Dnes ťa chcem priateľ verný-môj čitateľ poučiť o jednote vedy a náboženskej viery. Na základe práve prežitého dnešného sna -tzv. živého sna; Beľmáči!

Majme aj v kovidových časoch ustálenú sústavu názorov na stvorený vesmír -pre nás pozemšťanov. Nerinčme preto zbraňami!

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Posledné dva-tri fakty ESKALÁCIE svetového vývoja:

1/ začali Olympijské hry v Pekingu 2022; Putinov obľúbený termín realizácie násilných vojnových procesov napr. "cudzej" a výsostnými znakmi neoznačenej armády(Ruskej!) na Krym. po OH v Soči;

2/ mocnosť Rusko hľadá scenár-provokáciu ako nemeckí fašisti pri rozpútaní vojny voči Poľsku 1.9.1939 a či pri anexii Krymu Putinom v roku 2022 vo februári . po OH v R U S K O M -Soči;

3/ čínsky prezident S=Tingh navono -naivne ako prosťáčik -verejne vyzýva Rusko, aby napadlo Ukrajinu až po olympiáde v Pekingu; a stretajú sa osobne pred slávnostným ceremoniálom otvorenia OH - 4.2.2022; vojnoví štváči aj aktéri číslo jeden a dva v súčasnej svetovej politike;

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

4/ veľmoc Čína sa totiž bezprostredne po OH chce násilne vysporiadať s Honkongom, Timorom, Ujgurmi, Tibeťanmi, etc...

Aké dojemné vzťahy a kooperácia svetovej politiky šikmookej Číny - ázijského tigra a slovanského ruského medveďa-násilníka - vždy boľševického Ruska pri zápasoch o svetovládu a vplyv v 21. storočí... A trojica užasnutých a nadchnutých občanov SR štrngajúcich zbraňami a jatriacich rany rozvadených občanov SR i podporujúcich verejne a otvorene tieto snahy - Robert Fico; Ľuboš Blaha a bohužiaľ, aj Peter Pellegrini valia pred spoluobčamni prúdy krokodíl&ch slzičiek!!! S obrovskými beľmami na oboch očiach !!! Už teraz by som mohol skončiť...Sú jednoducho trio - Beľmáči, nie(!) moderní a pokrokoví sociálni demokrati §!!!

SkryťVypnúť reklamu

JEDNOTU vedy a viery dokazujeme oponentom - liberálom, ateistom i agnostikom, aj u nás na Slovensku:

I / Modernou VEDOU dokázanými prirodzenými prostriedkami , zaregistrovanými objektmi, elementárnymi časticami, javmi, vlastnosťami a procesmi:

1/ štyroch prírodných kozmických síl uplatňujúcich sa v megasvete, makrosvete a mikrosvete pri vzájomných silových interakciách a spolupôsobení-nám i vede doteraz známych vesmírnych objektov- najslabších gravitačných, elektomagnetických polí, mechanických-(endo i exogénnych!) i najsilnejších - atómových a jadrových síl. I ich zjednocujúcich síl polí temnej energie, najsilnejších v kozme a spôsobujúcich pohyby materiálnych objektov moty a antihmoty N A D S V E T E L N O U rýchlosťou; to posledné tvrdenie má môj copyright na nové info a vedecké tézy; poukazuje na istú vedeckú M Á R N O S Ť- (pozri biblickú knihu Kazateľ!)- našich snáh o poznaní univerza, pretože v konečnom dôsledku sú pre nás iba TAJOMSTVOM; to je dogma, ak chcete vedecká axióma(!) -Cirkvi Svätej. Keď podľa ďalšej dogmy - oslavujme Pána(!) - Stvoriteľa Neba i Zeme - svojim postupným poznaním Jeho stvorenstiev! Vrátane celého vesmíru - objektov mega, mikro a makrosveta-univerza. To čo ZJEDNOCUJE vedu a vieru sú cirkevná DOGMY a vedecké AXIOMY - ťažiskové princípy a tvrdenia o objektívnej filozofickej realite PLATNÉ AKO VÝCHODISKJOVÉ a B E Z akýchkoľvek D ô K A Z O V !!!!

SkryťVypnúť reklamu

Ak si toto navždy uvedomíš si maximálne slobodný, pravdivý a objektívny. Ako staroveký mysliteľ - Lao C´ -o spomínanej Číny. Ktorý uvádza pokoj a MIER ako základnú dimenziu rozvoja ľudstva planéty Zem. Aký radikálny rozdiel k životu medzi prosociálnym Laom C´a vojnovým násilným štváčom a prezidentom Číny S´(si)Ťingom.

2/ doposiaľ vedcami nepomenované, poľa mňa TEMNÉ INTERAKCIE, ktorých zdrojom sú o.i. tzv, čierne diery v kozme, silovo priťahujúce a väzniace v svojom dosahu všetky svetelné objekty hmoty i antihmoty spoznaného vedou vesmíru; to berte ako môj osobitný príspevok v kozmológii s mojim copyrightom zo sna z 5.2.2022; dnes už poznáme aj čiernu dieru najvýznamnejšie dominujúcu a ovplyvňujúcu našu materskú Slnečnú sústavu, ospravedlnite ma, no neviem jej katalógové astro-pomenovanie, poraďte mi, prosím v mojich deravých poznatkoch;

SkryťVypnúť reklamu

3/ objektmi temnej (čiernej) hmoty a energie, o ktorej nevieme, či v nej platí Einsteinov vzťah medzi hmotou a energiou, najskôr NIE, skromne tvrtdím: E=m . c-na druhú !!! S istotou vieme, že svetelné objekty v prvej fáze zrýchľovania k centru čiernej diery, kým ešte majú svoju materiálnu podstatu PREKRAČUJÚ pri svojom páde ohromne rýchlosť svetla asi 300.000km/s. Aj toto je môj copyright. Záver, že Einsteinova všeobecná i špeciálna teória relativity N E P L A T Í pre objekty temnej hmoty. Môj copyright je aj na túto vedeckú axiómu resp. tézu o vesmíre ! Dúfam, že už nepochybujete, že tento b-log píše občanXY. Inu, štyri vysoké školy, sú č VŠ !!! Študujte celoživotne, priatelia... Preto je pre nás temná energia a hmota obrovským tajomstvom.

