O dúhových vlajkách na kostoloch, rovnosti pred zákonom a novom biskupovi

Písmo: A- | A+

Cirkevné čriepky - subjektívny výber zaujímavých informácií zo sveta katolíckej cirkvi. Otec EÚ smeruje na oltáre, vo Vatikáne bojujú proti korupcii, Nemci uisťujú o svojom pute s Rímom.

Otec EÚ na oltáre

Robert Schuman, jeden zo zakladajúcich otcov európskej integrácie, bude zrejme už tento rok vyhlásený cirkvou za ctihodného. Je to jeden z krokov k vyhláseniu za svätého. Podľa prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Marcella Semerara by sa tak malo stať niekedy v lete.

Robert Schuman sa narodil v roku 1886 v Luxembursku, no do dejín vstúpil ako francúzsky politik. Počas dvoch krátkych období bol francúzskym premiérom, okrem toho slúžil päť rokov ako minister zahraničných vecí a krátko aj ako minister spravodlivosti. Patril medzi tvorcov NATO a podpisoval Severoatlantickú zmluvu za Francúzsko. Schumanova deklarácia z 9.5.1950 o nadnárodnej demokratickej spolupráci v Európe smerovala ku vzniku európskej integrácie a deviaty máj je dodnes Dňom EÚ.

Kanonizačný proces Schumana je vedený v diecéze Metz, kde politik žil. Ako povedal páter Cedric Burgun z Inštitútu sv. Benedikta, ktorý inicioval celý proces, „Schuman bol laik, ktorý sa celou silou snažil posväcovať svoj čas a spoločnosť, v ktorej žil.“

Biskup in, sestra out

Keď sme už pri kanonizáciách, 12. septembra sa vo Varšave uskutoční blahorečenie dvoch veľkých poľských osobností 20. storočia, kardinála Stefana Wyszyńského a rehoľnej sestry Róże Marie Czackej. On je nazývaný prímasom milénia, je stále živo spomínanou osobnosťou, ktorá previedla poľskú cirkev tvrdými rokmi socializmu (bol prímasom Poľska v rokoch 1948-1981) a tvorcom politiky ústupkov za cenu istej náboženskej slobody - situácia v Poľsku počas vlády komunistickej strany bola iná ako u nás. Sestra Czacka zas založila domy starostlivosti o nevidomé osoby - starostlivosti o ne obetovala celý život.

Rada poľskej biskupskej konferencie sa tejto udalosti venovala vo svojom komuniké z ostatného, májového stretnutia. Vyjadrila vďačnosť pápežovi za blahorečenie svojho kolegu Wyszyńského, vyslovila, k čomu všetkému nás jeho osobnosť môže najmä v dnešných dňoch inšpirovať a viesť a.... úplne zabudla, že spolu s ním, na jednej úrovni, absolútne rovnocenne bude blahorečená aj spomínaná sestra Czacka. V komuniké o nej nie je žiadna zmienka.

Proti korupcii a za rovnosť

Koncom apríla, deň za dňom, vydal pápež František dva dokumenty typu motu proprio (z vlastnej iniciatívy).

Prvý je zameraný na boj proti korupcii vo Vatikáne. V skratke: vysokí úradníci Svätej stolice musia predkladať vyhlásenie o záujmoch, v ktorých vyhlasujú, že neboli odsúdení, vyšetrovaní za korupciu, podvody, pranie špinavých peňazí, terorizmus či zneužívanie mladistvých a že nemajú spoločnosti ani obchodné záujmy v daňových rajoch. Takéto vyhlásenie budú podávať každé dva roky a môže byť predmetom overovania zo strany Ekonomického sekretariátu Vatikánu. Bola tiež určená najvyššia prípustná hodnota daru, ktorí môžu úradníci prijať bez nutnosti nahlásenia: je to vo výške 40 EUR.

Druhý dokument je zameraný na rovnosť pred zákonom. Doteraz mohol kardinálov a biskupov súdiť iba kasačný súd, zložený z kardinálov, alebo sám pápež. Od zverejnenia motu proprio bude môcť kardinálov a biskupov súdiť aj vatikánsky občiansky súd, ktorý je zložený z právnikov, taktiež laikov. Ako píše pápež František v dokumente, „všetci sú si rovní.“ Ide o ďalší z krokov pápeža smerujúcich k odbúraniu klerikalizmu - nerovnej pozície klerikov voči laikom.

Dúhové vlajky na kostoloch

Približne 70 nemeckých farností sa prihlásilo k udalosti, počas ktorej kňazi žehnali aj páry rovnakého pohlavia. Ide o protest voči marcovému vyhláseniu Kongregácie pre náuku viery, v ktorom doktrinálne ministerstvo Vatikánu hovorí, že nie je možné takýmto párom žehnať. Celá akcia sa uskutočnila 10.5., kedy si východné cirkvi pripomínajú osobnosť Noeho, spojenú s dúhou - symbolom nádeje. Na mnohých kostoloch sa tiež objavili dúhové vlajky.

Predseda nemeckej biskupskej konferencie Georg Bätzing v reakcii povedal, že takéto požehnania „majú svoju teologickú dôstojnosť a pastorálny význam.“ Nemali by však podľa neho slúžiť ako cirkevno-politické manifestácie či protestné akcie.

V odpovedi na mnohé negatívne reakcie z konzervatívnejších katolíckych kruhov voči nemeckej synodálnej ceste a smerovaniu nemeckej cirkvi Bätzing zároveň vyhlásil, že nemeckí biskupi nie sú žiadni schizmatici a ich väzba na pápeža a Rím je veľmi silná. Dodal, že on sám „nevie predpovedať, k akým záverom bude táto cesta viesť.“

Nový biskup v Nitre

V pútnickom mieste Skalka nad Váhom sa konala 24.4.2021 biskupská vysviacka pomocného biskupa Petra Beňa. Práve v tejto farnosti pred vysviackou pôsobil. Hlavným svätiteľom bol diecézny nitriansky biskup Viliam Judák, spolusvätiteľmi boli apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Giacomo Guido Ottonello a diecézny banskobystrický biskup, predtým pomocný nitriansky biskup, Marián Chovanec.

Biskupský prsteň nového biskupa vznikol z obrúčok jeho rodičov. Berlu s motívom sv. Andreja-Svorada a Beňadika mu venovali veriaci zo Skalky nad Váhom. Mottom nového biskupa sú slová „Spoznali sme Božiu lásku“ z prvého listu apoštola Jána.

V príhovore mu jeho svätiteľ povedal: „Želáme Ti, aby si si zladil krok s Kristom - pastierom a biskupom našich duší ako jeho dôverný priateľ. Vyprosujeme Ti Božiu milosť, aby si sa pripodobňoval Kristovi. Nech vtlačí do Tvojho života svoju podobu.“

Celá slávnosť bola posunutá až na koniec apríla kvôli pandémii a bola poznačená opatreniami: každý zúčastnený sa musel pred sv. omšou podrobiť antigénovému alebo PCR testu a účasť bola obmedzená na pozvánky.

Skryť Zatvoriť reklamu