Jákob Lorber - okultné médium s kresťanským nádychom

Písmo: A- | A+

Muž z 19.storočia v Rakúsku počul vnútorný hlas a zapisoval, čo mu bol diktoval. Vzniklo tak množstvo spisov v nemčine, ktoré jeho prívrženci označujú ako "nové zjavenie". Texty majú pútavú kvázikresťanskú náplň - vystupuje v nich v prvej osobe "Ježiš", ktorý komentuje časti Biblie a dáva im svojskú interpretáciu. Práve preto majú spisy Jákoba Lorbera (1800-1864) mnoho prívržencov, presvedčených o božskom inšpirovaní svojho idola, a stavajú ich na úroveň Písma. Pozrime sa bližšie na výplody Lorbera a konfrontujme ich s biblickým pohľadom.

Jakob LorberJakob Lorberen.wikipedia.org

.Životopis (z www.lorber.cz)

Sám Lober, ako uvádza jeho životopis, počul aj hlasy iných duchov, nielen toho "hlavného " démona: "Je i pozoruhodné, že vnitřní hlas, Lorberem nazývaný hlasem Pána, slyšel vždy v krajině srdce, ale hlasy jiných duchů v zadní hlavě - tak tvrdil."

Životopis zmieňuje aj jeho kontakty s mŕtvymi : "V případech většiny úmrtí našich známých a našich příslušníků nám totiž vyprávěl: Viděl nedávno zesnulou osobnost, popsal jak vypadala, vylíčil poměry ve kterých se nyní nachází - na onom světě, a nezřídka nám vyřizoval pozdravy a jiná poselství. Často ho navštěvoval ženský duch...."

Ďalej je tam Lorberovo okultné liečiteľstvo, keď  priateľom "...oznamoval od duchů nařízené léčení...".

Dokonca mal Lorber zážitok "zhmotňovania", keď prizrak ženy-jeho bývalej žiačky, ktorý videl, dostal podobu tela a potom zmizol.

.Spisy

Duchovia majú celkovo bohaté zastúpenie v Lorberových spisoch. Tieto už jeho prívrženci menej propagujú, keďže obsahujú veci, ktoré Biblie znalý veriaci rozpozná ako čistú okultnú ducharinu.

Napríklad "Veľké evanjelium Jánovo", ktoré šíri jeden slovenský "lorberista", hovorí o.i. o prírodných duchoch, ktorých "hlavným zamestnaním je utvárať a tvoriť v horách rôzne kovy a v puklinách a chodbách hôr ich nechávať vyvíjať". A títo pracujúci duchovia sa živia rastlinnou potravu "...duchovia prijímajú časom tiež potravu z prírody a to len z ríše rastlinnej. Činia tak pri tuhej práci v ríši hôr..." V ďalšej kapitole osvetľuje, ako hladní horskí duchovia spracovávajú potravu, a Lorberov vnútorný hlas tak potvrdzuje existenciu banských škriatkov, ktorí občas ukradnú potravu makajúcim baníkom.

Úplná vyprodukovaná hlúposť Lorberovho "vnútorného hlasu" je stať o šupke a duši. Nielen ovocie má šupku, ale aj duša je v šupke, ako som správne pochopil :)

"Evanjelium hôr" (z tejto stránky) zase hlása o.i. bludy o blahodarnom magnetizujúcom vplyve duchov hôr: "Dává-li se tedy poctivě smýšlející člověk častěji vysokými duchy takto duchovně magnetizovati a používá-li k tomu snadného léčivého prostředku lásky, dospěje také tím spíše k cíli, kterýž sluje: znovuzrození ducha. Proto choďte rádi na hory značnější výšky..."

Pravá tvár démonickej inšpirovanosti sa ukazuje v knihe "Pravda o špiritizme". Odporúča sa modliť za mŕtvych - ".. tak přispívejte i vy k tomu, aby se dobrým duchům klestila cesta ..... aby se tím dostávali k Mému otcovskému srdci.."

Zosnulí chcú pôsobiť na zemi - "Proto hledí většina zesnulých působit dál zde na zemi, poněvadž znají sdělovací prostředky a ty se jim líbí..."

