Rošády so zelenou elektrinou

Písmo: A- | A+

Predstavte si situáciu - zamestnávateľ si vymyslí pravidlo, že vždy k pätnástemu mu musíte oznámiť, či si na budúci mesiac budete za svoju prácu nárokovať aj plácu. A to s ním máte uzavretú riadnu zmluvu o trvalom pracovnom pomere. Hoci sa vám takáto povinnosť zdá zbytočná, vždy si ju splníte. No jeden mesiac sa zrazu zamestnávateľ zatne a sucho vám oznámi, že vám mzdu nevyplatí, aj keby ste sa mali od roboty pretrhnúť. Pritom pravidlo, nech je akokoľvek nezmyselné ste neporušili.

Myslíte si, že takéto niečo nemôže nikde fungovať? A predsa. Na západ od Ukrajiny a východ od Česka sa nachádza jedna krajina, kde sa presne toto udialo. Stalo sa to výrobcom energie z obnoviteľných zdrojov a v kombinovanej výrobe elektriny a tepla. Celkovo ide o asi 1200 z 3000 výrobcov, ktorí majú zo zákona nárok na výkup elektriny na straty aj doplatok. A práve toto im distribučné spoločnosti jednoducho odmietajú platiť. A to aj napriek 15 ročnej podpore priznanej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, či platným zmluvám. Vraj, teraz majú nové pravidlo. Keď ste im nedali vedieť, že za elektrinu, ktorú im dodáte a oni ju od vás podľa zákonom stanovených podmienok musia odobrať, budete očakávať aj peniaze, tieto Vám jednoducho nepošlú. A že ste si povinnosť splnili a máte o tom aj doklad? Nezáujem - testujeme vašu trpezlivosť a spravodlivosť.

Ohýbanie pravidiel na objednávku

Obnoviteľné zdroje energie majú na Slovensku pomerne negatívnu reputáciu a to práve kvôli ohýbaniu zákonov a pravidiel na objednávku. Je verejným tajomstvom, že kontingent 120 megawattov z roku 2009, určený štátnou akciovkou SEPS na výstavbu slnečných elektrární si cez víkend rozdelili politici vtedajšieho vládneho SMERu, pričom sa to dosť nešikovne snažili pozakrývať rôznymi kamarátmi a narýchlo založenými eseročkami. Dodnes v tejto súvislosti medializované mená ako Brhel, Lazár, či Malatinský sú pritom iba špičkou ľadovca. Títo svoje elektrárne medzičasom stihli výhodne predať, a tak nastal čas zostávajúcim skalným a hlavne domácim priaznivcom obnoviteľných zdrojov patrične strpčiť život.

Obnoviteľné zdroje energie, to ale nie je len slnko, ale v našich podmienkach aj bioplyn, skládkový plyn, či malá voda, a potom dotknuté sú napríklad aj mnohé teplárne na báze kombinovanej výroby elektriny a tepla. Či bola podpora týmto zariadeniam v rokoch 2009 až 2013 vhodná a primeraná je na dlhšiu diskusiu, pravidlá by sa však ani po zmene strán meniť nemali.

Kto chce psa biť, palicu si nájde

Žiaľ práve toto sa v posledných dvoch rokoch deje. Od minulého roka musia výrobcovia platiť takzvaný poplatok za prístup do sústavy. V praxi by som to prirovnal k situácii, kedy si diaľničná spoločnosť začne pýtať mýto nie od vodičov, ale od výrobcov áut. V tomto roku sú to zase distribučné spoločnosti, ktoré na základe poslednej zmeny zákona odmietajú platiť za dodanú elektrinu tým, ktorí si údajne nesplnili jednu z mnohých povinností a do 15.8.2014 im neoznámili, že aj na budúci rok si budú uplatňovať zákonnú podporu. Situácia je najparadoxnejšia v prípadoch, kedy výrobca oznámenie zaslal napríklad 13.8.2014, má o tom aj potvrdenie, distribučná spoločnosť si však poštu prebrala a zaevidovala až 18.8.2014. A najväčšou absurditou je, že dotknutí sú aj tí výrobcovia, ktorých elektráreň bola uvedená do prevádzky pred 1.1.2014, pričom zákon v prechodných ustanoveniach jasne hovorí, že pre nich ostávajú podmienky podpory zachované podľa doterajších predpisov.

Voľby pred dverami

A čo na to Úrad pre reguláciu sieťových odvetví? Nuž, práve jeho predseda, pán Jozef Holjenčík, bol iniciátorom zmeny zákona. Dnes však od toho dáva ruky preč a výrobcom odporúča, aby sa súdili. Súdy však na Slovensku trvajú. Ide síce o pomerne jednoduchý prípad, avšak aj tak to budú minimálne dva roky. Komu teda táto situácia vyhovuje? Na budúci rok Holjenčíkov kamarát Róbert Fico oznámi, že sa mu podarilo znížiť distribučné poplatky a ľudia sa vďaka nemu budú mať opäť raz lepšie. Zníženie ale bude iba na jeden rok, to však nikto nemusí vedieť, napokon voľby sú iba v roku 2016. V roku 2017 budú distribučné poplatky opäť na úrovni z roku 2015 plus v cene sa objavia aj prvé výsledky súdnych sporov. Na koho to potom Fico zvalí? Alebo rošáda sa napriek dokázateľne splneným povinnostiam zopakuje? A podporu znovu ukradnú napriek dokázateľne splneným povinnostiam?

A ešte jedna vec na zamyslenie. Výrobcovia majú úvery a banky rok čakať nebudú. Hádajte, kto už obieha postihnutých výrobcov, že od nich ich zariadenia napriek tomu, že v tomto roku nemajú nárok na podporu odkúpi? Toto naozaj nie je o fotovoltike, či obnoviteľných zdrojoch. Toto je o tom, na koho si Fico a jeho poskokovia dovolia najbližšie a akú metódu si vyberú. Toto je presne z kategórie spätného predlžovania doby odpisov, daňových licencií, registračných pokladní pre lekárov... Nuž, vlaky zadarmo nie sú zadarmo!

Skryť Zatvoriť reklamu