Rozhovor s patavedcom Alexandrom Járayom

Písmo: A- | A+

Pán Alexander Járay, ktorého si dovolím familiárne oslovovať Šaňo, Šaňko, je skutočný patavedec. Nie ako ja, a ostatní kolegovia - my sa na patavedu iba hráme, parodujúc akože "skutočnú vedu". Šaňko svojim teóriam plne verí a rozvíja ich na svojich blogoch, ba a súdne bojuje za ich presadenie do škôl. Rúbe zoširoka do kolegov fyzikov, do pána ministra školstva a iných učených pánov. Šaňova horlivosť je príkladná. Kiežby sme aj my, akože "normálni" vedci, mali takýto zápal a sťaby ohňom a mečom presadzovali vedecké tézy, voči ktorým má Šaňo - "zatiaľ nikým nepochopiteľný jedinec" - svoje skalopevné alternatívy.

Alexander JárayAlexander Járayhttp://exotopedia.org

Náš rozhovor sa zrodil z ímejlovej komunikácie niekedy v prvej polovici roka 2010. Tieto patavedecké skvosty som nemohol nechať len tak ležať v archíve, prinášam z nich aspoň časť.

Šaňkove odpovede sú zvýraznené.

Keby som povedal že ma vaša výzva nepotešila, lebo je my jasné, že skôr či neskôr moja vec dôjde do „víťazného konca sama", klamal by som. Preto som vám k dispozícii. V mojej veci ide v konečnom dôsledku iba o to, aby sa k téme vyjadrili relevantné vedecké kapacity, ktoré, pre mňa z neznámych dôvodov mlčia ako zarezané.

Ak je pravda, že ste tým čím ste, (overiť si to nemienim) tak tým pádom ako prvý vedecký pracovník na svete, pochopili ste podstatu problémov vedy. Čo vás iba chváli. Navrhnite vhodnú formu komunikácie a môžeme začať.

Mohli by ste čitateľom niečo o sebe povedať ? Z akého prostredia pochádzate, aké máte vzdelanie, aké je Vaše súčasné povolanie.

Odpoveď na vašu otázku, znie nasledovne.

Narodil som sa v Košiciach 21. 06. 1943. (Počas vojny.) Pochádzam z malomeštianského prostredia, ktoré v mojej mladosti znamenalo robotnícke prostredie. Bol som „jedináčikom". Moja geneticky vrodená zvedavosť o všetko možné, ale hlavne o Einsteinove teórie relativity,  priviedla ma až na vysokú školu technickú v Košiciach. V súčasnosti som už na dôchodku, lebo človek majúci 67 rokov, mal by zo slušnosti byť dôchodcom. V súčasnosti kritizujem relativitu pohybu hmoty ako základ relativistických spoločenských systémov, ktoré neharmonizujú s absolutnými zákonmi materiálnej prírody.

Podrobnejšie je vami položená otázka spracovaná na nasledujúcich web adresách:

http://jaray.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=93327&bk=65323

http://jaray.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=93698&bk=69556

http://jaray.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=118492&bk=33206

Mojím celoživotným krédom bolo a aj v súčasnosti je: O všetkom je potrebné pochybovať.

Prejdime k jadru nášho rozhovoru - k vede. Najskôr sa opýtam, aký je Váš názor na kvantovú mechaniku, na popis mikrosveta Schrodingerovou rovnicou.

Vážený adresát!

Skôr než odpoviem na vašu otázku dovolím si citovať Galilea:

„Príroda je napísaná vo veľkej knihe, ktorú máme stále otvorenú pred sebou. Myslím tým vesmír. Tejto knihe porozumieme, ak si osvojíme jej jazyk a spoznáme litery, ktorými je napísaná. Jej jazyk je jazykom matematiky a písmenami sú trojuholníky, kruhy a iné geometrické útvary."

Po vyslovení tohto výroku, Galileo sa už nezaujímal o nič iné ako o matematiku a fyziku,  pritom tvrdil.

„Ak by som sa mal znovu začať vzdelávať, tak by som postupoval podľa Platónovej rady a začal by som najskôr s matematikou ako vedou vyžadujúcou presnosť presadzujúcou za pravdu iba to, čo z dokázaného vyplýva ako dôsledok."

To uvádzam preto, lebo po dôkladnej analýze základov matematiky, nemusel by byť už žiadny dôvod zaoberať sa otázkami fyziky, teda ani otázkami kvantovej fyziky, ktorá je na matematike závislá na 99,99%.

Moja konkrétna odpoveď na vašu otázku znie nasledovne:

Keďže autormi kvantovej matematiky sú ľudia, ktorí sa riadia mylnými až bludnými zákonmi matematiky, niet relevantného dôvodu zaoberať sa ich fantáziami, v lepšom prípade hypotézami.

