99% je čistá. Spišiak zneužil políciu na politiku

Písmo: A- | A+

99% údajne falšovala podpisy... nič nám nemôže priniesť... zrušiť 99% ... a podobné informácie zaplnili mediálny priestor a diskusie. Len pár dní pre voľbami. Kde je skutočná pravda ?

Registrácia strany

Podrobnosti vzniku politickej strany ustanovuje zákon 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach (ďalej budem uvádzať len "zákon"). Jednou z týchto podmienok je aj povinnosť priloženia zoznamu občanov, ktorí súhlasia, aby strana vznikla. Tento zoznam musí podpísať najmenej 10 000 občanov a každý občan musí uviesť svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a číslo občianskeho preukazu.

Spolu s doplnením ostatných náležitostí a po zaplatení správneho poplatku prebieha proces registrácie, kde Ministerstvo vnútra SR skontroluje potrebné náležitosti. Ak sú splnené, zaregistruje stranu. Ak nie sú splnené (vrátane potrebného zoznamu občanov), tak presne podľa správneho postupu v zmysle § 7 zákona požiada o doplnenie potrebných náležitostí a odstránenie nedostatkov.

Ak je všetko v poriadku vykoná zápis do centrálneho registra politických strán. Tento register má zásadný význam, nakoľko údaje zapísané v registri strán sú účinné voči všetkým (ERGA OMNES) odo dňa vykonania zápisu. To znamená, že zaregistrovanie v registri strán má konštitutívny charakter.

Ministerstvo riadne zaregistrovalo stranu a vykonalo zápis v zozname politických strán. Už raz skúmalo podmienky registrácie a registráciou potvrdilo splnenie podmienok. Túto registráciu nie je možné napadnúť.

Jasné zneužitie polície na politické účely na čele s p.Spišiakom

Druhý moment prichádza pár dní pre voľbami. Objaví sa podanie pre údajné podozrenie z falšovaním podpisov. A teraz zbystrite pozornosť. Napriek tomu, že polícia a Ministerstvo vnútra nemôže zasiahnuť do konštitutívneho a platného zapísania, ktoré už raz Ministerstvo vnútra SR vykonalo, posiela tisíce policajtov po celom Slovensku aby otravovali a zastrašovali slušných občanov! Pritom trestno-právnu zodpovednosť za údajné sfalšované podpisy nenesie strana ale každá fyzická, ktorá tak učinila.

Toto sme v našej krajine ešte nezažili! Aby bol Policajný zbor zneužitý na politické ciele v takomto obrovskom rozsahu! Hotový "SPIŠIAK-GATE" Som z toho úplne zhrozený a veľmi, veľmi pobúrený, aké čudné praktiky sa v tejto banánovej republike dejú. Kam až siaha moc Goríl a 1% vyvolencov, keď dokáže ovládať políciu v priamom prenose?

Politická objednávka

Každému súdnemu a dobrému človeku musí byť jasné, že ide o politickú objednávku zameranú na zdiskreditovanie strany 99%, jej kandidátov a odstrašenie sympatizantov. Je to jasná snaha na odpútanie pozornosti od 22 ročného rozkrádania a zadlžovania Slovenska!

Presne kvôli takýmto praktikám ľudia protestovali na námestiach. Presne kvôli takýmto špinavým praktikám zneužívania štátu je naša vlasť na pokraji kolapsu a chudoby. Ale už stačilo. Už dosť! My, ktorí to myslíme so Slovensko dobre a chce slušnú krajinu, sa nevzdávame. Naopak! Budeme bojovať do posledných chvíľ za zmenu k lepšiemu.

Skryť Zatvoriť reklamu