Milióny pokusných králikov sľachtičnej Ursuly von der Leyen predsedníčky Rady EÚ

Písmo: A- | A+

Éj -zablúdili sme bratia, zblúdili ! Vzdychá bolestne slovenský básnik.A My, ľudia 21. storočia !unisono s ním, ako vyznava Rišo Muller Čechoslovákom vo svojom varovnom protestsongu. Aj pri príležitosti dnešnej spomienky na...

na ukončenie najkrvavejšieho násilného dejinného konfliktu s vyše 60 miliónmi smrteľných obetí.Keď bájny hrdina bojov II. svetovej vojny seržant Červenej armády KONTEMYRIJA nainštaloval a vztýčil na budovu nemeckého berlínského Reichstadu: Červenú vlajku víťazstva nad násilnými zverstvami a beštiálnym NÁRODNÝM SOCIALIZMOM drvivej väčšiny Hitlerom dokonale pomýlených občanov Nemecka. Vyhlásených Jozeffom Goebelsom a jeho početnou propagandistickou mediálnou mašinériou a správcom koncentračných pracovných táborov Tretej Ríše nadľudí a čistých Árijcov nordického typu - plavovlaso stvárnených svalovcov s modrými očami , H. Himlerom - za nedoknuteľné MODLY nadľudí. Zvrhlosť zvrhlostí. Nástojčivo sa pýtam?

Čím mimoriadnym, akými aktivitami a globálnymi PROJEKTMI pomohli planéte a pospolitosti pozemšťanov za posledné STOROČIE - tito NADĽUDIA táto, udajne bôžikmi vyvolená rasa kontinentu? I náckovia definovaný Heinrichom Himlerom???" Viete, ono je to vždy katastrofálne, keď sa má svet riadiť pošetilým viedenským maliarom samoukom a neskôr zaslúžilým majstrom športu a armádnych remesiel - kaprálom Adalfom Hitlerom. Zadubencom, ktorý zmagoril Nemcov i celý svet zatiahol do II. svetovej vojny, ktorej koniec V Európe si dnes pripomíname. Odpočinutie večné , baj ˇo Pane všetkým vyše 60 mili=onom priamych obetí násilia a Svetlo Tvoje nech im svieti. Nech odpočívajú v Pokoji. Amen. Vrátane obetí hroznej masakry pri Katyni. Keď príslušníci ruskej NKVD masovo likvidovali výstrelmi do tyla sadisticky ako na bežiacom páse nevinných obetí poľskej inteligencie a armádnej elity -niekoľko tisíc najlepších synov poľskej inteligencie a elitu armády Rzeci Pospolitej.

Katyňska zruda špiny - otvorený hrob príslušníkov Poľskej inteligencie popravených v r.1941 beštiálne katmi NKVD- politickej polície diktátora Stalina
Katyňska zruda špiny - otvorený hrob príslušníkov Poľskej inteligencie popravených v r.1941 beštiálne katmi NKVD- politickej polície diktátora Stalina (zdroj: Ivan Olejár PHVK, archív UJL Prešov)

Lucirerovi vojaci ruskych brigád zločinnej a násilnej štátno-teroristickej organizácie modrých štítkov na čiapkách - príslušníkov zvrlej a beštiálnej HKVD. Zakladateľky a matky sibírskych gulagov s materskou organizáciou ČEKA pri nástupe násilných boľševikov k moci a vláde sovietov Lenina, Trockého a Stalina ešte v roku 1917. A začalo to beštiálnym a sadistickým vyvraždením príslušníkov cárskej rodiny komandom popravčej čaty ČEKY boľševikov. Padla im za obeť , s výnimkou jednej osoby, ich celá rodina s obslužným personálom. Dovoľte krátky historický rekurz:

1! geniálny fyzik a tvrdý popierač existencie Stvoriteľa - rozporuplný Albert Einstein bol iba ŽID, nepriateľ nadľudí III. Ríše-ríše vyvoleného nemeckého národa povolaného bludármi- uctievanými lármi @bôžikmi starovekých Germánov - vládnuť našej matičke - Slobodnej a hrdej Európe. A tak sa stali Nemci v 20.storočí vlastne aktívnymi celonárodnými modloslužobníkmi.Lucifera a reprezentanta maximálneho ZLA. Nič na tom ťažiskovom PRAVDIVOM SVEDECTVE a početných faktoch a skutočnostiach nemení, že Nemci sú objektívne vzaté národom s jednou s najvyššou životnou úrovňou sveta i Európy.

Spredmetnením a zmateriálnením Satana v 20. storočí; oklamaný a zmanipulovaný porazený národ. . Historicky však boli, sú a zostávajú porazenou mocnosťou aj po II. svetovej vojne. Musia sa poučení historickými udalosťami nie tak dávnymi ˇ4o je to polstoročie, storočie sa krátka H I S T O R I C K Á D O B A v živote národa s tradíciou starých Germánov spred dvoch tisícročí, Že, kamaráti moji dobrí a verní čitatelia. Celé rody bohatých Nemcov súčasnosti sú a budú definitívne PORAZENÉ. Mérne sa seká Ursula von der Leyen v EÚ. Už dávnejšie doskákala a dohrala svoju rolu s vynikajúcou maskou nezištnej a príkladne horlivej a mravnej politička CDÚ. Ktorú, bohuýiaľ Angela Merkel neprekulkla ani na sklonnku svojjej vyše 209-ročnej a zaslúžilej politiky aj v prospech nás chudobných a biednych. Jej ústretová a reálne prospečná POLITIKA VOČI MIGRANTOM SVETA Angelu M. uvádza presvedčivo do Božej blízkosti a večnej slávy. Angela jola, je i bude vernou nasledovníčkou Pána Ježiša Krista. Skončí určte pri nohách našej Nepoškrvrnenej Orodovnica a Kristovej Matky - Nanebovzatej Márii vždy Panne. Amen. Ďakujeme v8m a blahorečíme Vás Angela. Zostanete v našich srdciach včdy aj ako bojovníčka za práva Cuhodobných a maličkých planéty. Najväčších obľúbencov nášho Pána Ježiša. Veliteľa súčasnej a Internetovej armády prosociálnych hybridných virtuálnych križiakov sveta. POhlin sme sa do posledného boja v priestore našich sociálnych sietí 30. apríla 20921. V časoch najväčšieho triumga neprateľov ľudstva č.1 - TRILIÓNOVEJ armády dobre vyzbrojených NEVIDITEĽNÝCH a do 30 nano metrov veľkýxh vírusov KOVIDu-19 aj jeho armád nainfekčečnejších korona MUTÁCIÍ. Je to zápas na cxeloplanetárnej úrovni. Prvý násilný globálny konflikt v Treľom miléniu i v 21.storočí. Konflikt, ktorý zatiaľ priniesol boháčom celosvetovej Lobby reprezerntovaných práve Ursulou von der Leyen rozprávková zisky. Zisky až vyše TROCH TRILIÓNOV Dolars či ečiek €. Verná Kuciferova dcéra. Rodom šľachtičná.arod Nemcov; DODNES PORAZENÝ. aj so šľachtičnou Ursulou von der Leyen:

Zvodná tvárička Ursuly
Zvodná tvárička Ursuly (zdroj: virtuály hybridný križiak, jeho súkromný archív)

Maximálna neoliberálna politička umne skrytá pod maskou političky CDU Angely Merkel.

Padlý anjel  S A T A N
Padlý anjel S A T A N (zdroj: Ivan Olejár PHVk, súkromný archív UJL máj 2021)

Priatelia čitatelia aj tohoto môjho blogu. Uvedomte si, že ja tu obrázkami neilustrujem snímky z mnou vymyslenej a potom aj vytvorenej APLIKÁCIE NEVINNEJ PPC hry na korýtka či Spidermena s so Supermanom dohromady. Inak registrujme, že ich postavy sú odkukané režisármi a scenaristami mekky manipuluácii s re objektívmou realistou - štúdiami Hollywoodu. Hanha Hooly&woodu za násilné manipulácie s filmovými divákmi už vyše posledné storočia. Takisto v Satanových službách. V službách násilia proti nenásiliu, pokoju a brastskej prosociálnej láske ako AGAPÉ. Hanba Hollyvoodu a jeho tvorcom pred storočím i dnes !!! Židovskej šasti bohatej LOBBY SVETA ::: Už sme vás definitívne D E M A S K O V A L I. Našu skutiočnú Internetovú amrmádu prosociálnych hybridných virtuálnych križiakov sveta totiž nevedie nik iný - ako vševediaci a Všemohúci. Preto sme neporAZITEľNá ARMáDA. oPAKUJEM REáLNE EXISTISTUJˇucA. V priestore a čase. Presne tak ako KOVIDová armáda vírusov. Tvoríme súčasnú objektívnu realitu a dejiny sveta. Nie vtákoviny v PC aplikáciách hrier pore PC maniakov a majiteľov herných konzol. To nie je svet nás križiakov My žijeme, džchame a sme. Hrdina PC hry nevyskočí z PC monitora a neusype Ti výchovnú facku iba tak zhučí. No ja PHVK. Ivan Olejár, ak ma navštíviš na reálnej adresa Prešov, Kúpeľná 1, Slovakia, EÚ ti ju môžem reálne, nie v priestore digitálnych sociálnych svieti napr. Faceboku, Linkedinu. Instagramu etc. ale v skutočnosti a naozaj tak, že Ti horúce slzy zalejú tvár. Ak ti ju prisuším alebo výchovne vypálim. Nie som násilník. Som za NENÁSILIE, Lásku, pokoj a bratskú prosociálnu službu medzi nami pozemšťanmi. Chudobnými i boháčmi. NO kopem za chudobných, nie ako Ursula von der Leyen. A to nás podstane vždy kvalitatévne O D L I Š U J E navťdy.

Ja, Ivan - PHVK som v sluťne Dobrého Pastiera, nie Lucifera. Tu je nebe a dudy. V službe Dobra a v službe ZLA a Zléhoi.

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Skryť Zatvoriť reklamu