Ženy zmenia svet, ak im to muži dovolia. A prečo teda radšej nezmeniť postoj mužov? (I.)

Písmo: A- | A+

Snáď mi muži v našej krajine pri čítaní týchto pár riadkov odpustia. Áno, asi je čudné začínať ospravedlním. Prebehlo mi však mysľou, čo všetko sa na mňa môže zosypať, ak si dovolím tvrdiť, že treba zmeniť postoje mužov.

Áno, myslím to úplne vážne, milí páni!

Za posledné roky sa na Slovensku toho udialo veľa, ale predsa sme sa v niektorých témach neposunuli takmer vôbec. Jednou z nich je aj postavenie žien v domácnosti, v zamestnaní či v politike. Štatistiky bijú už roky na poplach a je načase s tým niečo urobiť.

ZMENIŤ

Spôsob komunikácie so ženami.

Spôsob reprezentovania žien.

Spôsob prezentovania žien.

Spôsob zapájania žien.

A postoj mužov!

V nasledujúcej minisérii blogov by som sa chcela zamerať na niekoľko oblastí, v ktorých by podľa mňa bolo vhodné dať viac hlasu ženám. Môj prvý blog sa zameriava na oblasť, ktorá je pre každého či každú z nás jednou z najprirodzenejších: vlastnú domácnosť. Keď sa môj manžel rozhodol ísť na rodičovskú dovolenku, sama som na vlastnej koži zažila, ako veľmi rodinu posúvajú vpred dobre nastavené partnerské vzťahy založené na vzájomnej úcte a rovnosti.

Práve domácnosť je však často aj smutným príkladom. V našich hlavách máme zakorenenú predstavu o stále omielanej “tradičnej rodine” - najlepšie echt slovenskej! Myslím, že tento pojem netreba extra zdôrazňovať a zneužívať. Vytvárať až akúsi svätosť nad “tradičnou rodinou” je zbytočné.

Ak si mám predstaviť fungujúcu rodinu, vidím pred sebou najmä zdravé vzťahy založené na láske, porozumení a vzájomnej úcte. Súhlasíte, že? Ak to je však o tom, že muž je hlava rodiny, chodí do práce - rozhoduje a žena sa stará o deti a domácnosť popri svojej práci, niečo je nesprávne. Tento model by mal podľa mňa ísť už dávno do zabudnutia. Nie je to z neúcty k histórii či tradíciám, je to práve z úcty k rodine. Rodine, kde sa svätí najmä rovnosť a dôvera. Kde sa muž aj žena nepozerajú na jednotlivé úlohy cez optiku: “Toto sú tvoje úlohy a toto moje.” Spoločná starostlivosť o domácnosť a deti vytvára zdravé prostredie. Vytvára úctu muža ku svojej žene a opačne. Rovnosť vytvára prostredie, kde sa predchádza aj rodovo podmienenému násiliu. Téma, ktorá je častokrát skrytá za dverami domácností. Dozvedáme sa o nej, žiaľ, najmä vo chvíľach, keď už býva neskoro.

Scitlivenie mužov by nemalo byť hanbou. Práve naopak, malo by byť prejavom sebaistej osobnosti. Vytváranie kvalitných podmienok pre otcov ako si užiť aj materskú resp. rodičovskú dovolenku je aj cestou k lepším vzťahom so svojimi deťmi. Ak by som to mohla porovnať na našom príklade, tak so synom, s ktorým manžel strávil 2,5 roka na rodičovskej, má oveľa utuženejší vzťah. Netvrdím, že to musí byť pravidlo, ale určite to má veľký vplyv na ich citové prepojenie.

Takže muži: Ako to u vás naozaj funguje? Koľko času trávite s deťmi? Ako často varíte? Ako často upratujete? Boli ste na materskej, resp. rodičovskej? Má vaša manželka či partnerka čas aj na seba?

Samozrejme mi nemusíte odpovedať, ale skúste sa nad tým aspoň zamyslieť a snažme sa spoločne vytvárať prostredie, kde sa môžeme rozvíjať tak muži ako aj ženy popri deťoch obaja rovnakým tempom. Ak dokážeme správne nastaviť postavenie a fungovanie žien v domácnosti, určite tým postupne posilníme aj ich pozíciu v celej spoločnosti.

Skryť Zatvoriť reklamu