Konštanty v školstve - pár občanov, bez ktorých to vraj nejde! Charakterizujme ich štýl.

Písmo: A- | A+

Sú ľudia, ktorí objektívne uznajú,že nie sú nenahraditeľní a že svet ide aj keď sa mu  pracovne odmlčia a  pokorne dožijú v prítomnosti rodín životy v starobe či chorobe.Tých je veľa. No, sú i tí rizikoví s komplexom výnimočnosti.

V našej pedagogickej obci je to predovšetkým profesor Miron Zelina. Bývalý aktívny spolupracovník politickej polície - všemocnej ŠtB za komunizmu v bývalom Československu. Ročník 1940 alebo 1941, pretože v originálnych zväzkoch príslušníkov tajnej politickej polície evidovaných Ústavom pamäti národa - má občan Miron Zelina - dva roky narodenia pri troch zápisoch v hárkoch o svojej osobe. Aj tým sa líši od bežnej evidencie iných spolupracovníkov ŠTB v análoch ÚPN. Z ostatných údajov - i dňa a mesiaca narodenia a ďalších zápisov - je jasné, že ide o totožnú osobu - psychológa M.Z. Človeka, ktorý sa nerozpakoval nazvať svojich kolegov za socializmu s kresťanským svetonázorom vo svojej odbornej pedagogickej publikačnej práci - STREDOVEKÝMI TMÁRMI, BLUDÁRMI a ODPORCAMI hlavne a VEDECKO-TECHNICKEJ REVOLÚCIE. Úhlavnými triednymi nepriateľmi sme boli vospolok - úhlavnými triednymi nepriateľmi diktatúry proletariátu, potom fázy socializmu súdruhov z KSČ a KSS a aj jej nadstavby - definitívneho komunizmu. Tými, ktorí nemajú čo hľadať v učiteľských službách socialistickej školy s komunistickou výchovou harmonicky rozvinutých osobností žiakov a študentov. Dupľom nie(!) - v rámci socialistickej výchovy k dominujúcemu MORÁLNEMU KÓDEXU MLADÉHO BUDOVATEĽA KOMUNIZMU vo svete i u nás ! A tento komunizmom osvietený človek, ako vedomý spolupracovník ŠtB sa infiltroval po Nežnej 1989 do orgánov moci v školstve a zastával dokonca funkciu dekana pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ešte aj za ponovembrového ministra školstva Hejného v Moravčíkovej vláde a potom, že samozrejme aj za spolupracovníka ŠtB Vl.Mečiara. Nielen Mečiar sa dokázal ľahko infiltrovať a získať vašu dôveru - páni J. Budaj, M. Kňažko, Zajacovci, P. Tatár, i nasrdený exulant do Čechie - prognostik Fedor Gáll a ďalší zaslúžilci z VPN.</p><p>Za nového premiéra SR, po Moravčíkovi - Vl.Mečiara - agenta politickej polície (ŠtB!) s krycím menom Doktor už M. Zelina s krycím menom Miron ( alebo Pedagóg!) už znovu žiaril ako veľká hviezda slovenskej vysokoškolskej pedagogiky i slovenskej pedagogiky vôbec. Dvaja spoľahliví spolupracovníci ŠtB sa hľadali a našli. Zelina a Mečiar. Podľa toho neskôr došlo k nasmerovaniu ponovembrovej orientácie pedagogickej obce pripravujúcej, a potom aj realizujúcej v praxi škôl a školských zariadení regionálneho školstva už v samostatnej SR - práve projekt Konštantín, k znehodnoteniu a utlmeniu projektu... VYPRACOVANÉMU, SCHVÁLENÉMU a UŽ SČASTI AJ V PRAXI ZREALIZOVANÉMU - aj kresťansky orientovanými, našimi slovenskými pedagógmi, ktorí museli za socíku a za Zelinu - už vtedy i potom, po VEDOMOM zamrznutí projektu ponovembrovej reformy školstva Konštantín -iba bezmocne mlčať. 

Dvojzáprah spolupracovníkov Vl. Mečiar a M. Zelina doslovne v tej dobe konca 90-tych rokov a na prelome milénií na Slovensku doslovne TRIUMFOVAL. To zďaleka nebolo iba zavlečenie Michala Kováča juniora Ivanom Lexom do Rakúska !!! A vražda mladého Roberta Remiáša! A to už je čo povedať o vtedajších sofistikovaných a tajných udalostiach v SR. Aj v školstve, páchaných na nevinných deťoch a mládeži. Ich celých generácií, až prakticky dodnes !!!!!!

Čítajte moju analýzu. To sa nedozviete z médií - nikdy a nikde. Pravdu, nie pokrivené výmysly o reálnych udalostiach v našom malom regionálnom školstve. Za 31 rokov po spoločenskej revolúcii, o ktorej sme si naivne mysleli, že sme ju dávno vybojovali a definitívne vyhrali. Pravda je iná. Musíme ďalej súperiť s komunistami, ktorí nám víťazstvo znehodnotili a ukradli !!! Aspoň na poli školstva !!!

To bol, likvidácia reformného projektu školstva - Konštantím - aj úspešný globálny útok na ponovembrovú a pro západnú orientáciu slovenského školstva, už v samostatnej SR - zo strany premiéra Vl. Mečiara a Mirona Zelinu!!! Ich vlastizrada záujmov rodičovskej verejnosti, pedagógov a hlavne mnohých generácií detí a mládeže SLOVENSKA. KTORÁ, PRIATELIA , TRVÁ D O D N E S !!!! DLHODOBÁ VLASTIZRADA OPRAVDIVÝCH ZÁUJMOV EDUKÁCIE DETÍ a MLÁDEŽE v PRODEMOKRATICKOM DUCHU a NA ZÁPADOEURÓPSKYCH TRADÍCIÁCH - NEMAJÚCA V NOVODOBÝCH DEJINÁCH štátov EÚ OBDOBY. DLHŠIA AKO PRIAME HITLEROVO či STALINOVO NÁSILIE a POROBA OBČANOV V ICH KRAJINÁCH. A my Slováci sme to so zaťatými zubami prežili a prežívame dodnes. Ach, akí sme slabučkí. Nevieme zo seba striasť jarmo a dedičstvo komunizmu a socializmu. Asi sme pre ne ako národ stvorení. Zelina @comp presvedčivo a skoro navždy zlikvidovali dobre nasmerovanú orientáciu detí a mládeže na klasické základné hodnoty, morálku a západnú demokraciu s vyše 300 ročnou tradíciou bezprostredne po Nežnej. Takmer v zárodku, dotyční páni z ústredia VPN. Uvedomujete si vôbec na čom, na akom veľkom spoločenskom podraze našich detí a mládeže máte priamy podiel, priatelia z postupne vtedy mečiarovcom kapitulujúcej VPN?! Nehnevajte sa, ale to je vaše maslo na hlave stekajúce dodnes našim deťom a mládeži na tváre a za uši. . </p><p>Bola a je to vlastizrada Mečiara a Zelinu voči generáciám našich detí a mládeži´e bola dokonaná a zostáva nepotrestaná prakticky DODNES. Berú prekrásne dôchodky, o akých môžeme, my ostatní pedagógovia iba zbožne SNÍVAŤ. Takáto je spravodlivosť na náš slovenský spôsob. A vždy, už aj za socializmu takou bola. Jeho osobnosti a potentáti komunistického režimu u nás sa až do smrti mali vždy násobne lepšie - ako my podporovatelia pôvodnej západoeurópskej kultúry a pravej demokracie, nie ľudovej demokracie, budovanej tak za diktatúry proletariátu ako aj vo fáze rozvinutého socializmu od roku 1948. Na ktorý sa usilovali organicky nadviazať spolupracovník ŠtB - Doktor - Vl. Mečiar cez dve svoje vládnutia a Robert Fico- pôvodne komunista počas až troch vlád. Prakticky až do marca minulého roku 2020 !!! Preto je na Slovensku privilegovaný socialistický model školskej edukácie. Veď, R. Fico už otvorene pred spoluobčanmi za tretej vlády verejne deklaroval, že hlavným cieľom vládnutia SMERu-SD je započať a pokračovať v budovaní a rozvoji spoločenského zriadenia - nie trhovej ekonomiky príznačnej pre západ, ale zradenia s názvom - SOCIALIZMUS S ĽUDSKOU TVÁROU". Prečo? Mal a má na to edukovanú a formovanú mládež i mladé rodiny NABITÉ DUCHOM PRETRVÁVAJÚCEJ SOCIALISTICKEJ ŠKOLY. Pochybujete, spoluobčania.?

Nech ministerstvo školstva urobí prieskum politickej angažovanosti občanov-riaditeľov škôl a školských zariadení a ich zástupcov, vedúcich odborov školstva v obciach , mestách a krajoch. V inšpekčnej službe v personáloch VÚDPaPu, ŠPÚ,, MPC, VÚŠM, v CPPP... A s hrôzou zistí, koľko ľavičiarov a hlavne exkomunistov, eštebákov, sociálnych demokratov zo SMERu-SD v nich sedí a väzí. Všetko priaznivci Zelinu a nominanti R. Fica. Brzdiaci aktívne transfér a účinné potláčanie dominancie socialistického modelu školstva na Slovensku !!! A nehovorím o desiatkach pracovníkov ministerstva školstva... Majú teda veľmi dobrú občiansku základňu. Vedia tak prakticky nadviazať za myšlienkový odkaz reformného komunistu Alexandra Dubčeka z roku 1968. Preto má proces budovania socializmu s ľudskou tvárou aj medzi mladými čoraz väčšiu podporu a sympatie. Veľký pozor, priatelia. Komunizmus zďaleka nepovedal posledné slovo na Slovensku.

Budovať základňu zločinného komunizmu v 21. storočí po Kristu Pánu politikmi SMERu-SD, ktorou je v každej filozofickej príručke - vždy SOCIALIZMUS je veľmi nebezpečná spoločenská cesta ! !! Ako na ostrove slobody - na KUBE ! Či v Severnej Kórey za diktátora Kim-Čong-Una.. .Komunizmus ako nadstavba vybudovaného socializmu napr. aj s ľudskou tvárou (!), ktorý je vždy iba materiálnou základňou konečného cieľa, ktorým je jeho spoločenskou nadstavbou a volá sa beztriedna komunistická spoločnosť resp. jedným slovom - KOMUNIZMUS ! Toto spoluobčania raz a navždy už konečne pochopte. Čo chápe na západe Európy aj skoro každý bezdomovec, asociál i komunista, socialista alebo kapitalista. Nemajetní, málo majetní, stredne majetní i bohatí ľudia! Tieto rozdiely obidvoch spoločenstiev plne chápu ! Preto som to podrobne vymedzil, aby to chápali aj generácie mladých i občanov stredného veku, lebo od začiatku Nežnej uplynulo už 31 rokov, čo je už prah stredného veku občanov spoločenstva krajiny. Vychovávaných školou podľa socialistického modelu školstva na Slovensku. Sofistikovane a veľmi rafinovane. Vlastne v utajenom režime. edukácie. Na čele so stovkami kolaborujúcich riaditeľov. Aj chudákov - oblafnutých kolegami. 

A do tohto procesu sú dnes zavlečené aj naše školopovinné deti a mládež. Jasne si to uvedomte, priatelia. Totiž na edukácií detí -bez či s digitálnymi IKT- no podľa klasického SOCIALISTICKÉHO DESAŤROČIA AŽ DODNES PRETRVÁVAJÚCEHO od socíku - MODELU ŠKOLSTVA (ako v Čechách a na Morave!) iba kozmeticky upraveného a prikrášleného - NIKDY V KRAJINE NEBUDEME MAŤ REÁLNU KLASICKÚ DEMOKRACIU. Demokraciu na spôsob západu. A budeme vždy ústretový k Moskve ako sme aj teraz v súvislosti s očkovaním vakcínou Sputnik 5. No, vráťme sa k Mironovi Zelinovi - telom i dušou oddanému marxistovi sa komunistovi.</p><p>Opraty vývoja v novom MILÉNIU - pevne uchytilo v našom školstve trio - Zelina, Turek, Rosa, z ktorých dvaja, Zelina a Ivan Turek z jeho a mojich rodných Krompách, bol takisto vedomým spolupracovníkom Štátnej bezpečnosti - ŠtB. Opäť sa raz intenzívne hľadali sa a našli spolupracovníci politickej polície - všemocnej ŠtB za komunistov.. Ich hlavným cieľom sa DVE desaťročia 21. storočia, na prvých dvadsať rokov nového - tretieho milénia - stalo - ZACHOVAŤ pri živote SOCIALISTICKÝ MODEL ŠKOLSTVA V PODMIENKACH - PO UTLMENÍ reformného projektu školstva z 90-tych rokov s názvom KONŠTANTÍN. Podarilo sa im to. A nahradili KONŠTANTÍNA na prelome milénií už svojim celoslovenským projektom reformy nášho školstva - Miléniom - ako jeho hlavní autori. Chceli nás okabátiť a ohúriť veľkolepým názvom projektu, no vylomili si zuby. Aj mojou zásluhou, keď som aj v Učiteľských novinách verejne odhaľoval slabiny a úskalia Milénia. Kolegovia z terénu, praktickí pedagógovia regio školstva si ho napokon neinteriorizovali - nezvnútornili a nedali mu praktickú podporu v školách a školských zariadeniach - napriek enormného tlaku ich vedení na učiteľov, majstrov odbornej výchovy i vychovávateľov !!! Projekt prepadol a skončil fiaskom. A M. Zelina sa načas stiahol. Ivan Turek zosnul. RIP. V. Rosa je dôchodcom. Priatelia pochopte ešte jeden kardinálny a podstatný fakt - boj o konečnú orientáciu generácií detí a mládeže štátu je dlhodobý zápas koncepcií a celoštátnych edukačných projektov starostlivo tímovo vypracovaných pod garanciou tzv. hlavných autorov a garantov reformného projektu. Tam je rozhodujúci charakter a osobnostná štruktúra a projektovací i komunikačný potenciál každého z nich. No, a autormi Mil=nia boli desať rokov po Nežnej dvaja z troch hlavných persón - aktívni spolupracovníci ŠtB a komunisti. Ako to bolo možné som už uviedol. No, bolo obrovským šťastím, že sa projekt Milénium, na rozdiel od Konštantína vôbec v praxi nespustil. Odmietli sme ho napriek spoločenskej objednávke a zainteresovanosti väčšiny úradníkov ministerstva školstva v čele postupne s ministrami:</p><p>1 Milanom Ftáčnikom - za Stranu demokratickej ľavice a nástupníckej Komunistickej strany Slovenska po Nežnej;</p><p>2/ Martinom Froncom - z KDH (dokonca z vlažného a tolerantného voči komunistom - Kresťansko-demokratického hnutia!);</p><p>3/ Lájoszom Szigethím - z hnutia EGUTELÉŠ resp. z maďarského kresťansko-demokratického hnutia - TOLERANTNÉHO VOČI EXKOMUNISTOM.

Tá tolerancia priniesla ďalšie jedovaté ovocie starostlivosti o generácie našich detí a mládeže. Škoda. No nemyslíte si, že ďalší ministri za Ficovho trojvládia mali inú krvnú skupinu a charaktery. Tu sú:&lt

4/ Ján Mikolaj - pôvodne člen KSČ, potom HZDS, potom SNS - prezliekač polltických kabátov, vzor ministra pre mládež ako vyšitý, myslím na vzor bezcharakterného človeka; kam vietor, tam plášť;

5/ Dušan Čaplovič , starý komunista, ktorý ešte pamätal Gottwaldov komunistický puč z roku 1948;

6/ Peter Pellegrini, naopak, mladá puška SMERu-SD, na rozdiel od Fica netrockista, prozápadne orientovaný sociálny demokrat; pozitívny zjav ministra školstva SR za dve desaťročia 21. storočia;

7/ Š Draxler - nominant SMERu-SD, osoba previazaná s oligarchami a podsvetím;

8/ Peter Plavčan - stará zväzácka štruktúra Socialistického zväzum mládeže podobne ako politici za KDH a SDKÚ - Mikuláš Dzurinda či Ivan Mikloš - pochybná osobnostne<

9/ Eugen Jurzyca -dnes europoslanec, prvý minister školstva - LIBERÁL a EKONÓM, ukazoval sa dobre, no ťažko ho hodnotiť pre krátke časové pôsobenie vlády I. Radičovej, ktorú Jurzyca ako člen SaS - prakticky s jeho šéfinom - R. Sulíkom odstavili od moci a politicky zlikvidovali°; i Radičovej materskú stranu -SKDÚ; veľmi neľútostný a málo empatický človek- skôr mysliaci robot-automat;

10/ Branislav Grohling - liberál s obmedzeným myslením a empatiou; nezúčastnil sa ani pohrebu zosnulej kolegyne a stredoškolskej učiteľky Antónie vo Vranove nad Topľou zosnulej po zrazeninách krvi v mozgu spôsobených očkovacou vakcínou AstraZeneca. Jedinej obete vakcinácie proti KOVIDu-19 doposiaľ na Slovensku. Podobne odmietol verejne falzifikáciu časti svojej diplomovky. Človek odmietajúci zodpovednosť za svoje činy. Liberál SaS ako E. Jurzyca. Už druhý minister-liberál.

Zblúdilcov, ktorí rad-radom a po sebe nepomohli kvalitatívne nahradiť rovnocenne projekt reformy školstva po Nežnej - K O N Š T A N T Í N -prakticky realizovaný od roku 1996 až do jeho zamrznutia zorganizovaného Vl. Mečiarom.</p><p>Milan Ftáčnik - exkomunista a exminister školstva SR v kritickom čase v roku 2002/03, keď sme ako pedagógovia REGIO -ŠKOLSTVA SR násilným a sofistikovaným spôsobom - parlamentným pučom skrz celé vtedajšie politické spektrum parlamentných strán a hnutí prišli o status ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV !!! A potom sme sa novo prijatou legislatívou NR SR stali ako pedagógovia verejnými zamestnancami.. Otrokmi edukácie a sme nimi dodnes. Za asi o 25% nižšie platy ako iné pracovné kategórie občanov, v ktorých sa vyžaduje univerzitné vysokoškolské vzdelanie. napr. u slovenských lekárov či právnikov. Odvtedy registrujeme prudký úpadok nášho školstva trvajúci až doteraz. A krasorečník Milan Ftáčnik, po tom, čo robil primátora Bratislavy, znovu získal dôveru v školstve a stal sa hlavným autorom reformných procesov za nominantov SNS v pozíciách ministrov školstva - P. Plavčana a M.Lubbyovej, dcérky akademika Š. Lubbyho, ktorý za socíku šéfoval AKADÉMII VIED . Takže mal kto pokračovať v plnení základného cieľa Zelinovcov dodnes - zachovať kontúry a ideovú platformu socialistického modelu školstva na Slovensku. Za výraznej podpory 12-ročného trojvládia SMERu-SD s trockistom a sociálnym demokratom -. tiež exkomunistom pred Nežnou 1989 - Robertom Ficom!!! Ten - R. Fico na sneme SMERu-SD v roku 2017, 18, 19 už otvorene vyhlasoval základnú politickú tézu SMERu-SD - budovanie spoločenského systému a zriadenia - tzv. Socializmu s ľudskou tvárou -ako zavŕšenia politického odkazu reformného komunistu Alexandra Dubčeka.</p><p>Komunisti, komunisti, spolupracovníci Politickej polície ŠtB, exkomunisti, siskári ako I. Lexa a liberáli, často s maskou sociálnych demokratov (okrem Petra Pelegrinniho!)..To sú hlavné persony reforiem školstva po Nežnej, okrem prvého reformného projektu školstva - Konštantína. Preto je to školstvo na úrovni akej je. V permanentnej kríze od roku 2003 ! A jeho apologéti otvorene dnes tvrdia L Ž I V O do poplatných médii: NEMALI SME OD ROKU 1989 ŽIADEN PRAVÝ REFORMNÝ PROJEKT A PREMRHALI SME SPOLOŇNE TRI DESAŤROČIA . Takto falošne bojujú lžou ako pracovnou metódou občania, ktorých poliltickými vodcami už v samostatnej SR vždy boli a sú !:

1/ Agent ŠtB a expremiér SR - Vladimír Mečiar;

;2/ mládežnícky zväzák a člen okresných štruktúr SZM (Socialistického zväzu mládeže v Spišskej Novej Vsi) -- súdruh Mikuláš Dzurinda, expremiér SR;</p><p>3/ komunista R. Fico s maskou sociálneho demokrata a starého trockistu a zástancu politiky Leva Trockého - šéfa Sociálno-demokaratickej strany Sovietského Ruska, ktorého dal v Mexiku zavraždií ako politického súpera v ďalekom exile diktátor Ríše zla - ZSSR - Josif Vissiarionovič Stalin. To je tá pravá politická súťaž, ako o nej pričasto hovorí práve doc. Robert Fico - vodca ľavicového SMERu-SD ! Dokonca trojnásobný premiér novodobej SR.

;Jasná kontinuita odovzdávania komunistickej moci a tradícií premiérmi SR. SZM bolo totiž predvojom KSČ a KSS v bývalom Československu. Mládežníckou liahňou mladých komunistov. Tam vyrastal i Miki Dzurinda, môj rovesník a člen atletického oddielu TJ Tatran Spišská Nová Ves. Poznám ho roky. I z okresných súťaží Puškinovho pamätníka. Som rodákom z neďalekých Krompách na Spiši...

Pravdivými faktami, ktoré práve publikujem -aby som nastavil - to pravé ZRKADLO voličom Slovenska !!! A vy idete zhadzovať Igora Matoviča, ktorý zlomil absolútnu moc a prevahu komunistov od čias funkčnej VPN- Verejnosti PROTI NÁSILIU. Kde beriete tu drzosť, spoluobčania a kryptokomunisti ?!"!! Zalezte znovu do myšacích dier, priatelia a priaznivci falošného socializmu s ľudskou tvárou, ktorý sa od roku 1968 nikdy, ale nikdy v praxi neosvedčil. Ba ani v komunistickej KUBE, kde boli na študijný pobyt a politické rady - u v rodného brata vodcu kubánskej komunistickej revolúcie zo Zátoky Svíň Fidela Castra a CHe Guevaru na začiatku šesťdesiatych rokov minulého storočia - duo politikov SR - Robert Fico a Ľuboš Blaha !!! A ich rady realizujú politicky dodnes i v opozičnej politike v NR SR ako poslanci najvyššieho zákonodarného orgánu SR - Národnej rady. Obhajujú aj prokubánsku politiku. 31 rokov po Nežnej89. Dovolíme im to dlhodobo ?! Aplikovať princíp -čím štátu SR horšie, tým nám - lepšie!</p><p>A teraz prišiel na ministerstvo školstva - minister - naivný a politicky neskúsený B. Grohling. A dal sa znovu opiť rožkom. Zelinu i Ftáčnika i Ondeka.Tragédia slovenského školstva na pokračovanie. Pokračujeme v konštantách, bez ktorých to v školstve jednoducho nejde. To si o sebe myslia aj

PaVol Ondek - dlhoročný predseda odborového zväzu pracovníkov školstva na Slovensku. Super slabý nástupca statočného a úcty hodného, zosnulého malého veľkého muža školskej politiky a predsedu OZPVaŠ - J. Gašperana. RIP. Ondeka, ako jasného kolaboranta a podporovateľa trockisticko orientovanej sociálnej politiky SMERu-SD jasne nasmerovanej a zameranej na ľudovú demokraciu. Ktorú sme tu budovali a posilňovali za socíku - od čias Februárového víťazstva československého pracujúceho ľudu po komunistickom puči 25. februára 1948, prakticky až do poslednej volebnej porážky R. Fica v roku 2020. A vy tu idete lynčovať verejne Igora Matoviča?. Hanbite sa novinári a redaktori. Hanbite sa spoluobčania, že to dopustíte. I časť poslancov NR SR z OĽaNO !!