K praktizovaniu špiritizmu - "V těchto slovech se dočteš co spiritismus je, jak se provozuje a jak by se provozovat měl, dočteš se, jak dalece jsou duchové na onom světě uschopněni -sdělovat vám žijícím..."

Či k prevtelovaniu duší - "...v tomto případě sebevraha je takové duši podle poznání jejího chybného kroku návrat do pozemského bytí připuštěn, ba, dokonce navržen..."

Lorberov démon dokonca pomáha pri sprostredkovaní styku s mŕtvymi - "... Piš Mé dítě, neboť chci splnit dlouho chované přání bratra a chci mu říci, proč zasnulá sestra Hana tak dlouho mlčela a i dnes se (jen) Mnou ti dává poznávat. Zná příliš dobře svou slabost pro styk s duchy..." ; "... Ó, svatý Otče, nechtěl bys nám oznámit něco o našem + bratru H. Zemřel 15.9.1841.? Ó, ano, to už mohu..."

Znôška hlúposti je v diele Mucha. Vraj to bzučiace stvorenie vyrovnáva elektrinu vo vzduchu, udržuje zdravý vzduch-vysáva z neho jed, je symbolom pokory. Vážnejšia súvislosť sa vynára s oslavným veršom "Bzučí čilá moucha vesele bzučí dále,/líbeznou píseň Mně, mocnému Tvůrci, k chvále." Biblie znalí kresťania vedia, že titul "pán múch" patrí Beelzebubovi, diablovi, čo aj doslovný význam jeho mena. Takže citovaný verš hovorí, že mucha ospevuje svojho tvorcu - Zlého.

.Záver

Aj keď mnohí prívrženci zyknú mať Jákoba Lorbera za šľachetného proroka, zvestujúceho "nové zjavenie Ježiša Krista", ide o veľmi inteligetného náboženského démona, či démonov. Mieša sa v nich niekde až sofistikovaná podobnosť s Evanjeliom Jána s hlúposťami a okultizmom.

Ďalej zmienené svedectvá Lorberových priateľov zachytené v jeho životopise hovoria o jeho paranormálnych schopnostiach, čo je ďalším potvrdením jeho úplnej zapredanosti démonickým silám.

Texty takýchto náuk bývajú obvykle veľmi ťažkopádne a zamotané, niekde až úplne hlúpe.

Stránka, ktorá pokrýva aj Lorbera, nazýva aktivitu "kresťanský channeling", alternatívna pravda, varujúc pred nesmiernou inteligenciou padlého anjela-Satana. Lože je Satanovou hlavnou metódou, aby odviedla človeka od poznania pravdy Božieho slova k falošnému Kristovi.


Doplnenie (11.2.2011): Život na Saturne

Po kváziduchovných témach falošného evanjelia sváď slepé oči otvorí Lorberov spis o Saturne.  Zdá sa, že se démon vyčerpal v duchovných témach, a tak nastúpila mimozemská fantastika. Vymýšľanie hlúpostí  v tomto prípade už nemá ohraničenia Novým Zákonom ako pri "Veľkom evanjeliu Jána", a tak  motívy  akože  života na planéte by mohli závidieť aj spisovatelia fantastiky.

Ako príklady flóry námatkovo menujem slnečný strom, dažďový strom, vlasatý strom, nálevkovitý strom, zrkadlový strom... Z faunu lietajúcu kravu s krídlami a pazúrmi, a hlavne vemenom.

Z domácich zvierat démon popisuje veľkú kravu "Buka", dávajúcu denne aj 100 vedier mlieka.  A netreba ju dojiť - mlieko dáva sama. Saturňania rozpoznajú, kedy sa začne samo vylievať z jej ceckov. Potom modré kozy, za ktoré miestni ďakujú "veľkému Duchu".

Ako plodia Saturňania ? Nuž, chlap sa zahľadí na brucho saturnskej ženy a silou vôle dôjde k splodeniu dieťaťa.

Záverom spisu je, že "Pán" (démon) si túto malú, špinavú planétu vyvolil za rodisko svojej dokonalej lásky.

 


 

Doplnenie (12.2.2001) - Fundovaná teologická kritika tzv. Lorberovho "nového zjavenia": link.

Skryť Zatvoriť reklamu