Na vysvetlenie efektov kvantovej fyziky existuje nekonečne veľa rovnocenných vysvetlení, do ktorých neplatí iba jedno a to, že: Boh si to tak želá.

Boh si nemôže želať fyzikálne efekty ignorujúce jeho zákon kauzality, lebo tým by poprel svoju božskosť.

Takže kvantovú fyziku považujem za vedecký guláš.

O tom vedeckom guláši pojednáva text na nasledujúcej web adrese:

http://jaray.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=216615&bk=5083

Spomínate, že na objasnenie efektov kvantovej fyziky "existuje nekonečne veľa rovnocenných vysvetlení". Zoberme si ako príklad atóm vodíka. Aké iný, rovnako dobrý teoretický aparát, konkurujúci súčasnému kvantovo-mechanickému modelu atómu, by sme mohli použiť pre výpočet energetických hladín tohto jednoelektrónového atómu ?

Vážený adresát!

Odpoveď na vašu otázku sa nachádza sa na nasledovnej adrese:

http://jaray.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=227647&bk=72276

Ako uvádzate, aby sa mohli správne pochopiť a rozvíjať prírodné vedy ako fyzika a chémia, musí byť v prvom rade k dispozícii správny matematický aparát. Vy presadzujete myšlienky tzv. materialistickej (literárnej) matematiky a kriticky sa staviate k súčasným matematickým abstrakciám. Aké druhy čísel a aké operácie s nimi sú akceptovateľné pre Vaše ponímanie matematiky ?

Vážený adresát!

Práve som zverejnil moju odpoveď na vašu otázku, ktorá sa nachádza na adrese: http://jaray.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=228071&bk=61357

Teším sa na vaše ďalšie otázky.

Vo svojom príspevku ste popísali Vašú tzv. materialistickú, alebo kvantovú matematiku. Podľa nej číslo musí mať svoju fyzicky odmerateľnú pozíciu na číslnej osi, danú podľa nejakej zvolenej dĺžkovej jednotky, či "dĺžkového kvanta". Nemyslíte si, že takého materialistiké ohraničenie definície čísel nás obmedzuje pri matematických a fyzikálnych úvahách ? Zoberme napríklad, že takto "najmenšie" kvantové číslo bude nejakých 10^(-n), avšak nejaké presné merania dajú údaj ešte menší, 10^(-n-m), (m,n sú kladné celé čísla). Potom by sme museli sústavne znižovať hodnotu dĺžkového kvanta podľa toho, aký najmenší objekt by sme dokázali odmerať.

Vážený pán Iliaš, odpoveď na vašu otázku nachádza sa na adrese:

http://jaray.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=229632&bk=80360

Vo svojich príspevkoch na blogu ste rozviedli myšlienky tzv. Járayovej kvantovej matematiky a kauzálnej fyziky, od ktorých by som sa odpichol. Sedliackym rozumom je pochopiteľné, že jedna krava plus jedna krava dajú dve kravy, ktoré môžu spolu bučať v kravíne. Materiálne objekty sú zachované na oboch stranách rovnice. Zoberme ale, že ideme násobiť tú jednu kravičku dvomi. Na ľavej strane máme stále jednu kravičku, no pravej strane rovnice sme dostali kravičky dve. Z ničoho sa objavila hmota. Nebolo by treba pre takéto prípady zaviesť nejakú fyzikálnu korekciu ? Diracova relativistická rovnica predpovedá existenciu pozitrónov, čo je antihmota voči elektrónom. Či by sa nemalo vo Vašej matematike uvažovať aj o vynáraní sa telies z antipriestoru (spomínaná kravička).


Tu sa náš rozhovor končí. V poslednej otázke zostáva nedoriešený materialisticko-matematický problém -  odiaľ sa na pravej strane rovnice zobrala tá ďalšia krava, keď na ľavej strane bolo iba jedno bučiace hoviadko.

Viem, Šaňko, moje laické otázky sťaže odhalia všetky zákutia reálnej kvantovej matematiky a reálnej Járayovej fyziky, no verím, že  po našom rozhovore sa ctenému čitateľovi aspoň niektoré poodkryli.

"Tak ctený čitateľ, hor sa do štúdia pravdy, do štúdia trojrozmernej fyziky, ktorej jazykom je práve Járayova kvantová matematika", odkazujevšetkým   Šaňo kdesi na svojom webe.

K tomuto sa pripájam ja, vysokoškolský učiteľ na provinčnej univerzitke, a "štátom vyživovaný vedecký grázel".

Šaňo, Generalissimus Reálnych Vied, Tvoja vedecká svätosť, otváraj nám slepým oči, veď nás k patavedeckej pravde. "Jámen (t.j. Járayov ámen)"

Zakončime naše patavedecké dumanie alternatívnou piesňou o Edisonovi:

Skryť Zatvoriť reklamu