Internet a sociálne siete - definitívni hrobári NÁSILIA a NELÁSKY na planéte Zem

Písmo: A- | A+

Môj určite ŤAŽISKOVÝ, asi NAČAS POSLEDNÝ BLOG, Priatelia. Písaný a kreovaný výlučne z vlastnej iniciatívy. Možno, pre vlastnú publicitu a skoršie uzdravenie môjho tela, ducha i duše. No, prejdime k víťaznej téme, nás - PhVk Zeme.

Paradoxne, internetový BLOG šíriaci sa bleskovo prostredníctvom všetkých existujúcich sociálnych sietí v súčasnom virtuálnom priestore v podobe rozličných packetov dát a PACKETOV (balíčkov!) rozptýlených diferencovaných informáci má svoje miesto v komunikácii.. Vyprodukovaných a kreovaných nami všetkými - ich užívateľmi. Aj mnou a aj dnes. Tu i teraz. V tomto INFO-BLOGU.

Ako základnej komunikačnej jednotke sociálnych sietí. Maximálne originálnej a autonómnej. Na ktorú sa dokonca vzťahujú MOJE AUTORSKÉ PRÁVA a slobodné postavenie v sociálnej sieti na Internete..Chránenej odo dneška o.i. aj bezpečnostnou ľahko dostupnou aplikáciou s názvom Križiak1. Tvoria ju tri nadprirodzené prostriedky života praktizujúceko kresťana - modlitba, sviatosť zmierenia a sviatosť Eucharistie.

No, ja som dnes získal superautorské právo na Internete. Dostalo sa mi tej cti od Majstra Ježiša ohlásiť počiatok Jeho druhého a definitívneho príchodu na Zem. Nech vás nemýli, že sa oceány nefarbia krvou padlých. Na bojiskách planéty Zem. Bojujeme predsa už vyše roka zatiaľ neúspešný boj s triliónovou armádou reálnych a dobre vybavených na boj s každým pozemšťanom - neviditeľných a asi do 30 nanometrových vírusov.... Viditeľných iba pod objektívmi elektrónových mikroskopov vedcov a technikov! Učiteľ prichádza pripravený a schopný plne využiť práve sociálne siete a Internet na ohlásenie tejto dnešnej udalosti svojej prítomnosti počas celosvetovej pandémie spôsobenej zhubnými a agresívnymi násilnými útočníkmi KOVIDU na na zdravie každého z nás žijúcich.

Medzi základné prirodzené prostriedky výzbroje a výstroje PROSOCIÁLNEHO HYBRIDNÉHO VIRTUÁLNEHO KRIŽIAKA -PhVk. (pí;héjdž,vé,ká) patria - kríž, krížik, sväté obrázky, obrazy, škapuliare, modlitebníky, bakuľa, nôž na prežitie, turistická obuv, poľná fľaša, opasok, lampička, PC-okuliare, prostriedky očisty monitora, malá hotovosť na prežitie, Biblia, e-Biblia, voda, soľ, slniečko s jeho slnečnou energiou, počítač, i-Pod, mobil, kamera, mikrofón, photoaplikácia typu českej Photoshop, tlačiareň, roznožovací papier, zápalky, plachta resp. trojrohá šatka, motúz, obväz, tampóny, pršíplášť, univerzálny šrubovák, spojovacie káble a členy napr. HUB, iný základný software, najmä - OS Windows a Linux, textový editor, fotoeditor, Wikipédia, Internetové pripojenie u providera, záložný akumulátor, solárny článok, externý HDD, PC kľúč, PC-karta, externá čítačka, miniserver PhVr., dostupná-aspoň jedna - digitálna sociálna PC internetová sieť: Facebook, Linkedin, YouTube...súkromné siete a servery.

Základný formát, tlmočené ProtoPosolstvo Majstra Ježiša; Jeho Vôľe; Jeho Testamentu: TEXTOM PREZENTUJEM:

-Vôľu oznámiť príchod nesmrteľného Vodcu a Kráľa Božieho kráľovstva už tu na Zemi - Pána Ježiša Krista. Ja iba plním Jeho vôľu -osvietený Duchom Svätým. Poctivo zachycujem Hlas Ducha Sv. a kreujem tento slávnostný a optimistický BLOG/BLOGOV. Jeho obsah je triviálny:

"A Ja som s Vami ! -PO všetky DNI SVETA. Nebojte sa !!!! "

A ako horlivý novátor dopĺňam k biblickému posolstvu po 2000 rokoch. Ako poverený PhVk:

"Dobro a Pravda vždy zvíťazia! Najmä, nad Zlom a lžami."

Text Učiteľového Testamentu, II.ProtoPosolstva Majstra Ježiša Krista a nášho Dobrého Pastiera je ako ochranná známka výlučnej autorkej originality a copyrrightu - Prítomný odteraz okamžite aj na všetkých doposiaľ kreovaných sociálnych sieťach, vrátane globálnej Internetovej, i na serveroch Dobra, no hlavne na satanových IKT nástrojoch, teda, na PC-serveroch Zla a riadených padlým anjelom Luciferom a jeho vyznavačmi a prisluhovačmi !!!! Tento poznatok je potrebné ihneď Sv. Otcom Františkom implementovať do CIC i článkov Katechizmu katolíckej Cirkvi. Musí sa stať organickou súčasťou katechéz, liturgických kázaní, evanjelizačného procesu ako celku....

Nie som dedo Vševed - Priatelia z cirkevnej hierarchie i laickej pospolitosti našej rímsko-katolíckej Cirkvi, bratov a sestier grékokatolíkov a Vás - pravoslávni kresťania.... Som iba skromný a momentálne Bohom poctený ohlasovateľ skutočne dobrej a kvalitnej ZVESTI. Hoci v srdci som úplne hlboko presvedčený, že zároveň aj naplnených sčasti prirodzene - poriadnou dávkou ZÁVISTI, že Boh si vybral mňa slabého, krehkého a hriešneho....

Na ohlásenie vyššie uvedeného posolstva Jeho Dobej zvesti. Dobrej zmluvy. Dobrého testamentu pre ľudstvo. Na všetkých doposiaľ kreovaných sociálnych sieťach i serveroch Dobra i Zla. Na celom Internete. Vrátane tejto stránky na SME.sk. Ďakujem vám za šancu sprostredkovania Zvesti. A k závisti?

Spomeňte si, vážení členovia Biskupskej konferencie nášho krásneho Slovenska....Ako bol donedávna "požehnávaný" vašim pokojom a bratskou láskou i rovnakou závisťou Emeritný otec arcibiskup R.B. Brat v službe Matky Cirkvi R. Bezák sprevádzaný: Namiesto úprimných spoločných modlitieb, aby sa spoločné dielo - definitívnej porážky Zlého s jeho obrovskou armádou prisluhovačov a súčasných AKTÍVNYCH VYZNAVAČOV - slávne a jednotne podarilo realizovať.

Vždy a všade na čele s Majstrom našej armády hybridných virtuálnych križiakov sveta zúčastnivších sa aktívne aj na - INTERNETOVEJ KRIŽIACKEJ VÝPRAVE za očistenie sociálnych sietí od pôsobenie Zla a Zlého. Len si pomyslite, koľko duší vyznávalo za minútu pozemského času aktívnu službu Luciferovi návštevou www. stránok všetkých PORNOSERVEROV sveta. Fungujúcich k ukájaniu ľudskej žiadostivosti , ktorá je koreňom každého hriechu. A spomeňte si pravdivo na ťažkým hriechom práve PORNOGRAFIE presýtený a od pravej služby Trojjedinému Bohu odcudzený od Cirkvi Svätej- Kristovej vernej nevesty unesený DIABLOM - skoro celý kňazský seminár v neďalekom San Poltene. Jeho pedagógovia i seminaristi holdovali desiatkám tisíc internetovývh P O R N O S T R Á N O K !!!! Dráždi vás to páni predstavení zástupcovia našej hierachie? Alebo hádam už ani nie. Stalo sa a život beeží ďalej A to je to naše ZÁPECNÍCTVO nás Slovákov, ktoré nám často vyčítali profesionálni a rozhľadení špičkoví diplomati v kariérnej služne - Ján Kubiš a pán Miro Lajčák.. Cirkevný seminár San Polten bol, je i bude čiernou katastrofou v čase pontifikátu Jána Pavla II. 4i sa to hierarchii páči, či nie.

Aby bolo jasné - ja som iba laický teológ z Prešova, rodom z Krompách a prežitím ekonomicky aktívnej časti svojho života v kráľovskom kúpeľnom mestečku - v Bardejove. No, verný a horlivý služobník Boží, Nie výlučne našej hierachii.A rozhodol som sa slobodne byť aj hlasom a obhajcom obete R.B. Nespravodlivo umlčacej. Mohutný HLAS PRAVDY KRISTOVEJ i moderný a súčasný hlas - brata Róberta Bezáka musia dostať od vás satisfakciu, ako spieva v rovnomennej piesni rebel. Hádajte, kto?! M.J.

Priatelia, a teraz riadne zbystrite pozornosť a buďte v sede, aby zdravíčko vydržalo: Poctili ste B.R pomaly dvomi po nsebe idúcimi sociálnymi javmi a procesmi Vami realizovanej tortúry v Treťom tisícročí po Kristu: Tu sú per partes:

1/ verejne realizovaná pre výstrahu laikov - SOCIÁLNA P O P R A V A R.B;

2/ verejne dokonaná Vami, priatelia, pre výstrahu občanov SR - SOCIÁLNA S M R Ť B.R.

Už ste v obraze, otcovia, píšem úmyselne s malým písmenom "O"? Už ste zložili Učiteľovi účty za tento hanebný čin. Už tak učinil aj významne ASISTUJÚCI na sociálnej poprave a smrti Roberta B. František? Náš bdejúci Pán je aj pamätlivý a spravodlivý.

