Volebné podobenstvo

Písmo: A- | A+

„Sloboda vedeckého bádania a umeleckej tvorby je zaručená." (Listina základných práv a slobôd, druhá hlava, čl.15, ods.2) Malo by to platiť aj o slobodnej prezentácii osobného názoru s čím ani kléro-talibánci nič nespravia. -  Voľby sa blížia, katolícka cirkev si predvoláva politikov -  Katolícka cirkev a spoločnosť 2012 - 2016 -  Cirkev sa opäť mieša do politiky V minulých dvoch týždňoch denník Pravda priniesol niekoľko zaujímavých článkov, podľa ktorých si predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský pozval na koberček predsedov politických strán, kandidujúcich do NR SR. Našťastie odznelo aj zopár kritických vyjadrení politológov a žurnalistov. Toto je moje stanovisko ako občana Slovenskej republiky.

To dáva občanom SR tušiť, kto je na Slovensku skutočne pánom, kto tu mieša a rozdáva politické karty, aký strašný je Slovensko kléro-talibánsky a židokresťanský štát - starší termín „farská republika".

Prečo? Posúďte sami. Požiadavky KBS z článkov, okrem ďalších, predkladané politickým stranám jej honoráciou, nie sú v existencii Rímskokatolíckej cirkvi nič nové. Sú dlhodobou súčasťou štátno-cirkevného života a učenia už vyše 100 rokov. Ako prvý ich formuloval už pápež Lev XIII v encyklike RERUM NOVARUM. Neskôr, pri storočnici pontifikátu Leva XIII ich v CENTÉSIMUS ANNUS oprášil Karol Wojtyla, sťaby pápež Ján Pavol II a dnes ich na Slovensku do spoločenskej a politickej praxe zavádza najvyšší orgán kléro-talibánskeho zriadenia na Slovensku KBS. Myslím, že Marián Baťala by sa mal pustiť do písania druhého dielu knihy Čierna má zelenú, s podtitulom, zdravý rozum má červenú.

Čím sú zvláštne tieto pápežské encykliky? Riešia v prvom rade podstatu súkromného vlastníctva - privativizmu, skoro až primitivizmu. Vraj, „súkromné vlastníctvo, Zem a veci podobné" sú „BOŽÍ DAR".

Takže, ak sa Vám nejakým nešťastným riadením božieho osudu, z toho „božieho daru" do Vašich súkromných rúk z Vášho súkromného podielu, nič nedostalo, milí spoluobčania, mali by ste túto krivdu, nespravodlivosť a nehoráznosť reklamovať na adrese najkompetentnejších správcov „božích darov", t.j. na Kapitulskej ulici v Bratislave, v centrále Konferencie biskupov Slovenska, v skratke KBS, aj keď ďaleko viac by ich vystihovala krátka SÚS, teda v nej skryté podobenstvo.

A propos, čo to má spoločné s podobenstvom?  Najskôr to, že v parlamentných voľbách 2012 sa o priazeň voličov oficiálne uchádza 26 politických strán, ale vo volebnom podobenstve je ich o jednu stranu viac. Tá - 27-ma je Rímskokatolícka cirkev s.r.o.

Moje podobenstvo znie:

Páni biskupi, občania Slovenska už nepotrebujú žiadne iné dohody so žiadnou stolicou. Ani s mäkkou, ani s riedkou, ani s tvrdou, ani s trenčianskou, ani s liptovskou...., ale ani so svätou. Ak Vám, páni biskupi, ležia na srdci potraty, netvrdím, že ich bezhlavo obhajujem, mali by ste veriacim, a nie len veriacim, ženám vymyslieť a pripraviť vysoko účinnú modlitbu ku všemohúcemu bohu proti nežiaducemu počatiu. Alebo neveríte v účinnosť modlitieb, keďže ste žiadne ženy doteraz  takúto modlitbu nenaučili, resp. sa o to ani nepokúsili? Alebo, žeby ten Váš všemohúci boh nebol až taký všemohúci? Alebo mám ju napísať ja a Vy ju budete učiť svoje ovečky zo svojho stáda? Čo Vy na to, pán Stanislav Zvolenský? Nemali by ste sa radšej venovať tomu ako politike?

Ak už minimálne dvanásť rokov tvrdím, že podpisom Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, ktorá je základnou a jedinou prekážkou napr. odluky cirkvi od štátu, M. Dzurindal odovzdal moc na Slovensku do rúk Vatikánu, tak toto je tiež len jeden z prejavov tejto smutnej - čiernej moci.

Modlitba proti nežiaducemu počatiu:

Pane bože,

-         odpusť mi, že ma láka potešenie z dotykov so zdravým telom pekného a silného chlapa,

-         odpusť mi, že sa mi páči, keď sa nežne dotýka mojich pŕs, keď ma náruživo vyzlieka a bez dychu                bozkáva, keď ma krásne hladká, keď mi tíško šepká "Ľúbim ťa!", keď ma tuho zoviera vo svojom                chlapskom objatí,

-         odpusť mi, že sa mi páči mať kolienka naširoko, so zahlobeným chlapským, hoc aj farárskym,                     zadkom v mojom kline a s jeho tvrdým údom zasunutým v mojom lone, že sa mi páči                                   nepríčetne výskať od slasti a rozkoše, ktorú prežívam pri milovaní,

-         odpusť mi, že práve také prijímanie pánovho tela sa mi páči najviac,

-         odpusť mi, že možno zabúdam na veľké riziko a svätú istinu, že základným zmyslom tohto                         nekonečne krásneho milostného aktu je splodenie potomka,

-         odpusť mi, že aj napriek tomu riziku to robím s veľkou radosťou, s veľkým pôžitkom,                                   odovzdanosťou a úctou k partnerovi, s precítením krásy chvíľkového splynutia dvoch bytostí                       v jednu a s neudržateľnou chuťou do nekonečna prosiť a opakovať: „Postoj, chvíľa/u, si krásna/y!"

Pre všetku túto nádheru, ťa pane v tvojej všemohúcnosti  prosím, ušetrí ma každého nežiaduceho počatia. Čo si už potom ja, úbohá stvora božia, počnem, keď už raz nežiaduco počnem, pane bože?

Tak, a teraz už stačí sa iba modliť a čakať na rapídny pokles množstva potratov na Slovensku. Veď ako by už mohla byť u všemohúceho a svoje dietky nekonečne milujúceho pána táto krásna modlitba opakovane nevypočutá a neúčinná? Ja si to ani neviem predstaviť, že by všemohúci bol k takejto úžasnej modlitbe nevšímavý, či priamo imúnny. Bezmocný, by bolo asi rúhaním, čo?

Kopírovanie a šírenie tejto modlitby, v záujme zníženia vysokého množstva interrupcií, je jej autorom dovolené každému, aj farárom.

"Ježiš Kristus je cesta a ja som mýto..."

Skryť Zatvoriť reklamu