Obrana Komenského

Tento článok, je obhajobou mojej diplomovej práce na tému Prínosy J. A. Komenského pre rozvoj súčasnej edukácie dospelých. (Táto verzia je upravená pre čitateľov)

Písmo: A- | A+
Diskusia  (9)

V mojej diplomovej práci som sa zameral na prínosy J. A. Komenského pre rozvoj súčasnej edukácie dospelých. Aj keď by sa mohlo zdať, že už nie je možné k téme Komenského prínosov čo nové napísať, verím, že mne sa to touto prácou podarilo. Mnohí tí, ktorí sa zaoberajú Komenským vyzdvihujú iba jeho život, dielo a poprípade aj vzdelávacie aspekty jeho diela. K čomu som sa však nemohol dopátrať je jeho výchova, napriek tomu, že v prácach Komenského je jej azda ešte viac než tých statí, ktoré sú zamerané na vzdelávanie. Komenský sám vyzdvihuje nábožnosť a mravy pred vzdelávaním.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Prečo sa teda všetci autori zamerali na to, čo je menej podstatné a nevenovali sa tomu, čo je dôležitejšie? Možno to bolo spôsobené režimom, ktorý skončil už pred takmer 28timi rokmi. Možno tento aspekt edukácie sa niektorým nezdal až natoľko dôležitý. Ja osobne vnímam tento aspekt ako veľmi dôležitý a nevyhnutný pre život. Spoločenské transformácie, ktoré prebehli v uplynulých desaťročiach spôsobili morálnu krízu ľudstva. Hovoria o tom aj zmeny kultúrneho trendu ako na Slovensku tak i v Európskej únii. Schválenie asistovaných vrážd - potratov, snahy o zavedenie sexuálnej výchovy už od materskej školy a teda vysvetľovanie vecí, ktoré sú ešte pre deti nepochopiteľné a značne nevhodné. Zrovnoprávnenie homosexuálnych párov s manželskou inštitúciou. Snahy LGBTI o získanie práva na adopciu detí – čo spôsobí zmätok v hlave dieťaťa, nemožnosť identifikácie sa so sociálnou rolou a s týmto fenoménom vzniká mnoho iných problémov. Azda by sa niektorí, ktorí do tejto skupiny patria mohli nazdávať, že adopcia pre homosexuálnych zväzky je lepším riešením než nie vždy celkom fungujúce detské domovy. Pravdou je, že obe možnosti sú zlé. Prečo si teda vyberať medzi zlým a horším? Prečo nevymyslieť niečo pre zmenu dobré? Dobré je, keď dieťa vyrastá v zdravej rodine s vzormi matky i otca. Je to človek, ktorý sa rozhodol ísť proti svojej prirodzenosti asistovanými vraždami a zriekaním sa vlastných detí. Práve taký človek sa potrebuje navrátiť k svojej prirodzenej podstate. Ako sa k tomu možno dostať sa môžete dočítať v práci.

SkryťVypnúť reklamu

Spoločenské ako aj technické transformácie spôsobili, že sa deti permanentne nachádzajú v sociálne nevhodnom prostredí. Deti sú neustále vystavované rôznym mediálnym vzorom, ktoré do značnej miery ovplyvňujú ich správanie a cítenie a to ešte pred ich kognitívnym dozretím uspôsobeným na kritické myslenie. Od mediálnych vzorov preberajú hodnoty a názory, pretože (uvediem niekoľko príkladov): 1. rodičia nevenujú dostatok pozornosti svojím deťom a radšej im zapnú televíziu, aby sa nemuseli nimi zaťažovať, 2. rodičia nie sú dostatočne kompetentní v oblasti výchovy, nevedia správne reagovať vo výchovných situáciách, 3. veľmi veľká časť učiteľov sa dištancuje od výchovnej funkcie (často najpravdepodobnejšie preto, že sami nevedia vychovávať), 4. rodičia a učitelia ukazujú rovnaký alebo podobný vzor s tým, ktorý je možné odsledovať v médiách (pozitívny vzťah k alkoholu, cigaretám, mimomanželskému sexu). Následne deti tieto vzory preberajú, pretože nevedia o tom, že nie sú správne a to, že správne sú o tom ich utvrdzuje spoločnosť. „Rozhoduje už nie to kým si, ale čo máš“ hovorí spoločnosť dieťaťu. Kult konzumu rovnako ohrozuje deti i dospelých a je to skôr vec vnútorných osobnostných predpokladov či sa tomu človek vzoprie alebo nie, než vecou výchovy. Rodičia i učitelia sa až príliš často dištancujú od výchovnej úlohy a tomu je potrebné urobiť koniec.