4/ nadprirodzené Božie sily, objekty, osoby a interakcie, ktoré prednostne registrujeme a postupne spoznávame našou osobnou aj kresťanskou V I E R O U ! Ide o tri osoby Trojjediného Boha, armády Bohu verných nadprirodzených bytostí s viatym poznaním - anjelov, osobu padlého a vzpupného Lucifera a jeho prívržencov a sympatizantov, našich osobných anjelov strážnych, našich mocných orodovníkov na čele s Pannou Máriou - patrónkou Slovenka a Svätým Jozefom-patrónom umierajúcich - orodujte za nás i teraz, prosím....., Nového Jeruzalema, umiestneného v inej časti vesmíru, ktorý po svojom nanebovstúpení išiel pre nás-pozemšťanov pripraviť k svojmu i nášmu Otcovi v Duchu svätom "Pán Ježiš!!! (podľa mňa by to mohla byť aj Otcom vybratá časť n miestnej čiernej diery poblíž Slnečnej sústavy, aby sme biblický raj nemali ďaleko!) Copyright aj na toto moje originálne konštatovanie o našej večnej spáse a budúcnosti spočívajúcej v láskavej kontemplácii Boha i seba samých, blížnych, vrátane našich pozemských osobných neprajníkov, nežičlivcov, nepriateľov či na cti utrhačov.... Preto nemá žiadnu logiku a význam uchovávať si ich v srdciach už tu na zemi!!!! Božia logika má iné pravidlá myslenia a projektovania večnej budúcnosti u každého z nás-pozemšťanov! Aj toto tvrdenia má môj dnešný copyright. Presne v duchu Ježišovho zákona lásky k Bohu, sebe samému i blížnym, osobitne k nepriateľom.

II/ existenciou Trojjediného Boha, Cirkvi Svätej a nás katolíkov i členov ostatných svetových náboženstiev a vyznaní na našej Modrej planéte v rámci ekumenizmu ( !) v tzv. N A D P R I R O D -Z E N O M P IO R I A D K U - B O H O M S T V O R E N É H O S V E T A !!!! A k tomu aj naše krersťanské - N A D P R I R O Z E N É P R O S T R I E D K Y (!). Predovšetkým, naše MOTLIDBY, vrátane Svätých omší, sviatosti, sväteniny, obrady.... Biblické posolstvá Knihy Kníh Starej i Novej zmluvy (!), morálny a mravný kódex židovstva a kresťanstva - D E S A RT O T O (!), dary Ducha Svätého, kresťanské sviatosti - krst, sviatosť zmierenia, birmovanie, sviatosť oltárna, manželstvo, pomazanie nemocných a posvätenie kňazstva. Sväteniny ako kríž svätý, svätená voda, hromničky, sväté obrazy a obrázky, relikvie svätých a blahoslavených, svätci svätice a modlitebné knižky zabité deti v telách matiek-boží anjelíci, , nadprirodzené rady anjelov na čele s našimi osobnými anjelmi-strážcami, laici, kňazi hierachia, adventné a pozostalostné vence, cintoríny, chámy, devocionácie a pod, etc...

A násilnej pätici mužov štŕgajúcich zbraňami - Putin, Prezident Číny Shing, trio Slovákov - Pellé, Fiko a vodca slovenských ľavicových extrémistov, anarchistov, násilných teroristov, trockistov s dnes už priehľadnou maskou sociálneho ľudového demokrata ako v ukrajinskom Donecku a Luhansku - primiho s myslením na úrovni brata šimpanza@obdivovateľa komunistickej Kuby ako ostrova "slobody" - Ľuboša Blahu !!!!

RNDr. et PaedDr. et PhilBc. et ThMgr. Ivan Olejár PhVKI; prosocman@prosocJoker; b-loger, teológ, pedagóg a manažér Virtuálneho centra pre štúdie a elimináciu mobbingu a bossingu pedagógov a týrania a šikanovania detí a mládeže v SR, Prešov, 5.2.2022;

Ivan Olejár

Ivan Olejár

Bloger 
  • Počet článkov:  826
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Som kritický, no zvyčajne naznačím, či priamo ponúknem riešenie problému. Rád totiž projektujem. Dokonca donedávna, kým ma neodstavili slovenskí demokrati, som ho aj vyučoval deti a školskú mládež veľmi aktívne. Presnejšie - učil som ju tvorivo mysleť, vyjadrovať a obhajovať svoje publikované názory, konanie a presvedčenie. To sa dnes v špinavom svete, nás dospelákov nenosí a hlavne nehodí. A preto som v malom školstve SR . dva roky pred dôchodkom dolietal až ták, že som sa komplexne zdravotne i osobnostne dezintegroval, po našom - zrútil Postupne sa uzdravujem a veľmi mi pri tom pomáha práve činnosť blogera. Fakt, že sa môžem s Vami podeliť o denne zažívanú realitu. Hlavne v SR! Som katolícky veriaci, absolvent 4 úspešných VŠ štúdií i držiteľ výučného listu v profesii stolár. Som aj laický teológ - absolvent RKCM bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Život ma neraz poriadne vyfackal , no náš Pán zároveň podržal. Vďaka Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

711 článkov
SkryťZatvoriť reklamu