Skryté dane, neplaťme viac za ne

Písmo: A- | A+

Rozhodnutia štátu prijaté tesne pred koncom roka majú nálepku „podozrivé“. Tak je tomu aj v prípade tarify za prevádzku systému, ktorú platíme v cene za elektrinu. Táto bola rozhodnutím ÚRSO dňa 29.12.2015 zvýšená o viac ako euro.

V TPS-ke, ako sa táto tarifa zvykne skrátene nazývať, sa pritom skladáme podporovateľom SMER-u na sponzorské. Z podpory obnoviteľných zdrojov, ktorá je súčasťou tarify profituje najmä Jozef Brhel, podpora ťažby domáceho uhlia je zase určená Petrovi Čičmancovi. Takzvanú „alobalovú cestu“ týchto peňazí do kasy vládnej strany nám na jeseň popísala manželka Vladimíra Jánoša, ex-poslanca za stranu SMER.

Niekoľkonásobný nárast TPS v priebehu pár posledných rokov spôsobil, že počet domácností žijúcich za hranicou energetickej chudoby u nás stále narastá a podniky majú problém s predraženou výrobou. Súčasná vláda túto situáciu následne riešila nesystémovými výnimkami pre vybraných podnikateľov. Príkladom je Memorandum o porozumení s US Steel, ktorým sa podarilo získať dotované ceny na elektrinu vyrobenú spaľovaním vysokopecných plynov, či úľava z platenia odvodu do jadrového fondu pre Slovalco. Na tieto výnimky sa následne skladáme všetci.

Samotná tarifa je však v rukách Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Strana SaS v minulosti viac krát upozorňovala na netransparentnosť a nesystémovosť rozhodnutí tohto Úradu. Tieto sú pritom evidentne závislé od pokynov raz vlády, ako tomu bolo v prípade minuloročnej regulácie cien plynu, inokedy regulovaných subjektov. Napríklad v auguste 2014 došlo k zvýšeniu TPS na výzvu od SSE-Distribúcia, lebo noví majitelia z J&T mali pocit, že ako správca tarify na túto doplácajú.

Je preto možné predpokladať, že rovnaký scenár sa zopakoval aj v tentoraz. Nasvedčuje tomu aj samotné prázdne zdôvodnenie Úradu, ktoré nehovorí o žiadnych konkrétnych príčinách, ale sa iba odvoláva na vymenovanie pár vstupov do cenovej regulácie tarify za prevádzku systému:

"Dôvodom na zmenu rozhodnutia je zmena plánovaných nákladov na prevádzkovanie systému a na systémové služby na rok 2016, uplatnenie korekcie nákladov vynaložených na nákup elektriny od výrobcov elektriny a korekcie výnosov z platieb na základe taríf súvisiacich so systémovými službami a úhradou osobitných nákladov za rok 2014 a zmena celkovej plánovanej koncovej spotreby elektriny na vymedzenom území na rok 2016."

O koľko sa ktorý vstup mal navýšiť sa žiaľ nedozvieme. Zaujímavo však vyznieva "korekcia výnosov z platieb na základe taríf súvisiacich so systémovými službami a úhradou osobitných nákladov za rok 2014". Čo všetko bolo zahrnuté do osobitných nákladov? A o koľko sa Úrad „sekol“ pri stanovení TPS-ky v roku 2014, keď to teraz musia takto výrazne korigovať? Pritom ako som spomenul už vyššie, jednu „korekciu“ v roku 2014 sme tu už mali.

Samotná TPS-ka pritom s elektrinou ako komoditu nemá nič spoločné. Jej výber tiež nemá žiadnu oporu v zákone a je stanovená iba na základe vyhlášky ÚRSO. Strana SaS z tohto dôvodu vo svojom programe navrhuje všetky položky, ktoré sú dôsledkom politických rozhodnutí z ceny energií vyňať a presunúť na ťarchu štátneho rozpočtu. Výsledkom bude nižšia cena elektriny ako pre domácnosti, tak aj podnikateľov. Odstraňovanie takýchto skrytých daní prispeje k vyššej transparentnosti fungovania štátnej kasy a pre politikov bude mementom, že vrecko ako aj trpezlivosť daňového poplatníka majú svoje dno.

Skryť Zatvoriť reklamu