Pridaná hodnota – o čom vypovedá, aké ma výhody a ktoré školy dosahujú najlepšie hodnoty?

V tomto blogu sa dočítate, o čom vypovedá pridaná hodnota vo vzdelávaní a že najviac dokážu v predmete slovenský jazyk svojich absolventov posunúť súkromné školy. Výraznejšie sa zlepšia gymnazisti, a to najmä v žilinskom kraji.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (16)

Meranie pridanej hodnoty vo vzdelávaní

Pridaná hodnota (PH) je jediným v súčasnosti dostupným ukazovateľom, ktorý nevypovedá iba o samotných výsledkoch žiakov, ale zohľadňuje aj to, akú úroveň mali žiaci na vstupe.

Presnejšie, pridaná hodnota meria to, ako sa za 4 roky počas štúdia na strednej škole (SŠ) v priemere zlepšili výsledky absolventov školy v slovenskom jazyku (SJ) oproti očakávaniu. Očakávaná úroveň závisí najmä od úrovne, ktorú mali títo absolventi o 4 roky skôr pri vstupe na školu (sleduje sa dosiahnutý výsledok v Testovaní 9), pričom na výsledok vplýva aj to, aký posun v úrovni dosiahli žiaci na všetkých ostatných školách. Pridaná hodnota je napokon určená ako rozdiel medzi skutočne dosiahnutými výsledkami pri výstupe zo školy (maturita) a očakávanou úrovňou (očakávaný výsledok v maturite vzhľadom na úroveň žiakov na vstupe, typ školy, a pod.).

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Takéto údaje boli prvýkrát zverejnené v roku 2016 a sú zatiaľ dostupné iba vo vyššie spomenutej kombinácii – teda pre stredné školy (SŠ) a aj to iba za predmet slovenský jazyk. Pre stredné odborné školy (SOŠ) a gymnáziá sa vyhodnocuje pridaná hodnota zvlášť. Inak povedané, nečaká sa, že by SOŠ a gymnáziá mali za 4 roky svojich absolventov posunúť, pokiaľ ide o slovenský jazyk, rovnako.

Od roku 2016 uvádzame pridanú hodnotu za školy, pre ktoré je k dispozícii, aj na školskom portáli INEKO (skoly.ineko.sk). V roku 2016 sme získali a na portál umiestnili údaje rovno za 3 vlny absolventov – tých, ktorí nastúpili na SŠ v roku 2009 a maturovali v roku 2013 a ďalej aj za vlny 2010-2014 a 2011-2015. Tieto údaje sme v roku 2017 doplnili o pridanú hodnotu vlny 2012-2016 a teraz v rámci aktuálnej marcovej aktualizácie portálu aj o pridanú hodnotu za absolventov, ktorí navštevovali SŠ v období rokov 2013-2017. Na portáli tak možno aktuálne nájsť údaje o PH za 5 vĺn absolventov, z ktorých poslední maturovali pred menej ako rokom.

SkryťVypnúť reklamu

Údaje o pridanej hodnote sú cennými dátami, keďže nemerajú iba výsledky žiakov, ale to, ako sa dokázali žiaci na jednotlivých školách posunúť oproti ich počiatočnej úrovni. Pridaná hodnota dokáže oceniť školy, ktoré mali na štarte slabších žiakov, no dokázali ich počas štúdia významne posunúť, na rozdiel napr. od škôl, ktoré pracovali s už na vstupe veľmi šikovnými žiakmi, ktorých výsledky v maturite však boli napokon iba priemerné – v takom prípade pridaná hodnota školy môže byť záporná.

Pridanú hodnotu ešte stále možno považovať za novinku, vyhodnocuje ju Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Odporúčame ministerstvu školstva vytvárať také podmienky, aby mohol NÚCEM v budúcnosti vyhodnocovať pridanú hodnotu nielen v predmete slovenský jazyk, ale napr. aj v predmetoch maďarský jazyk, matematika či anglický jazyk. A to nielen pri SŠ, ale aj pri základných školách, kde by bolo možné merať pridanú hodnotu nielen medzi 5. a 9. ročníkom štúdia, ale napr. aj medzi 1. a 5. ročníkom.

SkryťVypnúť reklamu

Meranie pridanej hodnoty má zatiaľ viacero obmedzení – výpočet je robený iba pre SŠ, ktoré ponúkajú štvorročné denné štúdium v slovenskom jazyku ukončené maturitnou skúškou. Z výpočtu boli vylúčení žiaci osemročných gymnázií, žiaci bilingválnych štúdií či zdravotne znevýhodnení. Aj z týchto dôvodov zatiaľ pridaná hodnota neumožňuje spoľahlivo porovnávať všetky SŠ, a preto ju uvádzame iba ako samostatnú informáciu a nevstupuje do celkového hodnotenia škôl podľa metodiky INEKO. Ďalšie informácie o pridanej hodnote si môžete prečítať v komentári Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP) pri ministerstve školstva (www.minedu.sk/data/att/8595.pdf).

