Evidenčné čísla treba vyliečiť komplexne

Písmo: A- | A+

Príbeh o nákupe plechových tabuliek s Evidenčným číslom vozidla (EČV) napísal pred pár dňami ďalšiu kapitolu.

Dnes už je symbolom neefektívneho verejného obstarávania. Po 25 rokoch sa vyplytvané milióny zmenili už na mnoho desiatok miliónov eur. Ani roky upozorňovania zo strany verejnosti, think tankov a médií na tom dosiaľ nič nezmenili.

Šanca, že prebehne riadne výberové konanie na dodávateľa, po zmene vlády narástla. Bolo by však premeškanou príležitosťou obmedziť sa len na transparentné hľadanie dodávateľa v starom systéme. Daňový poplatník môže v týchto ťažkých časoch ušetriť ešte viac, ak by sa systém evidencie vozidiel komplexne zreformoval. Práve teraz je vhodný čas, skôr, než si štát zaviaže ruky novou (hoci transparentne dohodnutou) zmluvou.

Tejto reforme sme v roku 2018 venovali publikáciu Efektívnejšia a lacnejšia evidencia vozidiel. Môžete si ju stiahnuť na stránke iness.sk v sekcii publikácie. Je aktuálna aj dnes.

Identifikovali sme v nej možné ročné úspory v hodnote 8 miliónov eur v priamych nákladoch a minimálne 800 000 eur v spoločenských nákladoch (ušetrený čas). Tieto úspory by bolo možné dosiahnuť reformou v troch krokoch:

Naviazanie EČV na vozidlo: Neustála výmena tabuliek EČV je zbytočná a veľmi drahá. V minulých rokoch čoraz viac štátov prešlo k trvalému priradeniu EČV k vozidlu, podobne ako je občanovi priradené rodné číslo. Súčasný spôsob obstarávania tabuliek EČV je naviac extrémne nákladný napríklad v porovnaní s Českou republikou a stál daňovníkov už desiatky miliónov eur.

Upustenie od niektorých činností: Niektoré činnosti (napr. obhliadky vozidla v určitých situáciách) majú nejasný cieľ a zbytočne zaberajú čas občanom aj príslušným pracovníkom. Diskutovať by sa malo aj od úplného upustenia osobnej návštevy úradu, napríklad vo Veľkej Británii je možný prepis vozidla na diaľku.

Presun kompetencií evidencie vozidiel do civilnej sféry: Príslušník polície je pomerne drahá odborná pracovná sila. Zapojenie stoviek policajtov do výkonu jednoduchých administratívnych úkonov je plytvaním. Slovensko je jedným z posledných troch štátov EÚ, ktoré nemajú agendu evidencie vozidiel v civilnej sfére. Presun tejto kompetencie na civilnú sféru by neznamenal revolúciu, nakoľko už dnes časť výkonov zabezpečujú Odbory cestnej dopravy. 

Skryť Zatvoriť reklamu