Hlavné prirodzené a nadprirodzené prevenčné prostriedky civilného obyvateľstva vo vojne (doporučenia brigádneho generála D.Zmeka a teológa I.Olejára)

Nastal čas zverejnenia týchto pomocných prostriedkov pre naše telo, ducha, nesmrteľnú dušu. Aj pre naše deti vo vojne.

Hlavné prirodzené a nadprirodzené prevenčné prostriedky civilného obyvateľstva vo vojne (doporučenia brigádneho generála D.Zmeka a teológa I.Olejára)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

V integrovanej podobe, aby sa ľahšie pamätali. Keďže som pedagóg s vyše 40-ročnou praxou, katolícky teológ s 25- ročnou praxou a manažer Centra prevencie pred negatívnymi javmi a mobbingom, bossingom a šikanou pedagógov a školopovinných detí a mládeže -mám plné OBČIANSKE právo a povinnosť ako občan SR -prevenčne pomáhať deťom, mládeži a spoluobčanom v stave reálnej vojny. Aj obsahom tohto B-logu. Dávam naň svoj copyright.

Čakal som, že v prvom rade pomôžu profesné profesionálne inštitúcie. Vrátane pedagogických v čele s Grohlingom, tlčhubom psychológom Zelinom, pracovníci Štátneho pedagogického ústavu, Metodicko-pedagogických a prevenčných-psychologických centier a pod. Zatiaľ zlyhali.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Aj dnes - tisíce nadštandardne oproti pedagógom - škôl regio-školstva - dobre platených (!) školských psychológov ( sú v najvyššej 12. platovej triede (!)); koordinátorov - koordinátori Ochrany človeka a prírody, KPPDZ, výchovných pedagógov, školských psychológov, pracovníkov Centier pedagogicko-psychologických poradní a prevencie detí a mládeže-CPPP, VÚDPaPu, ŠPÚ!, atď. Prečo asi? Prečo asi máme jasne vytýčiť obsah a ciele prevenčných aktivit my, ktorých predčasne a potupne vyhodili z učiteľských a pedagogických služieb regio-školstva Slovenska v časoch vojnovej krízy ?! No, ako vždy to urobíme pre kolegov vďačne, zodpovedne! A nasledovania hodne. Nečakajúc uznanie a metále. Tu je náš jednoduchý projekt vypracovaný na diaľku spolu s brigádnym generálom SR- Danielom Zmekom, na základe jeho vystúpenia v spravodajskej TA3 i STV3 v nedeľu- 27. januára 2022, i repríze v pondelok - 28.2.... hlavne v JEHO - záverečných pokynoch pre obyvateľstvo v čase vojny.

SkryťVypnúť reklamu

"Projekt P R E V E N C I E pre obyvateľstvo v čase vojnového konfliktu na území štátu SR:" (autori D.Zmeko, I.Olejár:)

1/ Pokoj a bratská láska (komplexná prosociálnosť!-jej prejavy medzi obyvateľstvom, vrátane detí a mládeže!) - nech je medzi nami;

To je ťažiskový životný princíp nielen vo vojnových časoch. Už sa výdatne prejavuje. Hlavne na našej hranici s Ukrajinou. Aj Slovensky&Slováci sú ním Bohom obdarení. Denne vidíme naše občianske aktivity na hraničných prechodoch na Východe Slovenska.Toto je potrebné na hodinách v škole projektovať s komentárom aj našim deťom !!! Prostriedky v podobe učební s dataprojektormi máme nadostač. A hanlivý výraz " blbí Východniari" razom a trvalo vyvraciame pre ostatných spoluobčanov od nenávistných a posmešných základov; konkrétna pomoc bratom a sestrám, napr. v podobe triednych a školských zbierok kníh, hračiek, potravín, sladkostí atď., je komplexne prosociálna a nezištná v podobe permanentnej služby Bohu, sebe i blížnym. I hry a aktivity našich a migrujúcich ukrajinských detí na ihriskách , lúkach, parkoch, dvoroch, futbalových ihriskách, v telocvičniach, turnaje medzinárodné zápasy vo futku, hádzanej, vybíjanej, volejbale, na plavární, vo fitku a pod. V duchu Ježišových skutkov telesného a duchovného M I L O S R D E N S T V A. Zadarmo ste dostali - zadarmo dávajte !!!

