O škaredej aj krásnej tvári cirkvi

Písmo: A- | A+

Cirkevné čriepky - subjektívny výber zaujímavých informácií zo sveta katolíckej cirkvi. Zneužívanie stále trasie cirkvou po celom svete. Je tu však aj jej iná, krajšia tvár.

Po opici

Cirkev na celom svete sa stále zmieta v problémoch súvisiacich s dôsledkami sexuálneho zneužívania veriacich kňazmi, obzvlášť ťažko znesiteľného v prípade zneužívania detí a mládeže. Cirkev sa pri svojom blahosklonnom a sebastrednom postoji k tomuto nesmierne závažnému javu roky opíjala vlastným postavením v spoločnosti a dnes prežíva ťažkú opicu.

O prípadoch v Poľsku píšem často a skutočne je o čom písať. Dôsledkom sú početné vystúpenia z cirkvi a jej čoraz nižší kredit v spoločnosti, aj štatisticky zmeraný neuveriteľne vysokou medzigeneračnou laicizáciou (postoj k cirkvi v porovnaní medzi generáciami).

A teraz na druhý koniec sveta. Minulý týždeň súd v austrálskom Perthe rozhodol, že tamojšia arcidiecéza musí vyplatiť chlapcovi (dnes dospelému mužovi), pred rokmi zneužívanému kňazom, rekordnú sumu 2,45 mil. austrálskych dolárov. Prečo platí diecéza? Nuž aj preto, že biskup o jeho zločinoch vedel, no namiesto upovedomenia príslušných orgánov ho preložil. Súčasný metropolita Perthu mohol iba pokorne požiadať o odpustenie a vyplatiť určenú sumu.

Iný kút, Guam. Ostrov v Pacifiku patriaci USA. Tamojší arcibiskup Apuron bol obvinený zo sexuálneho zneužívania a Vatikán ho na základe vyšetrovania z arcidiecézy vyhodil. Následne sa uvoľnila prietrž obvinení - arcidiecéza musela požiadať o súdnu ochranu pred veriteľmi, pretože bolo voči nej podaných až vyše 200 žalôb vo veci zneužívania, konkrétne voči viac ako tridsiatke duchovných a zamestnancov cirkevných organizácii. V diecéze, v ktorej aktuálne pracuje cca 50 kňazov! Aká kultúra vzájomného krytia a zastrašovania tam musela vládnuť? Vskutku diabolské.

Vnútorný audit si dala spraviť aj španielska jezuitská provincia. Súčasní jezuiti uviedli, že tak spravili s cieľom vyrovnať sa s minulosťou a pokúsiť sa požiadať o odpustenie. Výsledkom je, že za posledných takmer sto rokov (1927-2020) sa spolu 96 španielskych jezuitov dopustilo sexuálneho zneužívania 118 osôb. Podobný audit si dala vyhotoviť, tentokrát externou firmou, aj berlínska arcidiecéza. Uvádza sa v ňom, že za ostatných cca 75 rokov v nej došlo k zneužitiu približne 120 obetí asi 60 kňazmi.

Nemecké audity

Keď už hovoríme o nemeckých auditoch, je v prvom rade dôležité, že sa vôbec odohrávajú. Ďalej je veľmi významné, že ich vyhotovujú externé firmy (tu si dovolím poznamenať, že si neviem niečo také zatiaľ predstaviť u nás - kiežby prišiel taký čas). Napokon, ako v prípade vyššie uvedeného Berlína, je nesmierne potrebné, že sa okolo nich vytvára atmosféra povzbudzovania k tomu, aby sa prípadné ďalšie obete nebáli a vystúpili z radu. Takto povzbudil svojich veriacich práve berlínsky arcibiskup Heiner Koch.

Podobné audity si dali vyhotoviť aj diecézy v Aachen či Mníchove. Aachenský biskup audit zverejnil, vplyvný mníchovský arcibiskup a jeden z najbližších pápežových poradcov kardinál Reinhard Marx tak plánuje urobiť hneď po tom, ako ho audítorská firma odprezentuje.

Inak sa však k celej veci postavil arcibiskup z Kolína nad Rýnom a zároveň neformálna hlava konzervatívnej časti nemeckého episkopátu kardinál Rainer Woelki. Auditnú správu v jeho arcidiecéze vypracovala tá istá firma ako v Aachen. Woelki prisľúbil, že ju zverejní, no po tom, ako si ju kúria preštudovala, vyhlásil, že má pochybnú metodológiu a k zverejneniu nedôjde. Zároveň pridelil zákazku na vypracovanie ďalšej štúdiu s rovnakým zameraním inej firme.

Počínanie Woelkiho vyvolalo v nemeckej cirkvi búrku nevôle, a to nielen v kuloároch. Svoju nespokojnosť s krokom kardinála vyslovil predseda biskupskej konferencie Bätzing a jeho predchodca, spomínaný mníchovský kardinál Marx, vyhlásil, že krok jeho kolínskeho kolegu je "zničujúci" pre celú cirkev. Pred pár dňami bol zverejnený list vyše tridsiatky kolínskych kňazov, ktorí dôrazne hovoria o strate dôvery, ktorú zažívajú vo svojej pastorálnej práci v súvislosti s konaním arcibiskupa. Koniec koncov, podľa informácií nemeckej tlače je v okolí Kolína bezprecedentne vysoký počet žiadostí o formálne vystúpenie z cirkvi, a to až tak, že jednotlivé úrady museli vytvoriť dodatočné miesta pre žiadateľov. V medziročnom porovnaní nárast dosahuje až takmer 70%.

Kardinál s ľuďmi bez domova

Jeden z najmladších kardinálov, Poliak Konrad Krajewski, je už niekoľko rokov pápežským almužníkom. Zároveň bolo jeho menovanie kardinálom (prvý almužník v histórii kardinálom) prečítané ako význam, ktorý chce pápež František tejto úlohe priradiť. Almužník je totiž prelát, ktorý vo Vatikáne zodpovedá za rozdávanie milodarov tým, ktorí to najviac potrebujú. Keď ho František do tejto funkcie menoval, vraj mu povedal: „Môžeš predať svoj stôl. Nebudeš ho potrebovať. Musíš sa dostať von z Vatikánu. Nečakaj, kým ti zavolajú. Musíš ísť von a hľadať chudobných.“

Konrad Krajewski je mimoriadne netuctový kardinál. Denne sa stretáva s najbiednejšími ľuďmi vo Vatikáne a okolí. Strávil niekoľko dní na ostrove Lampedusa medzi migrantmi z Afriky a následne s požehnaním pápeža pre nich otvoril zariadenie priamo vo Vatikáne. Keď pricestoval na pohreb kardinála Jaworského do Poľska, požiadal o to, aby mohol nocovať v útulku pre ľudí bez domova. Zvolal na seba kritiku talianskeho pravicového politika Salviniho, keď vliezol do šachty a vlastnoručne strhol plomby na elektrických meračoch na mieste ilegálne obsadenom 450-timi squattermi, medzi ktorými boli aj migranti a deti. Nemali totiž už niekoľko dní prístup k teplej vode a elektrine. Sľúbil, že sám za všetko zaplatí. Počas epidémie koronavírusa v apríli 2020 materiálne pomohol transsexuálnym prostitútkam - keď sa svet okolo neho takémuto činu katolíckeho kardinála začudoval, odvetil, že to patrí k normálnej charitatívnej činnosti cirkvi.

Minulý týždeň zomrel na zápal pľúc jeden z rímskych ľudí bez domova, Roberto Mantovani, ktorého kardinál dobre poznal. V spolupráci s aj u nás dobre známou Komunitou sv. Egídia ho sám odprevadil na poslednej ceste. So zomrelým bezdomovcom Robertinom sa napokon lúčili dvaja kardináli (spolu s Krajewským aj George Pell), jeden biskup, viac ako desiatka kňazov zaangažovaných do charitatívnych diel a mnohí veriaci.

Krásna, ľudská tvár cirkvi.

Nový pastier v Nitre

V koncoročnom sumáre a výhľade do roku 2021 som predpokladal, že možno bude vymenovaný pomocný biskup pre Žilinu alebo Nitru. A hľa, v piatok 29.1.2021 pápež František menoval za nového pomocného biskupa do Nitry trenčianskeho dekana a farára v Skalke nad Váhom Petra Beňa. Pomôže tak diecéznemu biskupovi Viliamovi Judákovi v diecéze, v ktorej je to naozaj potrebné.

Nitrianska diecéza má podľa slov biskupa Judáka 197 farností a 340 kňazov. Samotný nominovaný v prvej reakcii po správe z Vatikánu povedal: „Nie som človek výnimočný ani dokonalý, som slabý a hriešny, z čoho plynú moje obavy pred týmto úradom. Ale mám aj vieru v Božiu blízkosť, a preto tak ako už mnohokrát vo svojom živote, aj teraz sa vkladám do Jeho rúk, v dôvere, že keď ma povoláva do tejto služby, dá mi aj dostatok milostí, aby som ju konal čo najlepšie.“ Znie to ako dobrý prísľub do budúcnosti. Zároveň sa úprimne teším, že Peter Beňo strávil väčšinu svojej doterajšej kňazskej dráhy vo farskej pastorácii, v priamom kontakte s ľuďmi, a nie na diecéznom súde či nejakom inom kuriálnom úrade. Zo srdca držím palce.

Skryť Zatvoriť reklamu