Ako sa zbaviť homeopatie?

V obchodnom svete platí známy postup. Ak sa nevieš zbaviť konkurencie , spoj sa s ňou. V obchode , kde sa všetko dá vyjadriť finančnou hodnotou, to je len problém jej kvantity. Horšie je to v oblasti , kde sú okrem finančného vyjadrenia aj iné hodnoty / etické , myšlienkové ..../ . Tu treba postupovať sofistikovanejšie.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (64)

Naše zdravie a duševná pohoda sú hodnoty , na ktoré je ťažko vymyslieť merateľné hodnotenie. Ľudstvo vo svojom vývoji neustále hľadá cesty udržania zdravia , harmonického rozvoja osobnosti, nájdenia duševnej pohody. Je to určite nekonečný proces. Na tejto ceste je nahromadené množstvo skúseností. Pretože objektívne fungujeme v pomeroch a vzťahoch danými existujúcou spoločnosťou , je ťažké a niekedy až nemožné použiť staré , alebo aj overené postupy, i keby boli tie najlepšie a najsprávnejšie.Snaha o dôsledné rešpektovanie zásad napríklad čínskej medicíny, ajúrvédy, alebo len „obyčajnej“ jogy, nám v praktickom živote prináša problémy. Jedným z nich je spoločenský postoj známy ako gesto „klopkania prstom po čele...“. Ak by sme mali vo všeobecnosti definovať postoj ku zdraviu a jeho zachovaniu v spoločnosti v ktorej žijeme, tak všeobecnou charakteristikou by bola definícia WHO , ktorá hovorí, že zdravie je: „stav fyzickej, psychickej, sociálnej a estetickej pohody“ čiže nielen ako stav neprítomnosti choroby a slabosti. Podľa tejto definície má oficiálna medicína „istých“ 70 – 95 % populácie. To je slušné číslo, ak by sa zdravie previedlo do čísiel biznisu. Toľko „zákazníkov“ nemá ani najnovší i.Phone od známeho výrobcu. Iný pohľad na zdravie je v tomto kontexte aj  isté ohrozenie biznisu . Lekári mi to asi neprepáčia , ale odhliadnuc od etickej roviny zanedbávanej Hypokratovej prísahy sa dnešok nesie hlavne v rovine peňazí a čísel. Preto každá snaha ohroziť zabehnutý zdravotnícky a farmaceutický biznis je adekvátne vyhodnocovaná a nebezpečné trendy „exkomunikované“ a likvidované.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Preto aj definícia zdravia, ako ho chápe klasická homeopatia, predstavuje svojho druhu „ohrozenie“. Pre presnosť ju uvádzam:

Zdravie je sloboda od bolesti tela a stav telesnej pohody. Na emocionálnej úrovni je to sloboda od vášne , jej výsledkom je stav dynamickej vyrovnanosti a pokoja . Zdravie na mentálnej úrovni znamená slobodu od sebectva, jej výsledkom je úplné zjednotenie s pravdou“. (definícia gréckeho klasického homeopata G.Vithoulkasa)

Ako kritérium ktorým sa „meria“ zdravie je tvorivosť. Človek je nemocný do takej miery , do akej je obmedzená jeho schopnosť tvoriť.

Až do tejto chvíle sa zdá , že žiadne nebezpečenstvo biznisu nehrozí. Opak je pravdou. Nebezpečenstvo sa skrýva v otázke: „Ako dosiahnuť tento stav , definovaný ako zdravie?“

SkryťVypnúť reklamu

Tu prebieha frontová línia , tu sú zákopy a obranné valy , tu je stav bojovej pohotovosti.

Pre nezasväteného to stále ešte vyzerá ako pohoda. Veď lekári vám predpíšu aj homeopatiu, tak kde je problém? Pre odpoveď opäť použijem citát z vystúpenia známeho gréckeho homeopata G.Vithoulkasa , laureáta alternatívnej Nobelovej ceny za homeopatiu. Vo svojom prejave pri jej odovzdávaní povedal:

„Prehlasujem, že ľudské choroby nikdy konvenčná medicína neliečila správne. Naopak, liečila ich chybne, potlačením, takže pokým sa symptómy darilo zamaskovať, pravá deformácia pokračovala skryte a nakoniec bola zatlačená do centra organizmu, čím je ústredný a periférny nervový systém.

