Vysoké odvody sú hlavnou prekážkou znižovania nezamestnanosti

Písmo: A- | A+

Podľa čerstvého prieskumu Eurobarometer je najväčším spoločenským problémom Slovenska vysoká miera nezamestnanosti. V EÚ je nezamestnanosť vnímaná ako druhý najväčší problém (po ekonomickej situácii). Komisia ako aj naša vláda prijímajú opatrenia na jej zníženie, ich zdôvodnenie však väčšinou chýba úplne, alebo ostáva v marketingovo-politickej rovine. Hrozí tak, že nepoznáme skutočné príčiny vysokej nezamestnanosti a že na možno nesprávne, ale politicky akceptovateľné riešenia problému vynaložíme zbytočne veľké množstvo financií.

S cieľom napomôcť analýze príčin dlhodobo vysokej miery nezamestnanosti vykonala na prelome septembra a októbra Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s INEKO prieskum medzi 170 podnikateľmi. Sformulovali sme v ňom možné dôvody, pre ktoré nezamestnávajú vyšší počet ľudí. Požiadali sme ich, aby si z ponúkaných možností vybrali 5 a vyznačili ich. Nech sa páči výsledky:

Čo najviac bráni rastu Vašej firmy, ktorý by sa prejavil aj prijatím vyššieho počtu zamestnancov? Označte, prosím, maximálne 5 najväčších bariér.

#

Bariéra

Počet hlasov

Podiel

1

Vysoké odvodové zaťaženie zamestnancov

122

71,8%

2

Vysoké daňové zaťaženie firmy

76

44,7%

3

Slabá vymožiteľnosť práva

75

44,1%

4

Nedostatočne pružný zákonník práce

65

38,2%

5

Vysoké daňové zaťaženie zamestnancov

57

33,5%

6

Korupcia (napríklad vo verejnom obstarávaní)

57

33,5%

7

Slabá platobná disciplína obchodných partnerov

53

31,2%

8

Veľká byrokracia pri styku s orgánmi verejnej správy

52

30,6%

9

Nedostatočne kvalifikovaná pracovná sila

38

22,4%

10

Príliš vysoké mzdové požiadavky potenciálnych zamestnancov

33

19,4%

11

Nedostatočný prístup k úverom

25

14,7%

12

Veľká vzdialenosť od trhov schopných a ochotných kupovať našu produkciu

17

10,0%

13

Slabá regionálna infraštruktúra (cesty, železnice)

14

8,2%

14

Vysoká minimálna mzda

4

2,4%

Poznámka: Počet hlasov vyjadruje počet podnikateľov z celkového počtu 170 respondentov, ktorí konkrétnu položku zahrnuli medzi 5 najproblematickejších pre ich podnikanie.

Zdroj: Prieskum PAS

Pre podnikateľov sú jasne najväčšou prekážkou pri prijímaní nových zamestnancov vysoké odvody. Ako jednu z top piatich bariér ich označilo až 72% zo 170 respondentov prieskumu. Ako ďalšie prekážky nasledujú zhruba s rovnako veľkou váhou vysoké daňové zaťaženie firmy (45%) a slabá vymožiteľnosť práva (44%). Štvrtou najväčšou bariérou je nedostatočne pružný zákonník práce (38%) a na ďalších dvoch miestach sa umiestnilo vysoké daňové zaťaženie zamestnancov a korupcia napríklad vo verejnom obstarávaní (obe po 33,5%). Naopak na spodnom konci rebríčka bariér sa objavila vysoká minimálna mzda (2,4%) a slabá regionálna infraštruktúra (8,2%).

Názor podnikateľov teda podporuje snahy o znižovanie nezamestnanosti zamerané na „drahé" zníženie odvodov (napríklad nízkopríjmových zamestnancov), ale aj na rozpočtovo relatívne nenáročné opatrenia ako napríklad zvýšenie vymožiteľnosti práva, pružnejší zákonník práce, zníženie korupcie či byrokracie. Na druhej strane podnikatelia za veľké bariéry rastu zamestnanosti nepovažujú minimálnu mzdu, ale aj rozpočtovo náročné budovanie infraštruktúry.

INEKO predložilo v rámci konsolidačnej kalkulačky tri konkrétne alternatívy zníženia odvodov pre ľudí s nízkymi príjmami vrátane prepočtov ich dopadu na verejné financie. Išlo by o odpočítateľné položky na zdravotné a sociálne odvody, ktoré by sa vzťahovali na zamestnancov aj dohodárov a to v nasledovnej výške:

 

Dopad 2014

Dopad 2015

1. Tretiny mesačnej minimálnej mzdy. Pri vyššom príjme sa bude "odpočítateľná položka" znižovať (odvody budú efektívne rásť) a zanikne úplne pri dvojnásobných hraniciach, teda dvoch tretinách minimálnej mzdy. Prechod bude lineárny.

-76 mil. €

-79 mil. €

2. Dvoch tretín mesačnej minimálnej mzdy. Pri vyššom príjme sa bude "odpočítateľná položka" znižovať (odvody budú efektívne rásť) a zanikne úplne pri dvojnásobných hraniciach, teda štyroch tretinách minimálnej mzdy. Prechod bude lineárny.

-208 mil. €

-216 mil. €

3. Mesačnej minimálnej mzdy. Pri vyššom príjme sa bude "odpočítateľná položka" znižovať (odvody budú efektívne rásť) a zanikne úplne pri dvojnásobných hraniciach, teda dvojnásobku minimálnej mzdy. Prechod bude lineárny.

-722 mil. €

-749 mil. €

Poznámka: Dopady na verejné financie prepočítal Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií

Peter Goliaš

riaditeľ INEKO