Pred hlasovaním Europarlamentu o Palestíne

Písmo: A- | A+

Otvorený list poslancom Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku pred hlasovaním o uznaní Palestínskeho štátu.

V stredu 17. decembra 2014 sa budete v Európskom parlamente hlasovaním rozhodovať o uznaní tzv. Palestínskeho štátu. Dovoľte, aby sme Vám vo Vašom rozhodovaní predostreli niekoľko argumentov, ktoré považujeme za podstatné.

Medzinárodné spoločenstvo, vrátane štátu Izrael, v princípe prijalo víziu riešenia v podobe dvoch štátov. Súčasne sa tiež dohodlo na jasných podmienkach, ktoré predstavujú “cestovnú mapu”, ktorá má k tomuto riešeniu účastníkov procesu priviesť.

Aké sú hlavné argumenty proti uznaniu Palestínskeho štátu za súčasného stavu:

- Dohody z Oslo jasne stanovujú, že všetky zatiaľ neuzavreté otázky sa majú riešiť rokovaním. Bezpodmienečné uznanie Palestínskeho štátu v súčasnej dobe štát Palestína nevytvorí ani nebude Palestínsku samosprávu motivovať k rokovaniu a kompromisu, čo sú nutné podmienky k dosiahnutiu komplexnej a trvalej mierovej dohody medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou.

- Presne v tomto duchu je formulovaná oficiálna politika EÚ a ich členských štátov. Nie je žiaden dôvod meniť túto politiku teraz, keď radikálny islam ohrozuje nielen Izrael, ale celý Blízky východ. Súčasťou terajšej palestínskej vlády je teroristická organizácia Hamas, ktorá priamo vo svojich stanovách vyzýva k zničeniu Izraela. EÚ nemôže politických extrémistov v jednej časti Blízkeho východu povzbudzovať alebo dokonca odmeňovať, a inde s nimi bojovať.

- Charta OSN jasne stanovuje, že žiadosť o členstvo môžu podať len „mierumilovné“ štáty, ktoré vyriešili spory o hranice a majú plnú zvrchovanosť nad svojím územím.Navrhovaný palestínsky štát zatiaľ nespĺňa ani jedno z týchto kritérií.

- Od vzniku samostatného Slovenska v roku 1993 sú naše vzťahy s Izraelom, ako jedinou demokraciou na Blízkom východe, napriek historickej traume spôsobenej II. svetovou vojnou, na veľmi dobrej úrovni a hlasovanie proti nepremyslenému plánu tzv.palestínskeho štátu by mohlo náš vzťah k Izraelu upevniť.

Ďakujeme, že uvedené skutočnosti vezmete do úvahy pri Vašom rozhodovaní.

Za slovenskú pobočku Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem,

Ing. Peter Švec
Kamil Maljarčik

Skryť Zatvoriť reklamu