Čo robiť, aby Vaše konanie netrvalo dlho a čo robiť, ak už trvá dlho?

Viacerí z Vás určite zažili, že sa ocitli pred súdom a to či už ako žalobca alebo žalovaný. Viacerí z Vás taktiež zažili, že ich súdne konanie trvalo viac, ako je nutné. V prvom rade k tomu, aby sme mohli konštatovať, že Vaše súdne konanie trvá neprimerane dlho, je potrebné si uvedomiť slovenské reálie. Uvažovať o využití prostriedkov na ochranu pred neprimeranou dĺžkou konania nie je obdobie ani jedného a ani dvoch rokov. Až keď Vaše konanie bude trvať približne 3 a viac rokov (každý prípad sa posudzuje individuálne), je na mieste sa týmto zaoberať.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Prevencia

Keďže je vždy lepšie problémom predchádzať, ako ich následne riešiť, je vhodné využiť prostriedky, ktoré Vám dáva zákon na to, aby Vaše konanie netrvalo dlho.

V prvom rade je nutné si uvedomiť, že zodpovednosť za dĺžku trvania Vášho sporu máte aj vy. Ak predkladáte súdu neúplné podania, nepredložíte všetky dôkazy dostatočne včas, nedodržujete súdom stanovené lehoty, nemôžte sa následne úspešne sťažovať na prieťahy v konaní.

Ako dlho trvá kým mi nariadia prvé pojednávanie?

Zvyčajne uvedená skutočnosť trvá 3 - 12 mesiacov (vychádzam z mojich subjektívnych pozorovaní). Po podaní návrh na súd sa totiž postupuje tak, že súd zistí, či ste zaplatili súdny poplatok (ak je to potrebné). Pre urýchlenie konania je vhodné, aby ste súdny poplatok, ktorého výšku nájdete uvedenú v zákone o súdnych poplatkoch, uhradili hneď po podaní návrhu, prípadne, aby ste spolu s podaním požiadali o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov. V súčasnosti je problém uhradiť poplatok v kolkových známkach (vzhľadom na to, že dochádza k ich úplnému zrušeniu) a preto najlepšie bude, ak zavoláte na konkrétny súd (do informačnej kancelárie) a opýtate sa akým spôsobom, teda na aký účet a pod akým variabilným symbolom máte poplatok uhradiť. Ak poplatok uhradíte, najlepšie bude, ak súd o uvedenom informujete, napr. prostredníctvom emailu.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Následne súd Váš návrh spolu aj s prílohami (návrh s prílohami dávajte vždy viackrát, aby ich súd nemusel kopírovať pre druhú stranu) by mal odoslať do 60 dní druhej strane, od kedy ste ho podali (§ 79 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku).

Pojednávania 

Je prakticky raritou, aby sa vec rozhodla na prvom pojednávaní. Preto, ak sa vec po prvom, ale i po ďalšom pojednávaní odročuje na termín dlhší ako mesiac až tri, skúste zdvorilo požiadať sudcu, či by nebolo možné určiť skorší termín pojednávania napr. takto: “Vážený predseda, nemohol by som požiadať o skorší termín pojednávania, je to pre mňa dôležitá vec a ak by Vás to neobťažovalo, rád by som bol, keby sa vec, čím skôr prejednala”.

SkryťVypnúť reklamu

Ak sa Vám stane situácia, kedy niekoľko mesiacov nebolo vo Vašej veci vôbec nariadené pojednávanie, odporučil by som postup, kedy by ste zdvorilo napísali vo Vašej veci podanie, ktoré by ste nazvali napr. urgencia. V tomto podaní by ste požiadali o termín pojednávania a to opäť zdvorilým štýlom – „Rešpektujúc vyťaženosť súdu vzhľadom na to, že po dobu x mesiacov nebolo nariadené pojednávanie, zdvorilo si dovoľujem požiadať, aby súd v tejto veci nariadil pojednávanie.“ 

Sťažnosť predsedovi súdu

Ak napriek uvedenému Vaše konanie trvá neprimerane dlho, je tu možnosť podať sťažnosť predsedovi súdu. 

V zmysle § 62 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch - Sťažnosť môže podať účastník konania alebo strana v konaní. Sťažnosť na postup súdu môže smerovať proti porušovaniu práva na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov alebo porušovaniu zásad dôstojnosti súdneho konania sudcami, súdnymi úradníkmi alebo zamestnancami súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone súdnictva.

SkryťVypnúť reklamu

Predseda konkrétneho súdu musí Vašu žiadosť vybaviť a prijať opatrenia k tomu, aby sa naďalej neporušovali Vaše práva. Považujem za dôležité upozorniť, že podať sťažnosť predsedovi súdu je takmer nevyhnutné k tomu, aby ste sa mohli úspešne sťažovať na Ústavnom súde SR (až na nižšie uvedenú výnimku, ak konanie trvá už extrémne dlho). Taktiež je potrebné vedieť, že po podaní sťažnosti predsedovi súdu sa môže postoj sudcu k Vám výrazne zmeniť, pričom navonok sa bude tváriť, že je objektívny, subjektívne však budete vedieť, že utrpelo jeho ego, čiže k uvedenému sa uchýľte vtedy, ak ste presvedčený, že to už inak nejde.

SkryťVypnúť reklamu

Sťažnosť na Ústavný súd SR

Ak ste vyčerpali možnosť podania sťažnosti predsedovi súdu, nasleduje postup podania sťažnosti na Ústavný súd SR. Kým vyššie uvedené možnosti môžete využiť aj sami, pri tejto je povinné zastupovanie advokátom (ak neviete na koho sa obrátiť, môžete mi napísať a poradím Vám na koho sa obrátiť).

V takejto sťažnosti namietate porušenie nasledovných práv:

  • právo na prejednanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR,

  • právo na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Sťažnosť možno podať len vtedy, ak porušovanie Vašich práv naďalej trvá. Uvedené znamená, že ju musíte podať dovtedy, kým o Vašej veci nerozhodne súd, ktorý vec prejednáva. Odporúčam v zásade sa sťažovať vždy na súde prvého stupňa (teda vo väčšine prípadov na postup okresného súdu). Teoreticky je možné sa sťažovať aj na postupy vyšších súdov, pričom v praxi možno nájsť úspešné aj takéto prípady, ale vzhľadom na menšiu dostupnosť opravných prostriedkov sa tento postup neodporúča – sudcovia vyšších súdov berú takéto sťažnosti citlivo a preto je možné, že Vašu vec po podaní sťažnosti vybavia síce rýchlo, ale nie vo Váš prospech. 

Čo je dôležité, v konaní pred ústavným súdom môžete žiadať aj primerané finančné zadosťučinenie, ktoré nie je ohraničené žiadnou zákonnou hranicou. V praxi sa môžete stretnúť s tým, že Vám bude priznané zadosťučinenie niekde v rozpätí od 500 eur do cca 15 - 20 000 eur, najčastejšie medzi 1000 – 4000 eur. 

Je dôležité vedieť, na základe akých kritérií sa rozhoduje ústavný súd, či vo Vašej veci bolo porušené právo na prejednanie veci v primeranej lehote a bez zbytočných prieťahov:

1) zložitosť prerokovanej veci z hľadiska právneho a skutkového(iné je ak Vám 3-5 rokov trvá konanie o zvýšení výživného a iné, keď sa takýto čas rieši spor o vlastníctvo k nehnuteľnosti),

2) súčinnosť navrhovateľa (musíte dodržiavať všetky lehoty uložené Vám súdom, ak to nie je možné, tak vždy písomne požiadajte o predĺženie lehoty),

3) postupu súdu alebo iného orgánu. 

Vyššie uvedené kritéria sú definované v náleze Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 74/97 zo dňa 7. 7. 1998.

Musím podať sťažnosť predsedovi súdu alebo nie?

Odpoviem jednoducho a stroho. V zásade aj áno, aj nie. Ak Vaše konanie trvá extrémne dlho a zjavne nesmeruje k právoplatnému skončeniu, tak v takomto prípade sťažnosť predsedovi súdu nie je účinným prostriedkom nápravy (viac v rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva Ištván a Ištvánová proti Slovenskej republike). Poukázanie na prípad Ištván Ištvánová však nestačí, ak Váš prípad nenapĺňa špecifickosť tohto prípadu

Čo ak Vám ústavný súd prizná nízku sumu alebo Vám neprizná nič?

V takomto prípade je možné sa obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva. Ak Vám bude priznaná nízka suma, môžete namietať porušenie čl. 13 a to práva na účinný prostriedok nápravy. 

Vyššie uvedené má byť len akýmsi základným konceptom pre laika, na základe ktorého je možné sa zorientovať v problematike prieťahov v konaní, každý prípad je veľmi individuálny, preto je vhodné sa s Vašim problémom obrátiť na advokáta. 

Ak ste náhodou čítali do konca, podporte prosím článok jednoduchým kliknutím na VYBRALI.SME.SK

Roman Frnčo

Roman Frnčo

Bloger 
  • Počet článkov:  96
  •  | 
  • Páči sa:  1x

Advokát pôsobiaci v Košiciach. Poslanec mestskej časti Košice - Nad jazerom.Ak by ste potrebovali právne služby, môžete využiť správu nižšie alebo zavolajte mi na 0905 650 150. Zoznam autorových rubrík:  Právo a politikaVieraRôzne

Prémioví blogeri

Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
SkryťZatvoriť reklamu