SkryťVypnúť reklamu

Treba presvedčivejšie príklady v čase núdze a vojny? Non comend ! Sme ako občania príkladom pre všetkých politikov, vrátane prezidentky Z. Čaputovej. v duchu tézy: " Vl. Putin kaput - odkazuje Zuza Čaput !!!! " V jednoduchosti je vždy krása.

Pestujeme takto konkrétne a na celý život zážitky detí a mládeže z ich novej životnej praxe zažívania - denne - násilnej vojny a porcií strachu a a edukujme v našich s deťoch v školách i v rodinách v ich osobnostnej štruktúre -aktívnu praktickú pokornú a PROSOCIÁLNU i láskavú službu núdznym sestrám a bratom v rámci ich výchovy a formovania ! Rozhodne NIE(!) k Zelinovmu individualizmu podľa jeho SKRACHOVANÉHO reformného projektu Milénium, lež podľa Olejárovej edukácii ku komplexnej prosociálnosti detí a mládeže Slovenska pre 21. storočie; Ako vidíte, vypláca sa to, lebo prosociálnosť máme v sebe doslovne geneticky zakódovanú. Čo vedeli od Pána Ježiša - hlavy našej Cirkvi - už pápeži Ján Pavol II i súčasný František. A len a len preto - obaja svorne Slovákov vyzývajú, aby sa vrodenú PROSOCIÁLNOSŤ od čias Cyrila a Metoda - spolupatrónov Európy - sa nebáli preukázať verejne Európanom (!) - aj v časoch vojny&násilia vždy (!) - v časoch existenčného prežitie európskej civilizácie !!! To je rozhodujúca úloha Sloveniek a Slovákov v čase násilia a súčasnej vojny na Ukrajine. To je posolstvo posolstiev pre nás - Slovákov v EÚ;

SkryťVypnúť reklamu

Ja maličký som o tom na pedagogickej ceste odjakživa tušil a je to už -35 rokov popísané v mojom pedagogickom čítaní s II. miestom z roku 1986, ešte za socíku s dnes aktuálnym názvom: RNDr. Ivan Olejár: MIEROVÁ a protivojnová výchova V škole, v rodine, na verejnosti". Je v archíve Krajského centra pedagogiky a psychológie v Prešove na ul. Tarasa Ševčenka. Samozrejme, že socialistický balast je treba brať s nadhľadom. No. sú tam stovky aktivít odburávajúcich detský strach a depresie z vojny a násilia. vôbec. Množstvo konkrétnych projektov, len ich zrealizovať v praxi dneška. Ako ušité pre súčasnosť. Malo to druhé miesto na Slovensku v kategórii tvorivosti- nás pedagógov v Pedagogickom čítaní a prvé v rámci bývalého Vsl. (východoslovenského) kraja. Máte môj plný súhlas na jeho publikovanie na školy. Je obohatené aj diafonickým programov, vtedy aktuálnym - Stop ! - HVIEZDNYM VOJNÁM !" Deti a mládež rozhodne zaujme... Pekné čítanie a pozeranie zbrasní hromadného ničenia, priatelia. Mnohé z nich hrozia použitím aj na Ukrajine. RAKETY sa už používajú v súčasnej vojne !

2/ dlhodobá trpezlivosť, vôľa ba nádej v duchu rozprávok, že v konečnom dôsledku dobro vždy zvíťazí nad násilím a zlom v akej koľvek podobe;

Trpezlivosť ruže prináša. Deťom i dospelákom treba zdôrazňovať, že svet na planéte Zem už nikdy nebude taký ako pred spustením vojny na Ukrajine - vo štvrtok o 4.00 SEČ - útokom bratského Ruska na slovanskú bratskú Ukrajinu. Tu nje biblická paralela so starozákonným príbehom Kaina a Abela i Evanjeliového - strateného syna či Dobráka Otca.. Tie na poučenie - treba s deťami podrobne rozobrať... Poukázať na podobnosť histórie Ukrajiny a Slovenska akú máme - my Slováci. od čias Kyjevskej Rusi či Veľkej Moravy pod Karpatami!!! Keď ešte stolica súčasného Ruska - matička - Moskva - bola obyčajnou drevenou D E D I N O U !!!! A Kyjev zlatým slnkom Rusi&!

A čítajme, rozprávajme, komunikujme a premietajme deťom aj byliny o ruských bohatieroch Kijevskej Rusi- Iljovi Muromcoci, Antonovi Popovičovi. Dobryňovi Nikitičov, Kyrilovi Garbiarovi i i o kyjevskom kniežati slniečkuJaroslavovi , bojaroch... Sú napr. na YuoTube (!) O Stenkovi Razinovi, hrdinských donských kozákoch v bojoch proti Turkom, Tatárom , Mongolom a pod. Ukrajinské dejiny sú hrdé. I smutné . Napr. aj o fašistovi podobnému nášmu kňazovi-prezidentovi Tisovi - Benderovi a jeho fašistických životných omyloch. Kriticky a vecne, faktograficky. A deti a mládež sama vycíti, kde je pravda a hrdinstvo, ktoré dnešná Ukrajina i my Slovania potrebujeme proti okupantom z Ruska. Ako vycítila empaticky naša generácia z indiánok a westernov, okem rozprávok. Na naše konkrétne bratstvo z čias Ukrajiny ako súčasti Československa. Ako ju Stalin tvrdo ukradol ČSR. A prenasledoval neľudsky príslušníkov grécko-katolíckej Cirkvi na Východe Slovenska. Ako sa biskupi skrývali v lesoch pri pútnickej Ľutine. Sám som bol toho žijúcim svedkom . Uvedomujúc si pritom, že viera a nádej patria medzi základné č kresťanské čnosti, ktorými aktívne nasledujeme nášho Pána - Ježiša Krista.

3/ tolerancia a odpustenie;

aktívne tolerujme našim nepriateľom a násilným vojnovým štváčom i vojakom Ruska časť ich zlých skutkov na armáde a civilnom obyvateľstve Ukrajiny. *Už sedem nevinných detí sa stalo obeťami vojnových agresorov !!! A bude ich každým dňom pribúdať. To sú hrdinovia národa - padlé deti a mládež. Pán Ježiš nám dáva príkazom aby sme sa modlili najmä za našich NEPRIATEĽOV, NÁSILNÍKOV, NA CTI UTRHAČOV, HNEVNÍKOV, ZÁVISTLIVCOV, RÚHAČOV a podobne. Pýta sa -" akú zásluhu máte, keď iba milujete svojich bratov a sestry a nepriateľ je vám ľahostajný? Milujte ich a budete mať trvalé zásluhy v nebi. v Kráľovstve môjho Otca - ON vás určite odmení - mierou vrchovatou ..." Aj toto odkazujme deťom a mládeži. Nebojme sa v úvode, či na konci bežných vyučovacích jednotiek aj pomodliť za mier, pokoj- v nádeji - na skorý koniec vojny... Ako celá trieda, skupina, krúžok, súťažiaci .... Evanjelizujme i v zlých časoch vojny.

4/ viera, mučeníctvo, odvaha v nenásilie a konečný mier medzi ľuďmi a aktívne modlitby, liturgie, sväteniny aj Ježišom ustanovené sviatosti.

Ježiš je vždy na strane utláčaných, zvlášť detí a Jeho maličkých. V konflikte na Ukrajine bolo zabitých už 16 nevinných detí a zaregistrovaný aj útok n a materskú škôlku s dvoma detskými obeťami a 27 zranenými vojakmi detí; to je memento Pána Ježiša k nám ľuďom- Čo ste urobili týmto maličkým - M N E STE UROBILI (!).!

Naša kresťanská viera je veľkým zdrojom pokoja a bratskej lásky - odjakživa. Od čias Cyrila a Metoda zachovala náš národ pre prežitie. Vyše milénium, vyše 1200 rokov, nie komunistické nezmysly Zelinu,l, Tureka, Christenka, Vantucha, Mikolaja, Ftáčnika, Szigetiho,, Froca, Lubbyovej, Čaploviča, Draxlera, Belešovej, a iných na ministerstve školstva SR. Plné nenávisti a triedneho boja voči nepriateľom !!! Tiež -ex šéfa inšpekcie Rosu@comp. To je naj škodná v revíri nášho regio-školstva a preto dodnes prežíva na Slovensku, bohužiaľ iba socialistické školstvo. A keď autorom najnovšej jeho reformy je Grohlingov radca č. 1-len a len aktívny spolupracovník všemocnej Štátnej bezpečnosti za komunistov - ŠtB - Miron Zelina s dvoma krycími menami ako Miron a Pedagóg.

Osoba horšia ako Vl. Putin - člen komunistickej ruskej a sovietskej tajnej a násilnej štátnej bezpečnosti - KGB. . A to už je čo povedať. Kým toto radikálne nezmeníme, nikdy neprejdeme na skutočne demokratické západné školstvo. Možno - ani po vojne Ruska s Ukrajinou !!! Ideály môžu byť pekné. No, často je nimi vydláždená cesta do pekla. Kým bude mať naň dosah Zelina, nikdy ho nezmeníme. Pamätajte, kolegyne, kolegovia. Zlé z(Z!)elina sama nevyhynie !!!!

Využime v aktivitách pre deti aj etablovaný systém Ochrany človeka a prírody& v reálnych vojnových časoch. Deti musia zvládnuť základy aktívnej ochrany komplexov budov školy, ich zatemnenie, evakuácií do priestorov zhromaždení svojich miest a obcí, systémy zásobovania a stravovania, stanových poľných táborov, hygieny a očisty, systém varovných signálov, prostriedky individuálnej a protichemickej ochrany jednotlivca, zaujatie ochranných polôh pri jadrovom údere, ukryty a ich výber v teréne, orientáciu aj na mapách, napr. pri explózii malého útočného malom jadrového granátu či strele, kde sú úkryty, čo do nich so sebou z domácnosti, zásady prvej pomoci, prežitia v neznámom teréne, atď. a pod. To všetko majú v učebných osnovách pre OČAP. No, my pacifisti, sme dokonca zrušili v 90-tych rokoch veľmi obľúbený praktický predmet - branná výchova !!!! Kde sa napr. učitelia ich zaškolia pre činnosti s ochrannou plynovou maskou, chemickým preukazníkom, vytyčovaní a prekonávaní zamorených priestoro, náhradné - improvizované - prostriedky ochrany, a ich výroba a tvorba deťmi, bvyužitie rúšok proti KOVIDu, a pod .Aby teraz v časoch vojny - získavali praktické zručnosti. Majú aspoň faciometrom stanovené veľkosti plynových masiek triednymi učiteľmi a zaevidované ich v menných zoznamoch v triednych knihách !!!? Nezabúdajme aj na praktický nácvik prvej pomoci v časoch vojny a reálnych potrieb !!!!

Učíme sa žiť aj v kyber-priestore, poznamenal dnes generál Macko. V kyber priestore totiž prebieha neustála a ostrá vojna. Za Ukrajinu bojujú súkromné servery hackerov, nie zločinných crackerov a Rusku(!) napr. - Anonymus. Rusko má celé tímy štátnych i súkromných serverom a m množstvo živej obsluhy a techniky i prostriedkov IKT. Známi sú Moskovskí šedí vlci. Ja sám sa považujem za PhVKI - za prosociálneho hybridného virtuálneho križiaka Internetu už vyše roka- od roku 2020. Ako vysokoškolsky vzdelaný pedagóg - aj v odbore informatika a tvorba projektov a prezentačných zručností. Deti by mali vedieť odlíšiť pravé a pravdivé informácie od hoaxov, manipulácií a poloprávd. Aj preto mám na SMEsk - zverejnených už takmer 800-b -logov a pracujem aktívne aj ako b-loger v školstve. Aj v čase vojny, keď nevieme ako deťom a mládeži veku primerane interpretovať tieto skutočnosti. Preventívne a na odbúranie stresu a strachu či depiek. Bez medikamentov a odbornej lekárskej pomoci. P E D A G O G I C K Y . Nie deklaratívne a politicky.

Keď Vl. Putin prekročil všetky medze a hranic. Putinovi Rusi použili už aj najničivejšie a v konfliktoch zakázané KONVENČNĚ zbrane - VÁKUOVÉ NIČIVÉ B O M B Y -v Charkove a jeho okolí. Aby Ukrajincov rázne odstrašili od akéhokoľvek občianskeho ODPORU voči im - okupantom a agresorom !!! Nezabralo to. Ukrajina bráni svoje i európske hodnoty. povedal aj komisár EÚ - Slovák Maroš Ševčovič. Sankce mali okamžitý význam. Rubeľ klesol o 30%. Oligarchovia sankcie pocítia. Posilní to aj bojaschopnosť ukrajinskej armády. Ubránia svoju krajinu dodal M. Ševčovič. Potrebujeme aj silnú celoeurópsku armádu a bojové prostriedky. &mali by sme prijať Ukrajinu do EÚ. Členstvo si zaslúžia.

Už mi je -ako politikmi DEZIFORMOVANŔMU a ZMANIPULOVANÉMU občanovi SR- jasné, prečo otáľali politici SR uzavrieť náš vzdušný priestor a uzavreli sme ho ako poslední zo susedných krajín s Ukrajinou až v pondelok - 28.2. V utorok - 1. marca 2022 priletelo ruské lietadlo priamo z Moskvy , napriek UŽ(!) uzavretému vzdušnému priestoru Slovenska. PRIVIEZLO TOTIŽ Z AGRESORSKÉHO R U S K A J A D R O V Ě P A L I V O !!!!! KOLABORÁCIA s vojnovým agresorom ako VYŠITÁ. Hanbite sa slovenskí politici na čele so slabochom Hegerom, vajatajúcou prezidentkou Čaputovou i zákerným Matovičom. Vaša kolaborácia s Ruskom v čase vojny je v ostrom rozpore s politikou EÚ i hrdinským bojom Ukrajincov za mier a proti násiliu a vojne !!!! Ste obyčajní vychcanci a zbabelci. Na rozdiel od našich občanov na hranici s Ukrajinou . Je to hanebný a NEOSPRAVEDNITEĽNÝ VOJNOVÝ Z L O Č I N vlády SR:.. Orbán je oproti vám hrdinom a chlapom.

20 rokov som aktívne robil koordinátora OČAPO v jednej s najväčších škôl - mali sme vyše tisíc duší(!) a skladníka skladu individuálnych prostriedkov protichemickej ochrany v ZŠ B. Krpelca v Bardejove. Verte m y. A deti to vždy zaujímalo a tešili sa na naše aktivity pre ne. Je nutné ich oprášiť a aktivizovať ich. Vtedy hravo pochopia akým vážnym stavom obyvateľstva je vojna a násilie človeka proti človeku.

Môžu si aj zastrieľať zo vzduchoviek, starší z malorážok. Posilní to ich bojového a súťažného ducha a pridá odvahu. Aj dievčat ! Nie alibisticky a výlhučne - cez psychológov a psychiatrov s planým teoretizovaním o nesmrteľnosti chrústa a na linkách pomoci, hoci aj tie sú pre jednotlivcov dôležité a nech sa primerane používajú i v tejto vojne. No nie iba ony. To nestačí. na prekonávanie strachu a obáv detí a mládeže, Pri Ich odburávaní a ich eliminácia musia byť komplexné. Veľa zdaru - priatelia pedagógovia i v -y milé deti a mládež.

prosocJoker Ivan Olejár, Prešov, 28. februára 7.55;

Ivan Olejár

Ivan Olejár

Bloger 
  • Počet článkov:  834
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Som kritický, no zvyčajne naznačím, či priamo ponúknem riešenie problému. Rád totiž projektujem. Dokonca donedávna, kým ma neodstavili slovenskí demokrati, som ho aj vyučoval deti a školskú mládež veľmi aktívne. Presnejšie - učil som ju tvorivo mysleť, vyjadrovať a obhajovať svoje publikované názory, konanie a presvedčenie. To sa dnes v špinavom svete, nás dospelákov nenosí a hlavne nehodí. A preto som v malom školstve SR . dva roky pred dôchodkom dolietal až ták, že som sa komplexne zdravotne i osobnostne dezintegroval, po našom - zrútil Postupne sa uzdravujem a veľmi mi pri tom pomáha práve činnosť blogera. Fakt, že sa môžem s Vami podeliť o denne zažívanú realitu. Hlavne v SR! Som katolícky veriaci, absolvent 4 úspešných VŠ štúdií i držiteľ výučného listu v profesii stolár. Som aj laický teológ - absolvent RKCM bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Život ma neraz poriadne vyfackal , no náš Pán zároveň podržal. Vďaka Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

50 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

42 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
SkryťZatvoriť reklamu