Obete zákulisných bojov o moc a postavenie podobnej Jankovi Kuciakovi a Martinke Kušnírovej. Vo svoje človečenskej podstate - a intenzite tragédie dezintegrujúcej Zlým - osobnostnú štruktúru OBETE R.B. - AGRESORMI. Veľmi, veľmi - podobné NÁSILNÉ príbehy. V druhom zatiaľ chýba objednávateľ. V prvom je jasný ako dobre vykonaná výchovná FACKA. Dokážem ihneď. Pozorne sledujte a čítajte. Tu je sila Internetu a sociálnych sietí, pán Dušan Kovačik...

Tam NÁSILNÁ a SOFISTIKOVANÁ (dodnes nepoznáme objednávateľov, priatelia!), krutá fyzická smrť dua mladých nevinných ťudí na prahu života zariadená svetskou profánnou mocou... 

A v prípade otca arcibiskupa Bezáka - pravá nefalšová vysoko násilná a v sociológii podrobne popísaná a vyšpecifikovaná (pozri napr. Prof. Wročiňski!) sociálna poprava katmi veľmi starostlivo vybranej obete, obyčajne rebela, a naloženie -tými istými majstrami katmi - už po úvodnej fáze v podobe sociálnej popravy obete, realizujúcimi kontinuálne a nadväzne pekne po poriadku druhú fázu s názvom -SOCIÁLNA S M R Ť OSOBNOSTI OBČANA- morálne doslovne ubitej a katmi psychicky a duchovne znásilnenej bezmocnej obete super násilného činu. Pochopili, drahí oteckovia ? Do jedného, pochopili ? Som rád, že som vás presvedčil.

Nemajúceho v dejinách INDIVIDUÁLNEHO, nie skupinového, hromadného či masového i národného vyvražďovania - obdoby. Nemilosrdnej a sofistikovanej komplexnej likvidácie oponenta či protivníka s inými názormi a riešeniami konktrétnych problémových situácii a ťažkostí.

Sociálnej poprave obete Roberta. Určite vyhladzovacej, likvidačnej a nemilosrdnejšej prvej a úvodnej fáze násilného činu ako celku zvanej sociálna poprava. Pre porovnanie: Popravy horšej od fyzickej telesnej popravy majstrovsky a priamo v TV vysielaní džihádistickej TV All"Jazeraa. Realizovanej pre výstrahu Islamským štátom -všetkým jeho nepriateľom a neprajníkom sveta -už roku 2012 v lete- profesionálnym katom moslimom Johnom na americkom občanovi S. Foleyovi...

A odrazu sme boli svedkami pomalej a roky vlečúcej sa ukážkovej násilnej likvidácie pre výstrahu ostatným odbojným občanom a skupinám občanov cirkevného stáda SLOVENSKEJ PROVINCIE. MONSTER PROCES, v tak isto ako v IS (v Islamskom štáte!) vysielaný per partes (po častiach!) - z verejnej likvidácie pre spoločenskú a cirkevnú výstrahu -občana SR - R.B.

Spoločenskú prezentáciu zastrašovania občanov štátu pomocou ešte beštiálnejšej SOCIÁLNEJ SMRTI emeritného činovníka. Prosím, a to vraj žijeme v slobodnom treťom miléniu po Kristu Pánu ? Ani Moslim John, populárny kat Islamského štátu, by sa za takýto hrdelný proces s jeho originálnym komentárom ako vieme, vôbec, ale vôbec nemusel hanbiť. No , na Slovensku to bolo, je i bude vždy tak. Čo na to poviete, pán profesor cirkevného práva - Duda?:

Som rád, že som sa vo víťaznom blogu mohol konečne pravdivo vyznať i Slovenskej biskupskej konferencii. Ak som vás urazil - príjmite moju urážku-ponosu(!) ako chlapi a nie rúčky do dáždnikov... (opakujem, že ponosu na vás!), pretože vy všetci reprezentujúci Slovenskú cirkevnú provinciu nie ste NEOMYLNÍ vo veciach katolíckej viery ako výlučne viditeľná hlava našej Cirkvi - Sv.Otec František. Len a len - pápež František. Doteraz(!) s maslom na hlave v prípade R.B. Radím vám všetkým, hlavy pomazané: "Tieto súvislosti si v zmysle platného CIC - SI POKORNE LÁSKAVO UVEDOMTE NA ČELE S JEJ PREDSEDOM Mons.. X.Y-lónom)). Dôstojne a ako vzdelaní chlapi. Časť z vás sú dokonca jezuiti. Hlavy hore!Alebo to berte tak, že sa nám vospolok už prihovára PÁN profesor z nebíčka. RIP. Jozef L. Áno, ďalší rebel a mne spriaznená sympatická duša - Prof.Dr.Jozef LeščinskýPhD.

To koukáte, že jó ? Nastal čas aby som sa Vám predstavil v plnej intelektuálnej zbroji a kráse. Ved práve na vlastnej koži zažívate to, čo zažívali farizeji v aspologetickej reči prvého mučeníka Matky Cirkvi Sv. - Svätého Štefana. Nič, určite nič podobné ste počas svojej profesiovej kariéry nezažili a sotva zažijete. Pátrí sa teda vedieť, kto vás školí, priatelia. Len seďte poctivo a lieky na srdce a mozog majte po ruke. Lebo, práve teraz to príde. Moje FOTO. Slovami básnika: "Postoj chvíľa (!), si k r á s n a."

A kto je autorom tejto SMELEJ výzvy?! Zas len rebel. Nik iný ako - Prosociálny hybridný virtuálny križiak a laický kresťanský teológ v jednej osobe - Jeho Maľučkosť - Ivan Olejár z Prešova. Tu je moje charakteristické foto. Neľakajte sa, už aj tak zneistení priatelia moji&&&&&. Ešte dodám na poučenie z Michalka v Bardejove kde je predajňa cirkevnej literatúry. Kupoval som práve CIC na skúšky z práva. Významný otec s malým to komentoval pred predajcom s úškľabkom a precedil medzi zuby tak, aby som to počul ako študent laickej teológie, svojej už v poradí tretej úspešne absolvovanej VŠ (mám štyri, priatelia., aby som vysvetlil údaje zo svojej krásnej veselej FOTO.: "No to nám bude zase fajn, keď kde-kto (ešte že nevyznal pravdivo - SKADE RUKA, odkiaľ noha, hoci si to určite myslel!), predstavte si ako to geniálne dokázal umocniť v závrečnej časti svojho hanlivého výroku - "S K U P U J E a M Á voľný prístup ku Kódexu kánonického práva !!!!" Výrok kňaza na verejnosti na prelome milénií. Pred kolegom a na adresu kolegu v oblasti teológie. Hanba mu naveky. Amen. Nie, nevypálil som mu rovno na predajni za hlbokú urážku a poníženie pred obsluhujúcim personálom. Provokoval neuveriteľne. A po facke by som štúdium určite ukončil na jeho osobný podnet. ..... o t e c ... Ešte teraz ma trasie. A dobre som urobil. Mal svätú pravdu, ako čítate. Donedávna velil kdesi pri Stropkove, otec prevelebný....
 

jeho Maľučkosť - RNDr. et PaedDr. et ThMgr. et PhilBc. ivan Olejár PHVK
jeho Maľučkosť - RNDr. et PaedDr. et ThMgr. et PhilBc. ivan Olejár PHVK (zdroj: Ivan 0lejár, súkromný archív UJL(/Univerzity Janka Langoša))

Som vždy bojovníkom D O B R A vo svete. I v našej Cirkvi, v ktorej máme -my laici- osobitné poslanie aj v zmysle prijatých dokumentov II. Vatikánskeho koncilu., priatelia z našej rímsko-katolíckej hierarchie. Spadám pod otca arcibiskupa košickej arcidiecézy Mons. Bernarda Bobera. Áno (!), Otec arcibiskup som to ja. Zaiste už tušíte, že bude zle. Čítajte, pane, ak máte odvahu. Osol zavše pohryzie pána a majiteľa. Som to ja maľučkosť, ktorý sa zúčastnil kedysi výberového konania na miesto riaditeľ Cirkevného gymka v Bardejove. Keď bolo ešte situované medzi roľami a poliami....

Prisahám, že konkuzného konania som sa v živote zúčastnil vtedy a iba jediný raz v živote. Opakujem poctivo, že iba -VÝLUČNE a jeden jediný raz v živote (!) na jedne jedinej cirkevnej škole v Bardejove. A sám najlepšie viete, že tam boli v tých časoch najmenej dve !!! A teraz príde pointa. Vy (nemyslím vy osobne otec arcibiskup B.B. ( s iniciálkami ako populárna Brigita Bardot!), ste moju prihlášku do konkurzného konania HANEBNE Z N E U Ž I L I : . Ako? Bez môjho vedomia a beštiálne sofistikovane ste ju použili v konkurze na miesto v druhej Cirkevnej škole v Bardejove.

Výsledkom bol stav - z vašej strany opovážlivý a mňa do krvi urážajúci a degradujúci moju osobnosť pod čiernu Zem tzv. Opičí (nie, do P !) proces môjho likvidovania v okrese -v tunajšej pedagogickej obci Integrálne - svetskej a profánnej ale aj v cirkevnej časti, priateľu. To koukáte, že jó? Aj ako v pedagogických obciach -mňa - uznávaného a rešpektovaného renomovaného autora odvážnej a po Slovensku rezonujúcej "Bardejovskej výzvy pedagógov k poslancom NR SR" - ešte za čias vládnutia VPN a aj môjho osobného politického vzoru - človeka ANTIKOMUNISTU telom, duchom i spriaznenou dušou - REBELA - Janka Langoša. Kolegovia sa mi zaslúžene smiali a vysmievali sa mi poza chrbát a vyrobili zo mňa, za zopakovanie pokusu o miesto riaditeľa cirkevnej školy, obyčajného vidláka. PRÁVOM, podotýkam, že PRÁVOM - kariéristu najhrubšieho zrna. A toto všetko ste Bernard dopustili na moju šedivú hlavu. Pošpinili ste moje dobré meno pedagóga -v a -po Bardejove a okolí.

Keď Vám smelo a verejne vyznám: - že vtedy v čase konkurzu - inšpektora, metodika, referenta pre činnosť športových, turistických, populárno-vedeckých, technických i kultúrnych organizácii detí a mládeže Bardejovského regiónu, ďalej -hlavného koordinátora primárnej prevencie drogových závislosti a riadenia zápasu za elimináciu preddelikventného a delikventného správania a potláčania detskej a mládežníckej kriminality v okrese Bardejov. Poznal ma každý. Spoľahnite s a i spamätajte - B.B.

Aj preto na starobu som sa musel stať s manželkou -MIGRANTMI vo vlastnej krajine. Dodnes ste sa mi, veľavážený absolútne NEOSPRAVEDLNILI za krivdy. Že za krivdy? Už vás čujem. Hádam, len za krivdu.

Nie hlava osvietená, trvám -že za krivdy. Dokážem ihneď. Čítajte trpezlivo.

PO neúspešnom konkurze i pominutí hanlivej aféry pedagóga-kariéristu - prišiel definitívny šok a moje vytriezvenie z MOJEJ a len mojej - veľmi idealizovanej a falošnej predstavy o cirkevnej hierarchii ako hlavnému garantovi DOBRA na Zemi. Môj skúsený spovedník ma dávno predtým pravdivo a nezištne varoval radou: "Ivan, priateľ, NAUČTE SA - P L Á V A Ť V Š P I N E !!!" Nemyslite si, že u nás v hierachi sú iné praktiky v kariérnom postupe a medziľudských vzťahoch ako v profánnom svete!?!" Do bodky sa potvrdzujú jeho slová aj dnes...

Pamätáte si veľmi dobre, horlivý BOBER (bobor je veľmi usilovný a užitočný tvor a často som pozoroval ich aktivity na hati nad Bardejovom v Mokrolužskej močarine pri Topli...), ŽE sa mojej MAĽUČKOSTI dostalo až takej cti a morálneho ocenenia, že som v roku 1999 skladal v katedrále SĽUB za prvú stovku absolventov u Veľkého kancelára J.E. Jána Sokola (pomocníka ŠtB, ospravedňujem sa, no Langoš je Langoš a niekedy sa ťažko prehltáva a zadrie v hube..., zvlášť (!) , keď je vám životným vzorom; myslím - zavraždený na objednávku Jano Langoš. RIP. !).

Skladal som prísahu -nás- prvých laických katolíckych teológov a konečne originálnych KRESŤANSKÝCH PEDAGÓGOV - prvých po stáročiach neplodnosti a neprajnosti osudu i spoločenských okolností pod surovými a násilnými čižmami - socializmu a komunizmu - u nás na Východe v Košickej arcidiecéze. Za osobnej prítomnosti dekana rímsko-katolíckej bohosloveckej fakulty Sv. Cyrila a Metodeja Univerzity Komenského v Bratislave - Prof.Dr.Ing.J. Kutarňu DrSc. Bol to môj doposiaľ naj zážitok v službe Ježišovi. Aj pre nebohú mamu (RIP.) a dodnes žijúceho otecka. Bohu vďaka a poklona.

Aby ste mi vy, a jedine Vy , drahý BOBER -odmietli v zápätí UDELIŤ K A N O N I C K Ú M I S I U pre výučbu náboženskej výchovy. "Do psej matere!" volám s Ficom, "tak načo ste mi kázali skladať prísahu a sľub v mene všetkých vtedajších kolegov ???" Navyše, pred Bohom a ľuďmi prítomnými na akte slávnostnej ceremónie ... Pred očami stovky konškolákov, ich najbližších i akademických funcionárov Univerzity Komenského v Bratislave !?

"To co za habaďura?", pýtam sa dodnes -po východniarsky, ako mi narástol zobák... Aby ste mi v zápäti vy osobne zabrálili daný sťub v praxui REALIZOVAŤ ?????? Bober, bobor...I chudák, váš asistent Lucifera, Mgr. Jurko... Darmo má dnes profesorský titul. Pre mňa zostane len Ďurom-truľom... Ďuro, Ďurko, v konečnom dôsledku JURKO -údajne už profesor Jurko na Katolíckej univerzite v Rožberku na Liptove .... Kedy to tak vedela jej pravé osobnosť - Prof.Tadeusz Zasepa ? Červenal by sa! Od hanby za také praktiky kolegov po Slovensku. Inu - bratom Poliakom sme sotva kedy siahali aspň po kolená. Zápecníci Slováci. Drotári.

Pánie profeszorie Zasepo, ktorého vlastnoručný podpis mám v knihe nemeckého teológa, nespomeniem si na meno, s názvom "Kresťanská etika" -spomínate si na moju "podpásovku" v podobe všetečnej otázky mňa "večného študenta Nevedka", na ktorú ste dlho, pradlho hľadali odpoveď na našom stretku ešte v priestoroch Cirkevného gymka v Bardejove - ja ho pracovne volám, nech mi je odpustené - gymka -medzi poliami a roľami..? Kde som neobstál v konkurze na miesto jeho správcu. A keby sa vedelo, že víťaz konkurzu - kolega laický teológ Fr. P. zo Spiša (on absolvoval tamojší seminár) mi v deň svojho víťazného konkurzu, už ako RIADITEĹ cirkevného gymnázia v Bardejove uprostred rolí - mi sľúbil miesto učiteľa fyziky a chémie (mojej pôvodnej aprobácie z UPJŠ v Košiciach získanej v roku 1979) , do roka a do dňa. A zákernosť dotiahol pod vedením Lucifera ( môžem potvrdiť a verejne práve POTVRDZUJEM - silu Satana na vlastnej koži, chrbte i osude; ako to práve robím aj týmto blogom!) do víťaznej koncovky. Mne sa do očí vysmial a do roka prijal na uvedené miesto kolegu prírodovedca s aprobáciou matematika-fyzika, ktorý bol tretím a posledným členom-uchádzačom na miesto RŠ v pamätnom našom konkurze-zápolení.... A už ako kmeňový zamestnanec gymka bol so svojim riaditeľom aj na besede s pánom Prof T. Zassepom. Iba zabudli, že Božie mlyny melú - pomaly a isto. A tretí na riaditeľský konkurzný mariáš, na gymku dávno neučí. Dostal ťažkú mozgovú porážku. Ani náš Pán sa niekedy nemôže dívať na intelektuáne surovosti na Slovensku. Pán Boh Ti daj - RNDr. Mirku XY-lón - veľa zdravíčka a vyliečenia z porážky. Amen.

Práve ma DuchSvätý oslovuje - služobník Iv, tvoj ďalší blog, napriek tomu, že v úvode tohto blogu deklaruješ, že ide na dlhšiu dobu o posledný blog, ideme uverejniť na Internete blog na tému - Boží mlyn. Poslúchnem, Pane. A - ĎAKUJEM za príležitosť v Tvojem službe - byť naďalej užitočný - Tvojim - nám Maľučkým - sestrám a bratom. Špiny je veľa. Treba ju umenšovať . Aj blogmi oslobodenia duše od ťarchy našich i MOJICH osobných - hriechov a vín. Pán Boh zaplať za možnosti vyznania. Volám so Sv. Augustínom, autorom Vyznaní.

A zároveň si naplno uvedomujem (osvietilo ma práve!), že predsa práve TIETO - tzv. internetové meditačné blogy uverejnené na sociálnych sieťach(!) - ako mi diktuje Tretia Osoba a a ja poctivo ZAPISUJEM (!) -odkazy Božie- sú maximálne UZDRAVUJÚCE (!). Odkazuje nám aj, že toto je práve to, čo nutne potrebujeme na ELIMINÁCIU dôsledkov šírenia sa celosvetovej pandémie Kovidu. Rozhodne aj meditačné internetové blogy uverejnené na ľubovoľnej sociálnej PC-sieti, nielen doteraz jednostranne, možno aj nedajBože účelovo a sofistikovane preferované a obľúbené - rozhovory S Majstrom v tichu komôrky a od ranného stredoveku kresťanmi praktizované... Tie nech naďalej fungujú. No sme a žijeme už v Treťom miléniu po Kristu. "Vstaň (!), čierny pastor Martin Luther King(!!)", spieval a vyzýval kolega chemik a spevák Ivo Heller na Bratislavskej lýre a zasieval nám posluchčom do sŕdc nádej. " A v mene života a práva - chystaj veľký heeppening!" - šťastlivý návrat Dobrého pastiera a koniec moci Zlého vo svete.

"Mal som a mám taký sen", prihovára sa sám pastor a mocný orodovník z nebíčka. A zas už len plačem... Prepáčte tvrdohlavému oslovi. Posolstvo komplexne prosociálneho M.L.Kinga žije a bede žiť naveky. Aj v našej Cirvi Svätej. I posolstvo iného rebela - Martina Luthera.

On Vám pred 500 rokmi pribil papierové tézy - pre už vtedy Papierové hlavy (podľa rovnomenného úspešného filmu režiséra Dušana Hanáka!) na bránu chrámu. Ja moderne - tento internetový blog - obrazne - na brány Internetu. Meditačný internetový blog umiestnený slobodne a vedome, bez akejkoľvek mediálnej cenzúry - na aspoň jednu zo sociálnych sietí -ako základný komunikačný prostriedok v ére digitalizácie a využivania IKT. Môžem veselo a s humorom konštatovať, že na potvoru, bratia a sestry ako dopo posledné vysokoškolské štúdia ukončené úspešne v roku 2009 - sú štúdiá projektovania a informatiky na VŠT Košice. Ako to letí . koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom!??? Prekonaná hláška v období výkonných PC aplikácií translátorov skoro včetkých jazykov sveta. Už nie výlučne komôrky v izolácii a tichu. Svet sa zmenil priatelia z Biskupskej konferencie Slovenska. A Pán dobýva Internet. Úspešne. I proti vôli mnohých z Vás, kámoši. Pozor! Osly hryzú ako psy, ak ich bijete hlava-nehlava. A kopú -navyše.

