Katolicizmus a Islam

Písmo: A- | A+

Princípom tzv. abrahámovskej ekumény zo strany moslimov - účastníkov medzináboženského dialógu je téza, že boh Mohamedov - Alláh a JHVH, Boh Biblie, je jeden a ten istý.

Alláh v arabčine.Alláh v arabčine.Internet.

Takto by sa to dalo chápať aj z dokumentu II.Vatikánskeho koncilu Lumen Gentium, ktorý na adresu moslimov hovorí jednou vetou, že

"...spasiteľný plán zahrňuje aj tých, čo uznávajú Stvoriteľa, a medzi nimi predovšetkým moslimov, čo tvrdia, že sa pridŕžajú Abrahámovej viery a spolu s nami sa klaňajú jedinému a milosrdnému Bohu".

Avšak z katolíckej strany sa hovorí skôr o medzináboženskom dialógu, ako o spoločnom klaňaní sa jedinému Bohu. 

Jedným argumetom zo strany Islamu je napríklad používanie slova Alláh na vyjadrenie Božieho mena v arabskom preklade Biblie. Nezasvätenému by z toho vyšlo, že Alláh=Boh, čiže - JHVH. Teda jeden a ten istý Boh. Avšak biblicky veriaceho kresťana je takéto uvažovanie ťažkým rúhaním a prestúpením prikázania "nebudeš mať iných bohov okrem mňa".

V islamizačnej brožúrke, ktorú rozdávali v Jeruzaleme a dostala sa mi do ruky, sa dá dočítať, že hoci je Biblia považovaná za súčasť svätých kníh Islamu, definitívnu prednosť a autoritu má Korán. Preto, lebo obsahuje o.i. aj inak prerozprávané ("islamizované") niektoré príbehy Biblie. Napríklad Abrahám bol podľa nich prvý moslim, Ježiš nebol Boží Syn, ktorý zomrel za hriechy, Mohamed bol posledným prorokom.

Mohamedovo náboženstvo zo 7.storočia sa "napichlo", "doplnilo", "poopravilo", alebo lepšie - nahradilo staršie júdeokresťanské zjavenie.

.Ekumenizmus s inými kresťanmi

Otázkou je, aký ma Islam súvis s ekuménou katolícizmu s inými kresťanskými denomináciami.

Z pozície môjho biblického presvedčenia si myslím, že otváranie sa myšlienke "spoločného" boha moslimov a kresťanov je brzdou hľadania úprimnej jednoty v Kristovom mene s "oddelenými" bratmi z iných cirkví.

Duchovne sa nedá kráčať na obe strany. Buď sa usilujeme tvoriť skutočné spoločenstvo - aj keď v rozdielnych kresťanských tradíciach podľa Ježišovho výroku z arcipastierskej modlitby "aby všetci jedno boli" (Ján 17:22), alebo formálnu medzinábožensku "jednotu" s Islamom pri neprekonateľných doktrinálnych rozporoch.

Duch Svätý, v ktorom tvoríme jednotu s ostatnými bratmi a sestrami v Kristu, a ktorý nás uvádza do pravdy Božieho zjavenia, stojí oproti duchu Islamu. Alebo je naším Bohom Hospodin, Svätý Izraela, ktorého kresťania poznajú skrze Ježiša, alebo je to mladšie božstvo Mohameda, kodifikované v Koráne a v islamskej tradícii.