Laboratórium - prehľad popularizačnej práce

Moja popularizačná práca má ohlas a vyvolala aj záujem o moju vedeckú prácu. Rád ju tu predstavujem.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (41)

Gustáv Murín (nar. 9.4.1959 v Bratislave) je samostatný vedecký pracovník, stupeň odbornosti RNDr., Ph.D.; zameranie – eko-testy, starnutie, DNA reparácia;

vedecké stáže – ČR, Chorvátsko, Nemecko, Rakúsko, Španielsko a Veľká Británia (Cambridge)...

aktívna účasť na konferenciách – ČR, Holandsko, Chorvátsko, India, Japonsko, Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Poľsko, Španielsko, USA...

publikovanie v zahraničí – ČR, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Ukrajina, USA a V. Británia...

Vedecké monografie publikované v angličtine: 3

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Monografia vydaná na ich podnet v prestížnom svetovom vydavateľstve v New Yorku, USA.
Monografia vydaná na ich podnet v prestížnom svetovom vydavateľstve v New Yorku, USA. (zdroj: NOVA Science Publsihers)

Kapitoly v zahraničných monografiách: 5

Pôvodné vedecké práce publikované in extenso v zahraničí: 55

Pôvodné vedecké práce publikované in extenso na Slovensku: 49

Abstrakty prednášok a posterov na kongresoch, sympóziách atď. v zahraničí: 74

Abstrakty prednášok a posterov na kongresoch, sympóziách atď. na Slovensku: 43

Citačný ohlas: 123x

Populárno-vedecké tituly knižne:

* Náhradný koniec sveta (vyd. Lita, 1992)

* Náhradní konec světa (vyd. Ivo Železný, česky, 1999)

* Tak ako bohovia (vyd. Slovart, 2001)

* A stanete se bohy (vyd. Ivo Železný, 2002, česky – ocenené Cenou E.E.Kischa)

* Návod na dlhovekosť (vyd. MetroMedia, 2009)

SkryťVypnúť reklamu

+ ďalších 42 knižných titulov publikovaných od roku 1989 na Slovensku, Čechách, Francúzsku, Chorvátsku, Maďarsku, Srbsku a Indii.

Televízne a rozhlasové programy:

* pravidelná relácia o vede v Slovenskom rozhlase, Premeny (2000 – 2004)

* pravidelná relácia o vede Laboratórium, SRo (2010)

* scenár pre STV k vyhláseniu najúspešnejších slovenských vedcov Hlava roka (2009)

* moderovanie besied s odborníkmi v priamom TV prenose (viď. Zelená šanca, 2008)

* samostatná vedecká rubrika v STV relácii Crn-crn (2000)

* samostatná rozhlasová relácia o vede, FUN-Rádio (1997) 

* samostatná T.V. relácia „Kto príde po nás, ak nie potopa“ (21 častí + záverečná beseda, 52 repríz, 1995, 1996) 

SkryťVypnúť reklamu

* autor rozhlasových feature pre SRo Máš vždy voľbu? (1995) a Majú chlapi rodiť? (1996)

* moderátor diskusie „Dlhovekosť, nesmrteľnosť, eutanázia“ v SRo (1996) 

* moderovanie a spolumoderovanie T.V. relácií (80-te a 90-te roky): Matematika prevažne vážne, Téma, Myslím teda som – žena… 

* pravidelná rubrika Laboratórium v časopise Slovenské pohľady (od roku 2012...)

Publikačná aktivita:

* Časopisecky vyšlo od roku 1978 viac ako 390 článkov popularizujúcich vedu na Slovensku i vo svete, z toho seriály v dlhodobých rubrikách pre Gama magazín, Národnú Obrodu, Pravdu, Fantáziu, Slovenské pohľady a i.

Zahraničné projekty:

SkryťVypnúť reklamu

* Autor case-study „Slovak Revolving Investment Fund“ pre Harvard University, U.S.A. (1994).

* Field Study Evaluator (Antioch University, 1999).

