Štandardy pre informačné systémy verejnej správy

Písmo: A- | A+

SKOSI n.o. v zastúpení Ján Husár a Ing. Miloš Šrámek sa stala riadnym členom komisie pre štandardy informačných systémov verejnej správy v sekcii informatizácia spoločnosti na Ministerstve financií SR.

Štandard je pravidlo definujúce prostredie, v ktorom IT produkt pracuje, podmienky jeho práce a spôsob jej vykonávania; vytvára základ pre opätovné použitie, prepojenie s okolitým prostredím, spoluprácu a prenositeľnosť. Je to nástroj na vytvorenie a udržiavanie interoperability. Štandardy sa určujú najmä pre rozhrania informačných systémov, pokiaľ existujú definované štandardy, nevznikajú problémy pri pripájaní nových systémov, prepájaní starých, pretože každý správca resp. dodávateľ vie, ako má rozhranie nastaviť. Štandardy zároveň uľahčujú prácu s údajmi a informáciami, pretože unifikujú ich vzhľad a štruktúru. Štandardy sa v zmysle eGovernmentu vzťahujú na informačné systémy verejnej správy, ale pokiaľ je to možné, odporúčajú sa používať aj pre ostatné informačné systémy.

Oznámenie č. 464/2006 Z. z. o vydaní výnosu zo dňa 14. júla 2006 č. 1706/2006 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy vydané v Zbierke zákonov SR , ktoré nadobudlo účinnosť od 1. augusta 2006, definuje štandardy používané pri tvorbe informačných systémoch verejnej správy.

Doplnkom k výnosu č. 1706/M-2006 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy je Metodický pokyn k štandardom pre informačné systémy verejnej správy.