SkryťVypnúť reklamu

Ponúknem vám niekoľko faktov a posúďte sami:

Roztrúsenou sklerózou, chorobou, ktorá svoju obeť nakoniec úplne ochromí, trpia tisíce ľudí západného sveta. Avšak je úplne neznáma pre Afričanov, Aziatov, či Juhoameričanov, ktorí nemali to „šťastie“ stretnúť sa so západnou medicínou .Amyatropická laterálna skleróza, strašlivá choroba neuromuskulárneho systému, je taktiež pre tieto národy neznáma. Myopatiu a svalovú dystrofiu poznajú tiež len na Západe. S epilepsiou, postrachom západného sveta sa v týchto zemiach tiež málokedy stretneme. Úzkostná neuróza, nutkavá neuróza a všeobecné duševné choroby závažného charakteru, ktorými trpia milióny pacientov v západnom svete, sú u týchto národov, ktoré nevyužívajú „výdobytky“ modernej medicíny, či očkovania., takmer neznáme. Chorea a množstvo ďalších nervových systémových porúch sú im taktiež neznáme

SkryťVypnúť reklamu

Homeopatický model tvrdí, že všetky chronické choroby, vrátane sennej nádchy, astmy, rakoviny, či AIDS, sú výsledkom nevhodnej intervencie konvenčnej medicíny do organizmu. Imunitný systém západnej populácie sa vplyvom silných chemických liekov a opakovaného očkovania zrútil a nakoniec prepustil choroby hlbšie do ľudského organizmu, do centrálnej a periférnej nervovej sústavy.

Krátko: tento model tvrdí, že konvenčná medicína, miesto toho aby choroby liečila, je vlastne príčinou degenerácie ľudskej rasy. Jednoduchou úvahou dospejeme k záveru, že keby konvenčná medicína naozaj liečila chronické choroby, mali by sme dnes na západe duševne, emočne aj fyzicky zdravú populáciu.“ (koniec citátu)

A máme tu krásnu vojnovú sekeru. Vykopanú..., bez nádeje ju zakopať.

Vrátim sa späť k likvidácii konkurencie v biznise. Pre likvidáciu homeopatie je podnikané veľa krokov a všetky priamo pred našimi očami.

Prvý krok – reklama na homeopatiká , ktoré „liečia“ chorobu ( na chrípku , na kašeľ , na sennú nádchu atď). Pretože klasická homeopatia na rozdiel od medicíny nepodáva liek na chorobu, alebo symptóm , ale lieči človeka ako celok v jeho jedinečnosti – preto je tento postup v absolútnom rozpore s jej metódami. Má to ale dve výhody – 1. nie je to podávanie chemických liekov . 2. pacient má pocit že sa lieči homeopaticky. O účinku pre dosiahnutie celkového a trvalého zdravia pacienta pochybujem.

Druhý krok - snaha o prezentovanie homeopatie ako doplnkovej liečby , ktorú nám ponúkne aj váš ošetrujúci lekár. Tu sú hneď dva paradoxy v jednej vete. Prvým je „doplnková“ liečba. Podľa klasickej homeopatie je chápanie liečby v jej inštitucionalizovanej podobe „ príčinou degenerácie ľudskej rasy..“ Preto žiadny klasický homeopat , ak je skutočný profesionál nemôže súhlasiť s tým , že homeopatická liečba je doplnkovou ku konvenčnej.

 Druhý paradox – „ošetrujúci lekár – homeopat“. Tu je jadro problému , ktorý som pomenoval „likvidácia konkurencie“ . Tak ako štúdium medicíny je náročné a dlhotrvajúce a dá sa povedať že celoživotné vzdelávanie – tak aj štúdium klasickej homeopatie je náročné, dlhotrvajúce a celoživotné vzdelávanie. Problém je v tom , že aj keď obidva smery majú zdanlivo /verbálne/ ten istý cieľ /zdravie človeka/ - cesty , filozofia a metódy sa radikálne líšia. Neberiem nikomu možnosť výberu, ale nesúhlasím s tým , že PLNHODNOTNE sa dá robiť oboje naraz. Mimochodom požiadajte svojho homeopata o doloženie homeopatického štúdia v objeme minimálne 4 roky , s doložením registrácie ICCH (International Council of Classical Homeopathy) .Tento titul sa volá RSHom (Registrated Homeopath) a je v rámci EÚ jediným hodnoverným dokladom o PLNOHODNOTNOM homeopatickom vzdelaní./aj to len základnom/. Myslím si že budete prekvapení odpoveďou. Len tak naokraj – štúdium medicíny na lekárskej fakulte nie je náhradou ani podmienkou. Podmienkou je práve špecializované štúdium homeopatie.

Tretí krok – prezentovanie homeopatie ako šarlatánstva. Dnešná medicína je charakterizovaná ako „materialistická“ .Rad autorít sa oháňa obľúbeným termínom „evidence based medicine“. Vietor fúka spoza oceánu. Určite nemusím presviedčať tých, čo tam boli o dramatickom pokroku „evidence based“ obéznych, cukrovkárov , psychicky a emočne labilných a celkovo zdravotne podlomených zaoceánskych vzorov úspechu materialistickej medicíny. Aj my začíname konkurovať tomuto životnému štandardu konzumovaním hrstí liekov na jeden šup. Znova pripomeniem slová G.Vithoulkasa že : „..keby konvenčná medicína naozaj liečila chronické choroby, mali by sme dnes na západe duševne, emočne aj fyzicky zdravú populáciu.“ Opak je pravdou.

