Stavajú sa nájomné byty alebo nie?

Aká je charakteristika bytov? Čo všetko je bytom a ako chápať štatistiky o nájomných bytoch. Stavajú sa nájomné byty? A ak áno, kde a koľko? Toto všetko sa pokúsim vysvetliť v nasledujúcich riadkoch.

Stavajú sa nájomné byty alebo nie?
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Ako to teda je? V ostatných mesiacoch sa mediálnym priestorom veľmi často nesie téma výstavby nájomných bytov a ich reálnej potreby. Bez ohľadu na všetky argumenty pre a proti, dovolím si jednoznačne konštatovať, že potreba nájomných bytov je nepopierateľná a ich reálne využitie na základe existujúceho neuspokojenému dopytu po bývaní je jednoznačné. Stavajú sa teda nájomné byty? Ak áno, v dostatočnom počte a v primeranej dostupnosti?

Nie vždy je možné využiť pri argumentácii presné štatistické ukazovatele. Avšak pri bytovej výstavbe a údajoch, ktoré eviduje Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚSR) ich budem považovať za explicitné. Pre účely tohto článku budeme pracovať iba s ukazovateľom dokončených bytov. Počty dokončených bytov dostupných z údajov ŠÚSR ukážu niekoľko zaujímavostí, vyplývajúcich z vývoja v počte dokončených bytov od roku 2000 do roku 2019, čiže za 20 rokov. 

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

V prvom rade si treba objasniť niektoré pojmy. Pojmom byt sa pre účely štatistického sledovania označuje každý byt, bez ohľadu na to, v akom type stavby sa nachádza. Čiže základné rozdelenie bytov poznáme ako byty v bytových domoch a byty v rodinných domoch. Súhrnné číslo za Slovenskú republiky o počte dokončených bytov vyjadruje súčet dokončených bytov v bytových domoch a v rodinných domoch. 

Ďalším pojmom, s ktorým budem pracovať je vlastníctvo územnej samosprávy (VÚS). Je to pojem, ktorým ŠÚSR označuje byty dokončené vo vlastníctve miest, mestských častí, obcí a vyšších územných celkov. Posledným pojmom je úbytok bytov, ktorý predstavuje počet bytov, ktoré ubudli z bytového fondu, či už prostredníctvom ich asanácie, alebo prestavby na iný typ stavby.

SkryťVypnúť reklamu

V nasledujúcich riadkoch sa spoločne pozrime na celkové počty dokončených bytov v SR za roky 2000 až 2019 a následne aj ich rozdelenie podľa krajov. Za 20 rokov sa v SR podľa ŠÚSR dokončilo 310 180 bytov, z toho 190 188 bytov v rodinných domoch a 119 992 bytov v bytových domoch. Priemerný podiel dokončených bytov v rodinných domoch na celkovom počte bytov je 61 %. Čiže šesť z desiatich bytov sa v rokoch 2000 až 2019 dokončilo v rodinných domoch. Jediný kraj, v ktorom sa dokončilo viac bytov v bytových domoch je Bratislavský kraj, kde je tento pomer 47% bytov v rodinných domoch k 53% bytov v bytových domoch. V ostatných krajoch je tento pomer výrazne naklonený na stranu bytov v rodinných domoch, v Nitrianskom, Žilinskom a v Prešovskom kraji je viac ako 70% dokončených bytov práve v rodinných domoch. 

SkryťVypnúť reklamu
Obrázok blogu

V absolútnych počtoch dokončených bytov pozorujeme výraznú dominanciu Bratislavského kraja (86 743 bytov), nasledovaného Trnavským krajom (48 446 bytov) a Žilinským krajom (38 367 bytov). Na opačnom konci sa nachádzajú Košický kraj (23 854 bytov) a Banskobystrický kraj (21 017 bytov). Ďalším z ukazovateľov je počet dokončených bytov na 1 000 obyvateľov, ktorého podrobnosti si môžeme pozrieť v nasledujúcej tabuľke. 

Obrázok blogu

Vidíme, že najmenej bytov na 1 000 obyvateľov sa za ostatných 20 rokov postavilo v Košickom (30 bytov) a Banskobystrickom kraji (32 bytov), naopak najviac bytov na 1 000 obyvateľov sa postavilo v Bratislavskom kraji (132 bytov). V priemere sa na Slovensku dokončilo 57 bytov na 1 000 obyvateľov.

SkryťVypnúť reklamu

V rokoch 2000 až 2019 sa priemerne ročne dokončilo na Slovensku 15 509 bytov (v tom 9 509 bytov v rodinných domoch a presne 6 000 bytov v bytových domoch). 

Ak však zoberieme štatistické údaje bez Bratislavského kraja, tak ročný priemer dokončených bytov je na úrovni 11 172 bytov (v tom v rodinných domoch je to 7 473 bytov a v bytových domoch 3 699 bytov). Výrazne teda narastá podiel bytov dokončených v rodinných domoch, a to až na 67 % bytov ročne. 

Úbytok bytov za dané obdobie predstavuje 27 686 bytov (1 384 bytov ročne). Ak by sme tento počet odpočítali od počtu dokončených bytov v SR tak výsledok (282 494 bytov) nám udáva čistý prírastok bytov za toto obdobie. Tým nám zároveň klesá priemerný ročný prírastok počtu dokončených bytov na číslo 14 125 (pokles o 9 %). 

Prečo takýto podrobný popis dokončených bytov? 

