O gejovi v pápežskej komisii, znížení vatikánskych platov a veľkonočnom posolstve

Písmo: A- | A+

Cirkevné čriepky - subjektívny výber zaujímavých informácií zo sveta katolíckej cirkvi. Najväčšie kresťanské sviatky boli opäť v pandemickom režime, no črtá sa návrat k verejným bohoslužbám. Zomrel teológ - rebel Hans Küng.

Veľkonočné reflexie

Veľká Noc je najväčším kresťanským sviatkom. Aj keď máme často radšej Vianoce s ich rodinnou atmosférou, už od októbra sálajúcou zovšadiaľ, pre kresťanov zostávajú nevyhnutným krokom k dejinnému zlomu - smrti a zmŕtvychvstaniu Ježiša Krista. Ako píše apoštol národov sv. Pavol, „ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera.“ Čiže preto.

Už po druhýkrát bola Veľká Noc slávená pri pandemických opatreniach. U nás na Slovensku po tvrdých apeloch biskupov aj veriacich došlo k malému uvoľneniu pár dní pred sviatkami - bola povolená individuálna pastoračná služba a návšteva kostola. V najbližších dňoch sa v súvislosti s klesajúcimi pandemickými číslami počíta s ešte väčším uvoľnením a snáď sa čoskoro dočkáme aj verejných bohoslužieb aspoň v obmedzenom režime.

Chcem sa pozastaviť aj pri dvoch udalostiach z Vatikánu. Prvá bola tichá, symbolická. Na Zelený štvrtok, v deň ustanovenia sviatosti kňazstva a eucharistie, slávil pápež súkromnú sv. omšu v kaplnke kardinála Angela Becciu a v jeho prítomnosti. Ide o kardinála, ktorého pred pár mesiacmi „na hodinu“ vyhodil z plnenej funkcie a takisto mu odňal práva súvisiace s hodnosťou kardinála. Toto gesto je čítané dvomi spôsobmi - alebo si pápež uvedomil svoju prchkosť a chystá sa napraviť chybu, k čomu bolo spoločné slávenie omše prvým krokom, alebo je to gesto odpustenia a zmierenia, pri trvaní na skorších obvineniach (pápež slávil sv. omšu v tento deň napr. aj vo väzení).

Druhým sú slová pápeža z jeho verejných slávení, ktoré v tomto období svet už tradične vníma o niečo pozornejšie. Pápež sa opäť hlasno prihovoril za spravodlivú distribúciu vakcín po celom svete, zdôrazňujúc, že pandémia opäť vytvára nerovnosti medzi ľuďmi a trpia na ňu najviac práve tí najbiednejší. František si všimol aj to, o čom sa menej hovorí - nerovnosti medzi deťmi súvisiace s nerovnakým prístupom k vzdelávaniu online. Vyjadril tiež veľkú ľútosť nad tragickou situáciou v Jemene a tamojšou humanitárnou krízou, ktorá sa vo svete stretáva s „ohlušujúcim, škandalóznym tichom“. Napokon jasne odsúdil preteky v zbrojení. „O koľko lepší by bol náš svet bez týchto smrtonosných nástrojov!“

Platy dole

Vatikán sa odhodlal na ekonomické opatrenia v súvislosti s nižšími príjmami spôsobenými okrem iného COVID-19. Pápež ešte pred Veľkou Nocou pristúpil k zníženiu platov kardinálov, vedúcich pracovníkov a zamestnancov vo vyšších platových triedach. Kardinálske platy klesajú o 10%, platy vedúcich pracovníkov o 8% a platy ostatných o 3%. Takisto dochádza k zmrazeniu platových nárastov súvisiacich s odpracovanými rokmi.

Tieto opatrenia sa však netýkajú zamestnancov v troch najnižších platových triedach. Zníženie platov má byť podľa pápeža prevenciou pred prepúšťaním zamestnancov.

Podľa mediálnych informácií zarábajú aktívni kardináli okolo 4000 - 5000 EUR, oni aj ďalší klerici a rádové sestry žijúce v Ríme/Vatikáne pritom majú často postarané o ubytovanie a sú viac chránení pred ekonomickými ťažkosťami. Laickí zamestnanci zas majú vyššie platy ako klerici a sestry, práve preto, že musia čeliť finančným problémom a zároveň sa postarať o svoje rodiny.

Gej v pápežskej komisii

Ďalšou epizódou jedného zaujímavého františkovského príbehu je menovanie Juana Carlosa Cruza z Čile za člena Pápežskej komisie pre ochranu mladistvých. Je to 59-ročný muž, žijúci so svojím partnerom v USA. Prečo práve on?

Práve on bol totiž jednou z hlavných osôb v pozadí čilského problému so zneužívaním mladistvých kňazmi. Tamojší systém krytia „svojich ľudí“ bol natoľko ohavný, že viedol k rezignácii všetkých biskupov z Čile počas stretnutia v Ríme. Pápež následne prostredníctvom svojich dôverníkov preveroval jednotlivé skutočnosti a mnohí biskupi naozaj skončili vo svojich úradoch dlho pred dosiahnutím veku odchodu do cirkevného dôchodku.

Cruz bol ako mladík zneužívaný charizmatickým čilským kňazom Fernandom Karadimom, ktorého postihol najvyšší trest aký môže kňaza postihnúť - laicizácia. Cruz dlhé roky bojoval proti múrom mlčanlivosti v čilskej cirkvi. Keď pápež František menoval za biskupa blízkeho spolupracovníka Karadimu Juana Barrosa, Cruz kontaktoval pápeža a informoval ho o tom, že Barros vedel o činoch Karadimu a bol aj ich svedkom. Pápež najprv nechcel uveriť (koniec koncov, pravdepodobne zlyhal nuncius, ktorý mal kandidáta na biskupský úrad preveriť a svoju úlohu vedome či nevedome nesplnil). Napokon však poslal do Čile vizitátorov, ktorí potvrdili Barrosovu nevhodnosť na plnenú funkciu. Pápež sa musel ospravedlniť za chybnú nomináciu a za to, že uveril hodnostárom a nie obetiam zneužívania.

A práve Cruzovi počas osobnej audiencie pápež František povedal známe slová: „Boh Ťa miluje takého, aký si.“ V osobe Cruza dostáva pápežská komisia člena, ktorý sa nebojí prehovoriť a snáď napomôže hľadaniu riešení v tejto mimoriadne závažnej oblasti.

Manipulácie v cirkevnom prostredí

Pred pár dňami bol na Postoji uverejnený článok - svedectvo rehoľnej sestry, ktorá otvorene rozprávala o skúsenostiach s patologickým správaním svojej predstavenej a manipuláciách, ktoré voči nej uskutočňovala. Je veľmi dobré, že aj v našom prostredí konečne zaznel takýto hlas. Nie je pritom ničím prekvapujúcim - ak sa do úradu predstaveného v cirkvi dostane osoba s takýmito sklonmi, má možnosť (napr. kvôli sľubu poslušnosti) ich úspešne rozvíjať. Či už ide o biskupa, rehoľného predstaveného, farára či vedúceho spoločenstva - každý z nich dokáže okolo seba vytvoriť patologické prostredie a zneužiť svoju moc.

Výborným známym príkladom je bývalý kardinál Theodore McCarrick, ktorý si okolo seba vybudoval celú sieť väzieb a závislostí - viac tu. V Poľsku sú dobre známe mobbingové praktiky a simónia (kupovanie úradov) bývalého gdaňského arcibiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Poľská reportérka Marta Abramowicz o manipuláciách, zneužívaní a celkovo o problémoch v ženských reholiach vydala knihu Rehoľníčky odchádzajú potichu (Zakonnice odchodzą po cichu). Podobných príkladov by sa dali uviesť desiatky.

Dôležité podľa mňa je nebáť sa o nich hovoriť a nezakrývať ich farizejským rúškom tajomstva. Iba tak sa môžu aj zranené osoby, aj manipulátori vyliečiť.

Odchod potrestaného teológa

Vo veku 93 rokov zomrel švajčiarsky kňaz a teológ Hans Küng. Bol jedným z mladých teologických poradcov počas Druhého vatikánskeho koncilu, spolu s neskorším pápežom Benediktom XVI. Jeho vnímanie koncilu sa však postupne dostalo na iné koľaje ako oficiálne vnímanie pápežov, najmä Jána Pavla II. Zároveň, ešte za čias Pavla VI., verejne spochybnil v jednej zo svojich publikácií dogmu Prvého vatikánskeho koncilu o neomylnosti pápeža. Stálo ho to v roku 1979 zákaz teologickej činnosti - presnejšie, nesmel byť ďalej považovaný za katolíckeho teológa ani učiť v tejto pozícii.

Napriek mnohým stanoviskám odlišným od oficiálneho učenia (postupom času sa otvorene vyjadril napr. za zrušenie povinného celibátu, voľbu biskupov veriacimi a pod.) v jednom z rozhovorov povedal: „Mal som v živote mnoho pokušení, nikdy však pokušenie opustiť Katolícku cirkev. Keď ju kritizujem snáď aj viac ako ostatní, je to znakom hlbokého spojenia s ňou.“

Podľa slov ďalšieho významného nemeckojazyčného teológa kardinála Waltera Kaspera zomrel Hans Küng zmierený s cirkvou - pápež František mu pár mesiacov pred smrťou poslal osobné pozdravy a požehnanie. Ako skonštatoval Kasper, „Küng bol surový kritik, často aj nespravodlivý, no bol v hĺbke srdca vždy človekom cirkvi.“

Skryť Zatvoriť reklamu