Preto radšej vyhlásme konkurenciu za šarlatána a bieleho mága. V rozpore s týmto je snaha o „doškolovanie“ lekárov – alopatov v kurzoch homeopatie. Prečo teda taká snaha o kvantitu homeopaticky zaškolených lekárov? Že by prielom? Určite nie. Za prvé – nestávajú s z nich klasickí homeopati liečiaci celostne , ale naďalej predpisujú na chorobu – liek , akurát s tým rozdielom že je to homeopatikum. To , že sa pohybujeme v úplne rôznych rovinách chápania liečebnej metódy sa tu snaží „materialistická“ medicína  „udusiť v objatiach“. Preto každý , kto si uvedomí závažnosť tohto postupu ho musí odmietnuť . Inak sa vedome podieľa na postupnej likvidácii klasickej homeopatie.

Štvrtý krok – „the last but not  least“ je snaha hodnotiť klasickú homeopatiu , jej metódu, postupy a účinnosť mierkami materialistickej medicíny. V škole nás učili , že porovnávať by sme mali porovnateľné. Pretože porovnateľné by tu mohlo byť len percento vyliečených pacientov  a  na tento úkon je spôsobilý každý , kto vie trochu počítať. Všetko ostatné sa porovnáva ťažko. Ako príklad za všetky uvediem postoj materialistickej medicíny k „chronickým“ chorobám. To čo je medicínou považované za „chronické“ homeopatia úspešne rieši bežne. V prípade „uznania“ by zrejme mnoho „materialistov“ začalo mať ťažký spánok. Filozofia liečby klasickou homeopatiou a filozofia liečby alopatiou , ich chápanie choroby , úlohy symptómov , chápanie zdravia a procesu uzdravovania a mnohé iné sú v takej opozícii, ako manželka a milenka úspešného muža. Objekt je ten istý , ale zámery a postup sa rozchádzajú . A spolupráca nemožná. To nie je odmietnutie podanej ruky , to je fakt, ktorý napriek snahám zjemniť základný rozpor existuje. Preto nie je cieľom vytvoriť „integrovanú medicínu“ alebo iné hybridy, ktoré neustále prináša doba. Cieľom je pochopiť principiálne rozdiely a dať pacientovi možnosť výberu. Z môjho pohľadu je dôležitá aj iná možnosť výberu. Je to výber lekára , alebo aj homeopata, či bude verný zásadám svojej metódy , alebo sa bude koketovaním chcieť zapáčiť pacientovi , ktorému ale týmto nepomôže. Vo filozofii sa tento postoj nazýva eklekticizmom. V kuchynskej reči sa tomu hovorí vyberanie hrozienok z koláča.

A ešte k tomu hodnoteniu – každá vedná disciplína , ak má byť úplná - musí popri všeobecne zaužívaných a overených metód kontroly správnosti postupu vytvoriť a používať aj VLASTNÉ – špeciálne. Inak nemôže byť odlíšená od celku. Pre príklad uvediem stanovisko k symptómu. V medicíne symptóm = choroba, problém, ktorý musím analyzovať a odstrániť. V klasickej homeopatii je symptóm pozitívny signál ukazujúci smer skúmania a hľadania príčiny. Homeopati radi používajú príklad kontrolky tlaku oleja v automobile.Keď zasvieti , tak určite nevyriešime problém tým , že ju vymontujeme.

Takýchto rozdielov v hodnoteniach je veľké množstvo.Vyplývajú z toho , že cesty udržania a navrátenia zdravia sa líšia. A jediné hodnotenie správnosti je zdravý človek. Čo už si kto pod týmto pojmom predstaví , záleží na každom z nás. Je to NAŠE zdravie.

Tento príspevok by sa nemal chápať ako konfrontácia. Konfrontácia je to, čo tu už máme. Zmätenie pojmov, nesprávne postoje, osočovanie navzájom. To prestane vtedy ,ak sa násilne, aj keď so zdaním konštruktívnosti nebudeme snažiť prepojiť neprepojiteľné. O klasickej homeopatii a jej vzťahu ku alopatii sa veľa nepíše. Určite sa nebudú touto témou konštruktívne zaoberať tí , ktorí dnes z pozície oficiálne uznanej medicíny označia homeopatiu za blud a poniektorí aj za kriminálnu činnosť. Mlčia aj homeopati , ktorí si myslia, že zdanlivé prímerie im dáva možnosť pracovať bez ohrozenia. Táto pozícia je strkanie hlavy do piesku. Ak niečo považujem za správne, musím aj svoje postoje podriadiť pravde. Len tak sa môžeme označiť za zdravých tak , ako to definoval vyššie uvedený pán Vthoulkas: „...Zdravie na mentálnej úrovni znamená slobodu od sebectva, jej výsledkom je úplné zjednotenie s pravdou....“

M.Haas

Miloslav Haas

Miloslav Haas

Bloger 
  • Počet článkov:  31
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Venujem sa klasickej homeopatii na 1.klinike klasickej homeopatie v Bratislave.Veľa ľudí má o tejto liečebnej metóde skreslené informácie.Článkom o homeopatii sa poskytuje väčšinou len malý priestor v médiách.Preto využívam túto možnosť. PhDr.Haas Miloslav PhD. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

275 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
SkryťZatvoriť reklamu