Prvým dôvodom je uvedomenie si o akom priemernom počte dokončených bytov v SR ročne vôbec hovoríme, ak sa bavíme o bytoch. Druhým dôvodom je nutné rozdelenie na byty v rodinných domoch a byty v bytových domoch. Nie každý „byt“ je teda bytom, ktorý si mnohí predstavia, ak sa povie byt. Domnievam sa, že väčšina si predstaví pri pojme „byt“ práve byt v bytovom dome, ale ako vidieť z vyššie uvedeného prehľadu, takých bytov je celkovo z počtu dokončených bytov iba 39 %. Tým tretím dôvodom je upriamenie pozornosti práve na byty v bytových domoch, pretože verejné nájomné byty sa v zmysle dostupných údajov dokončujú na 99 % práve v bytových domoch. 

Ako sme na tom v oblasti nájomných bytov vo vlastníctve územnej samosprávy, ktoré boli dokončené od roku 2000?

V tejto analýze budem uvažovať iba s bytmi postavenými vo vlastníctve územnej samosprávy, ktoré sa z princípu považujú za nájomné. Podľa ŠÚSR sa v rokoch 2000 až 2019 dokončilo v SR 30 529 bytov vo vlastníctve územnej samosprávy, teda miest a obcí. Všetky takto dokončené byty majú nájomný charakter. Priemerne ročne sa dokončilo týchto bytov 1 526

Porovnajme si teraz počet dokončených nájomných bytov s celkovým počtom dokončených bytov v bytových domoch. Zo 119 992 dokončených bytov v bytových domoch sa 30 529 bytov postavilo ako nájomných, čo predstavuje 25,4 %. V absolútnych číslach je ročný počet nájomných bytov v rozsahu 1 526 bytov zo 6 000 dokončovaných bytov v bytových domov ročne. 

Ak by sme vzali do úvahy všetky kraje s výnimkou Bratislavského kraja, priemerný podiel dokončených nájomných bytov na celkovom počte dokončených bytov v bytových domoch dosahuje takmer 40 %. V Prešovskom a v Nitrianskom kraji je to na úrovni okolo 50 % podielu. Na opačnom konci, veľmi výrazne zaostávajúc za ostatnými krajmi je práve Bratislavský kraj. 

Z počtu dokončených nájomných bytov (30 529) za celé obdobie pripadá na Bratislavský kraj iba 1 155 nájomných bytov, čo predstavuje iba 3,78 % z dokončených bytov vo VÚS. V absolútnych číslach, pri počte dokončených bytov v bytových domoch, Bratislavský kraj vysoko prevyšuje ostatné kraje. Až 38 % všetkých dokončených bytov v bytových domoch sa nachádza v Bratislavskom kraji. Avšak z nich bolo dokončených územnou samosprávou iba 2,51 %. 

Čo nám tieto čísla hovoria? S výnimkou Bratislavského kraja sa v dokončenom bytovom fonde v bytových domoch v uvedenom období v ostatných krajoch podieľajú nájomné byty v priemernom podiele až 39,71 %. Iba v Bratislavskom kraji je tento podiel na úrovni 2,51 %. 

Podrobnosti o výstavbe nájomných bytov v jednotlivých krajoch uvádza nasledovná tabuľka.

Obrázok blogu

Len pre ilustráciu uvádzam, že ak by bol podiel nájomných bytov dokončených v sledovanom období v Bratislavskom kraji na priemernej úrovni ostatných krajov, predstavovalo by to viac ako 18 200 nových nájomných bytov na území Bratislavského kraja za roky 2000 až 2019. Čiže ročne by pribudlo približne 913 nových nájomných bytov v Bratislavskom kraji. 

A ten najdôležitejší fakt na záver. Keďže nájomné byty, o ktorých som hovoril sú postavené s podporou verejných prostriedkov (MDV SR a ŠFRB), všetky byty majú regulované nájomné, ktoré na základe vzorca určeného Opatrením MF SR predstavovalo v roku 2019 maximálnu sumu 3,92 eur/m2 bytu mesačne. Pri priemernej veľkosti nájomného bytu na úrovni 60 m2, by teda mesačné nájomné bolo maximálne vo výške 235 eur/byt. 

Je alebo nie je záujem o takéto byty?

Na začiatku článku som sa pýtal, či sa stavajú nájomné byty, resp. či sa stavajú v dostatočnom množstve a primeranej dostupnosti. Po číslach, ktoré ukázali počty dokončených bytov za obdobie 2000 až 2019 môžeme konštatovať, že nájomné byty sa stavajú, vo väčšine krajov v primeranom podiele na celkovom pošte dokončených bytov v bytových domoch. Je však možné konštatovať, že dopyt po dostupnom bývaní by prijal aj väčší podiel dokončovaných nájomných bytov. 

Extrémnou výnimkou je v počte dokončených nájomných bytov Bratislavský kraj. A práve Bratislava a jej bezprostredné okolie pociťuje najväčší nedostatok dostupných nájomných bytov, zároveň je v okolí Bratislavy najväčší ťah súvisiaci s dopytom po bývaní. Je preto pred nami veľká výzva v podobe zvýšenia dostupného (fyzicky aj cenovo) bývania v rámci SR a špecificky na území Bratislavského kraja.

Na nasledujúcich fotografiách je vidieť aké bytové domy s nájomnými bytmi vo verejnom sektore boli v ostatných rokoch postavené na Slovensku. (Všetky fotografie sú zo zdrojov MDV SR.)

1. Krásna Ves

Obrázok blogu
(zdroj: mh)

2. Tatranská Lomnica

Obrázok blogu

3. Cígeľ

Obrázok blogu

4. Nové Mesto nad Váhom

Obrázok blogu

5. Horný Vadičov

Obrázok blogu

6. Starý Smokovec

Obrázok blogu
Miloš Hajdin

Miloš Hajdin

Bloger 
  • Počet článkov:  71
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Nemožné je iba jednou z možností... Zoznam autorových rubrík:  CestovanieŠportPolitikaÚvahyPríhodySúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
SkryťZatvoriť reklamu