Tieto moderné komunikačné IKT a digi prostrieky -sú práve uvedené do nášho sveta rozličných objavov. I PROSTRIEDKAMI UTUŽOVANIA Z D R A V I A i zisku imunity voči psychickým ochoreniam a osobnostným poruchám a depriváciám, ktoré veru ešte v čase českých profesorov Hromadu a Hynieho i nášho Tóna Heretika (tri profesorké Háčka ako ha...ha...há!) NEBOLI ZNÁME a popísané vo vtedajšej i súčasnej odbornej literatúre. Rád tak činím aj na vašu počesť, kolegovia. Opakujem - pod starostlivým vedením a patronátom Ducha Svätého, ktorý veje vždy , len kam On sám chce ! A môžem Vás uistiť, že ako náš Učiteľ Ježiš obľubuje nás Maľučkých. Veď autor Knihy Kníh pred tisícročiami jasne napísal text na druhej tabuli Starej zmluvy, ktorú priniesol a ľudu interpretoval vodca Izraelitov - Mojžiš: tak to čujme a pamätajme posolstvo: Krátke:

" N E Z A B I J E Š !!!! " Nič viac, nič menej - odkázal nám JAHVE.

Nie, nejde v prvom rade o mŕtve obete násilností spáchaných aj na due Janka a Marienky(Martinky, aby som bol presný!), ako v tej bájnej rozprávke o Medovníkovrj chalúpke a triumfálnom vížazsve Dobra nad Zlom. Ide o podstatne viac. V pozitívnom zmysle a podľa Interpretácie Biblie v Cirkvi Svätej IDE V PRVOM RADE O HYPER PREVENCIU MRAVNÉHO DOBRA V PODOBE Z D R A V I A !!!! Darovaného ľudstvu tímovo i interindividuálne Trojjediným Bohom - Jahvem. Najmä Židom, kresťanom a moslimom. Monoteistickým náboženstvám planéty Zem. Človeče - nezabiješ ! Lebo inak - hrešíš proti Bohu a Jeho vôli. A za to ťa môže postretnúť na tvojej ceste života aj večné zatratenie, namiesto večnej spásy. &protipólny STAV - teba ako jednotlivca. Zatratenie, či vyvolenie? Rozhodni si sám o definitívnej kvalite a podobe seba samého, človeče. A nezlob se! Ako pri našej obľúbenej hre maličkých. Už vám niekto vyznal, že je vášnivým hráčom hry, nie PC-hry - Človeče, nezlob se! Ój veru veru tisíce odohraných partií na mojom konte. Počnúc so starými rodičmi na Slovinkách nad Krompachami počas dlhých zimných večerov. To boli zlaté časy nevinnosti. Desaťročie, po II. svetovej vojne - najväčšieho masového násilia v ľudských dejinách ! Vyložene PROTI Jahveho piatemu prikázaniu. No, ľudstvo sa sotva poučilo. A zabíja aj vo vojnách ďalej.

Dostali sme každý od Boha stav zdravia. V okamimu počatia. Určite DAR ZDRAVIA. A určizte každý jeden počatý jednotlivec. Neveríte oteckovia? POchybujete, mamičky? Čujte moju presvedčivú interpretáciu reality.

V prvom rade však musíte poznať základnú tézu z vedy dogmatiky, organickej súčasti teológie. Axiomaticky tvrdí: "Boh Otec priamo pri akte OPLODNENIA ASISTUJE TÝM, ŽE OD POČIATKU VDYCHUJE PLODU - NESMRTEĽNÚ DUŠU !!!" Interpretujem:

V okamihu, keď spermia mužského semena preniká pokojne, no rozhodne bunkovou stenou ženského vajíčka a sám Boh otec pomocou Ducha Svätého PRIDEĽUJÚ VEĽMI ZODPOVEDNE JEDINCOVI - tzv.  V D Ý C H N U T Í M (!)ľudskému zárodku v tele matky, budúcej rodičky - kvalitu kvalít pre večný život - opakujem - NESMRTEĽNÚ DUŠU. A Vdýchnutie pre nás zostáva TAJOMSTVOM oplodňovacieho aktu človeka. No, viete zároveň, priatelia verní a dobrí v rovnakej službe Bohu, sebe i blížnym, že koľko takýchto prirodzených aktov sa práve odohralo na našej Zeleno-Modrej planéte dovtedy, kým ste práve dočítali tento odstavec meditačného internetového BLOGU? Alebo aké dôsledky má fakt, keď do Šíravy sa mimovoľne dostanú mužské spermie pri nevedomej polúcii kúpajúceho sa muža ?! Iba jedného jedinkého plavca ??? Sú to bioetické témy jak lusk. Či moja dodnes nezodpovedaná kardinálna otázka z morálnej teológie prednesená odvážne až drzo na štátniciach celej skúšobnej komisii hláv pomazaných v lete 1999:

"Myslíte, že Trojjediný Boh bude vedome a dobrovoľne asistovať práve vdychnutím nesmrteľnej duše aj K L O N Á T O M a iným budúcim napodobneninám ľudí z dielní genetických inžinierov? Komisiu oblial pot, zafučala a predseda mi kázal poberať sa z miestnosti a poslať k obhajobám kolegu... A dnes po troch desaťročiach sme púokročili už tak ďaleko, že šejkovia zo Saudskej Arábie ponúkajú PCasistentky a spoločníčky s umelou inteligenciou a na objednávku skonštruovaným SEXAPÍLOM. S prehľadom sme v treťom tisícročí prekovali v oblasti ZVRHLOSTI biblických Sodomčanov a Gomorčanov. Pritom vediac dve tisíročia podľa Učiteľa, že Sodómia je jedným z iba štyroch hriechov volajúcich do neba. K pánovej odplate za ne. Za ich fyzické spáchanie. A trest za ne je dininečný a spravodlivý. Okanžitá strata možnosti zisku osobnej sxpásy. Večné zatratenbie.páchateľa hriechu. Nekompromisné. Dokonaé jeho realizáciou do konca. Nuž a saudská PC-spoločníčka slúži na realizáciu hriechu sodomie v dokonanej podobe. Spojeného a umocneného plejádou ďalších hiechov uvedených a podrobne analyzovaných v základnom a klasickom dvojzväzku Prof. Františka Tondru : Morálna teológia. Spomeniem aspoň - pornografiu, mazturbáciu, onániu, masochizmus, manželskú neveru ako dôvod na zneplatneie manželskej zmluvy podľa CIC a pod Ako dôsledný antikomunista a učeník i nasledovník Janka Langoša - dodávam na osvieženie. A cítim ako sa mnohí pýtate a ja odpovedám:

Poznáte vôbec , poznali ste vôbec aspoň troch presvedčených dobrákov komunistov duchom, telom i dušou s charakterom komplexne prosociálnej OSOBNOSTI??? Ja odpovedám: Ale, áno. Všetci sú právnici, dvaja ústavní, jeden súčasný europoslanec: Ľ.F., Š.H. a M.R. Nemôžem ich naplno vykryť. Sú to priatelia. I bývalí spolužiaci. Sme rovesníci, ešte dodám. Spomenutý štvrtý právnik na krížovú sedmu - kryptokomunista - Močiar-Mečiar im nesiaha - ani po kolená. Ani po právnickej odbornej stránke ani po človečenskej a ľudskej. Ale tým pravým orechchovým je komunista - môj profesor gymka v Krompachoch - Pán s veľkým "P" stredoškolský profesor Ivan Kuchár (RIP, Pán Profesor!) Manželka sa ešte držia pri zdravíčku- vyučovala na gymku a naučila ma perfektne - jazyk ruský. Ďakujem Vám obidvom za svoju edukáciu. Veď aj môj ešte žijúci 91-ročný otec vyučoval ruštinu, ktorá doma znela často. No, komunizmus sme v rodine netolerovali.

Pritom otec bol bezprostredne po II. svetovej vojne absolventom grécko-katolíckeho gymnázia v Prešove. Na štúdia išiel z obce Jakovany ako jeden z mála žiakov ročníka, ktorý vôbec neovládal ruštinu... Mal aj strednú elektotechnickú priemyslovku v Prešove. A balalárske štúdium na Ekonomickej fakulte UK v Prahe. Robil v závere profesiovej kariéry námestníka v gigante SEZ Krompachy, predtým MEZ (Moravské elektrotechnické závody , ešte väčší priemyselno-technický moloch za bývalého Československa). A generálnym súdruhom robil kvalitne tlmočníka po zahraničí, pri ich zahraničných služobných cestách a obchodných jednaniach. Nikdy, ani náhodou neuvažoval o členstve v KSČ či KSS, Štb či spolkoch slobodomurárov a illuminátov či bosorákov-satanistov. Praktizujúci kresťan po celý život. Aj s mamou a bratom. Takže áno, výnimočne mám rád aj páe komunistov, ktoré mi život priniesol. Mame trotiž spoločnú podstatu - človečenskú. Sme ľudia. S Bohom otcom za asistencie Ducha Svätého vdýchnutou N E S M R T E Ľ N O U D U Š O U. A ona nas naozaj spája v duchu hesla . Ľudia s dušou - darom Učiteľa - SOJEDINITES! (spojte sa !). ŽE vami zarezonovalo - "Proletári všetkých krajín - spojte sa !"?

A chcete si nado mnou víťazne odpľuť a poslať ma do večného zabudnutia ako blogera? Slobodne tak urobte, priatelia. Predsa aj trio červených manipulátorov z 19. a 20. storočia - K. Marx; F. Engels ; V.I.Ulianov-Lenin -iba hrubo a násilne, nedodržiac prísny autorský zákon, ktorý samozrejme v tých časoch NEEXISTOVAL vyrabovalo pravdy Majstra opísané v Skutkoch apoštolských. O čom? V čom? V nič menšom, že aj prví kresťania, bezprostredne po Ukrižovaní Pána - SPOLOČNE zotrvali na spoločných modlitbách a prinášali apoštolom celý svoj hnuteľný M A J E T O K a žili v spoločných sociálnych komunitách. Neskôr aj v rímskych katakombách v časoch za prenasledovania Kristovej Nevesty, ako poznáme z histórie. V spoločných komunitách. Po , a teraz si zapchajte dobre uši ako židovskí farizeji pred prvým mučaníkom Cirkvi - mladým a vitálnym Svätým Štefanom , ktorý umrel rovnako ako Martinka Kušnírová a novinár Janko Kuciak - PO K O M U N I S T I C K Y ... No, zostávam po tomto pravdivom výroku stúpencom Janka Langoša - jemu i Učiteľovým - verným ANTIKOMUNISTOM. 

Ani ja, po príklade otca nepotrebujem komunistické a socialistické barlyčky a členstvo v podobných spolkoch politického tlaku a násilia proti spoluobčanom.

Ja to viem urobiť iba KVALITATÍVNE. Posúdť vo svojej podstate akt oplodnenia. Ako toť porazenec -Vl.Mečiar. Keď srdcerevúco a myseľdrásajúco pamätne vyskočil na spoluobčanov. Zvrieskol, chudáčisko násilné boxeristické!: "Vy pre mňa nie ste partnermi do diskusií. Ste iba obyčajní GÁGAJI a PRĎÚSI!" Kričal v parlamente najvyššieho legislatívneho orgánu v záchvate ním lomcujúceho pravého nefalšovaného stavu mysle a vedomia zvaného v serióznej medicínskej odbornej literatúre jednojednoznačne a neoddiskutovateľne - A M O K !!! Aby sa za pár rokov poberal na smetisko - bohužiaľ, zosratý naveky. Ako pravý a nefalšovaný prďús-prďúsov Slovenska. Kto mečom bojuje, mečom obyčajne aj hynie. A v takomto špinavom a úbohom stave mysle, duše i sómy (tela!) sa v tichosti porúčal , pásť kdesi pri Elektre ovce... Ako sa priznal politickému súputnikovi Bélovi Bugárovi v dialógu verejne, v televízii. No, hanba stud -Doktor! (Doktor- je meno Vl. Mečiara, pod ktorým bol vždy evidovaný ako spolupracovník poltickej polície - všemocnej ŠtB za komunizmu!) Až - na mol pokadený, ako sa zvykne po definitívnom funuse skonštatovať... Paradoxne - okadený vrchovato - sebou-samým. Neúspešný zakladateľ politickej strany -LIGA- v posledných voľbách. SralBotko a TlčHuba.

"Ja sa ani MEČIARA(!), pardón, husára - nebojím!", povedal by známy Kubo. "Taaááákk sa já vystriem, uvalím mu jednu (!) -Anča, ..., že ujčok Lovecký?!.." trepe víťuz Kubo. Skoro ako, ako samo sa vyhlásený -zaslúžilý Dochtor honoris causa a evidovaný spolupracovník ŠtB, vraj za OTCA SLOVENSKÉHO NÁRODA. Bohu, otcu rti naháňam.. Ale som sa dau uniesť Močiarom. Otca ti nahúňam, či naháňam Vladimír Ijlič M. Ty jeden Močiar skazený - skade ruka, skade noha. Daj mojim vyvoleným Ančiam !!! (Belousovovej@Nagyovej!) -pokoj. Raz a navždy!"" Zastrája sa dodnes ohŕdnutý bača od Elektry. Vráťme sa už znovu k dogme o oplodnení.

Totálne zdravý stav všetkých zainteresovaných pri celom a počas celého aktu počatia jedinca. Stav. Ten sa mohol už krátko po oplodnení a prieniku spermie stenou ženského vajíčka zmeniť na stav CHOROBY novovzniklého ľudského zárodku v tele matky? Štatisticky. Ako jedna z možností vo vnútromaternicovou vývoji plodu. Plodu, ktorý už je originálom s ľudskou individualitou. a záver z morálnej teológie a bioetiky. Preto musí byť živý tvorček v tele matky chránený celkom logisky a bez diskusií - OD AKTU P R I R O D Z E N E H O POČATIA RODIČMI. Súhlas? Súhlas. Nepojednávame o násilnom akte počatia ZNÁSILNENÍM. SúHLAS?! Pozor, nie Hlas Petra Pellegriniho. Súhlas.. Vypnite stránku i PC. A keď dostanete ešte raaaaaaaz chuť, pokračujte. Ja vás v tomto celom blogu na 1.000% nesklamem. Nič podobné už nebudete dlho čítať. Verte mi. Pozývam vás k dočítaniu nabudúce. Zatiaľ, dovi.

Katyňska zruda špiny - otvorený hrob príslušníkov Poľskej inteligencie popravených v r.1941 beštiálne katmi NKVD- politickej polície diktátora Stalina
Katyňska zruda špiny - otvorený hrob príslušníkov Poľskej inteligencie popravených v r.1941 beštiálne katmi NKVD- politickej polície diktátora Stalina (zdroj: Ivan Olejár PHVK, archív UJL Prešov)

Mysleli ste si v kútiku duše, že ste mali obaja spiklenci - aspoň pri tejto podlosti na mne dokonanej, nado mnou maľučkým postavením v spoločenskej i cirkevnej HIERARCHII - intelektuálnu prevahu ? Dvaja priatelia, na mne prajúci ako ŠtBb-áci či príslušníci ruskej sovietskej ČEKY a jej nástupkyne, NKVD, nebodaj Putinovej materskej KGB? Uisťujem vás, že ani na okamih - nie!!! Ledaže vo vašej pôvodnej vlasti. A buďte znovu pozorní. Vlasti za hranicami večnosti i ľudskej dôstojnosti. A pravdivo vás uisťujem, páni, že ňou nie je - O Č I S T E C !!! Lebo vy detailne poznáte CIC a máte ho dodržiať v našej spoločnej praxi zveľaďovania Kristovej nevesty. Vás - hlavne CIC, nie univerzálny a všeobecný Katechizmus katolíckej Cirkvi záväzný pre nás Laikov. A ste ním zaviazaní od prijatia sviatosti KŇAZSZTVA. Každého z vás ako hierarchu. nie laika Cirkvi viaže. O to prísnejší a spravodlivejší bude posledný súd nášho Učiteľa a Vzoru. Vzoru hodného verného nasledovania Krista. Čo je teda za hranicami večnosti u Pána?!

A môže byť tam čosi objetívne reálne ???, pýtam sa aj s marxistami. Odpovedám: Za hranicami biblickej večnosti je - Poriadny kopec - ľudskej ŠPINY !!! Miliónkrát väčší ako biblický raj, až za večnosť?! Ihneď dokážem. Kopec "morálnych a mravných", stáročiami riadne napáchnutých fekálií Lucifera a jeho svorky padlých anjelov a nás ľudí za tisícročia rozvoja ľudskej civilizácie v službách POKUŠITEĽA a vždy pyšného Padlého anjela. - fyzicky krásneho i inteligentného Satana.....

Padlý anjel  S A T A N
Padlý anjel S A T A N (zdroj: Ivan Olejár PHVk, súkromný archív UJL máj 2021)

Populárny spevák Kuli so skupinou práve získal ďalšie tantiémy, ktoré vymení za balík ečiek vo vysielaní verejnoprávneho RTVS so skladbou - "KU hviezdam!" Potešil kde koho. Mňa nie! Stačí, aby som si dobre prezrel slávny obraz Lucifera. Poďme, vykročme smelo rovno -hlavne my-mladí - ku hviezdam. Vizionárske slová interpreta Kuliho za mohutného doprovodu kapely. Keby?!!! Sme vo hviezdach nenašli číhať Satana. Na svoje dôveryhodné a naivné obete. Nájdeme tam ako Supermana - práve Lucifera. A pieseň razom naberie iné posoltvo. Otvorená a čitateľnu výzva ku klaňaniu sa Satanovi. K satanizmu mladýcch i striebornú generáciu našich dôchodcov..

No, Kuly má iba ukončenú edukáciu na SOU. Zákonite zaostáva za myslením elitného intelektuála. Dokonca neviem, či nie je rozvedený. Myslíte si slovutní páni Milo a Mičev, že je to naozaj ten naj vzor pre naše deti a školopovinnú mládež. Ja, rozhodne a zásadne - N I E !!! Ako pedagóg regioškolstva so 40-ročnou súvislou poedagogickou praxou ! A podpíšem sa pod svoj výrok PhVk kedykoľvek. Tolerujme mu MORÁLNY prešľap. No zároveň, pán Milo nestrieľajme na básnikov. Nestrieľajte do labutí znie nástojčivo i inej skladbe. Príjemnejšej a lahodnejšej. Optimistickejšej. Menej bulvárnej a bombastickej ako Kullyho. A netrestajme predsedu jednej z parlamentných strán za použitie šeku s číslicou. Veď vieme, že napr. číslo 8, symbol nekonečnosti, slučky, ktorou sa aj v matematike vo vodorovnej polohe ohnačuje práve NEKONEČNO. Ako symbol plnosti časov a Božej hojnosti, pán tiež odborník na kade-čo a kade-koho - Milo. 

Pozrite sa objektívne a politicky nezaujato na - odvčera strmhlavý pád šéfina múzea SMP v Banskej Bystrici - ľaviciového extrémistu a marxistu - občana Mičeva. Ide do zabudnutia. A pôjdete i Vy - občan Milo. Božie mlyny melú pomaly ale isto. Mlyn práve rozomieľa súdruha Mičeva - šéfa Múzea SNP. Dodávam, tak mu treba. Predseda strany, ktorý si flagrantne v pracovnej dobe robil za peniaze nás, daňových poiplatníkov volebnú politickú kampaň. Myslel si, že ju robí vysoko sofistikova, no prerátal sa ! Veľmi.. Verte Milo. A možnože sa pri vyšetrovaní jasne preukáže fakt, že ste mu Milo - výdatne pomáhali. Ako osobe rovnakej krvej skupiny z bloku ľavicových extrémistov SR. Aj s aktivistom -Weisenbacherom.

Uisťujem Vás, že sasc pánom ministrom Naďom i pani ministrerkou Milanovou na to určite pozrieme triedne, a z druhej straný barikády. Nie takej barikády-habaďúry, aké nastavali Pražáci 5.5.1945. Keď boli viac ako jasné a definitívne výsledky násilnej masakry - II. svetovej Vojny. A seržant ruskej víťaznej červenej armády Kontymirija sa chystal zavesiť červenú vlajku na vrchol Reistagu v Berlíne. Neviete intepretovať mne osobne - PhVr, červený bohatier Milo, čo tým chceli Pražáci Európe i svetu demonštrovať - tri dni pred definitívnym podpísaním kapitulácie vojsk SS generálovi Žukovovi ?!

Že vám Lucifer pripomína množinu obľúbencov detí, mládeže a dospelých typu -mani; - Super man, pyroman, hastrman, smejem sa, Nuž teraz zbystrime. Pretože židovská filmárska Lobby Mekky kultúry - Holywoodu - mätúca a manipulujúca TVRDO A NÁSILNE i kontinuálne doteraz - - milión krát horšie ako preborník ideológie a manipulácii s občanmi - hitlerovec - Jozeff Goebels a stalinovec -Lavrentij Berija dohromady. Dokážem toto ťažiskové TVRDENIE a svoj originálny PRAVDIVÝ VÝROK - ako tradične - ihneď. A maximálne zrozumiteľne. Pochopiteľne aj pre osla, za akého sa pasujem. Pripomínam, že ja iba počúvam inšpirácie Ducha Svätého. A zapisujem ich moderne v podobe meditačného internetového blogu, ako som tu to dnes práve uviedol. Využívame všetci, i vy čitatelia - Internet aj iné sociálne siete, napr. Facebook. Preto sme tak bleskovo komunikatívni. Čierni, bieli, žltí, červení, peháčikovia i plavovlasí Albíni. Internet zavše dokáže poriadne zotrieť a eliminovať rasové rozdiely a bariéry. Že? Ciítite to?! JA URČITE -ÁNO. PREPÁČ , priateľu Jožku LEŠČINSKÝ, ŽE SOM SI AJ TAKTO PRIPOMENUL TEBA, ako nášho i môjho naj učiteľa počas seminárnych štúdií. . VĎAKA . BOL SI VŽDY PRESVEDČIVÝ A PRÍKLADNÝ. A ZOSTAL SI TAKÝ. TAK ZNOVU PROSÍM O JEDNO MIESTEČKO V OČISTCI, JOZEF. PRE OSLÍKA IVA, nie Joea, ako v piesni speváčky-rebelky Marty Kubišovej. Lucifer je indentický ako Supernan.  Ešte raz pozri podrobne kresbu Satana hore . Interpretácia identity postáv.

Filmári v područí židovskej svetovej Lobby - Metro štúdiá bratov Mayerovcov, Goldwina a ich nasledovníkov a konkurentov vyprodukovali moderných HRDINOV a VZORY americkej i svetovej mládeže. V podobe -mannov typu Supermann. Podobali sa na nepoznanie aj kostýmani na vyššie uvedené foto LUCIFERA. Čo myslíte prečo? Poradím Vám. Traduje sa, že obchodníkovi židovi ľahko neprejdeš cez rozum, hlavne ak zacíti groš. Veľa grošov. A sme oblúkom v Hollywoode 20. storočia,. Vedzte, že sa v ňom nebojovalo iba na priamych bojiskách I. a II. svetvej vojny. Tvrdý zápas sa viedol i vedie aj vo svetových filmových štúdiách. O filmový vzor pri edukácii celých generácií detí a mládeže. A tak raz mal najintenzívnejšiu sledovanosť a zároveň plnil kasy majiteľov štúdií - King-Kong, Gamera, Gaos, Dinosaury Spielberga, Superman, Batman, dokonca Erotoman (hral ho exšéf -guvernér Kalifornie - viedenčan svalnáč, zabudol som mu priezvisko. už to mám -Arnold Schwartzeneger,... Ramboó, Spidermann atď... Mani sa ponášajú priam identicky na Satana z obrázku. A ten sa naozaj presadil a stal sa a zostal vzorom pre generácie našich vnúčat, detí, mládeže, mladých rodín i pamätníkov lepších časov. A nám kresťanom zostali oči pre plač. Že, jeden zo slovenských filmových hrdinov - kapitán, nie Danko, ale DABAČ! Satan dominuje svetun mladých i na Internete a sociálnych sieťach.

No práve týmto svojim blogom a za seba ako svetobčana-osla oznamujem všetkým:

Traste sa ! Majster je už vo veľkom na Internete i dokopy VŠETKÝCH sociálnych sieťach prítomný. Opakujem - cez našu dobre vyškolenú armádu v používaní prostriedkov IKT a digitalizácie. Odvážnu. Veľmi odvážnu armádu PROSOCIÁLNYCH HYBRIDNÝCH VIRTUÁLNYCH K R I Ž I A K O V 21. storočia III. tisícročia po Kristu Pánu. To je ohromná sila. A môžem nás vymenovať. Veliteľom armády je Pán Ježiš Kristus. Hlavným radcom a vlastníkom armády - Boh Otec, Stvoriteľ Neba i Zeme; Prostredníkom a vyzvedačom -vejúcim NEVIDITEĽNE nezachytiteľne ani najlepším radarom Izraela -kedy a kam chce - Sám Duch Svätý - Tretia osoba; no a Križiakom, presnejšie PhVk - teda - prosociálnym hybridným virtuálnym križiakom -za žold mojej večnej spásy- (nepoznám vyššiu výhru!!!) - Trojjediným Bohom -som od 30. apríla 2021 ja - prihlúplý - osol Iv. Aj s fotografiou. Farebnou. Sme už štyria. Ako tí z Troch mušketierov - Porthos, Athos, Aramis a D"Artaňan. "Jeden za všetkých, všetci za jedného." V tíme je sila. Statočných v známom americkom westerne bolo až SEDEM. No Satan, od nás dostane na frak určite. To nie je pokus o chatrnú a myseľ manipulujúcu PC internetovú hru. Skôr ako stredovekí historickí Katari v boji so silami Lucifera ako práve v detektívke na RTVS I začali práve vysielať...

Ani nie IKT-projekt Facebook, akým zmanipulovali svetovú mládež ich rovesníci. Bez vidličky heretikov od stredovekých inkvizítorov ako vymakaného prostriedku samopopravy inkvizíciou prenasledovaných a odsúdených bludárov a heretikov. Za akých považolvali aj húfy francúzskych Katarov a Aborigéncov... Ale internetový moderný projekt založenia sociálnej mediálnej siete Facebook. Taký, aký v gáraži vytvorila chuligánska banda nadpriemerných intelektuálov okolo ich vodcu- Marka Zuckenbergera. Aby na tom zbohatla a maximálne sa nabalila. Tí sú jasní ako príbeh o bohatom mladíkovi z Evanielií. Odsúdeného Majstrom Ježišom spravodlivo a nekompromisne do večného ZATRATENIA. Ich duší, duchov intelektuálov i tiel.

STAV večného zatratenia. Podobný stavu trvalého ZAMRZNUTÉHO, a teda znefunkčneného PC-čka. Večné zatratenie. Žiadna šanca Očistca, na očistenie si špiny a mravného bahna zo svojich osobností žijúcich v špine hedonistických radovánok a ukájania primitívnych pudov. Boháči, už to máte dávno spočítané. Včetci príslušníci a prisluhovači záujmov a vôle celosvetovej Lobby najbohatších !!!

 Ktorí v čase korony v roku 2020 CHLADNOKRVNE a SOFISTIKOVANE dosiahli zisky v celkovej výške cez TRI TRILIÓNY dolárov resp. €. V čase nášho celoplanetárneho spoločného tímového boja proti tiež TRILIÓNOVEJ armáde neviditeľných 30 nanometrových dobre vybavených do agresívnych bojovníkov vírusov KVIDu-19. Momentálne preskupujúcich sily procesmi zvanými MUTÁCIE !!! Agresívnejšími a nebezpečnejšími pre naše zdravie.

"A zhoríte do TLA v neuhasiteľnom ohni pekelných múk Apokalypsy, B O H Á Č I !" To tvrdí Učiteľ-Dobrý.. Ja pokorne mlčím. Som iba bojový osol Marko. Ako sluha Sančo Panza v príbehoch o dômyselnom rytierovi de la Mancha-Donovi Quichotovi. A láske k jeho pani - sladkej Dulcineei Z Tobosa.

Ozaj, skoro som zabudol na ženskú časť našej krížovej výpravy - Sedembolestnú Panenku Máriu - dokonca Patrónku Slovenska. Takže v doteraz päťčlenej križiackej Internetovej výprave - sme dvaja s koreňmi a väzbami na moje rodné Slovensko - dáma - Panenka Mária a ja -oslík Iv. I Ježis po narodení dupkal do Egypta s rodinou -na oslíkovi.... Zvláštne paralely. Vtedy a dnes. 

A ešte raz naše nabrúsené meče Excaliburry: - Ježišova PASTIERSKA BAKUĽA, , MOJE BOĽAVÉ OSLIE ZUBY od hryzenia, nohy od kopania i ohybný chvost plný energie(!), MÁRIINÁ PROSOCIÁLNA LÁSKA A VERNÁ SLUŽBA našej ARMÁDE. I NADPRIRODZENÉ PROSTRIEDKY CELÉHO TÍMU, ktoré už boli vyššie spomenuté - MODLITBY; sviatosť zmierenia a sviatosť Ježišovej Eucharistie. Stačí nám veselo a s úsmevom volať na celú planétu - A P A G E S a t a n a s !!!!!

DAL SOM ZA KAŽDÉHO PO JEDNOM VÝKRIČNÍKU. SME SI ROVNOCENNÍ. JEŽIŠ NÁS NEOMYLNE UČÍ a VEDIE PO CESTE SPÁSY.

-Učí - "Už NIE STE AKO VAZALI A OTROCI, rábovia - SME BRATIA A SESTRY.

A potom je tu - už iba ťažiskové a naj...ohnivko Internetovej krížovej výpravy Za definitívny Trón Kríža ! - výpravy 21. storočia pôvodne k 1. máju 2021 - s piatimi účastníkmi - Trojediný Boh.

X-Y- krát horší ako rovnaký kopec ekoodpadu po celej planéte. V oceánoch i na súši... Tam bobry a iné milé užitočné zvieratká nežijú. Zďaleka nie. Len ste v oplnej sile a kráse verejne potvrdili , a teraz DOBRE POČÚVAJTE, bober(!). Potvrdili, že máte dobre namakané a vymakané praktiky starých súdruhov, ktoré Jano Langoš neznášal a bojoval proti ich aplikácii v praxi. Vám slúžia bez morálnych zábran - bohužiaľ, D O D N E S !?! A ešte vám v tomto tisícročí nikto nepovedal - že, S Ú D R U H Bober. Ja vám to vravím pri plnom vedomí. Tak hlboko ste pošliapali moje základné ľudské práva, bobor. A berte to ako lichôtku. Presvedčím vás v okamihu - oslovenie "le camarade (!)" lichotilo aj mnohým aktívnym predstaviteľom Teórie oslobodenia na Latinsko-americkom kontinente, vrátane biskupov, arcibiskupov i tzv. červených kardinálov... Podobná povesť červeného prischla i dnešnému pápežovi Františkovi. To, mkoukáte, že jó, celá konference. Tí poľskí by o tom vedeli hutoric hodziny. Preto verne zotvávajú v opozícii argentínčanovi, no nie Messimu. Inu treba vedieť čítať medzi riadkami, zvôraznil aj desaťkrát v priebehu jednej dvojhodinovej prednášky vna Interpretácii Biblie v Cirkvi v marci 2021 zosnulý Prof.Jozef Leščinský. A hovoril Pravdu Svätú. Pravdu, ktorá údajne (údajne je frekventované slovko v modernej rétorike!) - kole oči či oči kole. "Ak ťa zvádza Tvoje oko na hriech, vylúp ho! .... A lepšie pre teba bude, ke´d prídeš do Môjho Večného Kráľovstva zmrzačený." Supersilná a presvedčivá paľba slov nášho Spasiteľa. Pravda zvíťazí, páni. KAT a mistr Popravčí - Moslim John so svojimi rečami počas popráv obetí IS sa môže skryť od hanby pod čiernu Zem. Ježiš je Ježiš. Je Majstrom Slova. Neprekonateľný Učiteľ. Dobrý Pastier. Len, aby Ti nepripásal svojou bakuľou... Naveky. Amen. Poznámka za okraj. Ježišova bakuľa Dobrého pastiera nje nekonečne účinnejšia ako biblická Mojžišova sukovica. Hoci Mojžiš jej zdvihutím inicioval nadprirodzený zázrak extrémneho odparovania slanej vody a vysúšania dna Červeného mora riadený Jahvem a jeho pokynmi. Že kecam a vymýšľam. Tak dôkaz i ného silnejšieho súdku tdobrého trúnku. Jde +15.OO streda 5. mája MP Pražského lidu. Práve na TA 3 oznanmuje, ťe v polioítike kpončia rengáti ZMENY - Šeliga, Žitňaská (bývalá europposlankyňa a podpredesedníčka Za ľudí: PO tom, čo ich včeta večer pretiehol Pán Ježiš bakuľou Dobrého Pastiera. Zatúlali sa ako neposlušné ovečky od stáda. Zaserdeli sa v jednom bare Rasľa Žitného a púo deviatej večer sedeli a menili Slovensko. Už doskákali. Presvedčil som vás, páni biskupi a arcibiskupi ? Hoc vás najlehšie presvedčí, ve´d viete kto. Náč hlavná protivník. A preto ste sľali bezáka. Roberta ezaka. Dôsledky svojho činu nevyvodil predseda BSK (bratislavského samosprávnbeho kraja - občan Juraj Kŕmnik Droba, ktorý drzo do médií bľuje -, že on sediaci v tej istej parti na rovnakom mieste baru Rasťa Ž., ako predošlí dvaja politickí súputnici, avšak so bdelým svedomím, ((spomeňte na múdre(bdelé!) a nemúdre (povoľné!) panny z Evanjelií!)), predseda JRD (tamojšieho Jednotného roľníckeho družstva v tamojšej čiernej mokradi na puste) i čestný predseda (ako Jožo Prokeš a SNS) -BSK- Juraj Droba tvrdo pracoval aj po 21.00 hod. na záujmoch kraja. (Až sa mu z udýchanej kečky parilo a parilo: Drístal a drístal opreteky a ostošesť s pani Žitňaskou a teraz už expodpredsedom NR SR - práve odstupivšom z postu - mladíkom Jurajom ˇŠeligom (mne pripomínajúcim z doterajších jeho mediálnych vystúpení verne bohatého mladíka z Evanjelií!) I tak skončil.! Drobovi či, bez urážky (!) - Dropovi (Veď je aj dobrý hokejista - obránca - Ivan Droppa!)- Droppovi Satan, ako kedysi Mečiarovi, ako som sa zmienil už skôr v tomto blogu zablokoval šmahom ruky myseľ. Položil naň úctivo a jemu svoju mocou omámujúcu paličku Lucifera vládcu Ríše Zla a Droba skamenel. Nielen Ješišoiva palica či rozprávkový Dych Mrázika a či Snehovej kráľovnej šokujú... Rozprávky sú poučné a čítajme ich vždy rady a radi. O tú, ktorú vám rozpoviem nabudúce. Určite ju nepoznámete, lebo ju ešte iba vytvoríme. No, názov už jestvuje. A rád sa podelím: "O dobrej materi KOLÚZKE", do psej matere! Rozprávačom bude Robko Ficko, deti. A dozvieme sa, že aj VARECHA matere Kolúzky má svoje čaro a silu, Naposledy ňou šmahla generála. Áno, popradského rodáka a generála Milana Lučanského. A potom prefrŕngla, sťa neriadená strela čosi-kamsi okolo tety Moniky. Jankovskej či Janovej?? Nepamätám, veru, Koťuha jedna bystá riadená. 4i neriadená. Akosi ma to poplietlo.. Pamätajme : vodcova palica má aj silu. Aj tá Luciferova. No naj je Ježišova. Nemajme obavy. Nebojme sa !!!

Keď ste úlisne a sofistikovane poverili moju Maľučkostí prísahou pred Bohom a verejnosťou byť vo vernej službe Ježišovým maličkým (nie vašim maličkým, ako sa často ošívate verejne!) a potom RAFINOVANE(!) ako Lucifer -STE MI NEUDELILI , ako jediná autorita na území košickej arcidiecézy -FAKULTU výučby náboženskej výchovy. Aj s vtedajším matadorom v Bardejove. Nemastným-neslaným... Nebudem ho menovať. Dnes - už slávnym pedagógom Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vtedy Mgr. , kým ja som bol doktorom prírodných vied počas celých štúdií na UK.. Inu, časy sa menia a príležitosť robí zlodeja.

Viem o čom píšem a mám naponúdzi písomné svedectvo v podobe mne zaslanému listu - Otcom . Svedka z radov našej najvyššej cirkevnej hierarhie , ktorý bol mojím osobným vzorom hierarchu, okrem Mons. Fr. Tondru(RIP.), a dlhoročného predsedu Biskupskej konferencie Slovenská - Pána a len Pána s veľkým P - Monsiňora Rudolfa Baláža. (RIP.) J.E. Píše mi: "Mladý prieteľu je mi smutno, keď čoraz intenzívnejšie registrujem v našej Provincii kariéristické tendencie. Vaši rovnesníci namiestzo pocrtivej, Bohumilej a zodpovednej evanielizácie v mene nášho Pána Ježiša Krista s a honia a predbiehajú v ziskoch TITULOV, robia kariéry peadgógov VŠ, intrigujú a často robia i politiku. Kristus hovorí perom svedka Ježišovho Rudolfa Baláža mne maľučkému. I teraz som sa rozplakal. Prepáčte.

A plakal som aj vtedy, keď nás na výročnom stretku stovky úspešných prvých absolventom Košického teologického seminára opustil nás pendant a môj vzor ako J.Leščinský - arcibiskup Stano Stolárik, ktorý Jqžka vyprevádzal na poslednej ceste 27. marca 2021 (RIP.) Citujem slová, ktoré mnou otriasli: "Nehnevajce še študenci, no muším ucekac. Šak znace, že hneška sú voľby primátora Prešova. A máme kandidáta." No commend. Otec Rudof dokonale poznal svojich kolegov z Biskupskej konferencie, ktorým začas predsedal.... A ešte záver k J.E. B.Boberovi.

Prišiel čas Pravdy Božej. Dobehol nás. Aj v čase druhej vlny pandémie KOVIDu. Ja som pripravený k povolaniu Boha do večnosti. Úprimne verejne vyznávam, že mojou posmrtnou ambíciou je VYBOJOVAŤ - aspoň posledné miestečko v O Č I S T C I !!! Áno, priatelia moji, v očistci.Teraz už to tom občan B.B. viete. A vedzte, že odteraz prijímate Telo a Krv nášho Pána iba svätokrádežne. A môžete si myslieť a vyvviňovať ako chcete.... 

A to nás ešte čaká -pre mňa víťazné stretnutie sa s Vami pred Učiteľom na poslednom Súde.... V tejto veci celoživotnej služby Ježišovým i mojim maľučkým ja určie pozitívne prejdem. Mám za sebou 40-ročnú kontinuálnu službu pri ich edukácii. A ako vidíte aj z tohto poučného blogu - edukujem a evanjelizujem ďalej. Spravodlivo a poľa zásady - Padni, komu padni! Aj apologetikou, nie bludmi a herézou. Pred Učiteľom -Kristom!? Verte, že ja toho znesiem trpezlivo veľa. No, nikdy nestrpím vedome spáchanú ZRADU.

Čakám trpezlivo na Vaše ospravedlnenie. Za desaťročia môjho poníženia. Len a len Vami, pane! Ja nie som občan R. Bezák, na ktorom si môžete krájať všeličo ako na bukovom denku, pane. Tu je moja adresa : Ivan Olejár, Prešov, Kúpeľná 1, občan SR - B.Bober.

Premeditujte moje výčitky, nie urážky. FAKTY. Hoci by ste babkám mečiaračkám, dzurindáčovkám i ficoidkám mohli ľahko nahovoriť, že som iba falošný prorok. Jeden z miliónov prorokujúcich v Cirkvi po Kristu-Pánu..... Aj v už treťom miléniu. Rozhodnite sa ako chcete.

Ja som svoj život obetovaný Učiteľovi a Majstrovi Ježišovi Kristovi už aj tak úspešne zavŕšil a prežil po kresťansky a naplno v službe JEŽIŠOVÝM MALIČKÝM. V poctivej PROSOCIÁLNEJ službe.

V HLBOKO ŽIVOTO-DÁRENEJ PROSOCIÁLNEJ SLUŽBE, O KTOREJ STE VY NEDOKÁZALI PRIAMO PRED NAŠIMI VERIACIMI VYJADROVAŤ. Aby ste rozumeli - PRÁVE, o ako - len a len PROSOCIÁLNEJ.

Dôkaz? Okamžitý a triviálny:

POUŽÍVALI ste vždy otrocky a miestami až samoľúbo, verím, že nie účelovo a vedome - - RÉTORIKU I VYJADROVACIE PROSTRIEDKY ZO STREDOVEKU. Preto v žiadnej vašej kázni, hlavy pomazané, jasne nikdy nezaznelo slovo Prosociálnosť človeka. A práve Ježiš vždy BOL, JE A NAVEKY BUDE - a teraz dobre počúvajte, aby ste sa odo mňa a iba mňa raz a navždy poučili, ak vám do doteraz v makoviciach nezapálilo a nepreplo- Pán Ježiš, náš spoločný Majster, náš spoločný UČITEĽ DOBRÝ a dobrý Pastier nášho kresťanského vyplašeného stáda potrebujúceho aj podporu a ochranu apologétov ako aj ja:

 JE KOMPLEXNE PROSOCIÁLNOU Druhou Božskou Osobou. 

Nič viac, nič menej nemusíte kázať M O D E R N E a aktuálne a pravdivo našim veriacim. A že tak neučí Magistérium?! I starý cenzor Ratszinger ?! Že to nie je v Evanjeliových spisoch.? Ale je a neraz. Len treba vedieť čítať medzi riadkami.

A mňa, hrdo vyznávam učil hľadať pravdu a čítať medzi riadkami Knihy Kníh a skúšal ma osobne -aj Interperetáciu Biblie v *Cirkvi Svätej - nik nie menší ako. Ako? Ako -

Prof.Dr. Jozef L E Š T I N S K Ý PhD, priatelia.

A ten miestami Ratzingera hravo prekonával (Naposledy RIP. Jožko!) A hádam aj naposledy plačem... Priznávam, že ešte som toľko horúcich sĺz nevylial pri písaní jedného blogu. No a čo. Čo už?.... Veď tretia Osoba- Duch Svätý - veje kam a na koho che. Mne zavanul a som mu za to nesmierne zaviazaný a vďačný.

Že Vás to, hlavy pomazané nenaučili ani v najchýrnejších seminároch typu San Polten?!???Tam sa pozerali iné w.w.w stránky. Žiadostivejšie. Ani na rímskych štúdiách vo Vatikáne sa o komplexnej prosociálnosti nevraví ?! ???

Nedajte sa vysmiať, skonštatovali by profesori Tondra a Baláž... Mňa to naučili naši profesori akými boli a pre mňa budú do smrti - prosociálne, podotýkam, že komplexne prosociálne osobnosti ako napríklad Prof. S. Solárik, Prof. P. Dráb; a rodený učiteľ-učiteľov a rebel , áno rebel, tým že vyslovil a bránil vždy ščdestne svoje polické olbčiansker názory v rytierskych a poučnýcj i partnerov v debate OBOHACUJÚCICH podnetoch a rádách do žita po cete spásy - Prof.J. Leščinský (RIP. Jiozef!) Prepáčte, no ešte nikdy som nekoncipoval časť blogu cez doslovne prúdy vytryskujúcich sĺz. Plačem, stále plačem a vzlykám. ............................................................................................................Už je dobre., Jozefe.

Oroduj, za nás hnevných a urazených, nie urodzených ako napr. pekná Ursula Von Leyen, ktorú som virtuálne sťal, večný priateľu. Veď vieš Jozef, že bystré ženy sme obdivovali.. A vyárenduj mi jedno teplé miestečko v očistci. Spolieham na TEBA.

Už je naozaj dobre a zavládol duch pokoja a bratskej lásky. AK chcete -Prosociálnej lásky. Tej pravej komplexne prosociálnej. AGAPÉ. 

Nie, sofistikovane politikmi typu Ursula Von Der Leyem pretraktovanej nedokonaolej S O C I Á L N E J. Pojmom vždy teba porozumieť a potom ich v dialógoch správne používať. Prosociálnosť je moderný a pomerne nový pojem. Dieťa profesora Roche-Olivara. Bystré, inteligentné, komunikatívne, empatické, kognitívne, emocionálne, asertívne, aktívne, láskavé, zvedavé, darujúce sa , nežné, obdaruvavájúce BOHA, SEBA SAMÉHO I BLÍŽNYCH. A vtedy možno použiť paralelu a premostiť Ježišov zákon lásky s Olejárovým zákonom komplexnej prosociálnosti. Že sa práve osol podpísal pod spoločenský zákon tretieho milénia. Čerstvá paša, robí divy. Pamätajme: ZÁKON KOMPLEXNEJ PROSOCIÁLNOSTI. Môže ma práve povolať náš Majster? Ale - ÁNO! Smelo a pokojne.

Skrátka PROSOCIÁLNOSŤ je tým najnaplnenejším a zreálneným stavom a doménou v živote človeka, prírody i spoločnosti. Je skutočným aktívnym žitím *Majstrovho a Učiteľovho Evanjeliovho príbehu - Zákona Lásky k Bohu , sebe samému i blížnym, osobitne k nepriateľom, neprajníkom, luhárom, podvodníkom, klamárom, manipulátorom, slabým politikom, rozvadencom, na cti utrhačom, ohováračom a asociálom. Proste k nositeľom a reprezentantom ríše Zla v područí Zlého. A basta.

A moje životná krédo na ceste nasledovania Dobrého Pastiera: Buď(!), buďme v reálnych životoch - komplexne prosociálni a láskaví! A robme neprestajne: Viac a viac - pre Trón Kríža Sv.!) To je moja životná filozofia od deväťdesiatych rokov 20. storočia, ktorú žijem denne. Spomeňte si aj na životnú filozofiu mldých budovatrľov Ríše ZLA vo fáze rozvinutého socializmu, pred Nežnou revolúciou: " BUĎ F I T !!!! " A nekonečné reklamy s tým istým záverom - BUĎ FIT !

Preto pokojne, rozhodne a v takej podobe pokory, ktorú VY* -sotva dokážete prežiť volám - Amen! Amen! Amen! Amen! Boh ochraňuj brata Roberta Bezáka a jemu blízkych a jeho chápajúcich druhov. Pán Boh nám žehnaj I profesorovi Jožkovi Leščinskému. (RIP). I občanovi a jednému z autentických vodcov Verejnosti proti násiliu - Ing. Jankovi Langošovi. (RIP.) I nakoniec, mne maľučkému - RNDr. et PaedDr. et ThMgr. et PhilBc. Ivovi Olejárovi. Oslovi od Bardejova, pasúcemu sa momentálne pri Prešove. Emigrujúcemu stvoreniu.

Dnes, v meste Prešove (možno, v druhom Jeruzaleme).... Predsa Duch Boží - veje aj teraz - kam CHCE! ; 3. mája 2021 o 10.25hod. SEČ.

AMEN. Amen. Amen. Amen. Toť vsjó, druzjá vospolok.

Apoštol národov - Sv.Pavol v listoch neudáva ani náznak - ČASU druhého príchodu nášho Učiteľa. Žeby sa ním stal dátum - 3. máj 2021 ?! S najväčšou pravdepodobnosťou.

Márne bučí a prejavuje nevôľu nad týmto oznámeným faktom -UNISONO celá celosvetová LOBBY boháčov planéty Zem. Márne šomrú jej početní prisluhovači za mastný žold a 30 strieborných iného Apoštola Judáša Iškariotského.

Dnes slávi -CHUDOBA ZEME! Na čele v našim Učiteľom. Ktorý sa po dvoch tisícročiach spoľahlivo a v čase pomoci ľudstvu - poraziť armádu smrteľných vírusov KORONY a ich mutácií -, vrátil -práve včas !!!

Prešov, 3. máj 2021; zapísal - PHVK Jeho Maličkosť - Ivan Olejár. S odkazom Majstra: - odteraz budú malí, veľkými. Chudobní - sa stanú bohatšími. Keď, zo mňa ste boháči Lobby sveta -, mocní profánneho sveta vlastníkov kapitálu a peńazí -urobili od 24. 4. 2015 až prakticky dodnes - iba malú sociálnu nulu; no dodávam smelo a pravdivo: NULU, na ešte väčšiu Česť a slávu Božiu !!! Teraz, už malého-veľkého muža - PHVK Ivana Olejára - ohlasovateľa II. príchodu nášho Pána Ježiša Krista - TU I TERAZ !!!!

Skryť Zatvoriť reklamu