Nie je všetko zlato, čo sa blyští

Písmo: A- | A+

V posledných dňoch bola medializovaná správa, že investičný fond Andreja Babiša, Hartenberg Capital kúpil spoločnosť ISCARE, a.s. Okrem iného, ISCARE v SR je stabilná spoločnosť s dobrou reputáciou. Správu ako prvý uverejnil denník SME a jeho ekonomický redaktori.

Rád by som v tejto súvislosti uviedol na pravú mieru ekonomické fakty a reálne skutočnosti o spoločnosti ISCARE, a.s. so sídlom v Bratislave. ISCARE má vážne ekonomické problémy. Podľa účtovnej závierky k 31.12.2013 bola spoločnosť platobne neschopná a v predĺžení. K tomuto obdobiu spĺňala všetky zákonné predpoklady úpadku v zmysle ust. par. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii. K 10. októbru 2014 spoločnosť dlhovala Sociálnej poisťovni na zákonných odvodoch takmer 30.000 €, dnes 20.10. je to necelých 14.000 €. Podľa účtovnej závierky, spoločnosť mala viac ako 90% záväzkov z obchodného styku po lehote splatnosti. Nemenovaný dodávateľ má takmer rok nezaplatené faktúry, a až po podaní žaloby na ISCARE, spoločnosť polovicu dlhu uhradila. 

Všetko je relatívne a pravda je vždy niekde uprostred. Reputácia ISCARE je určite "dobrá", ale v prípade akvizície ISCARE, by som sa riadil porekadlom: "Nie je všetko zlato, čo sa blyští". Pri mojich analýzach, by som pri trojročnej návratnosti istiny investície (a to ešte nezarábame - reakcia na požiadavku investora zhodnotiť investíciu 10% p.a.), viac ako 500-600 tis.€ do ISCARE neinvestoval, aj to s podmienkami krytia rizík.

Skryť Zatvoriť reklamu