* Expert Európskej komisie pre literárne projekty v programe Culture 2000 pre rok 2002.

* National Bologna Process expert pre CHEPS, University of Twente, the Netherlands (2009).
* Vedúci riešiteľského tímu pre východiskovú štúdiu EU projektu 3.1 na propagáciu praktických výstupov základného výskumu.

 a iné

Prednášky a besedy o vede

1994: Bratislava (pre Rímsky klub); 1995? Iowa City (pre Centre for International Contemporary Studies + 2x pre South East Junior High School + Cedar Rapids, pre Hamilton College, USA); 1996: Záhreb (Chorvátsko), Ljubljana (Slovinsko), Praha (ČR); 1999: Praha (Slov. Inšt.); 2000: New Delhi (J. Nehru Univ., School of Int. Stud., India), Kathmandu (Tribhuvan Univ., Nepál), Praha (Slov. Inšt.); 2001: Univ. of Oklahoma (Norman, USA), Žilina; 2002 - Nitra-Prešov-Kežmarok-Čadca-Žilina, Námestovo-Tvrdošín-D.Kubín, Budmerice, České Budějovice, 2xUniv. of Iowa + Northwestern University (USA); 2003: N. Zámky, České Budějovice, Bratislava-Istrocon; 2004: Bratislava (Mensa), České Budějovice, Praha (Archa), Oslo; 2005: Litoměřice; 2006: Bardejov, Čadca, Litoměřice, Viedeň; 2007: B. Bystrica, Nitra; 2008: Košice, Piešťany, Vrbové; 2009: Martin, Ružomberok, Sklené Teplice, Smrdáky, Svit + Atény (Hudba génov – verejná prezentácia na lit. festivale Dasein); 2010: Svidník, Šaľa, Tókio (konf. o envirom.) a mnohé ďalšie...

Len na tému vo svete úspešných Slovákov a Sloveniek z dôrazom na vedu v rámci vlastného projektu „Slováci a svet“ bez finančnej podpory absolvoval prednášky pre žiakov a študentov:

 + v besede na ZŠ Sama Chalupku, Prievidza, 24.10. 2013

 + v besede na ZŠ Belehradská, Košice, 10.12. 2013

 + v besede na ZŠ Bruselská, Košice, 10.12. 2013

 + v besede na ZŠ Krosnianska č.4, Košice, 11.12. 2013

 + v besede na ZŠ Maurerova, Košice, 11.12. 2013

 + v besede so študentmi SOŠ, Svidník, 19.3.2014

 + v besede v Klube Jednoty dôchodcov, Svidník, 19.3.2014

 + v besede na Gymnáziu, Želiezovce, 25.3.2014

 + v besede pre dospelých, DK Želiezovce, 25.3.2014

 + v besede pre Gymnázium a SOŠ, knižnica N. Baňa, 26.3.2014

 + v besede pre dospelých, knižnica N. Baňa, 26.3.2014

 + v besede pre Gymnázium , knižnica Námestovo, 27.3.2014

 + v besede pre SOŠE, Vráble, 12.5.2014

 + v besede pre Ved. knižnicu v B. Bystrici, 12.5.2014

 + v besede pre Gymnázium a Akadémiu, Brezno, 13.5.2014

 + v besede pre Gymnázium , Piešťany, 22.5.2014

 + v besede pre gymnazistov cirkevnej školy, Čordákova (KVP), Košice, 9.6.2014

+ v besede pre Gymnázium M. Kováča, B. Bystrica, 9.10.2014

+ v besede pre Gymnázium na Školskej ulici, 15.10.2014

+ v besede pre Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, 16.10.2014

+ v besede pre Gymnázium J. Kollára, Báčsky Petrovec, 31.10.2014

+ v besede pre verejnosť, Univerzitná knižnica, 2.6.2015

+ v besede pre Gymnázium v Mestskej knižnici v Trenčíne, 9.6.2015

+ v besede pre Belgické gymnázium, Žilina, 10.6.2015

+ v besede pre ZŠ, Vrútky, 11.6.2015

+ v besede pre stredoškolákov, Čadca, 12.6.2015

+ v reportáži a rozhovore pre Kys. televízne vysielanie, 15.6.2015

+ v besede pre ZŠ na sídlisku Drieňová, Banská Štiavnica, 23.9.2015

+ v besede pre stredoškolákov, Chemická škola, Banská Štiavnica, 23.9.2015

+ v besede pre Akadémiu tretieho veku, Záh. Bystrica, 3.12.2015

+ v besede pre ZŠ v Spišskej Belej, 26.5.2016

+ v besede pre ZŠ a Gymn. pre nadaných žiakov, Skalická, Bratislava, 22.3.2017

+ v besede pre ZŠ v Tatranskej Lomnici, 7.4.2017

+ v besede pre dospelých v Podduklianskej knižnici, Svidník, 1.6.2017

a ďalšie

Viac o projekte "Slováci a svet" s databázou viac ako 250 slovenských osobností, ktoré sa presadili v zahraničí sa dozviete TU.

Viedol televízne, rozhlasové a novinové rozhovory s vedeckými pracovníkmi:

Prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc. (Kat. humánnej geografie a demogeografie PriF UK); RNDr. Ján Buček, CSc. (Kat. humánnej geografie a demogeografie PriF UK); Dr. Peter Siekel, CSc.  (Výsk. ústav potravinársky v Bratislave); prof. Dr. Daniel Vlček, CSc. (Katedra genetiky PriF UK); Doc. RNDr. Katarína Mikušová, PhD. (Kat. biochémie PriF UK); Dr. Benjamin Hutchens (Fulbrightovo štipendium na FiF UK); Doc. Dr. Jozef Nosek, CSc. (Kat. biochémie PriF UK); Doc. RNDr. Helena Bujdáková, CSc. (Kat. mikrobiológie a virológie PriF UK); rektor Prof. Ferdinand Devínsky, DrSc.; prof. Libor Ebringer, DrSc. (ÚBB PriF UK); MUDr. Ľubomír Sepeši, CSc. (prednosta Chirurgickej klin. Národného onkologického ústavu); prof. Ján Breza, DrSc. (Urologická klin. Fakultnej nem. s poliklinikou akad. L. Dérera); Doc. MUDr. Pavel Babál, CSc. (riaditeľ Ústavu patológie a anatómie LF UK); MUDr. Pavel Malovič (prednosta Klin. telových. lekárstva Fakultnej nemocnice UK); MUDr. Michael Habte Alemayeha, CSc. (primár Urol. odd. nemocnice v Nových Zámkoch); prof. MUDr. László Kovács, DrSc. (prodekan LF UK); Doc. PhDr. Branislav Hochel, CSc. (Kat. slovenskej lit. a lit. vedy FiF UK); Doc. PhDr. Marta Botiková, CSc. (Kat. etnológie FiF UK); Doc. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. a Doc. Silvia Pastoreková, DrSc. (Virologický ústav SAV); RNDr. Pavol Demeš, CSc.; Doc. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. (Geografický ústav SAV); RNDr. Ivan Zahradník, CSc. a Ing. Alexandra Zahradníková, CSc. (Ústav molekul. fyziológie a genetiky SAV); prof. Pavol Zlatoš, CSc. (Kat. algebry a teórie čísel Matematicko-fyzikálnej fakulty UK); RNDr. Danica Staneková, CSc. (Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava); Doc. MUDr. Ján Vrabec, CSc. (Inštitút lekárskej sexuológie); Dr. Emil Ginter, DrSc. (Ústav preventívnej a klinickej medicíny); prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc. (Kat. botaniky PriF UK); RNDr. Milan Seman, CSc. (ÚBB PriF UK); Doc. Dr. Juraj Krajčovič, CSc. (ÚBB PriF UK); Dr. Ivan Gabovič (FTVŠ); MUDr. RNDr. Juraj Šimko, CSc.; Dr. Katarína Kunová (Kat. botaniky PriF UK); RNDr. Jozef Dušička (Kat. botaniky PriF UK); RNDr. Pavol Mereďa (Botan. ústav SAV); Doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc. (Ústav štátu a práva); MUDr. Miloš Janoušek, CSc.; MUDr. Andrej Reiner, CSc.; MUDr. Vladimír Novotný, CSc.; MUDr. Miroslav Holub, DrSc.; Doc. Rudolf Moravec, CSc. (VÚTK FTVŠ); Ing. Vlastimil Holcík, CSc. (VÚVH); MUDr. Miroslav Synek (Štátny zdravot. ústav); RNDr. Gabriel Hocman, CSc. (Ústav lekárskej genetiky); Prof. MUDr. Zoltán Oláh, DrSc. (LF UK); Prof. MUDr. Juraj Profant, CSc.; Ing. Martin Šperka, CSc. (VŠVU); MUDr. Čestmír Altaner, DrSc (riad. Onkologického ústavu); Prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc. (Kat. biochémie PriF UK); RNDr. Ivan Hapala, CSc. (Ústav biológie hosp. zvierat SAV); RNDr. Ján Gallo, CSc. (Virol. ústav SAV); RNDr. Alžbeta Blechová, CSc. (Kat. rastlinnej fyziológie a biotechnológie PriF UK); Ing. Beata Dolníková; MUDr. Marián Košc (Fak. nem. LF UK); PhDr. Dušan Fabian, CSc. (Centrum poradensko-psychologických služieb); Doc. MUDr. Karol Holomán, CSc. (primár pôrodnice, Šulekova); MUDr. Peter Hrúzik, CSc. (Kramáre); PhDr. Ivana Laznibathová, CSc. (riad. ZŠ a gymn. pre mimoriadne nadané deti); MUDr. Štefan Krajčík, CSc. (prednosta Geriatrickej klin. IVZ); Dr. Viera Štromfová (Senior-centrum, Bratislava); MUDr. Adriana Žigová, CSc.;  MUDr. Vlastibor Minarovjech, CSc.; Ing. Miroslav Kollár, CSc. (VÚVH); RNDr. Jaroslav Šimúth (Chem. ústav SAV); PhDr. Dana Čechová (Kat. psychológie FiF UK); Doc. Jozef Hamar (FTVŠ); Prof. RNDr. Milan Pospíšil, DrSc. (Kat. antropológie PrF UK); MUDr. Ľubor Žigo, CSc.; RNDr. Ľudovít Kádasi, CSc. (Lab. genetiky človeka Ústavu molek. Fyziol. a genetiky SAV); Prof. RNDr. Peter Mocszo, DrSc. (Kat. fyziky Zeme a planét FMFI UK); MUDr. Eva Mitrová, DrSc. (Nár. ref. centrum pre pomalé vírusové neuroinfekcie Ústavu preventívnej a klinickej medicíny); Doc. MUDr. Peter Pružinec, CSc. (Odd. imunológie a alergológie Fak. nem., Bratislava); Doc. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc. (podpredseda SAV); Doc. MUDr. Eva Čižmárová, Dr. Richard Kvetňanský (vedúci ved. prac. Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislave); Doc. RNDr. Beáta Brestenská, CSc. (Kat. didaktiky prírodných vied); Ing. Štefan Zajac (riad. Prognostického ústavu SAV v Bratislave); Dr. Wim Wientjens (prezident International Diabetes Federation); Dr. Ladislav Šándor, CSc. (Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice); prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. (Kat. jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK, Bratislava); RNDr. Tomáš Blažek, PhD. (Kat. teoretickej fyziky a didaktiky fyziky, FMFI UK, Bratislava); RNDr. Pavel Šťavina, PhD. (Kat. teoretickej fyziky a didaktiky fyziky, FMFI UK, Bratislava); prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. (ved. Kat. mol. biol. PriF UK a riad. CVTI SR, Bratislava); RNDr. Jana Korduláková (Kat. biochémie, PriF UK, Bratislava); Ing. Gabriela Borošová (S&D Pharma SK, Bratislava); prof. Ing. Ivan Štich, DrSc. (riad. Fyzikálny ústav SAV, Bratislava); Doc. Richard Hlubina, DrSc. (FMFI UK, Bratislava); RNDr. Vladimír Cambel, CSc. (Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava); prof. RNDr. Milan Lapin, PhD. (Odd. meteorológie a klimatológie Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK, Bratislava); RNDr. Pavol Šťastný, CSc., (Odb. Klimatologická služba Slov. hydrometeorol. ústavu, Bratislava); RNDr. Miroslav Piršel, CSc. (Onkologický ústav SAV); prof. RNDr. Milan Ružička, DrSc. (Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF, Nitra); prof. Ing. Ján Szolgay (Stavebná fakulta STU, Bratislava); RNDr. Pavla Pekárová, CSc. (Ústav hydrológie SAV, Bratislava); RNDr. Oľga Majerčáková, CSc., (Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava); prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. (Archeologický ústav SAV, Nitra); PhDr. Karol Pieta, DrSc. (Archeologický ústav SAV, Nitra); prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. (Ústav experimentálnej psychológie SAV); PhDr. Ivan Sarmány-Schuller, CSc. (Ústav experimentálnej psychológie SAV); prof. RNDr. Dušan Hovorka DrSc. (katedra Mineralógie a petrológie Prír. fak UK); prof. MUDr. Milan Buc, DrSc. a doc. MUDr. Mária Bucová, CSc. (obaja Imunologický ústav Lekárskej fakulty UK v Bratislave); prof. Ing. Svetozár Katuščák, CSc. (Ústav polymérnych materiálov); prof., Ing., Dušan Bakoš, DrSc. Dr.h.c. (dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave); prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. a prof. MUDr. Pavel ŠVEC, DrSc. (obaja z Katedry farmakológie a toxikológie, Farmaceutickej fakulty, Univerzity Komenského) a ďalšie...

