Veľmi inšpiratívny nick „a boľševizmus musí byť zničený!

Písmo: A- | A+

„U našich predkov, u Slovanov, pri veciach nemalých významov, slová a vety v jednom súčte vždy sa tešili vzácnej úcte." Kobzev Dlho, aspoň tak dlho, ako sa na diskusiách.sme.sk ktosi predstavuje pod týmto nickom, vŕta mi v hlave a osciluje v mojej mysli toto, skoro „magické", slovné spojenie, vyvolávajúce veľké množstvo súvislostí, ktoré ma stále a neomylne  privádza k jedinej otázke: Ktorý, resp. aký boľševizmus musí byť zničený? „Sloboda vedeckého bádania a umeleckej tvorby je zaručená." (Listina základných práv a slobôd, druhá hlava, čl.15, ods.2)

Tak sa púšťam do bádania i pátrania.

Ktorýže to boľševizmus, voľne preložený ako väčšinovosť, by mal/a byť podľa majiteľa tohto nicku zničený/á?

Uvedomuje si tento pán, so silne vyvinutým náboženským cítením, ktorý už aj úmysel iného diskutujúceho hovoriť o náboženstve označí za „útok na jeho náboženské cítenie", že má snahu a tendenciu zničiť hlavne sám seba? Asi nie. Veď on okrem nadávok a útokov na iných diskutujúcich s iným názorom ako je ten jeho, nie je schopný napísať ani pár súvislých viet a usporiadať ich do nejakého súvislého a logického celku.

Takže ešte raz. Akýže to boľševizmus musí byť zničený? Ten proletársky, na ktorý asi myslí on? Ten sa už dávno zničil sám. Aký iný boľševizmus by ešte mohol byť? Židoboľševický? Možno, ak vychádzam z reálnej existencie termínu židoboľševik. Židofašistický? Neviem. Židokomunistický? Nemám ani poňatia. Židofinančnícky?  Žeby práve toto mal na mysli tento diskutér? Ani toto potvrdiť neviem.

Aký iný boľševizmus by ešte mohol byť? Fanatický? Vylúčiť sa to nedá. Náboženský? No, tak toto znie veľmi zaujímavo. Židokresťanský? Tak toto znie ešte zaujímavejšie. Žeby som sa zastavil až pri primitívnom, bigotnom, katolíckom, kresťanskom? Mohol by aj taký existovať? Najskôr asi áno. Alebo je to nejaká kombinácia z týchto naznačených boľševizmov? Pokračujem v hľadaní.

Keď budem vychádzať z holého faktu a skutočnosti, že na Slovensku sa až 60 - 70% obyvateľov priznáva ku kresťanskej viere a kresťanskému náboženskému cíteniu a honorácia Svätej cirkvi s.r.o. si na tom fakte spoločensky, verejne a žiaľ aj ekonomicky zakladá, tak tu máme do činenia s veľmi vážnym, ba priam až veľmi nebezpečným cirkeným boľševizmom.

Preto musím iba súhlasiť s anonymom, skrývajúcim sa za tento vznešený a inšpiratívny nick „a boľševizmus musí byť zničený!!!", že tento religiózny, cirkevný, nábožensko-fanatický boľševizmus, ktorý on sám prezentuje a reprezentuje, by mal byť v mysliach takých fanatikov, ako je on sám, zničený čím skôr. Veľmi by to pomohlo slovenskej spoločnosti v jej vývoji.

Ten proletársky boľševizmus, keby sa ešte 200 rokov rozvíjal, tak vždy zostane iba úbohou sirotou či naivnou popoluškou v porovnaní s tým jeho katolíckym, klerikálnym a nábožensko-fanatickým boľševickým vzorom.

Výzva: Vážený pán, „a boľševizmus musí byť zničený!!!", môžeš ihneď začať ničiť tento svoj boľševizmus. Máš moje požehnanie. Fandím Ti, a prajem skorý, grandiózny a definitívny úspech. Koľko času na to potrebuješ? Týždeň? Dva? Mesiac? To len aby som vedel, kedy mám začať oslavovať tvoje víťazstvo nad sebou samým.

Tento úžasný odborník na spoločenské vedy a vzťahy mi raz v správe napísal:

„ty primitívne  boľševické  h o v ä d o" a ešte mi vyčítal, že útočím na jeho enormne vyvinuté náboženské cítenie. Preto dnes principiálna otázka znie trošku inakšie. Kto z nás dvoch je to  v ä č š i e  a  samozrejme  aj  p r i m i t í v n e j š ie  „ boľševické  h o v ä d o"   a  kto z nás dvoch má za sebou väčšiu   b o ľ š e v i c k ú   a   p r i m i t í v n e j š iu - stádovitú organizáciu - podporu? Neodpovedám, len dodávam. Nebola náhodou na Slovensku nahradená vedúca úloha strany vedúcou úlohou katolíckej cirkvi? Mám taký veľmi silný pocit a dúfam len, že nič nie je naveky.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

„Za nešťastný považuj deň alebo hodinu, keď si sa nič nenaučil, keď si nič nepridal ku svojmu vzdelaniu." J. A. Komenský

Nebol to náhodou a hlavne katolícky a neskoro-inkvizičný boľševizmus to, čo vyhnalo Komenského z Čiech, zo Slovenska i z Poľska, až napokon našiel pokoj, uznanie a úctu v Nemecku, Francúzsku, Belgicku a zázemie v Holandsku? Vie tento fanatický ničiteľ boľševizmu, teda aj sám seba, aspoň to, kde je Komenský pochovaný?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keď má nemecký klasik Schuller pravdu v tom, že „Človek je svet, ktorý sa s ním rodí a s ním aj umiera a pod náhrobnými kameňmi ležia dejiny ľudstva.", tak tento pán „a boľševizmus musí byť zničený!!!" pod svojim náhrobným kameňom asi z dejín ľudstva veľa neskryje.

Kto chce a potrebuje na pochopenie ešte niečo viac, nech pozrie článok Môj útok na náboženské cítenie alebo...

PS.: Poslal som mu to v krátkej správe, aby nemohol hovoriť, že sa vyjadrujem o ňom a bez neho. Keď si to prečíta čo i len on sám, nerealizoval som sa zbytočne. Každý ďalší čitateľ blogu ma len poteší.

 

 

 

Skryť Zatvoriť reklamu