reklama

Ktoré inštitúcie sú zodpovedné za eGovernment a informatizáciu VS?

Týmto blogom sa dostávam bližšie k praktickej stránke eGovernmentu a to zhrnutím orgánov verejne moci, ktoré majú  informatizáciu, ako sa povie „na starosti“.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (14)

Avšak musím dopredu upozorniť, že stav existujúci v čase zverejnenia tohto článku už nemusí byť úplne identický so stavom, kedy si tento blog čítate.

Orgány zodpovedné za slovenský eGovernment:

A)  Ministerstvo financií Slovenskej republiky (do 1. Februára 2008 - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií).

a. Je ústredným orgánom štátnej správy pre informatizáciu spoločnosti v zmysle zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy [1]

b. Sprostredkovateľským orgánom[2] pod Riadiacim orgánom pre Operačný program informatizácie spoločnosti.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

c. Na tomto ministerstve je zriadená celá Sekcia informatizácie spoločnosti, ktorá má ,podľa subsidiárneho členenia ministerstva, na „starosti" najmä riadenie OPISu („operačný program informatizácia spoločnosti"). K opisu odporúčam veľmi pekné zhrnutie v blogu Ľubomíra Kužeľu - potečú milióny...

d. Vždy „čerstvé" informácie z tohto rezortu nájdete na stránke informatizacia.sk alebo tu.

B) Úrad vlády SR

a. V zmysle zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy [3] koordinuje plnenie úloh v oblasti informatizácie spoločnosti.

b. Koordinuje realizáciu politík ES/EÚ.

c. Metodicky usmerňuje a koordinuje štrukturálne fondy v oblasti informatizácie, monitoruje OPIS a koordinuje vzťahy s EÚ.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

d. Je zriaďovateľom a gestorom portálu portal.gov.sk, ktorý považujem za pozitívny prínos, aj keď možnosti sú oveľa väčšie. Tomuto projektu budem venovať osobitný článok.

C) Podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť - Dušan Čaplovič - Pôvodne mal byť zodpovedným za OPIS. Nenašiel som veľa informácií o jeho aktívnej činnosti, iba filozofické úvahy...

D) Splnomocnenec vlády pre Informatizáciu - momentálne Pavol Tarina (prepojenie napríklad na DITEC, PosAm...), zvolený na návrh ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Kancelária splnomocnenca sídli na Úrade vlády. Je poradný orgán vlády v oblasti informatizácie spoločnosti. Jeho kompetencie sú vymedzené Štatútom. V zásade možno konštatovať, že jeho priame kompetencie sú značné obmedzené. Presne sú vymedzené v štatúte. Vyberám z nich tieto:

SkryťVypnúť reklamu
reklama

a. Návrhy, na ktorých realizáciu je potrebný súhlas vlády, predkladá splnomocnenec prostredníctvom ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na rokovaní vlády.

b. Splnomocnenec predkladá návrhy na rokovaní poradných orgánov vlády, ak si to vyžaduje povaha veci.

c. Zúčastňuje sa zasadnutí vlády, na ktorých sa prerokúvajú otázky patriace do jeho pôsobnosti....

Aj keď jeho priame kompetencie nie sú veľmi významné, jeho nepriame zasahovanie do informatizácie je omnoho významnejšie. Nepriamym mám na mysli, že sa môže aktívne a verejne prezentovať (niekoľkokrát bol v médiách, najmä v STV), môže verejne prezentovať svoje návrhy a samozrejme, môže lobovať.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

E) Ministerstvo kultúry SR - je v zmysle kompetenčného zákona zodpovedné za vykonávanie úloh v oblasti kultúry a súčasne je odborným garantom pre prioritnú os č. 2 OPIS - teda informatizáciu pamäťových fondov a digitalizáciu obsahu.

F) Ministerstvo vnútra SR - má na starosti najviac služieb verejnej správy. Tejto problematike sa budem venovať v osobitnom článku.

G) NBÚ - gestor elektronického podpisu. O zaručenom elektronickom podpise.

Chcem ešte upriamiť pozornosť na fakt, že eGovernment v samosprávach je výsostne v rukách predstaviteľov samosprávy. Samozrejme, že sú aj pozitívne príklady, avšak stále je to veľmi poddimenzované. Globálne vyriešenie eGovernmentu na Slovensku sa musí urobiť centralizovane. Atomizácia prostriedkov a úsilia samosprávami zbytočne predražuje informatizáciu.

„V informatizácii sa dá urobiť málo muziky, za veľa peňazí."

(samozrejme že z našich daní a daní našich detí, nakoľko aj EU fondy raz budeme splácať)

Človek keď sa na to pozrie, až sa mu „hlava zatočí". Toľko orgánov zodpovedných za eGovernment a stále sa nič nedeje. V čom je asi tak problém? Žeby v tom, že je ich toľko? So zvyšujúcim sa počtom „zodpovedných" sú spojené viaceré a „teda rôzne záujmy".

Podľa môjho názoru by bolo najlepšie, keby bol iba jeden zodpovedný orgán za eGovernment, teda racionalizáciu verejnej správy. To je však pri súčasných politických podmienkach totálna utópia, pretože by to v podstate znamenalo zriadenie ministerstva Informatizácie a racionalizácie. Viete, ako dopadol príklad z Českej republiky? Ministerstvo Informatiky v ČR zaniklo v dôsledku neskutočného anti-lobingu mnohých úradníkov a neskôr aj samotných predstaviteľov rezortov.

Uvidíme ako to nakoniec dopadne. Každopádne odporúčam sledovať situáciu.

P.S: 31.3.2009 bol v STV odvysielaný „zaujímavý" príspevok k Informatizácii spoločnosti. Do konca roka 2010 si cez Internet budeme môcť vybavovať úkony spojené s pobytom a evidenciou motorových vozidiel. J

[1] § 7 zákona 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

[2] Uznesenia vlády č. 1004/2006

[3] § 24 zákona 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

Róbert Huran

Róbert Huran

Bloger 
  • Počet článkov:  17
  •  | 
  • Páči sa:  1x

Informatika, právo, verejná správa sú moje hobby a práca. Osobná web stránka www.huran.sk Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

49 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

747 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu