reklama

Pozrite si nové školské rebríčky a ohodnoťte školu vašich detí

V aktuálnych školských rebríčkoch vedú vo svojich kategóriách ZŠ na Krosnianskej ul. v Košiciach, SPŠ elektrotechnická v Prešove na Plzenskej ul. a bratislavské Gymnázium Jura Hronca.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (2)

Ak hľadáte vhodnú školu pre vaše dieťa a neviete si vybrať spomedzi viacerých možností, alebo máte doma žiaka, ktorý chodí do školy a radi by ste vedeli viac o výsledkoch jej žiakov, mohla by vás zaujímať aktualizácia nášho portálu základných (ZŠ) a stredných škôl (SŠ) skoly.ineko.sk, v rámci ktorej sme doplnili najnovšie údaje o:

 • uplatnení absolventov SŠ (absolventská miera nezamestnanosti),

 • mimoriadnych výsledkoch žiakov (umiestnenia v súťažiach),

 • pridanej hodnote (PH) v predmete slovenský jazyk,

 • výsledkoch Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) na školách,

 • počtoch učiteľov a žiakov vrátane informácie o počte žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a informácie, do akej miery učitelia využívajú digitálne technológie,

 • podieli absolventov SŠ prijatých na štúdium na vysokých školách na území SR,

 • finančných zdrojoch škôl v prepočte na jedného žiaka,

 • zapojení škôl do vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE).

Vďaka doplneniu vyššie uvedených údajov sme skompletizovali množinu ukazovateľov potrebných pre uzavretie hodnotenia škôl za šk. rok 2018/19. Hodnotenie sme priradili všetkým školám, ktoré majú dostatočnú vzorku žiakov. Vypovedá o výsledkoch, ktoré dosahujú žiaci na jednotlivých školách, a na jeho základe vznikajú aj rebríčky ZŠ a SŠ, ktoré si môžu návštevníci v detailnom členení prezerať na školskom portáli skoly.ineko.sk.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Na portáli zbierame dostupné údaje o ZŠ a SŠ v SR a snažíme sa ich užívateľsky prívetivou formou prezentovať návštevníkom portálu. Navyše, riaditelia škôl majú možnosť doplniť na profil svojej školy na portáli ľubovoľné informácie o úspechoch či výhodách ich školy, stačí, ak stručný text pošlú na adresu skoly@ineko.sk.

Hlavné novinky na portáli

Prvou novinkou na portáli je zverejnenie údajov o tom, ktoré školy aktívne využívajú systém elektronického testovania (ide o testovania, ktoré vykonáva NÚCEM). Takúto skutočnosť považujeme za pozitívum – vypovedá to podľa nás o tom, že tieto školy sú aktívne a otvorené, majú záujem o moderné metódy, transparentnosť a tiež dbajú na vybavenie svojej školy.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Druhou novinkou je doplnenie údajov o zisteniach ŠŠI pri dohľade vykonávanom počas celoštátnych testovaní a maturít. Po novom sme začali uvádzať odhalené nedostatky, ktoré mohli (neférovo) ovplyvniť výsledky škôl.

Ďalšou podstatnou zmenou je, že odteraz môžu návštevníci portálu hodnotiť školy komplexnejším spôsobom – novinkou je možnosť hodnotiť nielen celú školu, ale zvlášť štyri rôzne aspekty škôl:

 • kvalitu pedagógov (ich odborné znalosti a motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva),

 • prístup pedagógov (spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní)

 • stav a vybavenie školy (stav budov, tried, odborných miestností / dielní, používané digitálne technológie)

 • prostredie školy a klíma (pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít)

V súvislosti s touto úpravou pozývame rodičov, študentov a užívateľov portálu, aby sa do hodnotenia zapojili a pomohli vytvoriť čo najlepšie hodnotenie práve tých aspektov škôl, ktoré v súčasnosti nie je možné až tak dobre opísať merateľnými (číselnými) ukazovateľmi zbieranými a prezentovanými na portáli.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Spôsob hodnotenia jednotlivých oblastí pritom ostáva totožný so spôsobom hodnotenia, ktorý sme dosiaľ využívali za celú školu – ide teda o využitie jednoduchej škály 1 až 5 hviezdičiek, pričom samotné hodnotenie sa realizuje priamo v profiloch jednotlivých škôl.

Výsledky

Po aktualizácii rebríčkov obhájila medzi ZŠ na celoslovenskej úrovni vedúcu pozíciu Základná škola na Krosnianskej 4 v Košiciach. Nasleduje Základná škola SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica a najlepšiu trojicu dopĺňa ZŠ Kollárova 2, Svätý Jur.

Medzi SOŠ došlo k zmene poradia na predných miestach, na prvé miesto sa dostala SPŠ elektrotechnická na Plzenskej ul. v Prešove. Na druhé miesto postúpila Stredná zdravotnícka škola na Farskej ul. v Nitre a na tretie miesto sa dostala SPŠ elektrotechnická sídliaca na Zochovej ul. v Bratislave.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Napokon, tentokrát sme nezaznamenali zmenu poradia pri gymnáziách. Prvé miesto obhájilo Gymnázium Jura Hronca (Novohradská) v Bratislave. Druhé miesto patrí Gymnáziu sídliacemu na Poštovej 9 v Košiciach a tretia je Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej 7 v Bratislave.

Výber najzaujímavejších výsledkov vám prinášame v tomto blogu vo forme prehľadných rebríčkov 10 škôl s najlepšími výsledkami žiakov v SR, a to zvlášť za každý typ školy (ZŠ, SOŠ, gymnáziá) – viď tabuľky 1 až 3.

Údaje za školy s najlepším hodnotením v jednotlivých krajoch a informáciu o školách s najlepším medziročným posunom vo výsledkoch žiakov si môžete stiahnuť tu: www.ineko.sk/file_download/1452. Pre kompletné výsledky vrátane výsledkov ostatných škôl navštívte náš portál skoly.ineko.sk.

Dôležité upozornenie: Rebríčky škôl uvedené v tomto blogu ako aj na portáli skoly.ineko.sk komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom (údaje o pridanej hodnote za jednotlivé stredné školy v predmete slovenský jazyk si môžu návštevníci portálu pozrieť osobitne v profile každej strednej školy). Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali učiteľov pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.

Tab. 1 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: základné školy

Obrázok blogu

Tab. 2 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: SOŠ

Obrázok blogu

Tab. 3 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: gymnáziá

Obrázok blogu

Metodická vysvetlivka: Týmto spôsobom sme hodnotili školy so vzorkou v priemere aspoň 20 žiakov resp. absolventov počas každého z uplynulých 4 rokov. Hodnotenie odráža dosiahnuté výsledky na dlhšom časovom horizonte, pričom v prípade ZŠ do hodnotenia vstupujú výsledky Testovania 9 (váha 60 %), Testovania 5 (20 %) a mimoriadne výsledky oceňované ministerstvom školstva (20 %). Pri SOŠ nahradzujú Testovanie písomné maturity (40 %). Najvyššiu váhu pri SOŠ (50 %) má regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli. Napokon, mimoriadne výsledky majú pri SOŠ váhu 10 %. Pri gymnáziách berieme do úvahy tie isté ukazovatele ako pri SOŠ, avšak vzhľadom na iné zameranie gymnázií majú tieto ukazovatele iné váhy, a to postupne 60, 25 a 15 %. Pri všetkých školách pritom berieme do úvahy údaje za posledné dostupné 4 školské roky (novšie údaje majú pri hodnotení vyššiu váhu). Viac o metodike a podmienkach prideľovania hodnotenia jednotlivým školám možno nájsť v sekcii Metodika na portáli skoly.ineko.sk.

Matej Tunega

Analytik INEKO

Portál a tento výstup sú súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa.

Portál prevádzkujeme aj vďaka finančnej pomoci od spoločnosti PosAm, spol. s r.o..

Ak sa Vám aktivity a činnosť inštitútu INEKO zdajú prínosné, budeme radi, ak nás podporíte v našej ďalšej práci. Ďakujeme.

INEKO

INEKO

Bloger 
 • Počet článkov:  113
 •  | 
 • Páči sa:  33x

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Monika Nagyova

Monika Nagyova

289 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

744 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

48 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu