Komplexná prosociálnosť - súčasť charakteru človeka a tvorivých tímov, rodín a skupín ľudí 21. storočia

Dovolím si tvrdiť, že za súčasný vojnový konflikt v Európe môže podstatná absencia prosociálnosti v nás

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Opakujem, prosociálnosti ako základnej v osobnostnej vlastnosti a čnosti v štruktúre charakteru človeka. Aj moderného 21. storočia s IKT aj s digitalizáciou virtuálneho priestoru !

Prosociálnosť je pozitívna charakterová črta a výbava ľudskej osobnosti. Nie je človeku daná narodením, ale je potrebné ju objaviť, pestovať a edukovať v človeku od útleho detstva až do pokročilej staroby. A komplexná prosociálnosť charakterizuje už ZRELÉHO človeka či tím, rodinu...

Jej edukáciu v školách i rodinách v poslednom polstoročí draho platíme všetci pozemšťania. Aj vojnovými konfliktmi, vrátane súčasného v matičke Európe. Dokonca medzi dvomi slovanskými národmi! Zanedbali sme vospolok praktickú edukáciu a každodennú životnú aplikáciu Kristovho zákona lásky k Bohu, sebe samému a blížnym - osobitne - Z Á K O N A L Á S K Y K N E P R I A T E Ľ O M !!!! Praktický dôkaz - krvavá a násilná vojna medzi Ukrajinou a Ruskom. Pápež František zvažuje návštevu Ukrajiny, po apoštolskej súčasnej vizitácii na Malte...

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Dlho očakávaná Z M E N A a potreba demokratizácie systému regio-školstva je priamo viazaná na praktické udalosti:

1/ definitívnu stratu statusu učiteľa ako štátneho zamestnanca, kým úradníci a zamestnanci ministerstva školstva nimi sú DODNES; za ministra za SDĽ M. Ftáčnika v rokoch 2003/2004;

2/ za definitívnu stratu ROVNAKEJ PLATOVEJ TABUĽKY - nás učiteľov regio-školstva,. A jej návrat na súčasnú úroveň našich kolegov - učiteľov slovenských VŠ a L E K Á R S K E H O S T A V U ; ja sám , môžem to hravo vydokumentovať, keď som mal vtedy už sedem rokov plat ako hociktorý vedúci katedry na štátnej VŠ alebo PRIMÁR hociktorého oddelenia štátnej nemocnice v SR !!! To bol chýrečný status učiteľa malého školstva SR. Pripomeňme kriticky, že v Čechách sú učitelia trvalo zaradení ako štátni, nie verejní zamestnanci. Bez platovo, poslancami NR SR v roku 2003 - okliešteného výsluhového automatu za odslúžené roky praxe priamo v školstve a školských službách. Ten si uchovali dodnes iba zamestnanci ministerstva školstva na čele s ministrom. Je to diskriminácia učiteliek-matiek - asi 150.000 armády v školstve, ako vyšitá. Zráža im už vyše 20 rokov dôchodky na minimum!!! Nie však, úradníčkam a úradníkom školstva ! Vláda zmeny nevykonala doposiaľ nič pozitívne v týchto dvoch ťažiskových oblastiach regio-školstva v SR.

SkryťVypnúť reklamu

Nedarí sa nám v edukácii ku komplexnej prosociálnosti slovenských detí a mládeže, pre hlboké korene ľudovej demokracie v našom myslení a konaní. A dokonale premyté mozgy socialistickou ideológiou. Obeťou a rukojemníkmi socialistického školstva už 32 rokov po Nežnej revolúcii sú aj naše deti a mládež, mladé rodiny.

Preto visí nad nimi už 73 rokov Damoklov meč edukácie v duchu socializmu a komunizmu práve s ľudovou demokraciou. Tým druhom demokracie, ktorú doslovne M I L U J E Vl. Putin a jeho Rusko. Definitívnym dôkazom môjho smelého tvrdenia sú existencie Donbaskej ľudovo-demokratickej republiky-DĽR a Luhanskej ľudovodemokratickej republiky- LĽR. A očividná snaha V. Putina o referendum za vznik proruskej Chersonskej ľudovo-demokratickej republiky na Východnej Ukrajine v rámci ruskej špeciálnej vojenskej operácie na súčasnej Ukrajine. Ľudovú demokraciu - nie a nie ju vymieťiť z nášho každodenného života a praxe. Vďaka socialisticky, komunisticky a liberálne orientovaným ministrom školstva (súčasne liberál B. Grohling!) a jeho hlavným poradcom (súčasne spolupracovník -za komunizmu všemocnej štátnej bezpečnosti - ŠtB v Československu - prof. Miron Zelina!). Hanebná školská politika v SR - tri desaťročia po víťaznej Nežnej 1989 !!!! Jeho aktívnymi nositeľmi a uchovávačmi sú desiatky až stovky (!) členov súčasných vedení našich škôl s komunistickou a ľudovou orientáciou....

SkryťVypnúť reklamu

Už končím. V závere by sa patrilo prehľadne uviesť 10-11 doslovne formatívnych osobnostných  pilierov vedúcich k formovaniu KOMPLEXNE PROSOCIÁLNEJ OSOBNOSTI ČLOVEKA. Kolegovia, cítite a  registrujete politikmi sľúbenú zmenu kvality osobnostnej štruktúry žiaka a potom študenta v novom možnom projekte nášho  regioškolstva v 21. storočí. I tú originalitu Slovákov v edukácii a nových formatívnych prístupoch v Európe i na svete?! . Nie  -BEZHLAVÉ  PREBERANIE A KOPÍROVANIE ANGLOSASKÝCH či ŠKANDINÁVSKYCH konkrétne fínskeho!) modelov školstva, lež pred pedagogickou obcou sveta sa ocitá ORIGINÁLNY SLOVENSKÝ MODEL A PROJEKT ROZVOJA REGIO ŠKOLSTVA pre 21. storočie. EDUKÁCIA s DOMINANCIOU K PROSOCIÁLNOSTI v oblasti základnej osobnostnej kvality žiaka či študenta. A teraz schody vedúce ku komplexnej prosociálnosti DaM, bez ďalších komentárov, väzieb a interpretácií:

SkryťVypnúť reklamu

1/ sebauvedomenie, sebapoznanie, svedomie;
2/ komunikácie - neverbálna, verbálna, priama-on line i dištančná cez sociálne siete;

3/ empatická inteligencia;

4/ sociálna inteligencia, zmysel pre tím, kolektív a jeho potreby a sebapresadzovanie - opak individualizmu, ipsocentrizmu a egoizmu, dominancia nenásilia;
5/ kognitívna-rozumová inteligencia;

6/ tvorivosť- kreativita a originalita DaM v školskej triede i rovesníckych skupinách a rodinách;

7/ asertivita, adverzita, produktívna hádka, dialóg, pedagogické experimenty;

8/ projektovanie a digitálne zručnosti, umelá inteligencia, rozvoj IKT; kritický výber info zo sociálnych sietí a Internetu; kybernetická hybridná vojna vo virtuálnom priestore a na Internete; spôsoby eliminácie jej dôsledkov vo vedomí, presvedčení a konaní detí, mládeže i dospelých;

9/ osobnostné vzory a hodnotové rebríčky - svetonázory, presvedčenie, konanie;

10 prosociálnosť - nezištná služba druhým, pomoc, sebadarovanie, prosociálne konanie, nenásilie a jeho preferencia v spoločenských, tímových a medziľudských vzťahoch(!);

11 láska ako agapé, náboženstvá, láskavosť; optimizmus v medziľudských vzťahoch, solidarita, subsidiarita, cesty k pravde a spravodlivosti, zrelé svedomie a nadprirodzené prostriedky jeho posilňovania; modlitby, sviatosti, čnosti, morálka a aktívne náboženstvá konta bojový ateizmus a agnosticizmus; humanizmus;
12 komplexná prosociálnosť - morálny kódex , nie mladého budovateľa komunizmu, lež prosociálnej osobnosti pre život v novom miléniu;

Ak týmito osobnostnými kvalitami vybavíme deti a mládež v procesoch edukácie a rodinnej výchovy, ELIMINUJEME vo veľkom rozsahu negatívne javy a násilie vo svete; za to Vám ručím svojim životom, postojmi a presvedčením i svetonázorom pedagóga a teológa v 21. storočí. Želám Vám pozitívne postoje k prosociálnosti v charaktere ľudí a častejšie sa riadenie v náročných životných situáciách a komunikácie princípom: " Buď, buďme prosociálni !!!!

"Et puise il sera chaques jour de la fěte !" (autor zádady I. Olejár) " A potom bude - každý deň sviatkom.

Éto vsjó, druzjá. Predýchajte, komentujte, diskutujte, kritizujte, veďme plodný dialóg aj novom roku 2022....

Postavme raz a navždy komplexnou prosociálnosťou hrádzu a ťažko prekonateľnú ľudskú bariéru násiliu, vojne a negatívnym javom v našich časných životoch tu na Zemi. Na česť a slávu Božiu !

autor projektu - RNDr. et PaedDr. et PhBc. et ThMgr. Ivan Olejár PhVKI; Prešov;  2. apríla 2022

Ivan Olejár

Ivan Olejár

Bloger 
  • Počet článkov:  834
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Som kritický, no zvyčajne naznačím, či priamo ponúknem riešenie problému. Rád totiž projektujem. Dokonca donedávna, kým ma neodstavili slovenskí demokrati, som ho aj vyučoval deti a školskú mládež veľmi aktívne. Presnejšie - učil som ju tvorivo mysleť, vyjadrovať a obhajovať svoje publikované názory, konanie a presvedčenie. To sa dnes v špinavom svete, nás dospelákov nenosí a hlavne nehodí. A preto som v malom školstve SR . dva roky pred dôchodkom dolietal až ták, že som sa komplexne zdravotne i osobnostne dezintegroval, po našom - zrútil Postupne sa uzdravujem a veľmi mi pri tom pomáha práve činnosť blogera. Fakt, že sa môžem s Vami podeliť o denne zažívanú realitu. Hlavne v SR! Som katolícky veriaci, absolvent 4 úspešných VŠ štúdií i držiteľ výučného listu v profesii stolár. Som aj laický teológ - absolvent RKCM bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Život ma neraz poriadne vyfackal , no náš Pán zároveň podržal. Vďaka Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

50 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

42 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
SkryťZatvoriť reklamu