Hodnotím inovatívne projekty Európanov

Písmo: A- | A+

Som jedna z 1000 Európanov, ktorí hodnotia súťažné projekty samospráv Európy, INNOVATION IN POLITICS AWARDS 2021

Inovácia, nová idea či metóda, v politike je hlavným cieľom či poslaním privátneho inštitútu The Innovation in Politics Institute, ktorého projekt funguje už piaty rok. V roku 2020 uspela iniciatíva mesta Bratislava v kategórii stratégie Covid-19

Home Quarantine Without A Home? - The Innovation in Politics Institute

či obce Košeca v kategórii Digitalizácia

No Data Waste in Košeca - The Innovation in Politics Institute

Prihlásila som sa ako porotca súťažných projektov, pretože ma zaujímalo, čo trápi Európanov, ako tieto problémy riešia občania iných kútov nášho svetadiela, a teda aké nápady či riešenia ponúkli do súťaže. Tohto roku je otvorených 9 kategórií, počínajúc demokraciou, ľudskými právami, ekológiou,... a končiac digitalizáciou.

Usmernenie hodnotenia pre potreby porotcu
Usmernenie hodnotenia pre potreby porotcu 

Potešila som sa, keď ma vybrali. A tak ako porotca zo Slovenska, v portfóliu pridelených projektov na hodnotenie( samozrejme nemám žiadnu slovenskú iniciatívu) mala som a mám možnosť sa vyjadriť, bodovo, k dvom desiatkam súťažných projektov z Poľska, Nemecka, Rakúska, Francúzska, Talianska, Bulharska, Bosny a Hercegoviny, Grécka, Španielska, Litvy a Fínska. Všetky projekty som hodnotila a hodnotím v troch rovinách: inovácia /50% váha bodov/, participácia a udržateľnosť/ 25% váha bodov pre každú časť/.

Bodové hodnotenie projektov
Bodové hodnotenie projektov 

Ten kto si prešiel touto aktivitou, určite bude so mnou súhlasiť, že je to radostná, zaujímavá, podnetná a inšpirujúca skúsenosť. Niektoré z projektov môžu byť verejnosti už známe, niektoré sú unikátne, inšpirujúce, poslanie niektorých je okamžite jasné, iným až čas ukáže či sú prínosom pre danú komunitu...

Malá odbočka na záver, pretože medzitým som sa na FB mesta Košice dočítala, že mesto sa tento rok zúčastňuje tejto akcie a nominovalo svoj nasledovný projekt

https://scenarprekosice.sk/?fbclid=IwAR1zdDmM9qKDlBdSoYAJ2cGbfWYXp7tTW4Gz7PSqqmzUxzKJs2pJhSRZLoU

Ten nehodnotím, samozrejme oficiálne, ale za predpokladu, že sa o ocenenie Košice uchádzajú v oblasti Kvalita života či digitalizácia, len tak privátne... nechám si tieto body pre seba. Sama som však zvedavá, ako bude tento košický materiál ocenený kolegami v Európe. Samozrejme prajem nášmu mestu úspech, čo podľa môjho skromného odhadu bude aj účasť medzi 10 najlepšími finalistami v tej ktorej kategórii. Ak aj iná slovenská samospráva je zapojená v tejto európskej prehliadke inovatívnych projektov, držím palce rovnako ako môjmu rodnému mestu.

Skryť Zatvoriť reklamu