SkryťVypnúť reklamu

Aj keď Komenský žil v inej dobe a existovali v nej iné problémy, ľudia sa za tých 400 rokov veľmi nezmenili. To čo on vyčítal svojej dobe, môžeme aj my vyčítať tej našej. Podľa vzoru Komenského a jeho koncepcií, som sa aj ja v tejto práci pokúsil prispieť k riešeniu tohto obzvlášť závažného problému - kritického stavu výchovy na Slovensku, (ale i v Európe a možno aj mimo nej). Komenský a jeho idey sú stále veľmi aktuálne, stačí ich len mierne pretransformovať. On svojím celoživotným dielom postavil základ komplexnej edukácie, v zmysle kresťanskej filozofie a ukázal návod, ako prísť k skutočne šťastnému životu. Je veľmi smutné, že mnohí významní ľudia majú svojich nasledovníkov, ktorí pokračujú v dielach svojich zakladateľov, avšak mám taký pocit, že komeniológovia stále píšu len o prínosoch J. A. Komenského o jeho živote a diele o jeho vzdelávaní, ale nenašiel som toho, kto by v jeho diele reálne pokračoval, toho kto by dotváral len začatý koncept veľmi kvalitnej komplexnej edukácie. Preto, podľa jeho vzoru, som rovnako i ja postupoval a ak Komenský položil základy komplexnej edukácie, tak verím, že ja touto prácou som priložil aspoň zopár tehiel k zveľadeniu jeho diela. To je zároveň odpoveďou nato, prečo v tretej kapitole Komenského tak málo. V skutočnosti je tam Komenský všade, ale ako základ na ktorom už staviam múry tejto stavby a dávam jej formovať. Tak ako keď sa pozrieme na dom, nevidíme jeho základy, vidíme jeho steny, strechu, okná, ale nie základy. To však neznamená, že tam nie sú a že práve na nich nestojí celý dom. Základy už boli postavené z kvalitného materiálu a tie som opísal v druhej kapitole tejto práce. V tretej preto na ňu nadväzujem a pokračujem v stavbe, ktorú začal.

SkryťVypnúť reklamu

Výchova v rodinách býva často veľmi neodborná, laická a často veľmi zlá pre optimálny vývin dieťaťa. Najčastejšími štýlmi výchovy v našich rodinách sú autoritatívny, liberálny a ochranársky, pričom ani jeden z nich nie je vhodný pre optimálny vývoj, a prečo je tomu tak, sme vysvetlili v podkapitole venovanej rodičom aj spolu s praktickými radami. V školách sa väčšina učiteľov od výchovy značne dištancuje. Ak teda chceme končene rozhodnúť spor, kto má vychovávať deti, či učitelia alebo rodičia, riešme to z praktického hľadiska. Ako môžeme s istotou povedať, že sa dostane kvalitnej výchovy každému jednému dieťaťu (ak máme teda istotu plnenia povinnej školskej dochádzky)? Môj návrh je zaviesť povinný predmet do všetkých škôl výchova k zodpovednému manželstvu, rodičovstvu a občianstvu, ktorý by obsahoval rôzne závažné témy, ktoré sa vyskytujú v živote každého človeka. Primárnou metódou vyučovania tohto predmetu by bola diskusia a osobné i skupinové poradenstvo. Vyučujúci by mal byť skôr moderátorom, resp. koordinátorom priebehu hodiny a podstatnú časť hodiny prenechať žiakom, ku ktorým bude pristupovať vecnými a zdravými overenými informáciami v zmysle tejto práce. Vyučujúci tohto predmetu by mal mať absolvovaný špeciálny tréning pre výučbu tohto predmetu a mal by byť stotožnený s najdôležitejšími hodnotami uvedenými v tejto práci. Tento vyučujúci by mal byť rovnako prístupný pre rodičov, aby im vedel vždy poskytnúť odbornú radu, ako systematicky optimálne napomáhať rozvoju svojho dieťaťa (svojich detí). Toto riešenie zastrešuje ako správanie sa detí tak aj správanie sa dospelých - zrelých rodičov, ktorí budú schopní správne viesť svoje deti v zmysle rešpektu, akceptácie, tolerancie, milosrdenstva a lásky.

Moju prácu v elektronickej podobe môžete nájsť tu. Práca i jej časti sú voľne šíriteľné pri zachovaní autorských údajov.

Ivan Adámek

Ivan Adámek

Bloger 
  • Počet článkov:  22
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Mgr. Ivan AdámekManželský a rodinný poradcaSociálny pedagógVyužívam inovatívne prístupy v manželskom a rodinnom poradenstve edukačného charakteru. Klientov učím ako spolu efektívne komunikovať a ako spolu efektívne riešiť konflikty a nezhody v partnerskom vzťahu. Pomocou jednoduchej a kvalitnej diagnostiky určujem, na ktorých oblastiach života by mal zapracovať manžel a na ktorých manželka, aby dokázali spolu nachádzať v manželstve lásku, pochopenie, potešenie a vzájomnú oporu.,,Bez Lásky je život prázdny."web: www.adamek-edu.ske-mail: adamek.edu@gmail.com Zoznam autorových rubrík:  O manželstveEdukačnéNezaradené

Prémioví blogeri

Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Iveta Rall

Iveta Rall

53 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

276 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťZatvoriť reklamu