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach:

Člen International Society of Environmental Botanists.

Člen International Federation for Cell Biology.

Člen European Environmental Mutagen Society.

Člen Society of Cell Biology.

Člen Czech and Slovak Cytogenetic Society.

Člen Genetic Society of J. G. Mendel.

Fellow of World Innovation Foundation.

Člen American Association for Advancement of Science.

Člen International Board of SETAC Europe Central/East branch (2004 – 2009).

Iné členstvo:

Člen Rímskeho klubu (od 1995).

Člen Slovenského syndikátu novinárov (od 1994).

Člen FIJET (od 2016).

Člen PEN International od 1993, tajomník Slovenského centra: 1995-1997, predseda Slovenského centra: 2000-2002, 2002-2004 a 2010-2102, čestný predseda Slovenského centra: 2102, predseda Komisie pre väznených spisovateľov WiPC: 1993-2004, predseda Translation & Linguistic Rights Committee, 2006, člen Searching Committee 2000 – 2002, člen San Miguel PEN Centre.

Údaje sú len do roku 2018 a budú aktualizované.

Gustáv Murín

Gustáv Murín

Bloger 
  • Počet článkov:  324
  •  | 
  • Páči sa:  1x

Vraciam sa na tento blog a verím, že tak opäť stretnem starých dobrých známych a aj nových čitateľov. Aj keď tento blog je všemožne aj nemožne filtrovaný, takže ho určite nenájdete vo Výbere :( Zoznam autorových rubrík:  KrimiMédiáCivilizáciaBratislavaDlhovekosťCestyRádioaktívni - doplňujúce textPolitikaJazykové hlavolamyRovnoprávnosťParadigmy zdraviaNezaradenéPartnerské vzťahy a rodinaKultúraČo sa deje

Prémioví blogeri

Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

53 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

278 článkov
SkryťZatvoriť reklamu