reklama

Blá, blá blá....

Svetu nie a nie pomenovať čo potrebujeme nutne v osobnostnej štruktúre človeka 21. storočia - je ňou P R O SOCIÁLNOSŤ !

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

A hlavne pochopiť akou cennou devízou je K O M P L E X N Á P R O S O C I Á L N O S Ť jednotlivcov, tímov i národov ľudstva. Dnes si dovolím kreatívne a originálne odvážne tvrdenie, ktorým určite vstúpim do dejím teológie ako aj filozofie. Tu je : predošlé spoločensko-ekonomické formácie - končiac kapitalizmom a komunistickým spoločenským systémom či zriadením v súčasnosti na prelome milénií - nahradí na prahu tretieho milénia po Kristu Pánu - P R O S O C I Á L N E SPOLOČENSKÉ ZRIADENIE, ak chcete PROSOCIÁLNA SPOLOČENSKO-EKONOMICKÁ SÚSTAVA a SYSTÉM MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOV. Moja prognóza a objav spredmetnený v predošlej vývojovej spoločenskej téze je na úrovni obsahu a odkazu Marxovho Kapitálu o charakteristike a vývoji ľudskej spoločnosti od druhej polovice 19.storočia. Som Bohom poctený, že tento objav v spoločenských vedách prisúdil nám Slovákom. Konkrétne, mne maličkému a pokornému vierou. Kresťanskou vierou, nádejou a láskou i kognitívnou filozofickou múdrosťou a poznaním. Na česť a slávu Trojjediného Boha. V duchu kresťanskej dogmy, ak chcete axiómy, ak ste neveriaci a dogmy neuznávate, iba axiómy, že: " postupným objavovaním tajomstiev Božích - PRAVDIVO A POKORNE I RADOSTNE OSLAVOVAŤ VŽDY BOHA a JEHO VEČNÚ MÚDROSŤ. Našim ľudským poznaním a vedou, vedeckými poznatkami ! " Preukázanú pri jedinečnom diele stvorenia vesmíru - Bohom Otcom - Jahvem !!!

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Kým Karol Marx v 19.storočí a V.I.Lenin 20. storočí potrebovali celé stránky, ba zväzky kníh na zverejnenie a opodstatnenie kapitalistickej i komunistickej spoločensko-ekonomickej formácie, mne stačil tento historický odstavec na Internete. Opakujem - budúcnosťou ľudstva na planéte ZEM JE - P R O S O C I Á L N A S P O L O Č E N S K O - E K O N O M I C K Á F O R MÁ C I A resp. Z R I A D E N I E či SPOLOČENSKÝ SYSTĚM. Opreté v praxi najmä - o láskavú a zodpovednú službu Bohu, sebe samým a blížnym v prosociálnej spoločnosti, ! Osobitne k nepriateľom, násilníkom, materiálnym boháčom, lakomcom, neprajníkom, nežičlivcom, na cti utrhačom, podrazníkom, bonzákom, uzurpátorom, diktátorom, predátorom, kriminálnikom, recidivistom, manipulátorom, falošným prorokom, zločincom, nespratníkom, internetovým maniakom,, šíriteľom hoaxov a dezinformácií a dezinterpreácií, lží, poloprávd, manipulácii s občanmi, deťmi a mládežou i seniormi, internetovými vojakmi mocenských armád štátov a členmi násilných antisociálnych skupín na Internete, kyberšikanérov, zotročovateľov pracujúcich más sveta, hlavne v rozvojových krajinách , majetných lobbystov a rozličných manažérov s nečestnými úmyslami rýchleho materiálneho zbohatnutia, časti politikov a vlastníkov medií, hlavne pestujúcich si kult osobnosti, autokratov typu Matovič, Mečiar, Dzurinda, Fico,... a ich neomylnosť rovnú Bohu, pýchu, žiadostivosť, uplatňovania princípov otvoreného násilia v komunikácii a medzičlovečenských vzťahoch vrátane vojnových konfliktov, extrémistov typu fašisti a komunisti násilní sofistikovaní korupčníci a prospechári, etc. etc.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Prosociálne spoločenstvo ľudí nadväzuje na tie najlepšie a najpokrokovejšie tradície HIPPIESS zo šesťdesiatych a SEDEMDESIATYCH ROKOV 20. storočia V NAšEJ POZEMSKEJ KULTúRE. Hnutia hipiess - starostlivom zašliapnutých . a zlikvidovaných ruka v ruke - najbohatšími kapitalistami, ako aj pohlavármi fašizmu a hlavne komunizmu a socializmu - aktívnym ideologickým bojom. Osobitne v obdobiach studenej vojny. Postindustriálna spoločnosť s dominaciou sociálnych sietí Internetu, s požiadavkami IKT, digitalizácie a presadzovania umelej inteligencie je iba bohatými požehnaná individualistická a egoistická i ipsocentrická cesta spoločenského rozvoja ľudstva planéty Zeme. Tvrdo uprednostňujúca kognitívnu inteligenciu pred emociálnou a sociálnou. Pred empatiou, zjednocovaním ľudí, jednotou, nenásilím a pokojom, toleranciou, ľudskosťou, láskavosťou i súdržnosťou ...- ku ktorým vyzývali pomerne úspešne aj prezidentka SR Z. Čaputová i premiér E. Heger v tohtoročných &novoročných prejavoch.. No, nepochopili podstatné. Že ľudí treba zásadne vyzývať práve k - P R O S O C I Á L N O S T I !!! pretože, práve prebiehajúca - digitalizácia a IKT revolúcia s využitím umelej inteligencie - prehĺbujúca prudko majetkové rozdiely medzi spoločenskými vŕstvami v štátoch je tou násilnou a najnebezpečnejšou cestou degenerácie medziľudských a slobodných a spravodlivých spoločenských vzťahov. Na úrovniach -rodiny, školy, rovesníckej či záujmovej skupiny, regiónov, štátu, národov, náboženstiev a spoločnosti, rozumej ľudstva ako celku so zdravou prírodou i najbližším kozmom pre všetkých, nielen vyvolených boháčov typu Ylona Muska a majiteľov sociálnych sietí Internetu. Počnúc kšeftárom s IKT A VEĽKÝM MANIPULÁTOROM ĽUDSTVA - OPÍSANÝM PRESVEDČIVO W. ORWELOM - AKO VEĽKÉHO BRATA - Bilom Gatesom!!! Je to cesta ešte väčšieho zbedačovania ľudstva technikou a vedou !!! Veľký pozor. Na nich kapitali,istickí a komunistickí boháči lavínovite zvyšujú svoje zisk& a bohatnú cez všetky medze.Prehlbujúspoločenské rozdiely medzi chudobou, strednou triedou občanom a najväčšími boháčmi -príslušníkmi celosvetovej Lobby. Lobby, ktorej zisky sa dva roky pandémie KOVIDu-19 sa vyšplhali do závratných astronomických výšin. Tak, že 3% najbohatších obyvateľov planéty Zem vlastní vyše 90% materiálnych statkom Zeme. Kapitálu planéty v podobe, nerastného bohatstva, financií a pôdy. Troch elementárnych druhov materiálneho svetského kapitálu, ako pravdivo popisuje v rovnomennom diele nemecký filozof Karol Marx.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

