platia viac peňazí, akoby museli práve farmceutickým spoločnostiam. A vláda a ministerstvo zdravotníctvo sa stali aktérom tohto stavu bez efektu. Aké je riešenie? Úprava legislatívy, rozhodnejšie ministerstvo zdravotníctva a nastolenie logiky na trhu s liekmi.

Skryť Zatvoriť reklamu