Pozrite si aktualizované rebríčky základných a stredných škôl

V novom vydaní rebríčkov sa podľa metodiky INEKO najlepšie v rámci svojich kategórií umiestnili ZŠ na Krosnianskej v Košiciach, OA v Trnave na Kukučínovej a medzi gymnáziami Škola pre mimoriadne nadané deti na Teplickej v BA.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (2)

Upozornenie: Rebríčky škôl uvedené v tomto blogu ako aj na portáli skoly.ineko.sk komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov. Viac o metodike a podmienkach prideľovania hodnotenia jednotlivým školám možno nájsť v sekcii Metodika na portáli skoly.ineko.sk.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Hľadáte vhodnú školu pre vaše dieťa a neviete si vybrať spomedzi viacerých možností, alebo máte doma žiaka, ktorý chodí do školy a radi by ste vedeli viac o výsledkoch jej žiakov? Ak máte záujem porovnať si výsledky žiakov vašej školy s výsledkami žiakov iných škôl, mohla by vás zaujímať naša zimná aktualizácia rebríčkov základných (ZŠ) a stredných škôl (SŠ).

Po aktualizácii rebríčkov sa na celoslovenskej úrovni medzi ZŠ opäť najlepšie umiestnila Základná škola na Krosnianskej 4 v Košiciach. Nasleduje Základná škola T. J. Moussona 4, Michalovce a najlepšiu trojicu uzatvára ZŠ na ul. Slov. partizánov v Považskej Bystrici.

SkryťVypnúť reklamu

Medzi strednými odbornými školami (SOŠ) najlepšie obstáli Obchodná akadémia v Trnave (Kukučínova 2), SPŠ elektrotechnická na Plzenskej ul. v Prešove a Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne.

Medzi gymnáziami sa na vedúcu pozíciu prepracovala Škola pre mimoriadne nadané deti na Teplickej v Bratislave. Na druhom mieste je bratislavské Gymnázium Jura Hronca (Novohradská) a na treťom gymnázium sídliace na Poštovej 9 v Košiciach.

Nové rebríčky súvisia s doplnením aktuálnych údajov za viacero sledovaných ukazovateľov na portál skoly.ineko.sk, na ktorom zbierame dostupné údaje o všetkých ZŠ a SŠ v SR (prevažne sa jedná o výsledky žiakov). Aktuálne sme doplnili nové údaje napr. za nezamestnanosť absolventov stredných škôl a mimoriadne výsledky žiakov (podľa metodiky ministerstva školstva), ktoré priamo vstupujú do celkového hodnotenia škôl podľa metodiky INEKO.

SkryťVypnúť reklamu

Okrem toho sme aktualizovali aj údaje, ktoré do hodnotenia nevstupujú, ale na portáli ich zverejňujeme pre informatívne účely. Ide najmä o využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) pri vyučovaní, finančné zdroje na žiaka, či čerstvé údaje za pridanú hodnotu u absolventov stredných škôl z roku 2016. Pridaná hodnota vypovedá o tom, ako sa za 4 roky počas štúdia na strednej škole v priemere zlepšili výsledky absolventov školy oproti očakávaniu.

Všetky tieto údaje sa snažíme prezentovať návštevníkom portálu užívateľsky prívetivou formou, pričom portál umožňuje aj sledovanie vývoja jednotlivých ukazovateľov v čase, či porovnávanie výsledkov medzi ľubovoľne zvolenou skupinou škôl.

SkryťVypnúť reklamu

Doplnením údajov nadväzujeme na „letnú“ aktualizáciu, pri ktorej bola doplnená prvá časť údajov za rok 2016 (výsledky Testovania 5, Testovania 9, externej časti maturít a pridanej hodnoty za absolventov z rokov 2013 až 2015), a zároveň sme vďaka nemu skompletizovali množinu údajov potrebných pre uzavretie hodnotenia škôl za rok 2016.

Každá škola, ktorá mala dostatočnú vzorku žiakov resp. absolventov, tak získala nové hodnotenie, ktoré si môžete prezrieť na našom portáli. Okrem číselného hodnotenia prideľujeme aj slovné hodnotenie, ktoré odráža dosiahnuté výsledky na dlhšom časovom horizonte. V prípade ZŠ do hodnotenia vstupujú výsledky Testovania 5 (20 % váha), Testovania 9 (60 %) a mimoriadne výsledky podľa ministerstva školstva (20 %).

Pri SOŠ nahradzujú Testovanie 9 písomné maturity (40 %). Najvyššiu váhu (50 %) má regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli. Napokon, mimoriadne výsledky majú pri SOŠ váhu 10 %.

Napokon, pri gymnáziách berieme do úvahy tie isté ukazovatele ako pri SOŠ, avšak vzhľadom na iné zameranie gymnázií majú tieto ukazovatele iné váhy, a to postupne 60, 25 a 15 %. Pri všetkých školách pritom berieme do úvahy údaje za uplynulé 4 školské roky (novšie údaje majú pri hodnotení vyššiu váhu).

Zoznamy škôl s najlepším hodnotením v jednotlivých krajoch a informáciu o školách s najlepším medziročným posunom vo výsledkoch žiakov si môžete stiahnuť tu. Pre kompletné výsledky vrátane výsledkov ostatných škôl navštívte náš portál skoly.ineko.sk.

Na záver pripájame výber najzaujímavejších výsledkov – TOP10 rebríčky zvlášť za každý typ škôl (ZŠ, SOŠ, gymnáziá), a to iba spomedzi škôl s dostatočnou vzorkou žiakov resp. absolventov.

Tab. 1 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: základné školy

Obrázok blogu

Tab. 2 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: SOŠ

Obrázok blogu

Tab. 3 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: Gymnáziá

Obrázok blogu

Matej Tunega

Autor spolupracuje s inštitútom INEKO

Projekt v roku 2016 realizujeme vďaka finančnej pomoci od PosAm, spol. s r.o. a Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS, a.s.).

Ak sa Vám aktivity a činnosť inštitútu INEKO zdajú prínosné, budeme radi, ak nás podporíte v našej ďalšej práci. Ďakujeme.

INEKO

INEKO

Bloger 
  • Počet článkov:  109
  •  | 
  • Páči sa:  18x

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
SkryťZatvoriť reklamu