OpenDVD v1.1 pre školy

Písmo: A- | A+

Dvd obsahuje open source softvér pre Windows v Slovenskom a Anglickom jazyku, pri určitych aplikáciach je dodávany aj so Slovenskou knižkou v pdf.


Kancelária: OpenOffice.org, Firefox, Thunderbird, PDFcreator, Ghostscript
Kreslenie: TuxPaint, Inkscape, Scribus, Blender3D, Gimp
Programovanie: Nvu, Lazarus/Free Pascal, Netbeans
Výučba: Stelarium, Celestia, TuxTyping
k12: Gcompris
Matematika: Maxima, Octave, Gnuplot, Scilab
Geografia: GrassGIS

dvd vyšlo pod projektom sk.openacedemy.eu s finačnou podporou Sun Microsystems Slovakia a Avnet

vo verzii 1.2 sa okrem iného pripravuje offline verzia Slovenskej wikipédie

OpenDVD si školy môžu zadarmo objednat na jan.husar@skosi.org

 

O projekte

 

sk.OpenAcademy.eu je projektom neziskovej organizácie SKOSI, ktorá si dáva za cieľ podporu a rozširovanie otvoreného a slobodného softvéru a otvorených štandardov. Ciele projektu sk.OpenAcademy.eu sú obdobné, zameriavame sa však špeciálne na školstvo, a to od základného až po univerzity. Konkrétne, ide nám o zavedenie Linuxu a otvoreného softvéru do vyučovania na úrovni infraštruktúry (servery, pracovné stanice) ako aj na úrovni aplikácií a jednotlivých učebných predmetov. Vychádzame z toho, že cieľom školy má byť dosiahnutie všeobecnej počítačovej gramotnosti a nie výcvik v ovládaní konkrétnych programov. Absolvent so základnými vedomosťami a zručnosťou sa ľahko vo svojej neskoršej praxi prispôsobí konkrétnemu softvérovému prostrediu - náklady spojené s nevyhnutným zaškolením však majú znášať zamestnávatelia a nie štát prostredníctvom školského systému, ako je tomu doteraz.