SkryťVypnúť reklamu

Pridaná hodnota – štatistika podľa krajov, zriaďovateľov a typu škôl

V tejto časti blogu sa bližšie pozrieme na agregované výsledky podľa krajov, zriaďovateľov a podľa typu škôl, a to zatiaľ čisto na základe najnovších údajov (jedna vlna absolventov 2013-2017). Vďaka PH sa ponúka možnosť porovnať tieto skupiny škôl iným spôsobom ako iba na základe výsledkov ich žiakov a získať tak prehľad o tom, v ktorých krajoch dosahujú školy najvyššiu PH, ktorí zriaďovatelia dosahujú najlepšie hodnoty a či vyššiu PH v slovenskom jazyku majú gymnáziá alebo SOŠ. Pripájame tabuľky 1 až 3, kde porovnávame skupiny škôl podľa týchto vlastností (s následným krátkym komentárom).

Obrázok blogu

Pokiaľ ide o pridanú hodnotu podľa krajov, medzi krajmi existujú rozdiely, no nemôžeme konštatovať, že by systematicky lepšiu PH dosahovali školy v niektorej časti Slovenska, t.j. na Západnom, Strednom či Východnom Slovensku. Najvyššiu PH dosiahli školy v žilinskom, nitrianskom a bratislavskom kraji.

Relevantný rozdiel vidieť pri porovnaní podľa zriaďovateľa. Najlepšiu PH dosiahli súkromné školy. Pritom ostatné naše analýzy neukázali, že by súkromné SŠ vyčnievali, pokiaľ ide o výsledky maturantov v slovenskom jazyku. Preto jedinou pracovnou hypotézou je, že súkromné SŠ majú, pokiaľ ide o slovenský jazyk, menej dobrých žiakov na vstupe. No za 4 roky ich dokážu posunúť viac ako ostatné školy a v konečnom dôsledku v čase maturity dosahujú podobné výsledky ako ich rovesníci.

Napokon, vyššiu pridanú hodnotu v SJ evidujeme pri gymnáziách v porovnaní so SOŠ – rozdiel však nie je veľký. Výrazne vyčnievajú konzervatóriá (pozitívnym smerom) a športové gymnáziá (negatívnym smerom), avšak treba brať do úvahy, že obe tieto kategórie škôl mali iba veľmi malú vzorku maturantov zo slovenského jazyka a majú iné zameranie (iný dôraz na výučbu SJ).

Pridaná hodnota – výsledky škôl po zahrnutí údajov za 4 vlny absolventov

Ešte robustnejšie výsledky možno získať, ak sa nepozrieme iba na poslednú vlnu absolventov, ale do štatistík zahrnieme viac vĺn naraz. Keďže na školskom portáli skoly.ineko.sk typicky hodnotíme výsledky žiakov na školách na základe údajov za uplynulé 4 školské roky, aj v tomto prípade sme štatistiku zostavili na základe 4 ročníkov. V tomto prípade ide o vlny absolventov, ktorí štúdium ukončili v šk. rokoch 2013/14, 2014/15, 2015/16 a 2016/17.

Poznámka: Nasledujúce štatistiky na rozdiel od tab. 1 až 3 nebudú uvádzať PH tak, ako ju počíta NÚCEM, ale už po našom prepočítaní na interval 0 až 10 (v zmysle metodiky portálu skoly.ineko.sk), kde 0 predstavuje najnižšiu PH dosahovanú školami v SR a 10 najvyššiu dosahovanú PH.

Opäť pripájame tabuľky (tab. 4 až 6), kde porovnávame skupiny škôl podľa rôznych vlastností.

Obrázok blogu

Aj pri pohľade na údaje za 4 vlny absolventov sa potvrdilo, že najviac dokázali svojich absolventov posunúť súkromné resp. cirkevné školy, a to najmä gymnáziá. Poradie podľa krajov je o niečo iné ako v prípade, keď štatistika vznikla iba na základe 1 vlny absolventov, no stále platí, že najvyššia PH bola dosiahnutá v žilinskom kraji.

Pritom celkovo najvyššiu PH dosiahla Obchodná akadémia na Bernolákovej 26 v Zlatých Moravciach (skóre 9,99). Na druhej a tretej priečke evidujeme Gymnázium na Duchnovičovej 13, Medzilaborce (skóre 9,98), resp. Obchodnú akadémiu na Kukučínovej v Trnave (skóre 9,75).

Celý zoznam škôl s najlepšími dosiahnutými hodnotami, pokiaľ ide o pridanú hodnotu za uplynulé 4 vlny absolventov, možno nájsť na školskom portáli INEKO: goo.gl/M7psxr.

Kompletné údaje (nielen o PH) zverejňujeme na našom školskom portáli skoly.ineko.sk, kde si v profiloch škôl možno prezrieť aj grafy zobrazujúce vývoj PH a ďalších ukazovateľov v čase (časové rady).

Matej Tunega

Analytik INEKO

Tento blog je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa.

INEKO

INEKO

Bloger 
  • Počet článkov:  113
  •  | 
  • Páči sa:  33x

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

SkryťZatvoriť reklamu