Alebo povedzte rovno - chceme pre naše deti a budúce generácie socializmus a komunizmus ako do roku 1989 !!! Násilnú diktatúru proletariátu s krvavým a násilným triednym bojom medzi občanmi s iným názorom na svet ako ľavicovým... O to kryptokomunistom a ľavicovým extrémistom na čele už s podpredsedom SMEu-SD a vodcom našich slovenských ľavicových extrémistov - Ľubom Blahom v skutočnosti ide. Sociálny štát je iba politickou maskou ich nezlomnej túžby po moci. A výťahom k nej má byť referendum. Veľký pozor na ich triedne aktivity a neukojené ambície po voľbách plné nenávisti, spoluobčania. Nenávisti, ktorú vníma i odstupivší premiér SR - Igor Matovič. Na rozdiel od más obyčajných občanov sa KOMUNISTI DOBROVOĽNE A PRIRODZENE VEKOM - NIKDY NEVZDAJÚ VPLYVU A MOCI V KRAJINE ONY a ONI SÚ TÍ VÝNIMOČNÍ OBČANIA, BEZ KTORÝCH TO NEJDE !</p><p>A žaba na prameni financií investovaných vo veľmi oklieštených podobách od roku 2003 (!) práve do školstva SR- Ing. Jarmila Belešová - naj konštanta ministerstva. Bodaj by aspoň jeden z plejády doterajších po novembrových revolučných 20-tich ministrov školstva SR vydržal aspoň dve funkčné obdobia po sebe ! Ona tam vydržala už vo vysokej funkcii na ministerstve školstva -už od 90-tych rokov minulého tisícročia. Šikovná vykopávka. Nenahraditeľná zo všetkých nenahraditeľných úradníkov nášho školstva.!! Osoba, ktorá korupciou okradla tisíce slovenských učiteľov na mzdách i dôchodkoch. Špina zažratá, povedal by reklamný agent na čistiace prostriedky. No, tak nám treba, ak sme obmedzení a neprekukneme konštanty školstva, ktoré nás desaťročia bezbreho vyciciavajú, psychicky ničia a stresujú z pozície sily, vedome MANIPULUJÚ , bezdôvodne prepúšťajú a vedú k svetlým zajtrajškom krajiny kde zajtra, znamená už včera.... Sociálnymi popravami nepohodlných rebelov. Ako občiansky a spoločensky popravili i mňa a moju kolegyňu naraz v Bardejove na jednej ZŠ... Za chyby sa ťažko platí. často aj vlastným zdravíčkom ako špeciálne aplikovanej "odmeny" za dlhoročnú službu deťom a mládeži... Odmeny sociálnou smrťou starostlivo mocnými vybranej obete. To môže fungovať asi iba na Slovensku v takej obludnej podobe. Vraj,zákonne !? Dobre, že už idú skúmať podmienky násilia a psychického týrania pri kolúznej väzbe v SR. Porovnateľné s našom sociálnou popravou ako učiteľov v Bardejove. Za vlády demokrata Fica. I žaby na prameni financií v školstve - Ing. Jarky Belešovej... Buď vám všetkým - veľké PRÁCI ČESŤ ! V mene oklamaných generáci ídetí a mládeže SR !!! Možno už zrelých budovania socializmu s ľudskou tvárou na Slovensku. Že pp. Fico a Zelina?!

;pozorovateľ, občiansky aktivista a prosociálny poradca občanom - Ivan Olejár; Prešov, 13. 4. 2021</p>

Skryť Zatvoriť reklamu