Rádio VIVA už nie je v konkurze, akcie sú zase na predaj

Kocúrkovo okolo rádia VIVA pokračuje. Dnes súd zrušil konkurzne konanie, teda konkurz-bankrot ani nezačal. Pred mesiacom oznámil exekútor Ivan Ružička druhý pokus o predaj akcií Rádia VIVA v dražbe. Ak sa podarí dražba mala by byť 25. Mája. Kto sa v tom má vyznať?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

V čase vyhlásenie dražby už začalo voči Rádiu VIVA konkurzné konanie. Ak by bol vyhlásený konkurz akcie firmy Rádio VIVA, a.s. by zostali bezcenné. Oddnes hrozba konkurzu nie je, žeby akcie zrazu mali aj hodnotu?

Už sa v tom prestávam orientovať. Boj o Rádio VIVA naberá na intenzite. Alebo sa ukludňuje?

Téme sa intenzívne venuje reportérka Trendu sekcia Mediálne Mirka Kernová.


TEXT OBCHODNÝ VESTNÍK ukončenie konkurzu:

K005473 sp. zn.: 3K/20/2011 Okresný súd Bratislava I vo veci navrhovateľa-veriteľa: Ing. Milan Kodaj, trvale bytom: Rozmarínová 9, 821 04 Bratislava, 821 04 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka - Rádio VIVA, a.s., so sídlom: Šalviova 1, 821 01 Bratislava, IČO: 17 336 996,

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

rozhodol Súd pripúšťa späťvzatie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Rádio VIVA, a.s., so sídlom: Šalviova 1, 821 01 Bratislava, IČO: 17 336 996.

Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi Rádio VIVA, a.s., so sídlom: Šalviova 1, 821 01 Bratislava, IČO: 17 336 996, z dôvodu späťvzatia návrhu.

Súd vráti zložiteľovi preddavku: Ing. Helena Šalingová, preddavok vo výške 1.659,70 eura, vedeného pod položkou denníka D 130, pol. reg. 47/11, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

SkryťVypnúť reklamu

Okresný súd Bratislava I dňa 5. 5. 2011 JUDr. Milena Daubnerová, sudca

TEXT OBCHODNÝ VESTNÍK dražba akcií:

X003034 Číslo exekučného konania: Ex 1559/10

Typ dražobnej vyhlášky: Hnuteľná

Poradie dražby: Prvá

meno: Ivan priezvisko: Ružička

ulica: Horné Bašty 12 obec: Trnava PSČ: 91701

Dátum konania dražby: 25.05.2011

Čas konania dražby: 10:00 ulica: Horné Bašty 12 obec: Trnava PSČ: 91701

meno: SCAN Development, s.r.o., IČO: 35 834 234 sídlo: Bratislava, Panenská 24

podiel: 1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby: 18.04.2011

Výška zábezpeky: 0,00

Najnižšie podanie: 0,00

Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Hotovostne

SkryťVypnúť reklamu

Ďalšie informácie: Najnižším podaním na dražbe je hodnota cenných papierov určená v zmysle § 131a, ods. 2, zák.č. 233/1995Z.z., znaleckým posudkom č. 1/2011 zo dňa 06. 02. 2011. Dražitelia sú viazaní svojimi podaniami, ak sa neurobilo vyššie podanie.

Výška ceny draženej veci nie je obmedzená ustanoveniami cenových predpisov. Exekútor udelí príklep vydražiteľovi, ktorý urobil najvyššie podanie.

Ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom, komu má udeliť príklep. Vydražiteľ musí najvyššie podanie ihneď zaplatiť, ak tak neurobí, draží sa vec znova, ale bez jeho účasti. Prechodom vlastníctva na vydražiteľa zanikajú závady viaznuce na veci.

SkryťVypnúť reklamu

Popis: Akcie série A, podoba: listinné, druh: kmeňové, forma: akcie na meno, emitent: Rádio VIVA, a.s., (predtým: RÁDIO TWIST, a.s.)

pocet: 100 hodnota ks: 19.051,00 hodnota spolu: 1.905.100,00

Popis: Akcie série B, podoba: listinné, druh: kmeňové, forma: akcie na meno, emitent: Rádio VIVA, a.s., (predtým: RÁDIO TWIST, a.s.)

pocet: 57 hodnota ks: 12.534,00 hodnota spolu: 714.438,00

Popis: Akcie série C, podoba: listinné, druh: kmeňové, forma: akcie na meno, emitent: Rádio VIVA, a.s.,(predtým: RÁDIO TWIST, a.s.)

pocet: 3 hodnota ks: 83.556,00 hodnota spolu: 250.668,00

Milan Hošek

Milan Hošek

Bloger 
  • Počet článkov:  25
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Jeden z "najväčších" minoritných akcionárov na Slovensku (po jednej akcií). Jeden zo "sponzorov" bratislavskej burzy, kde nikto nič nekupuje ani nepredáva, len pár jedincov sa snaží akože obchodovať. Aktívny člen Ochranného spoločenstva minoritných akcionárov OSMA a administrátor servisu slovenským akcionárom www.akcionar.sk. Trochu investor v zahraničí. Zoznam autorových rubrík:  Slovenské akcieFúzie a akvizície

Prémioví blogeri

Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

274 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

714 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Iveta Rall

Iveta Rall

51 článkov
SkryťZatvoriť reklamu