Nová vláda má šancu vytvoriť zmysluplné ministerstvá, využije ju?

Písmo: A- | A+

Povolebná eufória, ktorá patrí ku každým voľbám sa blíži ku koncu a je čas robiť vážne strategické rozhodnutia. Ľudia si zvolili zmenu a s ňou by mala byť spojená aj snaha a skutky robiť veci verejné efektívnejšie.

Nová vládna garnitúra má jedinečnú šancu, ktorá sa môže zopakovať až po ďalších parlamentných voľbách, a to urobiť štruktúru ministerstiev optimálnou. Je to podmienka pre to, aby mohla byť ústredná verejná správa efektívna.

Budova ministerstva zahraničných vecí SR
Budova ministerstva zahraničných vecí SR (zdroj: mzv.sk)

Prvý deň po voľbách začali prenikať informácie o záujmoch pravdepodobných budúcich vládnych strán o vládne kreslá o ktoré rezorty nie je žiadny alebo minimálny záujem. Spomínalo sa ministerstvo kultúry a ministerstvo zahraničných vecí. O potrebe toho druhého ministerstva niet pochýb, aj keď zrejme nie je zvlášť lukratívne. V prípade ministerstva kultúry nezáujem o tento rezort je pochopiteľný. Dnes samostatný rezort na čele s ministrom iba pre túto oblasť je prežitkom. Financovanie kultúry a hlavne grantového a dotačného systému prešlo na Audiovizuálny fond. Ústredné kultúrne inštitúcie sú samostatne riadené a veľa z kultúry sa prenieslo na úroveň vyšších územných celkov, či obcí a miest. 

Mať samostatné ministerstvo kultúry je dnes už luxusom a malo byť sa stať základom pre rezort, ktorý bude stmeľovať príbuzné odvetvia a vytvorí komplex, ktorý umožní riadiť veci verejné efektívnejšie pre oblasť kultúry, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. O tom, že kultúra samostatné ministerstvo už nepotrebuje je jasné. Oblasť cestovného ruchu je odvetvie, ktoré veľmi úzko súvisí s kultúrou, pretože kultúrny cestovných ruch je jeho prirodzeným druhom. Navyše toto odvetvie nemá ani svoje pomenovanie v názve ministerstva, ktorým je dnes ministerstvo dopravy a výstavby. Cestovný ruch si zaslúžiť sústredenejšiu pozornosť zo strany vlády, pretože je veľmi významným prínosom pre zamestnanosť najmä v príbuzných oblastiach a je to zložka vnútorného impulzu pre rast hrubého domáceho produktu. 

Budova ministerstva kultúry SR
Budova ministerstva kultúry SR (zdroj: SITA)

S cestovným ruchom zas veľmi úzko súvisí regionálny rozvoj, pretože na Slovensku sa razí politika destinačného manažmentu, v ktorom zohrávajú regióny kľúčovú úlohu. Navyše regionálny a mestský rozvoj je dnes rozdrobený minimálne medzi dve až tri ministerstvá a nasilu vymyslený Úrad podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície. Regionálny rozvoj z hľadiska tvorby stratégie je po nedávnej delimitácii na spomínanom vymyslenom úrade a peniaze na rozvoj vidieka teda na rozvoj regionálneho rozvoja na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Mestský rozvoj je zas na Ministerstve dopravy a výstavby, kde je aj bytová politika, teda nájomné byty, ktorá tiež patrí do oblasti regionálneho rozvoja. No a aby toho nebolo málo tak problematikou smart cities sa zaoberá aj Ministerstvo hospodárstva SR.

ITF Slovakiatour 2020
ITF Slovakiatour 2020 (zdroj: Ramon Leško)

Je najvyšší čas v oblastiach regionálneho a mestského rozvoja, cestovného ruchu a kultúry poupratovať tak, aby vláda naozaj bola schopná uskutočňovať štátnu politiku na tomto úseku. Ak to nová vláda premárni, budeme mať naďalej rozdrobené a neefektívne ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy. Ukážu noví lídri skutočnú vôľu robiť zmeny alebo ostatne v oblasti usporiadania verejnej správy pri starých praktikách?

Skryť Zatvoriť reklamu