O čom by asi "halucinoval" biblický sionista

Písmo: A- | A+

K napísani tejto úvahy ma inšpirovalo video, na ktorom sú za starej éry testovaní dôstojníci československej ľudovej armády pod vplyvom halucinogénnej látky LSD. Chlapi v jednej miestnosti pracujú s mapami na akejsi vojenskej úlohe a vidno pritom ako chaosia. Zbytočné pohyby, tláchanie dve na tri, jeden dokonca plače. Tento experiment ma podnietil zamyslieť sa, ako by som asi haluzil ja po šlahnutí omamnej látky.

Ilustračné fotoIlustračné fotohttp://static.twoday.net

Čo všeličo by asi behalo hlavou mne, fundamentalistovi ?

Obrazy z Biblie, Izraela, náboženských reálií, sfilmovaných natočených biblických príbehov, súčasnej politiky. Minulosti i budúcnosti.

Možno takto by vyjavovali jednotlivé čriepky bláznivej mozaiky. V chronologickom poradí. Nejaký poriadok v myšlienkovom zmätku musí byť :).

.U Abraháma

Som u neho sluhom.

Sára, jeho žena, je neplodná.

Zdvorilo a úctivo presviedčam sivovlasého praotca mnohých národov, aby nedal na naliehanie Sáry a nesplodil potomka s jej slúžkou Hagar. Aby čakal a veril...

Nedá si povedať...vchádza do stanu k egyptskej slúžke Hagar a na nové pomery na Blízkom východe je už zamiesené....Narodil sa im Izmael, ktorého potomstvo mocne zamieša karty v posledných časoch.

Raz k nemu prišla nezvyklá návšteva: traja muži v bielom a nesmiernej charizmy. Môj pán, keď ich uvidel, rozpoznal, že sú od Najvyššieho, pribehol k nim a poklonil sa im. Pozval ich do stanu a mňa poslal pripraviť jedlo pre nich.

Hovorili s ním s potomkovi, ktorého Sára porodí o rok. Sára to počula a smiala sa. Neverila. Veď bola stará, ako aj jej manžel Abrahám. No najvyšší, ktorý v ľudskej podobe sedel pri Abrahámovi, jej pochybovanie odhalil. Veď Jemu nič nie je nemožné. On je predsa Stvoriteľ a Pán všetkého tvorstva.

Prečo Sára nemá vieru v Jeho zasľúbenia ? Izáka porodila, ako jej bolo zasľúbené. A Hagar s Izmaelon odohnali preč, no nezahynuli v púšti, lebo Boh bol s Izákom. Hospodin má svoje plány.

.Vznik Izraela v 1948

Tmolím sa po Tel Avivskej pláži, vychutnávajúc more, modrú oblohu, svieži vetrík, keď do uší mi dorazí správa o vyhlásení židovského štátu.

V nesmiernej eufórii padám na piesok a búcham od radosti päsťami do piesku. Konečne sa ten starý národ z línie Abraháma-Izáka-Jákoba dočkal svojej štátnosti ! Po krutom rozptýlení Rimanmi a zničení Chrámu, živení duchovnou potravou Tóry a talmudickými výkladmi sa pretĺkali krvavými storočiami antisemitizmu, pogromov až po holokaust.

A teraz tí nosatí a bradatí s jarmulkami na hlavách majú vlastný štát, medinat jisrael, haleluja !

.Šesť-dňová vojna 1967

Zakrádam sa ako vojak (s kvérom Uzi) starou časťou Jeruzalema. Spoludruhovia v zbrani sa prebili až k múru nárekov. Iná skupina zaujala moslimskú Chrámovú horu.

Vidím vojenského rabína v okuliaroch, čo nesie Tóru v peknom puzdre, ako trúbi na šofár.

Jeruzalem je síce zjednotený, no generál Moše Dayan krátko nato odovzdáva horu do moslimskej správy. Aká škoda. Mešity sa mohli - zakiaľ je železo horúce - vyhodiť do vzduchu a postaviť tam Tretí Chrám. Do ktorého príde Mesiáš, ako túžia mnohí Židia.

.Gód a Magóg

Izrael nejako nahneval celý svet. Na jeho severe sa začala zhromažďovať nesmierna sila vojsk.

No ich invázia do Izraela sa skočila ich úplným zničením. Jednak sa začali medzi zabíjať medzi sebou, jednak do toho zmätku ešte prišlo zemetrasenie a predivné atmosferické úkazy, ktoré úplne dovŕšili dielo skazy.

Na ich skaze mnohé národy spoznali, kto je Hospodin, Svätý Izraela.

Som v upratovacej čate, čo dostala za úlohu očistiť zem Izraelovu od zvyškov vojenskej techniky a od vtákmi obžratých a rozkladajúcich sa tiel.

Ľudské pozostatky zbierame do igelitových vriec. Makéme plných sedem mesiacov. Odpad sa zhromažďuje v jednom údólí na východe Izraela. Nakoniec je krajina očistená.

.Príchod Mesiáša

Ďalší obraz. Pomazaný vchádza v moci a v sláve do obnoveného Chrámu, aby sa tam posadil na svoj trón. Radostne mu mávam izraelskou zástavou. V ruke držím Bibliu.

Pozerám na Jeho ruky, či boli prebodnuté a spoznávam Jeho identitu. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom !

Ten Zlý, ktorý predtým v Chráme sedel, a vydával sa za Boha, skončil v ohnivom jazere. Spolu s ním aj falošný prorok.

.Na hostine Baránka

Po poslednom sedemročnom období ľudstva sa začala mileniálna éra. Všade je plno šťastných, vykúpených duší.

Motám sa okolo veľkých stolov s jedlom. Vidím tam biblických patriarchov, Ježišových učeníkov.

Pripíjam na Leva z pokolenia Júdovho a na všetkým ostatných z Jeho vyvoleného ľudu. Práve od nich, veriaceho zvyšku Izraela, sa Zvesť šírila medzi ostatných Židov.

Potom sa zaradím do veľkého davu gójov, ktorí takisto budú v Jeho tisícročnom kráľovstve.