Haagska deklarácia

Písmo: A- | A+

Takmer pred 60 rokmi zakotvila Všeobecná deklarácia ľudských práv v medzinárodnom práve tieto práva a slobody. Tieto práva a slobody sú dnes prijímané každou demokratickou vládou a zakotvené v ústave väčšiny krajín;

  1. Ochranu pred diskrimináciou vládou alebo právom (článok 2 a článok 7).
  2. Slobodu pohybu v hraniciach každého štátu (článok 13.1).
  3. Právo zúčastňovať sa na správe svojej krajiny (článok 21.1).
  4. Právo rovnakého prístupu k verejným službám (článok 21.2).
Vo všeobecnosti všetky krajiny smerujú, hoci rôznou rýchlosťou a z rôznych štartovných bodov, k spoločnosti v ktorej sú plná a účinná účasť v správe krajiny a spoločnosti, prístup k verejným službám, vzdelaniu a možnostiam stále viac závislé na prístupe k elektronickej komunikácii;

Obzvlášť platí, že:

  • Úradné informácie, služby a zdroje sú stále viac poskytované skôr elektronicky ako fyzicky;
  • Sloboda vyjadrovania a združovania je čoraz viac realizovaná skôr elektronicky ako osobne;
  • Internet a služba WWW poskytujú bezprecedentnú cestu k rovnosti vzdelania a príležitostiam pre všetkých ľudí na celom svete;

Aby bolo možné zachovať výhody Internetu, a teda ochrániť naše tažko vydobité ľudské práva počas cesty k digitálnej spoločnosti, je potrebné zachovať cenovú dostunosť, rovnaký prístup k Internetu, rovnako aj zachovať jeho otvorený charakter;

V naplnení tohoto cieľa majú slobodné a otvorené digitálne štandardy výnimočnú rolu podporou konkurencie a inovatívnosti, znižovaním nákladov a zvačšovaním výberu možností;

Obzvlášť vlády môžu svojím príkladom a verejným obstarávaním zabezpečiť pre všetkých ľudí dostupnosť výhod, ktoré slobodné a otvorené digitálne štandardy poskytujú;

Tieto výhody sú obzvlášť dôležité pre ekonomicky, sociálne a geograficky znevýhodnených ľudí;

Keďže možno hovoriť o rastúcej zhode v názore na možnosti ktoré v tejto veci slobodné a otvorené digitálne štandardy prinášajú;

Vyzývame všetky vlády aby:

  1. Obstarávali iba informačné technológie, ktoré používajú slobodné a otvorené štandardy;
  2. Poskytovali elektronické úradné služby (e-government) založené výlučne na slobodných a otvorených štandardoch;
  3. Používali iba slobodné a otvorené štandardy vo svojich vlastných aktivitách.

Prijatá a vyhlásená
zakladateľmi Organizácie digitálnych štandardov
(Digital Standards Organization)
v Haagu, 21. Mája 2008.

Skryť Zatvoriť reklamu