To je môj filozoficky a hlboko kresťanský testament súčasnému ľudstvu. Nie komunistický, lež PROSOCIÁLNY MANIFEST. Ako reakcia na moderný postindustializmus mecenášov sveta. Zároveň, ako ideový protiklad otrokárskej a zbedačujúcej politiky zástancov a vyznavačov celosvetovej na materiálne najbohatšej LObby sveta. Premeditovaný a zodpovedný postoj a presvedčenie. Vytvorený v najužšej spoluporáci a za vedenia a inšpirácie len a len - Duchom Svätým. Na ešte väčšiu slávu Otca. A napĺňanie odkazu Učiteľa národov sveta - v Jeho neprekonateľnom zákone Lásky i lásky k ľudstvu. Ako zákonitej reakcie NA - postindustriálnu, no konzumnú a hedonistickú spoločnosť a jej nasmerovanie a orientáciu na hobnu za pominuteľnými materiálnymi statkami a spoločenským a iným uznaním. Odsudzovanú pravidelne pápežmi Rímsko-katolíckej Cirkvi i včera pápežom Františkom. No, Cirkev sa musí chopiť pojmu komplexná prosociálnosť a okamžite ho začať používať. Nie diskrétne mlčať. Pritom láska ako agapé má stále najdôležitejší, no dnes iba obmedzený dosah v modernom evanjelizačnom procese. Naši súčasní nepriateliaľudstva ako celku - majú denne k dispozícii obrovské masovo-komunikačné prostriedky a astronomický materiálny i ideový potenciál na dezevanjelizáciu ľudstva, osobitne -nás kresťanov!!!Veľký pozor, na tieto reálne fakty. V prospech zástancov násilia v akejkoľvek podobe v našich spoločenských vťahoch.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

prosocman&prosocJoker - RNDr. et PaedDr. et PhilBc. et ThMgr. Ivan Olejár PhVKI.; Prešov 2.januára 2022; Štastný a prosociálny Nový rok 2022 - všetkým pozemšťanom i prírode planéty Zem!

Ivan Olejár

Ivan Olejár

Bloger 
  • Počet článkov:  980
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Som kritický, no zvyčajne naznačím, či priamo ponúknem riešenie problému. Rád totiž projektujem. Dokonca donedávna, kým ma neodstavili slovenskí demokrati, som ho aj vyučoval deti a školskú mládež veľmi aktívne. Presnejšie - učil som ju tvorivo mysleť, vyjadrovať a obhajovať svoje publikované názory, konanie a presvedčenie. To sa dnes v špinavom svete, nás dospelákov nenosí a hlavne nehodí. A preto som v malom školstve SR . dva roky pred dôchodkom dolietal až ták, že som sa komplexne zdravotne i osobnostne dezintegroval, po našom - zrútil Postupne sa uzdravujem a veľmi mi pri tom pomáha práve činnosť blogera. Fakt, že sa môžem s Vami podeliť o denne zažívanú realitu. Hlavne v SR! Som katolícky veriaci, absolvent 4 úspešných VŠ štúdií i držiteľ výučného listu v profesii stolár. Som aj laický teológ - absolvent RKCM bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Život ma neraz poriadne vyfackal , no náš Pán zároveň podržal. Vďaka Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

73 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

744 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu