Mojej Priateľke

Písmo: A- | A+

Si vzduch, ktorý dýcham. Si voda, ktorú pijem. Si chodník, ktorý kráčam. Si život, ktorý žijem.

Si

Si vzduch, ktorý dýcham.
Si voda, ktorú pijem.
Si chodník, ktorý kráčam.
Si život, ktor
ý žijem.

Si lano, ktor
é držím.
Si sneh, ktor
ý snežím.
Si l
áska v čo verím.
Si trať, čo si bež
ím

Si b
áseň, ktorú rýmujem.
Si l
áska, čo si žijem.
Si chlieb, ktor
ý jem.
Si všetko, čo viem.

Si obrázok, čo si sklad
ám.
Si h
ádanka, čo hádam.
Si t
á, čo už nehľladám
Si t
á, čo ju už mám

Si tak kr
ásna a mladá.
Si t
á, čo má ma rada.
Si
veriteľkou stáda
Si t
á, čo ma už nehľadá

Si zmyseln
á očami
Si očaruj
úca perami
Si mystick
á dlaňami
Si najkrajšia na Zemi

Si múza básnikov.
Si hriech hriešnikov.
Si písmeno v mori slov.
Si so mnou ja s tebou.

Si všetko čo chcem.
Si k
úsok raja sen.
Si noc ja som deň.
Si skutočnosť ja sen.

Si m
ôjho tela krv.
Si zo v
šetkého prv.
Si sila ohnut
ých bŕv.
Si potrava hladných sŕn.

Si vt
ákov krásny spev.
Si z
ávistlivcov hnev.
Si vždy pln
ý úsmev.
Si večn
ého ľadu ohrev

Si večnosť ja život.
Si br
ána ja plot.
Si strom ja plod.
Si p
ôda ja vzdávam hold.


Si koči
š ja bič.
Si origin
ál ja gýč.
Si v
šetko ja bez teba nič.
Si m
ôj velký chtíč.

Si farba kr
ásnej dúhy.
Si pestrosť stuhy.
Si krasopis ja čmuhy.
Si zmyslom ja p
úhy.

Si
moja ja viem.
Si
to, čo smiem.
Si
to, čo chcem.
Si
to, čo budem.

Si t
á, čo vo mne tlie.
Si t
á, čo všetko smie.
Si t
á, čo sa mi cnie.
Si tá, čo nepovie nie.

Si t
á, čo jej básne píšem.
Si t
á, čo jej ruže pošlem.
Si ta, čo na ňu neka
šlem.
Si t
á, čo s nou večne budem.

Si
dokonalosť sama.
Si
na úrovni dáma.
Si
nekonečná jama.
Si nepo
škvrnená blana.

Si večn
á, viem, že si.
Si pre mňa,
áno si.
Si, čo hlad
ám, to si.
Si moje dievča, si.

Si vždy v mojich snoch.
Si bohyňa v
šetkých sôch.
Si t
á čo vidím stonám oh.
Si t
á čo jem jej z nôh.

Si poč
úvaná aj u nemých.
Si vid
áná aj u slepých.
Si pravda spravodliv
ých
Si p
ýchou všetkých pých

Si
tá čo bojí  sa  jej  Boh.
Si zvuk na medených zvonoch
Si v lete lístie na konároch
Si večn
ý sneh na póloch

Si odrecitovan
á báseň.
Si naspievan
á pieseň.
Si najslad
šia višeň.
Si nepoznan
á tieseň.

Si ot
ázka na perách.
Si v
íťazka v hrách.
Si t
á čo nepozná strach.
Si najvač
šia vo hviezdach.Len chv
ílu táto báseň znamená oproti kráse tvojej večenej
Ked
ju zočíš budeš samej seba sa pýtať či ešte
Či e
šte stále si tá pre mňa bohyňa, noci, dňa.
Ked
ju prečítaš hneď na ňu zabudneš i na mňa
Bude
š premýšlať nad tým  či je to pravda
Odpoved
poznáš, nesnívaš
Sme spolu večene už nikdy nebudeš sama

 

Skryť Zatvoriť reklamu